Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
1919
оружје
Штип
ул „Ленинова“
24.08.2012
23.08.2012
41.7353476
22.1956776
6783
сообраќај
Штип
с.Шашаварлија
01.05.2015
30.04.2015
41.7172
22.2878
12671
сообраќај
Штип
улица "Сутјеска"
15.12.2017
14.12.2017
41.75
22.2
5760
документи
Штип
23.09.2014
22.09.2014
41.75
22.2
16000
дрога
Штип
19.10.2019
09.10.2019
41.75
22.2
2177
друго
Штип
22.10.2012
12.08.2012
41.75
22.2
7297
кражба
Штип
21.08.2015
09.07.2014
41.75
22.2
10625
насилство
Штип
10.01.2017
17.12.2016
41.75
22.2
2946
насилство
Штип
21.03.2013
21.03.2013
41.75
22.2
4994
насилство
Штип
28.04.2014
26.04.2014
41.75
22.2
3203
сообраќај
Штип
ул.„Сутјеска“
25.05.2013
25.05.2013
41.75
22.2
4227
кражба
Штип
26.12.2013
25.12.2013
41.75
22.2
1412
кражба
Штип
ул „Косовска“
10.02.2012
09.02.2012
41.7425012
22.2059333
6533
дрога
Штип
16.03.2015
12.03.2015
41.75
22.2
17541
насилство
Штип
ул."Гоце Делчев"
17.04.2020
16.04.2020
41.75
22.2
902
кражба
Штип
ул „Пиринска“
25.11.2011
24.11.2011
41.7419593
22.1954846
1670
кражба
Штип
04.04.2012
03.04.2012
41.75
22.2
3462
насилство
Штип
с.Аргулица
02.08.2013
01.08.2013
41.75
22.2
17542
друго
Штип
17.04.2020
16.04.2020
41.75
22.2
391
друго
Штип
ул.„Железничка“
28.08.2011
26.08.2011
41.75
22.2
1671
насилство
Штип
04.04.2012
03.04.2012
41.75
22.2
6279
дрога
Штип
17.01.2015
16.01.2015
41.75
22.2
8839
сообраќај
Штип
с.Лакавица
13.04.2016
12.04.2016
41.6516212
22.2357937
9864
кражба
Штип
29.08.2016
12.08.2016
41.75
22.2
10890
сообраќај
Штип
ул."Косовска"бб
11.02.2017
10.02.2017
41.75
22.2
13450
оружје
Штип
ул."Генерал Михајло Апостолски"
30.11.-0001
13.04.2018
41.75
22.2
13962
сообраќај
Штип
улицата "Мирче Ацев"
07.06.2017
06.06.2018
41.7353701
22.1962224
14474
насилство
Штип
улицата"Маршал
06.08.2018
05.08.2018
41.75
22.2
5003
насилство
Штип
с.Кучица
29.04.2014
28.04.2014
41.7422
22.3817
6283
насилство
Штип
19.01.2015
17.01.2015
41.75
22.2
7563
кражба
Штип
23.10.2015
22.10.2015
41.75
22.2
9355
кражба
Штип
23.06.2016
03.06.2016
41.75
22.2
13963
сообраќај
Штип
улицата "Мирче Ацев"
07.06.2017
06.06.2018
41.75
22.2
17035
сообраќај
Штип
ул."Драги Крупишки"
17.02.2020
16.02.2020
41.75
22.2
7564
кражба
Штип
23.10.2015
22.10.2015
41.75
22.2
7820
дрога
Штип
01.12.2015
30.11.2015
41.75
22.2
10124
друго
Штип
ул."Железничка"
21.10.2016
21.10.2016
41.75
22.2
7053
дрога
Штип
30.06.2015
29.06.2015
41.75
22.2
142
дрога
Штип
15.07.2011
14.07.2011
41.75
22.2
7054
кражба
Штип
30.06.2015
29.06.2015
41.75
22.2
9358
документи
Штип
24.06.2016
23.06.2016
41.75
22.2
12174
кражба
Штип
26.09.2017
25.09.2017
41.75
22.2
143
дрога
Штип
15.07.2011
14.07.2011
41.75
22.2
1167
кражба
Штип
с.Радање
30.12.2011
30.11.-0001
41.7795608
22.2756583
2447
кражба
Штип
ул „Енглесова“
11.12.2012
10.12.2012
41.75
22.2
