Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
15808
друго
Скопје
улицата "Наум Охридски"
28.09.2019
27.09.2019
42.003812
21.452246
13582
сообраќај
Скопје
улицата "Наум Наумовски-Борче"
26.04.2018
25.04.2018
42.003812
21.452246
15366
сообраќај
Скопје
улицата "Народни херои"
08.08.2019
07.08.2019
42.003812
21.452246
14428
сообраќај
Скопје
улицата "Народни Херои"
02.08.2018
01.08.2018
42.003812
21.452246
15416
друго
Куманово
улицата "Народна револуција"
15.08.2019
14.08.2019
42.13337
21.72584
14783
сообраќај
Куманово
улицата "Народна револуција"
10.10.2018
09.10.2018
42.13337
21.72584
13557
сообраќај
Куманово
улицата "Народна Револуција"
25.04.2018
24.04.2018
42.13337
21.72584
13613
сообраќај
Скопје
улицата "Народен Фронт"
29.04.2018
28.04.2018
42.003812
21.452246
13183
насилство
Скопје
улицата "Народен фронт"
18.03.2018
18.03.2018
41.99562
21.428124
14354
насилство
Битола
улицата "Мукос"
25.07.2018
24.07.2018
41.3541639
21.5447666
12129
насилство
Струга
улицата "Моша Пијаде"
09.08.2017
05.07.2017
41.1775
20.6788889
14461
насилство
Крушево
улицата "Мише Ефтим"
05.08.2018
05.08.2018
41.3705595
21.2502223
15452
друго
Скопје
улицата "Михаил Чаков"
19.08.2019
18.08.2019
42.003812
21.452246
13844
друго
Гостивар
улицата "Митрополит Теодосиј Гологанов"
24.05.2018
24.04.2018
41.8025541
20.9089378
13405
друго
Скопје
улицата "Митрополит Теодосиј Гологанов"
09.04.2018
08.04.2018
42.003812
21.452246
13967
сообраќај
Скопје
улицата "Митрополит Теодосиј Гологанов"
09.06.2018
08.06.2018
41.608635
21.745275
15807
сообраќај
Скопје
улицата "Митрополит Теодосиј Гологанов"
28.09.2019
27.09.2019
42.003812
21.452246
13297
сообраќај
Скопје
улицата "Митрополит Теодосиј Гологанов"
28.03.2018
27.03.2018
42.003812
21.452246
13317
кражба
Скопје
улицата "Мирче Мацан"
30.03.2018
29.03.2018
42.003812
21.452246
13962
сообраќај
Штип
улицата "Мирче Ацев"
07.06.2017
06.06.2018
41.7353701
22.1962224
13963
сообраќај
Штип
улицата "Мирче Ацев"
07.06.2017
06.06.2018
41.75
22.2
11453
кражба
Охрид
улицата "Мирче Ацев"
08.05.2017
07.05.2017
41.12162
20.819441
14431
сообраќај
Охрид
улицата "Миле Поп Јорданов"
02.08.2018
01.08.2018
41.12162
20.819441
13587
кражба
Прилеп
улицата "Мечкин Камен"
26.04.2018
25.04.2018
41.35173
21.56214
13632
оружје
Скопје
улицата "Методија Митевски"
02.05.2018
01.05.2018
42.003812
21.452246
14367
оружје
Скопје
улицата "Методија Андонов-Ченто"
25.07.2018
25.07.2018
42.0177238
21.5316827
15523
друго
Скопје
улицата "Методија Андонов Ченто"
28.08.2019
27.08.2019
42.003812
21.452246
15477
сообраќај
улицата "Маршал Тито"
22.08.2019
21.08.2019
41.49205
22.09354
14459
насилство
Тетово
улицата "Маршал Тито"
05.08.2018
04.08.2018
42.0065609
20.9794533
12997
документи
Струга
улицата "Маршал Тито"
10.02.2018
09.02.2018
41.1775
20.6788889
14323
сообраќај
Кичево
улицата "Маршал Тито"
21.07.2018
20.07.2018
41.5177778
20.9655556
13551
сообраќај
Прилеп
улицата "Марксова"
25.04.2018
24.04.2018
41.35173
21.56214
14433
насилство
Охрид
улицата "Марко Цепенков"
02.08.2018
01.08.2018
41.12162
20.819441
15596
друго
Скопје
улицата "Марко Орешковиќ"
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
14199
насилство
Гостивар
улицата "Мара Угриноска"
28.06.2018
27.06.2018
41.800911
20.914169
13675
друго
Битола
улицата "Максут Садик"
05.05.2018
04.05.2018
41.032799
21.34029
13177
сообраќај
Скопје
улицата "Максут Садик"
17.03.2018
17.03.2018
42.003812
21.452246
15923
друго
Скопје
улицата "Македонско- Косовска бригада"
12.10.2019
11.10.2019
42.003812
21.452246
15402
сообраќај
Скопје
улицата "Македонско Косовско бригада"
14.08.2019
13.08.2019
42.003812
21.452246
14974
