Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
75
друго
Штип
07.07.2011
06.07.2011
41.75
22.2
1611
кражба
Штип
29.03.2012
31.01.2012
41.75
22.2
14923
сообраќај
Штип
улица "АСНОМ"
16.02.2019
15.02.2019
41.75
22.2
16715
друго
Штип
бул."ЈНА"
12.01.2020
11.01.2020
41.75
22.2
844
сообраќај
Штип
15.11.2011
14.11.2011
41.75
22.2
2636
насилство
Штип
23.01.2013
22.01.2013
41.75
22.2
1613
дрога
Штип
29.03.2012
28.03.2012
41.75
22.2
6990
кражба
Штип
18.06.2015
17.05.2015
41.75
22.2
12622
документи
Штип
06.12.2017
20.04.2017
41.75
22.2
17486
насилство
Штип
07.04.2020
06.04.2020
41.75
22.2
2383
кражба
Штип
03.12.2012
18.11.2012
41.75
22.2
13647
насилство
Штип
улицата "Васил Доганџиски"
03.05.2018
01.05.2018
41.75
22.2
1616
друго
Штип
29.03.2012
28.03.2012
41.75
22.2
2384
кражба
Штип
ул „Широк Дол“
03.12.2012
19.10.2012
41.7436731
22.2005556
9296
кражба
Штип
с.Лесковица
17.06.2016
03.06.2016
41.5958397
22.2458531
9808
друго
Штип
22.08.2016
21.08.2016
41.75
22.2
10064
кражба
Штип
ул."Сутјеска"
12.10.2016
11.10.2016
41.7443964
22.1971035
8017
насилство
Штип
01.01.2016
31.12.2015
41.75
22.2
11601
дрога
Штип
23.05.2017
13.01.2017
41.75
22.2
6738
документи
Штип
21.04.2015
04.04.2012
41.75
22.2
14674
сообраќај
Штип
с.Лески
18.08.2018
17.08.2018
41.8690585
22.4798088
8019
сообраќај
Штип
ул."Борис Кидриќ"
01.01.2016
01.01.2016
41.746429
22.199654
17748
сообраќај
Штип
ул."АСНОМ"
19.05.2020
18.05.2020
41.75
22.2
341
сообраќај
Штип
ул.„Партизанска„
21.08.2011
21.08.2011
41.7545803
22.1941893
2390
друго
Штип
03.12.2012
02.12.2012
41.75
22.2
6998
кражба
Штип
19.06.2015
13.06.2015
41.75
22.2
599
насилство
Штип
ул.„Сајбие Демир“
03.10.2011
02.10.2011
41.7541117
22.1964401
2648
сообраќај
Штип
с.Шашаварлија
26.01.2013
25.01.2013
41.7178984
22.2875802
3672
кражба
Штип
21.09.2013
20.09.2013
41.75
22.2
6488
кражба
Штип
10.03.2015
13.02.2015
41.75
22.2
6744
сообраќај
Штип
с.Радње
23.04.2015
22.04.2015
41.737503
22.193558
9816
сообраќај
Штип
с.Лакавица
23.08.2016
22.08.2016
41.6516212
22.2357937
2393
кражба
Штип
ул „Радански пат“
04.12.2012
03.12.2012
41.7432506
22.2031782
8025
друго
Штип
ул."Партизанска"
02.01.2016
01.01.2016
41.75
22.2
14681
друго
Штип
18.08.2018
18.08.2018
41.75
22.2
602
кражба
Штип
04.10.2011
30.11.-0001
41.75
22.2
8538
документи
Штип
10.03.2016
09.03.2016
41.75
22.2
8539
документи
Штип
с.Радање
10.03.2016
09.03.2016
41.7795608
22.2756583
9563
друго
Штип
ул."Јајце"
28.07.2016
27.07.2016
41.759132
22.1976639
604
кражба
Штип
ул „Ванчо Прке“
04.10.2011
15.09.2011
41.7381239
22.1941444
11612
кражба
Штип
28.05.2017
27.05.2017
41.75
22.2
6238
кражба
Штип
бул “Никола Карев“
06.01.2015
05.01.2015
41.7346419
22.1848907
6750
кражба
Штип
24.04.2015
23.04.2015
41.75
22.2
11102
сообраќај
Штип
20.03.2017
19.03.2017
41.75
22.2
13663
друго
Штип
улицата "Солунска"
04.05.2018
03.05.2018
41.75
22.2
608
кражба
Штип
ул „Никола Чаулев“