11407
сообраќај
Штип
ул "Васил Главинов"
02.05.2017
01.05.2017
41.7360886
22.1913002
3472
кражба
Штип
ул „Карл Маркс“
05.08.2013
04.08.2013
41.75
22.2
4496
насилство
Штип
ул.„Кежовица“
15.02.2014
14.02.2014
41.7332274
22.1801975
6800
документи
Штип
05.05.2015
30.04.2015
41.75
22.2
13968
сообраќај
Штип
улицата "Сремски Фронт"
09.06.2018
08.06.2018
41.7498887
22.2000793
1681
насилство
Штип
ул „Радански Пат“
18.04.2012
17.04.2012
41.7432506
22.2031782
10130
дрога
Штип
21.10.2016
20.10.2016
41.75
22.2
2963
сообраќај
Штип
26.03.2013
25.03.2013
41.75
22.2
12179
сообраќај
Штип
ул "Васил Главинов"
26.09.2017
25.09.2017
41.7361402
22.1914444
5780
дрога
Штип
ул „Гоце Делчев“
25.09.2014
10.04.2014
41.75
22.2
8852
дрога
Штип
ул "Гоце Делчев"
15.04.2016
02.04.2016
41.75
22.2
11412
сообраќај
Штип
02.05.2017
12.10.2016
41.75
22.2
4502
насилство
Штип
ул.„Гоце Делчев“
16.02.2014
15.02.2014
41.75
22.2
11670
друго
Штип
07.06.2017
06.06.2017
41.75
22.2
3991
насилство
Штип
с.Караорман
23.11.2013
22.11.2013
41.75
22.2
1688
сообраќај
Штип
ул.„
19.04.2012
18.04.2012
41.75
22.2
4505
кражба
Штип
ул „Штипска“
18.02.2014
17.02.2014
41.737503
22.193558
10393
сообраќај
Штип
с.Селце
06.12.2016
05.12.2016
41.6489549
22.171338
11673
насилство
Штип
улицата ја полевал тревата
08.06.2017
07.06.2017
41.75
22.2
14745
сообраќај
Штип
09.09.2018
08.09.2018
41.75
22.2
7069
кражба
Штип
03.07.2015
02.07.2015
41.75
22.2
10653
кражба
Штип
12.01.2017
12.01.2017
41.75
22.2
2718
дрога
Штип
05.02.2013
02.10.2012
41.75
22.2
15006
друго
Штип
04.04.2019
16.03.2019
41.75
22.2
1698
насилство
Штип
20.04.2012
19.04.2012
41.75
22.2
6818
друго
Штип
08.05.2015
07.05.2015
41.75
22.2
7074
документи
Штип
04.07.2015
30.08.2012
41.75
22.2
7330
дрога
Штип
27.08.2015
05.11.2014
41.75
22.2
11170
сообраќај
Штип
25.03.2017
24.03.2017
41.75
22.2
17058
сообраќај
Штип
ул."Лески"
19.02.2020
18.02.2020
41.75
22.2
419
друго
Штип
01.09.2011
31.08.2011
41.75
22.2
420
друго
Штип
с.Стар
01.09.2011
21.08.2011
41.7120733
21.7861107
1956
насилство
Штип
ул.„Цветан Димов“
03.09.2012
01.09.2012
41.733695
22.1929722
4772
друго
Штип
с.Тополница
30.03.2014
29.03.2014
41.6572
22.3783
13988
друго
Штип
улица "Лески"
12.06.2017
11.06.2018
41.7577234
22.2028917
2469
дрога
Штип
ул „Мара Минанова“
13.12.2012
02.11.2012
41.75
22.2
166
дрога
Штип
20.07.2011
19.07.2011
41.75
22.2
1702
насилство
Штип
ул.„Сутјеска“
21.04.2012
19.04.2012
41.7442531
22.1972578
7846
оружје
Штип
07.12.2015
06.12.2015
41.75
22.2
17831
друго
Штип
25.05.2020
25.05.2020
41.75
22.2
6312
насилство
Штип
с.Криви
26.01.2015
23.01.2015
41.7985495
22.1097797
17832
насилство
Штип
25.05.2020
24.05.2020
41.75
22.2
3754
кражба
Штип
05.10.2013
04.10.2013
41.75
22.2
10922
насилство
Штип
15.02.2017
14.02.2017
41.75
22.2
1195
друго
Штип
01.01.2012
