Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
12388
сообраќај
Штип
ул "Черења"
22.10.2017
21.10.2017
41.75
22.2
3941
кражба
Штип
ул „29-ти Ноември“
11.11.2013
10.11.2013
41.75
22.2
7525
кражба
Штип
ул."Радански пат"
12.10.2015
12.10.2015
41.7432106
22.2031593
10341
друго
Штип
22.10.2016
21.11.2016
41.75
22.2
614
насилство
Штип
07.10.2011
06.10.2011
41.75
22.2
7014
сообраќај
Штип
22.06.2015
30.11.-0001
41.75
22.2
3687
кражба
Штип
23.09.2013
19.09.2013
41.75
22.2
8295
насилство
Штип
с.Таринци
15.02.2016
14.02.2016
41.7987274
22.2279697
1640
кражба
Штип
ул.„Енгелсова“
01.04.2012
31.03.2012
41.9156955
22.4329216
3688
дрога
Штип
с.Соколарци
23.09.2013
31.03.2013
41.75
22.2
11368
кражба
Штип
с.Конче
25.04.2017
24.04.2017
41.5171011
22.3814624
13672
сообраќај
Штип
улицата "Кирил и Методиј"
05.05.2018
04.05.2018
41.75
22.2
14440
сообраќај
Штип
улицата "Балканска"
02.08.2018
01.08.2018
41.75
22.2
8297
сообраќај
Штип
15.02.2016
14.02.2016
41.75
22.2
14697
насилство
Штип
20.08.2018
19.08.2018
41.75
22.2
7018
документи
Штип
22.06.2015
21.06.2015
41.75
22.2
8298
сообраќај
Штип
15.02.2016
14.02.2016
41.75
22.2
14189
кражба
Штип
с.Стар Караорман
27.06.2018
06.06.2018
41.7822513
22.204125
110
насилство
Штип
11.07.2011
20.02.2005
41.75
22.2
5230
дрога
Штип
ул „Сремски Фронт“
11.06.2014
31.03.2014
41.7498439
22.2001037
6510
друго
Штип
13.03.2015
10.03.2015
41.75
22.2
10094
кражба
Штип
ул."В.Доганџиски"
16.10.2016
15.10.2016
41.7307763
22.1963722
10350
документи
Штип
22.10.2016
21.09.2016
41.75
22.2
14190
кражба
Штип
с.Стар Караорман
27.06.2018
06.06.2018
41.75
22.2
1135
документи
Штип
24.12.2011
23.12.2011
41.75
22.2
3695
друго
Штип
25.09.2013
07.05.2013
41.75
22.2
8047
сообраќај
Штип
с.Софилари
05.01.2016
04.01.2016
41.7085522
22.1378052
11631
сообраќај
Штип
с.Чифлик општина Чешиново
30.05.2017
29.05.2017
41.8827885
22.3329154
14703
сообраќај
Штип
улица "Черења"
20.08.2018
19.08.2018
41.75
22.2
880
насилство
Штип
с.Таринци
21.11.2011
20.02.2011
41.7989
22.2303
14192
друго
Штип
27.06.2018
26.06.2018
41.75
22.2
1393
насилство
Штип
ул.„Ванчо Прке„
06.02.2012
25.12.2011
41.7381239
22.1941444
4977
друго
Штип
25.04.2014
24.04.2014
41.75
22.2
1138
насилство
Штип
ул.„Цветан Димов“
25.12.2011
23.12.2011
41.733695
22.1929722
7538
документи
Штип
15.10.2015
19.08.2015
41.75
22.2
8050
сообраќај
Штип
ул."Вера Циривири Трена"
06.01.2016
05.01.2016
41.746429
22.199654
11378
документи
Штип
26.04.2017
11.05.2016
41.75
22.2
8820
друго
Штип
08.04.2016
01.11.2012
41.75
22.2
10356
сообраќај
Штип
ул."Бул.ЈНА"
30.11.2016
29.11.2016
41.747319
22.1908169
11124
кражба
Штип
ул "Борис Кидрич"
22.03.2017
21.03.2017
41.7418164