сообраќај
Скопје
улицата "Македонско Косовска Бригада"
24.03.2019
23.03.2019
42.003812
21.452246
14409
кражба
Охрид
улицата "Македонски Просветители"
29.07.2018
27.06.2018
41.12162
20.819441
13621
насилство
Гостивар
улицата "Македонски Војски"
01.05.2018
30.04.2018
41.800911
20.914169
13319
друго
Скопје
улицата "Маџари"
30.03.2018
29.03.2018
42.0054763
21.5036881
13602
насилство
Скопје
улицата "Маџари"
28.04.2018
27.04.2018
42.003812
21.452246
13418
оружје
Скопје
улицата "Маџари"
10.04.2018
09.04.2018
42.003812
21.452246
13920
друго
Скопје
улицата "Маџари 3"
02.06.2018
01.06.2018
42.0010439
21.501023
13634
насилство
Тетово
улицата "Мајка Тереза"
02.05.2018
01.05.2018
42.00864
20.974159
13406
оружје
Скопје
улицата "Мајка Тереза"
09.04.2018
08.04.2018
42.003812
21.452246
13684
кражба
Скопје
улицата "Лука Геров"
06.05.2018
02.05.2018
42.0174524
21.3560455
13291
сообраќај
Скопје
улицата "Лука Геров"
28.03.2018
27.03.2018
42.003812
21.452246
14337
друго
Македонски Брод
улицата "Луј Пастер"
22.07.2018
21.07.2018
41.5124006
21.2159425
16372
друго
Скопје
улицата "Лихнида"
30.11.2019
29.11.2019
42.003812
21.452246
14422
дрога
Тетово
улицата "Ленин"
31.07.2018
02.01.2018
42.00864
20.974159
13401
сообраќај
Прилеп
улицата "Лазо Филипоски"
09.04.2018
09.04.2018
41.35173
21.56214
14366
оружје
Скопје
улицата "Лазар Трповски"
25.07.2018
24.07.2018
42.0189743
21.4351283
13687
друго
Скопје
улицата "Лазар Поп Трајков"во
06.05.2018
05.05.2018
42.003812
21.452246
15375
друго
Скопје
улицата "Лазар Поп Трајков"
09.08.2019
08.08.2019
42.003812
21.452246
15353
друго
Скопје
улицата "Лазар Поп Трајков"
05.08.2019
04.08.2019
42.003812
21.452246
13178
друго
Прилеп
улицата "Лазар Личеновски"
17.03.2018
16.03.2018
41.35173
21.56214
15344
сообраќај
Велес
улицата "Кумановска"
04.08.2019
03.08.2019
41.73
21.78
14799
сообраќај
Скопје
улицата "Кузман Шапкарев"
30.10.2018
29.10.2018
42.003812
21.452246
14376
сообраќај
Прилеп
улицата "Кузман Јосифоски"
26.07.2018
25.07.2018
41.35173
21.56214
15439
дрога
Делчево
улицата "Кузман Јосифовски-Питу"
18.08.2019
04.08.2018
41.9666667
22.7666667
13283
сообраќај
Скопје
улицата "Крушевска Република"
27.03.2018
27.03.2018
42.003812
21.452246
15607
друго
Скопје
улицата "Коце Металец"
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
13095
сообраќај
Куманово
улицата "Костурски Херои"
02.03.2018
01.03.2018
42.13337
21.72584
15333
друго
Велес
улицата "Костурски Херои"
02.08.2019
01.08.2019
41.73
21.78
15531
друго
Скопје
улицата "Коперникова"
29.08.2019
28.08.2019
42.003812
21.452246
15803
друго
Скопје
улицата "Козле"
28.09.2019
28.09.2019
42.003812
21.452246
14298
сообраќај
Скопје
улицата "Козле"
16.07.2018
15.07.2018
42.003812
21.452246
15436
сообраќај
Струмица
улицата "Климент Охридски"
17.08.2019
16.08.2019
41.441441
22.64183
13672
сообраќај
Штип
улицата "Кирил и Методиј"
05.05.2018
04.05.2018
41.75
22.2
14231
насилство
Македонски Брод
улицата "Кипарска"
01.07.2018
30.06.2018
41.5124006
21.2159425
14823
сообраќај
Скопје
улицата "Кемал Сејфула"
22.11.2018
21.11.2018
42.003812
21.452246
13218
друго
Прилеп
улицата "Кеј Димитар Влахов"
20.03.2018
19.03.2018
41.35173
21.56214
14312
сообраќај
Гостивар
улицата "Кеј Братство единство"
18.07.2018
17.07.2018
41.800911
20.914169
13645
друго
Скопје
улицата "Кеј 13-ти Ноември"
03.05.2018
02.05.2018
42.003812
21.452246
13739
насилство
Скопје
улицата "Кеј 13-ти Ноември"
09.05.2018
08.05.2018
41.9945324
21.4414662
16051
сообраќај
Скопје
улицата "Качанички Пат"
24.10.2019
23.10.2019
42.003812
21.452246
13636
насилство
Прилеп
улицата "Карпош војвода"
02.05.2018
01.05.2018
41.35173
21.56214