31.12.2011
41.75
22.2
1707
кражба
Штип
ул.„Енгелсова“
23.04.2012
21.04.2012
41.9156955
22.4329216
5291
оружје
Штип
ул.„Железничка“
22.06.2014
21.06.2014
41.737503
22.193558
7595
кражба
Штип
30.10.2015
29.10.2015
41.75
22.2
941
документи
Штип
02.12.2011
31.10.2011
41.75
22.2
8109
кражба
Штип
ул."Сутјеска"
18.01.2016
18.01.2016
41.7443964
22.1971035
18093
друго
Штип
03.07.2020
02.07.2020
41.75
22.2
2990
кражба
Штип
ул „Косовска“
01.04.2013
31.03.2013
41.75
22.2
4782
документи
Штип
31.03.2014
29.03.2014
41.75
22.2
1199
насилство
Штип
02.01.2012
01.01.2012
41.75
22.2
2223
друго
Штип
с.Софилари
30.10.2012
11.10.2012
41.7094
22.1367
13743
сообраќај
Штип
ул "Железничка"
10.05.2018
09.05.2018
41.75
22.2
6576
друго
Штип
с.Породин
22.03.2015
21.03.2015
41.75
22.2
6832
кражба
Штип
13.05.2015
05.01.2015
41.75
22.2
13232
друго
Штип
21.03.2018
20.03.2018
41.75
22.2
6065
друго
Штип
12.11.2014
11.11.2014
41.75
22.2
9137
друго
Штип
27.05.2016
26.05.2016
41.75
22.2
1458
кражба
Штип
с.Црнилиште
20.02.2012
19.02.2002
41.75
22.2
4786
документи
Штип
31.03.2014
29.03.2014
41.75
22.2
13490
сообраќај
Штип
улица "Сутјеска"
21.04.2018
20.04.2018
41.75
22.2
15282
сообраќај
Штип
26.07.2019
25.07.2019
41.75
22.2
9651
насилство
Штип
05.08.2016
04.08.2016
41.75
22.2
9652
насилство
Штип
05.08.2016
04.08.2016
41.75
22.2
6325
документи
Штип
30.01.2015
29.01.2015
41.75
22.2
2486
насилство
Штип
20.12.2012
19.12.2012
41.75
22.2
10422
кражба
Штип
ул."Браќа Даневи"
11.12.2016
11.12.2016
41.7445192
22.1980179
16310
друго
Штип
22.11.2019
21.11.2019
41.75
22.2
4535
кражба
Штип
ул.“Гоце Делчев“
21.02.2014
05.02.2014
41.75
22.2
15287
сообраќај
Штип
ул."Брегалничка"
27.07.2019
26.07.2019
41.75
22.2
184
кражба
Штип
ул.„М.Тито“
22.07.2011
21.07.2011
41.7367732
22.1919621
4536
друго
Штип
21.02.2014
18.02.2014
41.75
22.2
441
оружје
Штип
с.Драгоево
05.09.2011
05.09.2011
41.6733
22.1331
5049
насилство
Штип
ул „Косовска“
06.05.2014
05.05.2014
41.7425012
22.2059333
3770
оружје
Штип
ул.„Партизанска“
09.10.2013
08.10.2013
41.75
22.2
7354
кражба
Штип
02.09.2015
28.08.2015
41.75
22.2
187
друго
Штип
с.Конопница
23.07.2011
22.07.2011
41.75
22.2
14779
сообраќај
Штип
с.Стар Караорман
04.10.2018
04.10.2018
41.75
22.2
7868
насилство
Штип
ул."Кирил и Методиј"
13.12.2015
12.12.2015
41.75
22.2
9148
друго
Штип
27.05.2016
23.04.2016
41.75
22.2
8125
друго
Штип
ул."Никола Карев"
20.01.2016
20.01.2016
41.7346419
22.1848907
14013
друго
Штип
15.06.2018
14.06.2018
41.75
22.2
6334
друго
Штип
31.01.2015
30.01.2015
41.75
22.2
7614
кражба
Штип
с.Лакавица и Балталија
04.11.2015
08.10.2015
41.639086
22.234676
2751
сообраќај
Штип
11.02.2013
10.02.2013
41.75
22.2
7615
кражба
Штип
с.Шашаварлија
04.11.2015
23.10.2015
41.7178984
22.2875802
13247
сообраќај
Штип
с.Козјак
23.03.2018
22.03.2018