22.1929273
7541
друго
Штип
16.10.2015
15.10.2015
41.75
22.2
8821
кражба
Штип
08.04.2016
17.03.2016
41.75
22.2
11638
документи
Штип
30.05.2017
30.12.2016
41.75
22.2
13430
документи
Штип
11.04.2018
26.04.2017
41.75
22.2
1911
оружје
Штип
ул „Лески“
06.08.2012
04.08.2012
41.7577876
22.2028729
632
друго
Штип
ул.„Ванчо Прке“
09.10.2011
08.10.2011
41.7381239
22.1941444
7288
друго
Штип
19.08.2015
16.08.2015
41.75
22.2
9336
насилство
Штип
ул."Радански Пат"
23.06.2016
22.06.2016
41.7432106
22.2031593
10872
кражба
Штип
ул."Булевар ЈНА"
06.02.2017
05.02.2002
41.747319
22.1908169
7033
друго
Штип
26.06.2015
01.01.2014
41.75
22.2
11385
насилство
Штип
бул "Гоце Делчев"
27.04.2017
26.04.2017
41.75
22.2
1146
документи
Штип
26.12.2011
25.12.2011
41.75
22.2
3706
насилство
Штип
ул.„ТошоАрсов„
26.09.2013
26.05.2013
41.75
22.2
8827
насилство
Штип
с.Нераште
11.04.2016
10.04.2016
41.75
22.2
9083
дрога
Штип
18.05.2016
07.05.2016
41.75
22.2
3196
друго
Штип
22.05.2013
30.11.-0001
41.75
22.2
7292
насилство
Штип
ул "Партизанска"
20.08.2015
19.08.2015
41.75
22.2
8316
документи
Штип
с.Радање
16.02.2016
15.02.2016
41.7795608
22.2756583
10108
кражба
Штип
ул "Железничка"
18.10.2016
17.10.2016
41.75
22.2
7805
дрога
Штип
30.11.2015
08.05.2015
41.75
22.2
11645
насилство
Штип
ул "Косовска"
01.06.2017
31.05.2017
41.74385
22.2050991
9342
сообраќај
Штип
ул."Борис Кидрич"
23.06.2016
22.06.2016
41.75
22.2
383
насилство
Штип
ул.„Ванчо Прке“
28.08.2011
28.08.2011
41.7381239
22.1941444
1919
оружје
Штип
ул „Ленинова“
24.08.2012
23.08.2012
41.7353476
22.1956776
6783
сообраќај
Штип
с.Шашаварлија
01.05.2015
30.04.2015
41.7172
22.2878
12671
сообраќај
Штип
улица "Сутјеска"
15.12.2017
14.12.2017
41.75
22.2
5760
документи
Штип
23.09.2014
22.09.2014
41.75
22.2
2177
друго
Штип
22.10.2012
12.08.2012
41.75
22.2
7297
кражба
Штип
21.08.2015
09.07.2014
41.75
22.2
10625
насилство
Штип
10.01.2017
17.12.2016
41.75
22.2
2946
насилство
Штип
21.03.2013
21.03.2013
41.75
22.2
4994
насилство
Штип
28.04.2014
26.04.2014
41.75
22.2
3203
сообраќај
Штип
ул.„Сутјеска“
25.05.2013
25.05.2013
41.75
22.2
4227
кражба
Штип
26.12.2013
25.12.2013
41.75
22.2
1412
кражба
Штип
ул „Косовска“
10.02.2012
09.02.2012
41.7425012
22.2059333
6533
дрога
Штип
16.03.2015
12.03.2015
41.75
22.2
902
кражба
Штип
ул „Пиринска“
25.11.2011
24.11.2011
41.7419593
22.1954846
1670
кражба
Штип
04.04.2012
03.04.2012
41.75
22.2
3462
насилство
Штип
с.Аргулица
02.08.2013
01.08.2013
41.75
22.2
391
друго
Штип
ул.„Железничка“
28.08.2011
26.08.2011
41.75
22.2
1671
насилство
Штип
04.04.2012
03.04.2012
41.75
22.2
6279
дрога
Штип
17.01.2015
16.01.2015
41.75
22.2
8839
сообраќај
Штип
с.Лакавица