13683
кражба
Куманово
улицата "Индустриска"
06.05.2018
05.05.2018
42.13337
21.72584
14238
сообраќај
Македонски Брод
улицата "Индира Ганди"
01.07.2018
30.06.2018
41.5124006
21.2159425
16662
друго
Тетово
улицата "Илинденска"
05.01.2020
04.01.2020
42.00864
20.974159
13180
друго
Гостивар
улицата "Илинденска"
17.03.2018
17.03.2018
41.800911
20.914169
14735
друго
Охрид
улицата "Илинденска"
01.09.2018
31.08.2018
41.12162
20.819441
13241
кражба
Тетово
улицата "Илинденска"
22.03.2018
21.03.2018
42.00864
20.974159
16838
насилство
Тетово
улицата "Илинденска"
30.11.-0001
25.01.2020
42.00864
20.974159
14402
сообраќај
Тетово
улицата "Иво Рибар Лола"
29.07.2018
28.07.2018
42.00864
20.974159
15312
друго
Скопје
улицата "Иван Хаџиниколов"
31.07.2019
30.07.2019
42.003812
21.452246
15940
сообраќај
Берово
улицата "Задарска"
13.10.2019
12.10.2019
41.71
22.85
16145
друго
Гостивар
улицата "Живко Брајковски"
03.11.2019
02.11.2019
41.800911
20.914169
15519
сообраќај
Охрид
улицата "Егејска"
28.08.2019
27.08.2019
41.12162
20.819441
14299
сообраќај
Куманово
улицата "Доне Божинов"
16.07.2018
15.07.2018
42.13337
21.72584
16666
друго
Скопје
улицата "Димо Хаџи Димов"
05.01.2020
04.01.2020
42.003812
21.452246
14207
насилство
Тетово
улицата "Димо Гавроски-Кара"
28.06.2018
22.06.2018
42.00864
20.974159
16141
сообраќај
Охрид
улицата "Димитрија Чуповски"
02.11.2019
02.11.2019
41.12162
20.819441
13845
насилство
Скопје
улицата "Димитрија Чуповски"
24.05.2018
23.05.2018
42.003812
21.452246
14378
сообраќај
Кочани
улицата "Димитар Влахов" во
26.07.2018
25.07.2018
41.9159943
22.4091858
16381
сообраќај
Виница
улицата "Димитар Влахов"
30.11.2019
29.11.2019
41.8865
22.50782
13529
сообраќај
Тетово
улицата "Дижонска"
23.04.2018
22.04.2018
42.00864
20.974159
13840
сообраќај
Штип
улицата "Гоце Делчев"
24.05.2018
24.05.2018
41.75
22.2
16146
друго
Гостивар
улицата "Гоце Делчев"
03.11.2019
02.11.2019
41.800911
20.914169
13638
сообраќај
Прилеп
улицата "Гоце Делчев"
03.05.2018
02.05.2018
41.35173
21.56214
13644
друго
Тетово
улицата "Гоце Делчев"
03.05.2018
02.05.2018
42.00864
20.974159
15049
друго
Гостивар
улицата "Гоце Делчев"
04.05.2019
03.05.2019
41.800911
20.914169
14809
сообраќај
Штип
улицата "Гоце Делчев"
10.11.2018
09.11.2018
41.75
22.2
14399
кражба
Скопје
улицата "Ѓорче Петров"
28.07.2018
27.07.2018
42.0606374
21.3202736
13480
кражба
Прилеп
улицата "Ѓорче Петров"
18.04.2018
17.04.2018
41.35173
21.56214
14340
насилство
Скопје
улицата "Горно Лисиче"
22.07.2018
21.07.2018
41.9620066
21.5060785
16832
друго
Македонски Брод
улицата "Ѓорѓи Капчев"
25.01.2020
24.01.2020
41.5124006
21.2159425
14439
оружје
Скопје
улицата "Гвадалахара"
02.08.2018
01.08.2018
42.003812
21.452246
14465
друго
Скопје
улицата "Гвадалахара"
05.08.2018
04.08.2018
41.608635
21.745275
13601
насилство
Скопје
улицата "Гаврил Константиновиќ"
28.04.2018
23.04.2018
42.003812
21.452246
13933
насилство
Скопје
улицата "Воин Драшковиќ"нејзиниот
03.06.2018
02.06.2018
42.003812
21.452246
13595
сообраќај
Скопје
улицата "Војвода Ивец"
28.04.2018
28.04.2018
41.9386992
21.5222968
15387
сообраќај
Скопје
улицата "Војвода Васил Чакаларов"
12.08.2019
11.08.2019
42.003812
21.452246
13600
насилство
Скопје
улицата "Владимир Комаров"
28.04.2018
27.04.2018
41.9898536
21.451679
15299
друго
Скопје
улицата "Владимир Комаров"
29.07.2019
28.07.2019
42.003812
21.452246
15347
друго
Скопје
улицата "Владимир Комаров"
04.08.2019
03.08.2019
42.003812
21.452246
13246
кражба
Струмица
улицата "Виа Игнациа"
22.03.2018
09.02.2018
41.441441
22.64183
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>|
© Copyright 2012 - 2020 Дамјан Темелковски GNU GPL