41.75
22.2
13503
сообраќај
Штип
улица "Брегалничка"
21.04.2018
20.04.2018
41.9112019
22.4078275
960
друго
Штип
ул.„Никола Карев“
05.12.2011
04.12.2011
41.75
22.2
1728
кражба
Штип
25.04.2012
23.02.2004
41.75
22.2
5568
сообраќај
Штип
с.Козјак
12.08.2014
11.08.2014
41.8086
22.2739
6080
друго
Штип
14.11.2014
13.11.2014
41.75
22.2
6592
насилство
Штип
с.Житинени
25.03.2015
24.03.2015
41.75
22.2
7360
документи
Штип
04.09.2015
03.09.2015
41.75
22.2
10688
друго
Штип
ул "Мирче Ацев"
16.01.2017
15.01.2017
41.7354942
22.1961406
7105
друго
Штип
ул."Гоце Делчев"
11.07.2015
10.07.2015
41.75
22.2
4802
дрога
Штип
ул „Рајко Жинзифов“
01.04.2014
07.02.2014
41.737503
22.193558
10178
кражба
Штип
27.10.2016
26.10.2016
41.75
22.2
4803
дрога
Штип
01.04.2014
12.05.2013
41.75
22.2
11459
друго
Штип
с.Горно Трогерци
30.11.-0001
08.05.2017
41.857109
22.1705928
16324
друго
Штип
с.Тркање,кочанско
24.11.2019
23.11.2019
41.75
22.2
6085
дрога
Штип
14.11.2014
12.07.2014
41.75
22.2
6086
дрога
Штип
14.11.2014
08.04.2014
41.75
22.2
17094
сообраќај
Штип
ул."Партизанска"
23.02.2020
22.02.2020
41.75
22.2
12487
кражба
Штип
10.11.2017
09.11.2017
41.75
22.2
15047
дрога
Штип
01.05.2019
30.04.2019
41.75
22.2
200
друго
Штип
25.07.2011
24.07.2011
41.75
22.2
4552
друго
Штип
23.02.2014
22.02.2014
41.75
22.2
11208
насилство
Штип
28.03.2017
27.03.2017
41.75
22.2
11464
дрога
Штип
30.11.-0001
15.02.2017
41.75
22.2
14536
оружје
Штип
с.Милино
09.08.2018
08.08.2018
41.8043655
21.870273
713
кражба
Штип
ул „Брегалничка“
26.10.2011
25.10.2011
41.75
22.2
3529
друго
Штип
ул.„Славонска Пожега„
16.08.2013
15.08.2013
41.75
22.2
6089
друго
Штип
14.11.2014
13.11.2014
41.75
22.2
10953
насилство
Штип
ул."Сутјеска"
18.02.2017
17.02.2017
41.7443964
22.1971035
11977
сообраќај
Штип
с.Карбонци
24.07.2017
23.07.2017
41.8180159
22.2324758
13002
оружје
Штип
11.02.2018
09.02.2018
41.75
22.2
715
насилство
Штип
26.10.2011
25.10.2011
41.75
22.2
1740
насилство
Штип
28.04.2012
27.04.2012
41.75
22.2
3532
насилство
Штип
ул.„Ѓорче Петров“
17.08.2013
16.08.2013
41.75
22.2
8141
сообраќај
Штип
ул."Сутјеска"
24.01.2016
24.01.2016
41.7443964
22.1971035
206
насилство
Штип
25.07.2011
22.07.2011
41.75
22.2
6094
дрога
Штип
14.11.2014
12.07.2014
41.75
22.2
9934
друго
Штип
22.09.2016
01.01.2015
41.75
22.2
10958
сообраќај
Штип
ул."Брегалничка"
18.02.2017
17.02.2017
41.9109403
22.4075944
17614
сообраќај
Штип
ул."Брегалничка"
04.05.2020
03.05.2020
41.75
22.2
6095
дрога
Штип
14.11.2014
08.04.2014
41.75
22.2
11983
друго
Штип
ул "Енгелсова"
25.07.2017
24.07.2017
41.74523
22.1923242
8401
оружје
Штип
ул."Сремски Фронт"
26.02.2016
25.02.2016
41.7498439
22.2001037
8658
кражба
Штип
24.03.2016
23.03.2016
41.75
22.2
13010
насилство
Штип
12.02.2018
11.02.2018
41.75
22.2
7379
кражба
Штип
с.Калапетровци, с.Оџалија