13.04.2016
12.04.2016
41.6516212
22.2357937
9864
кражба
Штип
29.08.2016
12.08.2016
41.75
22.2
10890
сообраќај
Штип
ул."Косовска"бб
11.02.2017
10.02.2017
41.75
22.2
13450
оружје
Штип
ул."Генерал Михајло Апостолски"
30.11.-0001
13.04.2018
41.75
22.2
13962
сообраќај
Штип
улицата "Мирче Ацев"
07.06.2017
06.06.2018
41.7353701
22.1962224
14474
насилство
Штип
улицата"Маршал
06.08.2018
05.08.2018
41.75
22.2
5003
насилство
Штип
с.Кучица
29.04.2014
28.04.2014
41.7422
22.3817
6283
насилство
Штип
19.01.2015
17.01.2015
41.75
22.2
7563
кражба
Штип
23.10.2015
22.10.2015
41.75
22.2
9355
кражба
Штип
23.06.2016
03.06.2016
41.75
22.2
13963
сообраќај
Штип
улицата "Мирче Ацев"
07.06.2017
06.06.2018
41.75
22.2
7564
кражба
Штип
23.10.2015
22.10.2015
41.75
22.2
7820
дрога
Штип
01.12.2015
30.11.2015
41.75
22.2
10124
друго
Штип
ул."Железничка"
21.10.2016
21.10.2016
41.75
22.2
7053
дрога
Штип
30.06.2015
29.06.2015
41.75
22.2
142
дрога
Штип
15.07.2011
14.07.2011
41.75
22.2
7054
кражба
Штип
30.06.2015
29.06.2015
41.75
22.2
9358
документи
Штип
24.06.2016
23.06.2016
41.75
22.2
12174
кражба
Штип
26.09.2017
25.09.2017
41.75
22.2
143
дрога
Штип
15.07.2011
14.07.2011
41.75
22.2
1167
кражба
Штип
с.Радање
30.12.2011
30.11.-0001
41.7795608
22.2756583
2447
кражба
Штип
ул „Енглесова“
11.12.2012
10.12.2012
41.75
22.2
11407
сообраќај
Штип
ул "Васил Главинов"
02.05.2017
01.05.2017
41.7360886
22.1913002
3472
кражба
Штип
ул „Карл Маркс“
05.08.2013
04.08.2013
41.75
22.2
4496
насилство
Штип
ул.„Кежовица“
15.02.2014
14.02.2014
41.7332274
22.1801975
6800
документи
Штип
05.05.2015
30.04.2015
41.75
22.2
13968
сообраќај
Штип
улицата "Сремски Фронт"
09.06.2018
08.06.2018
41.7498887
22.2000793
1681
насилство
Штип
ул „Радански Пат“
18.04.2012
17.04.2012
41.7432506
22.2031782
10130
дрога
Штип
21.10.2016
20.10.2016
41.75
22.2
2963
сообраќај
Штип
26.03.2013
25.03.2013
41.75
22.2
12179
сообраќај
Штип
ул "Васил Главинов"
26.09.2017
25.09.2017
41.7361402
22.1914444
5780
дрога
Штип
ул „Гоце Делчев“
25.09.2014
10.04.2014
41.75
22.2
8852
дрога
Штип
ул "Гоце Делчев"
15.04.2016
02.04.2016
41.75
22.2
11412
сообраќај
Штип
02.05.2017
12.10.2016
41.75
22.2
4502
насилство
Штип
ул.„Гоце Делчев“
16.02.2014
15.02.2014
41.75
22.2
11670
друго
Штип
07.06.2017
06.06.2017
41.75
22.2
3991
насилство
Штип
с.Караорман
23.11.2013
22.11.2013
41.75
22.2
1688
сообраќај
Штип
ул.„
19.04.2012
18.04.2012
41.75
22.2
4505
кражба
Штип
ул „Штипска“
18.02.2014
17.02.2014
41.737503
22.193558
10393
сообраќај
Штип
с.Селце
06.12.2016
05.12.2016
41.6489549
22.171338
11673
насилство
Штип
улицата ја полевал тревата
08.06.2017
07.06.2017
41.75
22.2
14745
сообраќај
Штип
09.09.2018
08.09.2018