04.10.2011
16.02.2009
41.75
22.2
3680
друго
Штип
22.09.2013
21.09.2013
41.75
22.2
10336
насилство
Штип
с.Таринци
22.10.2016
21.11.2016
41.7987274
22.2279697
11872
насилство
Штип
07.07.2017
26.04.2017
41.75
22.2
6241
сообраќај
Штип
ул.„Дузлачки Рид“
08.01.2015
08.01.2015
41.7475901
22.2091104
5730
друго
Штип
20.09.2014
19.09.2014
41.75
22.2
6242
друго
Штип
08.01.2015
08.01.2015
41.75
22.2
9314
сообраќај
Штип
19.06.2016
18.06.2016
41.75
22.2
16226
сообраќај
Штип
ул."Ванчо Прќе"
13.11.2019
12.11.2019
41.75
22.2
12388
сообраќај
Штип
ул "Черења"
22.10.2017
21.10.2017
41.75
22.2
3941
кражба
Штип
ул „29-ти Ноември“
11.11.2013
10.11.2013
41.75
22.2
7525
кражба
Штип
ул."Радански пат"
12.10.2015
12.10.2015
41.7432106
22.2031593
10341
друго
Штип
22.10.2016
21.11.2016
41.75
22.2
18021
дрога
Штип
15.06.2020
07.05.2019
41.75
22.2
614
насилство
Штип
07.10.2011
06.10.2011
41.75
22.2
7014
сообраќај
Штип
22.06.2015
30.11.-0001
41.75
22.2
18022
дрога
Штип
с.Банско
15.06.2020
05.02.2020
41.75
22.2
3687
кражба
Штип
23.09.2013
19.09.2013
41.75
22.2
8295
насилство
Штип
с.Таринци
15.02.2016
14.02.2016
41.7987274
22.2279697
1640
кражба
Штип
ул.„Енгелсова“
01.04.2012
31.03.2012
41.9156955
22.4329216
3688
дрога
Штип
с.Соколарци
23.09.2013
31.03.2013
41.75
22.2
11368
кражба
Штип
с.Конче
25.04.2017
24.04.2017
41.5171011
22.3814624
13672
сообраќај
Штип
улицата "Кирил и Методиј"
05.05.2018
04.05.2018
41.75
22.2
14440
сообраќај
Штип
улицата "Балканска"
02.08.2018
01.08.2018
41.75
22.2
8297
сообраќај
Штип
15.02.2016
14.02.2016
41.75
22.2
14697
насилство
Штип
20.08.2018
19.08.2018
41.75
22.2
7018
документи
Штип
22.06.2015
21.06.2015
41.75
22.2
8298
сообраќај
Штип
15.02.2016
14.02.2016
41.75
22.2
14189
кражба
Штип
с.Стар Караорман
27.06.2018
06.06.2018
41.7822513
22.204125
110
насилство
Штип
11.07.2011
20.02.2005
41.75
22.2
5230
дрога
Штип
ул „Сремски Фронт“
11.06.2014
31.03.2014
41.7498439
22.2001037
6510
друго
Штип
13.03.2015
10.03.2015
41.75
22.2
10094
кражба
Штип
ул."В.Доганџиски"
16.10.2016
15.10.2016
41.7307763
22.1963722
10350
документи
Штип
22.10.2016
21.09.2016
41.75
22.2
14190
кражба
Штип
с.Стар Караорман
27.06.2018
06.06.2018
41.75
22.2
1135
документи
Штип
24.12.2011
23.12.2011
41.75
22.2
3695
друго
Штип
25.09.2013
07.05.2013
41.75
22.2
8047
сообраќај
Штип
с.Софилари
05.01.2016
04.01.2016
41.7085522
22.1378052
11631
сообраќај
Штип
с.Чифлик општина Чешиново
30.05.2017
29.05.2017
41.8827885
22.3329154
14703
сообраќај
Штип
улица "Черења"
20.08.2018
19.08.2018
41.75
22.2
880
насилство
Штип
с.Таринци
21.11.2011
20.02.2011
41.7989
22.2303
14192
друго
Штип
27.06.2018
26.06.2018
41.75
22.2
1393
насилство
Штип
ул.„Ванчо Прке„
06.02.2012
25.12.2011
41.7381239
22.1941444
4977
друго
Штип
25.04.2014
24.04.2014
41.75
22.2
1138
насилство
Штип
ул.„Цветан Димов“
25.12.2011
23.12.2011
41.733695
22.1929722
7538
документи
Штип
15.10.2015