09.09.2015
08.09.2015
41.7551618
22.3285612
8147
насилство
Штип
с.Кучица
25.01.2016
24.01.2016
41.741528
22.3836977
10451
дрога
Штип
15.12.2016
25.08.2016
41.75
22.2
4052
документи
Штип
с.Звегор
02.12.2013
01.12.2013
41.75
22.2
6612
насилство
Штип
30.03.2015
28.03.2015
41.75
22.2
8404
кражба
Штип
с.Сарамзалино
27.02.2016
26.02.2016
41.7884416
21.9410707
10452
кражба
Штип
ул "Љубен Иванов"
16.12.2016
15.12.2016
41.75
22.2
14548
насилство
Штип
ул."Гоце Делчев"
10.08.2018
09.08.2018
41.7367672
22.1903229
5845
друго
Штип
03.10.2014
02.10.2014
41.75
22.2
9941
сообраќај
Штип
ул."Гоце Делчев"
24.09.2016
24.09.2016
41.6436985
22.45698
3798
сообраќај
Штип
16.10.2013
15.10.2013
41.75
22.2
11990
насилство
Штип
26.07.2017
23.02.2017
41.75
22.2
13270
насилство
Штип
улица "Партизанска"во
26.03.2018
04.03.2018
41.75
22.2
17110
сообраќај
Штип
с.Стар Караорман
24.02.2020
23.02.2020
41.75
22.2
8919
оружје
Штип
с. Вртешка
20.04.2016
28.10.2015
41.7595943
22.4183431
4056
кражба
Штип
ул.„АСНОМ“
03.12.2013
02.12.2013
41.75
22.2
6104
кражба
Штип
ул „Народна Револуција“
17.11.2014
16.11.2014
41.737503
22.193558
6361
насилство
Штип
06.02.2015
05.02.2015
41.75
22.2
14809
сообраќај
Штип
улицата "Гоце Делчев"
10.11.2018
09.11.2018
41.75
22.2
2778
кражба
Штип
19.02.2013
18.02.2013
41.75
22.2
5082
друго
Штип
10.05.2014
08.05.2014
41.75
22.2
9946
насилство
Штип
25.09.2016
24.09.2016
41.75
22.2
2011
сообраќај
Штип
ул.„Маршал Тито“
15.09.2012
14.09.2012
41.7367732
22.1919621
16091
друго
Штип
29.10.2019
28.10.2019
41.75
22.2
14047
кражба
Штип
ул "Штипска"
18.06.2018
17.06.2018
41.75
22.2
13536
друго
Штип
24.04.2018
23.04.2018
41.75
22.2
481
дрога
Штип
14.09.2011
13.09.2011
41.75
22.2
2275
дрога
Штип
08.11.2012
19.07.2012
41.75
22.2
5603
насилство
Штип
20.08.2014
17.08.2014
41.75
22.2
13795
друго
Штип
15.05.2018
14.05.2018
41.75
22.2
14307
друго
Штип
17.07.2018
16.07.2018
41.75
22.2
1765
кражба
Штип
с.Радање
02.05.2012
01.05.2012
41.7795608
22.2756583
10982
кражба
Штип
24.02.2017
18.11.2016
41.75
22.2
1255
друго
Штип
ул „Лески“
11.01.2012
11.01.2012
41.7577876
22.2028729
1767
друго
Штип
02.05.2012
01.05.2012
41.75
22.2
6119
кражба
Штип
ул.„Железничка“
03.12.2014
02.12.2014
41.737503
22.193558
14567
оружје
Штип
ул "Штипска"
11.08.2018
10.08.2018
41.75
22.2
14824
сообраќај
Штип
22.11.2018
21.11.2018
41.75
22.2
7657
кражба
Штип
с.Дорфулија
09.11.2015
21.10.2015
41.7640249
21.8941208
4330
насилство
Штип
14.01.2014
11.01.2014
41.75
22.2
9962
кражба
Штип
26.09.2016
31.05.2016
41.75
22.2
2795
сообраќај
Штип
ул „Широк дол“
21.02.2013
21.02.2013
41.7436731
22.2005556
13035
насилство
Штип
18.02.2018
17.02.2018
41.75
22.2
5612
сообраќај
Штип
с.Калузлија
22.08.2014
21.08.2014
41.737503
22.193558
7404
кражба
Штип
ул."Димитар Влахов"
17.09.2015