41.75
22.2
7069
кражба
Штип
03.07.2015
02.07.2015
41.75
22.2
10653
кражба
Штип
12.01.2017
12.01.2017
41.75
22.2
2718
дрога
Штип
05.02.2013
02.10.2012
41.75
22.2
15006
друго
Штип
04.04.2019
16.03.2019
41.75
22.2
1698
насилство
Штип
20.04.2012
19.04.2012
41.75
22.2
6818
друго
Штип
08.05.2015
07.05.2015
41.75
22.2
7074
документи
Штип
04.07.2015
30.08.2012
41.75
22.2
7330
дрога
Штип
27.08.2015
05.11.2014
41.75
22.2
11170
сообраќај
Штип
25.03.2017
24.03.2017
41.75
22.2
419
друго
Штип
01.09.2011
31.08.2011
41.75
22.2
420
друго
Штип
с.Стар
01.09.2011
21.08.2011
41.7120733
21.7861107
1956
насилство
Штип
ул.„Цветан Димов“
03.09.2012
01.09.2012
41.733695
22.1929722
4772
друго
Штип
с.Тополница
30.03.2014
29.03.2014
41.6572
22.3783
13988
друго
Штип
улица "Лески"
12.06.2017
11.06.2018
41.7577234
22.2028917
2469
дрога
Штип
ул „Мара Минанова“
13.12.2012
02.11.2012
41.75
22.2
166
дрога
Штип
20.07.2011
19.07.2011
41.75
22.2
1702
насилство
Штип
ул.„Сутјеска“
21.04.2012
19.04.2012
41.7442531
22.1972578
7846
оружје
Штип
07.12.2015
06.12.2015
41.75
22.2
6312
насилство
Штип
с.Криви
26.01.2015
23.01.2015
41.7985495
22.1097797
3754
кражба
Штип
05.10.2013
04.10.2013
41.75
22.2
10922
насилство
Штип
15.02.2017
14.02.2017
41.75
22.2
1195
друго
Штип
01.01.2012
31.12.2011
41.75
22.2
1707
кражба
Штип
ул.„Енгелсова“
23.04.2012
21.04.2012
41.9156955
22.4329216
5291
оружје
Штип
ул.„Железничка“
22.06.2014
21.06.2014
41.737503
22.193558
7595
кражба
Штип
30.10.2015
29.10.2015
41.75
22.2
941
документи
Штип
02.12.2011
31.10.2011
41.75
22.2
8109
кражба
Штип
ул."Сутјеска"
18.01.2016
18.01.2016
41.7443964
22.1971035
2990
кражба
Штип
ул „Косовска“
01.04.2013
31.03.2013
41.75
22.2
4782
документи
Штип
31.03.2014
29.03.2014
41.75
22.2
1199
насилство
Штип
02.01.2012
01.01.2012
41.75
22.2
2223
друго
Штип
с.Софилари
30.10.2012
11.10.2012
41.7094
22.1367
13743
сообраќај
Штип
ул "Железничка"
10.05.2018
09.05.2018
41.75
22.2
6576
друго
Штип
с.Породин
22.03.2015
21.03.2015
41.75
22.2
6832
кражба
Штип
13.05.2015
05.01.2015
41.75
22.2
13232
друго
Штип
21.03.2018
20.03.2018
41.75
22.2
6065
друго
Штип
12.11.2014
11.11.2014
41.75
22.2
9137
друго
Штип
27.05.2016
26.05.2016
41.75
22.2
1458
кражба
Штип
с.Црнилиште
20.02.2012
19.02.2002
41.75
22.2
4786
документи
Штип
31.03.2014
29.03.2014
41.75
22.2
13490
сообраќај
Штип
улица "Сутјеска"
21.04.2018
20.04.2018
41.75
22.2
15282
сообраќај
Штип
26.07.2019
25.07.2019
41.75
22.2
9651
насилство
Штип
05.08.2016
04.08.2016
41.75
22.2
9652
насилство
Штип
05.08.2016
04.08.2016
41.75
22.2
6325
документи
Штип
30.01.2015
29.01.2015
41.75
22.2
2486
насилство
Штип
20.12.2012
19.12.2012
41.75
22.2
10422
кражба