19.08.2015
41.75
22.2
8050
сообраќај
Штип
ул."Вера Циривири Трена"
06.01.2016
05.01.2016
41.746429
22.199654
11378
документи
Штип
26.04.2017
11.05.2016
41.75
22.2
8820
друго
Штип
08.04.2016
01.11.2012
41.75
22.2
10356
сообраќај
Штип
ул."Бул.ЈНА"
30.11.2016
29.11.2016
41.747319
22.1908169
11124
кражба
Штип
ул "Борис Кидрич"
22.03.2017
21.03.2017
41.7418164
22.1929273
7541
друго
Штип
16.10.2015
15.10.2015
41.75
22.2
8821
кражба
Штип
08.04.2016
17.03.2016
41.75
22.2
18037
сообраќај
Штип
с.Аргулица
20.06.2020
19.06.2020
41.75
22.2
11638
документи
Штип
30.05.2017
30.12.2016
41.75
22.2
13430
документи
Штип
11.04.2018
26.04.2017
41.75
22.2
1911
оружје
Штип
ул „Лески“
06.08.2012
04.08.2012
41.7577876
22.2028729
632
друго
Штип
ул.„Ванчо Прке“
09.10.2011
08.10.2011
41.7381239
22.1941444
7288
друго
Штип
19.08.2015
16.08.2015
41.75
22.2
9336
насилство
Штип
ул."Радански Пат"
23.06.2016
22.06.2016
41.7432106
22.2031593
10872
кражба
Штип
ул."Булевар ЈНА"
06.02.2017
05.02.2002
41.747319
22.1908169
7033
друго
Штип
26.06.2015
01.01.2014
41.75
22.2
11385
насилство
Штип
бул "Гоце Делчев"
27.04.2017
26.04.2017
41.75
22.2
1146
документи
Штип
26.12.2011
25.12.2011
41.75
22.2
3706
насилство
Штип
ул.„ТошоАрсов„
26.09.2013
26.05.2013
41.75
22.2
8827
насилство
Штип
с.Нераште
11.04.2016
10.04.2016
41.75
22.2
9083
дрога
Штип
18.05.2016
07.05.2016
41.75
22.2
3196
друго
Штип
22.05.2013
30.11.-0001
41.75
22.2
7292
насилство
Штип
ул "Партизанска"
20.08.2015
19.08.2015
41.75
22.2
8316
документи
Штип
с.Радање
16.02.2016
15.02.2016
41.7795608
22.2756583
10108
кражба
Штип
ул "Железничка"
18.10.2016
17.10.2016
41.75
22.2
7805
дрога
Штип
30.11.2015
08.05.2015
41.75
22.2
11645
насилство
Штип
ул "Косовска"
01.06.2017
31.05.2017
41.74385
22.2050991
9342
сообраќај
Штип
ул."Борис Кидрич"
23.06.2016
22.06.2016
41.75
22.2
383
насилство
Штип
ул.„Ванчо Прке“
28.08.2011
28.08.2011
41.7381239
22.1941444
1919
оружје
Штип
ул „Ленинова“
24.08.2012
23.08.2012
41.7353476
22.1956776
6783
сообраќај
Штип
с.Шашаварлија
01.05.2015
30.04.2015
41.7172
22.2878
12671
сообраќај
Штип
улица "Сутјеска"
15.12.2017
14.12.2017
41.75
22.2
5760
документи
Штип
23.09.2014
22.09.2014
41.75
22.2
16000
дрога
Штип
19.10.2019
09.10.2019
41.75
22.2
2177
друго
Штип
22.10.2012
12.08.2012
41.75
22.2
7297
кражба
Штип
21.08.2015
09.07.2014
41.75
22.2
10625
насилство
Штип
10.01.2017
17.12.2016
41.75
22.2
2946
насилство
Штип
21.03.2013
21.03.2013
41.75
22.2
4994
насилство
Штип
28.04.2014
26.04.2014
41.75
22.2
3203
сообраќај
Штип
ул.„Сутјеска“
25.05.2013
25.05.2013
41.75
22.2
4227
кражба
Штип
26.12.2013
25.12.2013
41.75
22.2
1412
кражба
Штип
ул „Косовска“
10.02.2012
09.02.2012
41.7425012
22.2059333
6533
дрога
Штип
16.03.2015
12.03.2015
41.75
22.2
17541
насилство
Штип
ул."Гоце Делчев"
17.04.2020
16.04.2020
41.75
22.2
902
кражба
Штип
ул „Пиринска“
25.11.2011
24.11.2011
41.7419593
22.1954846