16.09.2015
41.746429
22.199654
14828
сообраќај
Штип
улица "Сутјеска"
23.11.2018
22.11.2018
41.75
22.2
1517
кражба
Штип
ул.„Сутјеска“
12.03.2012
11.03.2012
41.7442531
22.1972578
1773
насилство
Штип
ул „Радански Пат“
04.05.2012
01.05.2012
41.7432506
22.2031782
1262
сообраќај
Штип
ул.„Маршал Тито“
14.01.2012
12.01.2012
41.7367732
22.1919621
4846
насилство
Штип
ул.„Сутјеска“
06.04.2014
05.04.2014
41.7442531
22.1972578
5615
друго
Штип
25.08.2014
24.08.2014
41.75
22.2
13807
документи
Штип
15.05.2018
14.05.2018
41.75
22.2
496
кражба
Штип
ул.„Ванчо Прке“
16.09.2011
15.09.2011
41.7381239
22.1941444
10224
насилство
Штип
ул "Косовска"
04.11.2016
04.11.2016
41.74385
22.2050991
13808
документи
Штип
15.05.2018
14.05.2018
41.75
22.2
9713
сообраќај
Штип
с.Криви
11.08.2016
10.08.2016
41.7863087
22.1050172
7155
сообраќај
Штип
ул."Рибник"
26.07.2015
25.07.2015
41.737503
22.193558
12019
друго
Штип
ул "Сремски Фронт"
29.07.2017
28.07.2017
41.7498439
22.2001037
5108
насилство
Штип
19.05.2014
18.05.2014
41.75
22.2
7669
друго
Штип
11.11.2015
10.11.2015
41.75
22.2
1782
дрога
Штип
16.05.2012
11.01.2012
41.75
22.2
8950
сообраќај
Штип
ул."Маршал Тито"
26.04.2016
25.04.2016
41.75
22.2
1271
кражба
Штип
с.Драгоево
15.01.2012
14.01.2012
41.6733
22.1331
1783
дрога
Штип
ул „Радански пат“
16.05.2012
15.05.2012
41.7432506
22.2031782
16375
документи
Штип
30.11.2019
07.10.2019
41.75
22.2
8952
кражба
Штип
с.Шашаварлија
26.04.2016
25.03.2016
41.7178984
22.2875802
11000
кражба
Штип
с.Карбинци
26.02.2017
25.02.2017
41.8180159
22.2324758
1273
сообраќај
Штип
ул.„Плачковица“
15.01.2012
14.01.2012
41.6384901
22.468934
9977
сообраќај
Штип
с.Крупиште
29.09.2016
28.09.2016
41.8435842
22.2518142
2298
кражба
Штип
ул.„Славчо Стојменски“
17.11.2012
16.11.2012
41.7389568
22.2008854
7931
друго
Штип
20.12.2015
19.12.2015
41.75
22.2
6652
сообраќај
Штип
ул.„Партизанска“
05.04.2015
04.04.2015
41.75
22.2
5373
документи
Штип
03.07.2014
02.07.2014
41.75
22.2
5629
дрога
Штип
27.08.2014
17.03.2014
41.75
22.2
11517
кражба
Штип
ул."Вардарска"
15.05.2017
14.05.2017
41.75
22.2
8702
друго
Штип
29.03.2016
28.03.2016
41.75
22.2
13566
насилство
Штип
25.04.2018
24.04.2018
41.75
22.2
17150
сообраќај
Штип
с.Дабиле
29.02.2020
28.02.2020
41.75
22.2
1791
дрога
Штип
30.05.2012
29.05.2012
41.75
22.2
7679
кражба
Штип
ул."Киро Аџи Арсов"
12.11.2015
03.06.2015
41.746429
22.199654
11007
кражба
Штип
ул."Широк Дол"
27.02.2017
26.02.2017
41.7437309
22.2006705
768
оружје
Тетово
с.Стримница
02.11.2011
01.11.2011
41.9673964
21.0356086
3584
насилство
Тетово
с.Г.Речица
31.08.2013
30.08.2013
42.00864
20.974159
5888
сообраќај
Тетово
ул „Видое Смилевски Бато“
10.10.2014
02.09.2014
42.0005543
20.9742123
6144
кражба
Тетово
21.12.2014
19.12.2014
42.00864
20.974159
12032
сообраќај
Тетово
бул "Видое Смилевски Бато"