Штип
ул."Браќа Даневи"
11.12.2016
11.12.2016
41.7445192
22.1980179
4535
кражба
Штип
ул.“Гоце Делчев“
21.02.2014
05.02.2014
41.75
22.2
15287
сообраќај
Штип
ул."Брегалничка"
27.07.2019
26.07.2019
41.75
22.2
184
кражба
Штип
ул.„М.Тито“
22.07.2011
21.07.2011
41.7367732
22.1919621
4536
друго
Штип
21.02.2014
18.02.2014
41.75
22.2
441
оружје
Штип
с.Драгоево
05.09.2011
05.09.2011
41.6733
22.1331
5049
насилство
Штип
ул „Косовска“
06.05.2014
05.05.2014
41.7425012
22.2059333
3770
оружје
Штип
ул.„Партизанска“
09.10.2013
08.10.2013
41.75
22.2
7354
кражба
Штип
02.09.2015
28.08.2015
41.75
22.2
187
друго
Штип
с.Конопница
23.07.2011
22.07.2011
41.75
22.2
14779
сообраќај
Штип
с.Стар Караорман
04.10.2018
04.10.2018
41.75
22.2
7868
насилство
Штип
ул."Кирил и Методиј"
13.12.2015
12.12.2015
41.75
22.2
9148
друго
Штип
27.05.2016
23.04.2016
41.75
22.2
8125
друго
Штип
ул."Никола Карев"
20.01.2016
20.01.2016
41.7346419
22.1848907
14013
друго
Штип
15.06.2018
14.06.2018
41.75
22.2
6334
друго
Штип
31.01.2015
30.01.2015
41.75
22.2
7614
кражба
Штип
с.Лакавица и Балталија
04.11.2015
08.10.2015
41.639086
22.234676
2751
сообраќај
Штип
11.02.2013
10.02.2013
41.75
22.2
7615
кражба
Штип
с.Шашаварлија
04.11.2015
23.10.2015
41.7178984
22.2875802
13247
сообраќај
Штип
с.Козјак
23.03.2018
22.03.2018
41.75
22.2
13503
сообраќај
Штип
улица "Брегалничка"
21.04.2018
20.04.2018
41.9112019
22.4078275
960
друго
Штип
ул.„Никола Карев“
05.12.2011
04.12.2011
41.75
22.2
1728
кражба
Штип
25.04.2012
23.02.2004
41.75
22.2
5568
сообраќај
Штип
с.Козјак
12.08.2014
11.08.2014
41.8086
22.2739
6080
друго
Штип
14.11.2014
13.11.2014
41.75
22.2
6592
насилство
Штип
с.Житинени
25.03.2015
24.03.2015
41.75
22.2
7360
документи
Штип
04.09.2015
03.09.2015
41.75
22.2
10688
друго
Штип
ул "Мирче Ацев"
16.01.2017
15.01.2017
41.7354942
22.1961406
7105
друго
Штип
ул."Гоце Делчев"
11.07.2015
10.07.2015
41.75
22.2
4802
дрога
Штип
ул „Рајко Жинзифов“
01.04.2014
07.02.2014
41.737503
22.193558
10178
кражба
Штип
27.10.2016
26.10.2016
41.75
22.2
4803
дрога
Штип
01.04.2014
12.05.2013
41.75
22.2
11459
друго
Штип
с.Горно Трогерци
30.11.-0001
08.05.2017
41.857109
22.1705928
6085
дрога
Штип
14.11.2014
12.07.2014
41.75
22.2
6086
дрога
Штип
14.11.2014
08.04.2014
41.75
22.2
12487
кражба
Штип
10.11.2017
09.11.2017
41.75
22.2
15047
дрога
Штип
01.05.2019
30.04.2019
41.75
22.2
200
друго
Штип
25.07.2011
24.07.2011
41.75
22.2
4552
друго
Штип
23.02.2014
22.02.2014
41.75
22.2
11208
насилство
Штип
28.03.2017
27.03.2017
41.75
22.2
11464
дрога
Штип
30.11.-0001
15.02.2017
41.75
22.2
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>|
© Copyright 2012 - 2019 Дамјан Темелковски GNU GPL