1670
кражба
Штип
04.04.2012
03.04.2012
41.75
22.2
3462
насилство
Штип
с.Аргулица
02.08.2013
01.08.2013
41.75
22.2
17542
друго
Штип
17.04.2020
16.04.2020
41.75
22.2
391
друго
Штип
ул.„Железничка“
28.08.2011
26.08.2011
41.75
22.2
1671
насилство
Штип
04.04.2012
03.04.2012
41.75
22.2
6279
дрога
Штип
17.01.2015
16.01.2015
41.75
22.2
8839
сообраќај
Штип
с.Лакавица
13.04.2016
12.04.2016
41.6516212
22.2357937
9864
кражба
Штип
29.08.2016
12.08.2016
41.75
22.2
10890
сообраќај
Штип
ул."Косовска"бб
11.02.2017
10.02.2017
41.75
22.2
13450
оружје
Штип
ул."Генерал Михајло Апостолски"
30.11.-0001
13.04.2018
41.75
22.2
13962
сообраќај
Штип
улицата "Мирче Ацев"
07.06.2017
06.06.2018
41.7353701
22.1962224
14474
насилство
Штип
улицата"Маршал
06.08.2018
05.08.2018
41.75
22.2
5003
насилство
Штип
с.Кучица
29.04.2014
28.04.2014
41.7422
22.3817
6283
насилство
Штип
19.01.2015
17.01.2015
41.75
22.2
7563
кражба
Штип
23.10.2015
22.10.2015
41.75
22.2
9355
кражба
Штип
23.06.2016
03.06.2016
41.75
22.2
13963
сообраќај
Штип
улицата "Мирче Ацев"
07.06.2017
06.06.2018
41.75
22.2
17035
сообраќај
Штип
ул."Драги Крупишки"
17.02.2020
16.02.2020
41.75
22.2
7564
кражба
Штип
23.10.2015
22.10.2015
41.75
22.2
7820
дрога
Штип
01.12.2015
30.11.2015
41.75
22.2
10124
друго
Штип
ул."Железничка"
21.10.2016
21.10.2016
41.75
22.2
7053
дрога
Штип
30.06.2015
29.06.2015
41.75
22.2
142
дрога
Штип
15.07.2011
14.07.2011
41.75
22.2
7054
кражба
Штип
30.06.2015
29.06.2015
41.75
22.2
9358
документи
Штип
24.06.2016
23.06.2016
41.75
22.2
12174
кражба
Штип
26.09.2017
25.09.2017
41.75
22.2
143
дрога
Штип
15.07.2011
14.07.2011
41.75
22.2
1167
кражба
Штип
с.Радање
30.12.2011
30.11.-0001
41.7795608
22.2756583
2447
кражба
Штип
ул „Енглесова“
11.12.2012
10.12.2012
41.75
22.2
11407
сообраќај
Штип
ул "Васил Главинов"
02.05.2017
01.05.2017
41.7360886
22.1913002
3472
кражба
Штип
ул „Карл Маркс“
05.08.2013
04.08.2013
41.75
22.2
4496
насилство
Штип
ул.„Кежовица“
15.02.2014
14.02.2014
41.7332274
22.1801975
6800
документи
Штип
05.05.2015
30.04.2015
41.75
22.2
13968
сообраќај
Штип
улицата "Сремски Фронт"
09.06.2018
08.06.2018
41.7498887
22.2000793
1681
насилство
Штип
ул „Радански Пат“
18.04.2012
17.04.2012
41.7432506
22.2031782
10130
дрога
Штип
21.10.2016
20.10.2016
41.75
22.2
2963
сообраќај
Штип
26.03.2013
25.03.2013
41.75
22.2
12179
сообраќај
Штип
ул "Васил Главинов"
26.09.2017
25.09.2017
41.7361402
22.1914444
5780
дрога
Штип
ул „Гоце Делчев“
25.09.2014
10.04.2014
41.75
22.2
8852
дрога
Штип
ул "Гоце Делчев"
15.04.2016
02.04.2016
41.75
22.2
11412
сообраќај
Штип
02.05.2017
12.10.2016
41.75
22.2
4502
насилство
Штип
ул.„Гоце Делчев“
16.02.2014
15.02.2014
41.75
22.2
11670
друго
Штип
07.06.2017
06.06.2017
41.75
22.2
3991
насилство
Штип
с.Караорман
23.11.2013
22.11.2013
41.75
22.2
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>|
© Copyright 2012 - 2020 Дамјан Темелковски GNU GPL