31.07.2017
30.07.2017
42.0006725
20.9741658
12800
друго
Тетово
улица Коле Неделкоски"
08.01.2018
07.01.2018
41.9673091
20.9759539
14336
кражба
Тетово
с.Радиовце
22.07.2018
22.07.2018
41.9069856
20.9633305
17920
сообраќај
Тетово
с.Беловиште
04.06.2020
03.06.2020
42.00864
20.974159
2049
кражба
Тетово
с.Горна Лешница
19.09.2012
18.09.2012
41.9282152
21.0620616
15873
дрога
Тетово
с.Челопек
06.10.2019
27.08.2019
42.00864
20.974159
514
оружје
Тетово
с.Боговиње
18.09.2011
18.09.2011
41.927242
20.905822
3330
кражба
Тетово
ул „Илинденска“
26.06.2013
25.06.2013
42.00864
20.974159
5634
сообраќај
Тетово
28.08.2014
27.08.2014
42.00864
20.974159
6146
друго
Тетово
21.12.2014
21.12.2014
42.00864
20.974159
10754
кражба
Тетово
с.Боговиње
23.01.2017
23.01.2017
41.9236371
20.9163887
15362
сообраќај
Тетово
с.Нераште
08.08.2019
08.08.2019
42.00864
20.974159
16898
друго
Тетово
с.Слатино
02.02.2020
02.02.2020
42.00864
20.974159
17666
насилство
Тетово
с.Радиовце
10.05.2020
09.05.2020
42.00864
20.974159
3331
насилство
Тетово
с.Долно Палчиште
26.06.2013
30.11.-0001
42.00864
20.974159
4611
кражба
Тетово
с.Боговиње
03.03.2014
02.03.2014
41.9236371
20.9163887
7171
друго
Тетово
с. Теарце-тетовско
29.07.2015
21.07.2015
42.0777511
21.0534923
8195
кражба
Тетово
улица "Ленин"
03.02.2016
02.02.2016
42.0050152
20.9699077
3588
насилство
Тетово
с.Пирок
01.09.2013
31.08.2013
42.00864
20.974159
9220
насилство
Тетово
ул "Киро Ристески-Дрнц"
04.06.2016
03.06.2016
42.0069115
20.9715269
13316
кражба
Тетово
с.Озормиште
30.03.2018
30.03.2018
42.00864
20.974159
17924
кражба
Тетово
с.Вешала
04.06.2020
05.01.2020
42.00864
20.974159
1285
кражба
Тетово
с.Мала
19.01.2012
18.01.2012
41.9960858
20.953644
3077
насилство
Тетово
с.Желино
23.04.2013
22.04.2013
42.00864
20.974159
5893
друго
Тетово
с.Порој
10.10.2014
09.10.2014
42.0308
20.9925
12037
кражба
Тетово
31.07.2017
05.07.2017
42.00864
20.974159
13829
сообраќај
Тетово
улица "167"
23.05.2018
21.05.2018
41.9961253
20.9572811
6
друго
Тетово
с.Жеровјане
25.06.2011
24.06.2011
41.9145748
20.9484282
1542
насилство
Тетово
с.Слатино
19.03.2012
18.03.2012
42.0690916
21.0430601
4102
кражба
Тетово
с.Варвара
10.12.2013
09.02.2012
42.00864
20.974159
8710
кражба
Тетово
с. Џепчиште,тетовско
29.03.2016
24.12.2015
42.0288112
20.9969544
17926
кражба
Тетово
с.Долна Лешница
04.06.2020
03.06.2020
42.00864
20.974159
1031
насилство
Тетово
с.Теарце
14.12.2011
26.10.2011
42.0777511
21.0534923
2055
дрога
Тетово
с.Горно Седларце
24.09.2012
23.09.2012
41.935618
20.9439576
2823
друго
Тетово
селото Неготино
28.02.2013
30.11.-0001
42.00864
20.974159
6407
друго
Тетово
ул.„Јане Сандански“
16.02.2015
15.02.2015
42.00864
20.974159
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>|
© Copyright 2012 - 2020 Дамјан Темелковски GNU GPL