Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
12082
сообраќај
Крива Паланка
04.08.2017
03.08.2017
42.2173226
22.28609
16180
документи
Крива Паланка
07.11.2019
06.11.2019
42.2173226
22.28609
13367
друго
Крива Паланка
с.Луке
06.04.2018
05.04.2018
42.2173226
22.28609
17719
сообраќај
Крива Паланка
16.05.2020
15.05.2020
42.2173226
22.28609
11833
сообраќај
Крива Паланка
29.06.2017
29.06.2017
42.2173226
22.28609
316
дрога
Крива Паланка
16.08.2011
29.11.2010
42.2173226
22.28609
2623
оружје
Крива Паланка
ул „Св.Јоаким Осоговски“
21.01.2013
29.12.2012
42.2173226
22.28609
4679
кражба
Крива Паланка
с.
17.03.2014
10.03.2014
42.2173226
22.28609
9543
документи
Крива Паланка
25.07.2016
24.07.2016
42.2173226
22.28609
9544
документи
Крива Паланка
25.07.2016
24.07.2016
42.2173226
22.28609
15432
друго
Крива Паланка
с.Подржикоњ
17.08.2019
16.08.2019
42.2173226
22.28609
2891
насилство
Крива Паланка
с.Дубровница
13.03.2013
28.02.2013
42.2173226
22.28609
16468
документи
Крива Паланка
12.12.2019
12.12.2019
42.2173226
22.28609
10069
документи
Крива Паланка
12.10.2016
08.10.2016
42.2173226
22.28609
8794
кражба
Крива Паланка
06.04.2016
05.04.2016
42.2173226
22.28609
16218
сообраќај
Крива Паланка
с.Борово
12.11.2019
11.11.2019
42.2173226
22.28609
1375
оружје
Крива Паланка
03.02.2012
01.01.2012
42.2173226
22.28609
15968
друго
Крива Паланка
16.10.2019
15.10.2019
42.2173226
22.28609
12897
сообраќај
Крива Паланка
с. Романовце
23.01.2018
22.01.2018
42.2173226
22.28609
3426
насилство
Крива Паланка
ул „Свети Јоаким Осоговски“
29.07.2013
11.07.2013
42.2173226
22.28609
10339
друго
Крива Паланка
22.10.2016
21.11.2016
42.2173226
22.28609
2149
кражба
Крива Паланка
ул „Херој Карпош“
17.10.2012
16.10.2012
42.2173226
22.28609
8807
насилство
Крива Паланка
ул "Единство"
07.04.2016
06.04.2016
42.2173226
22.28609
3434
насилство
Крива Паланка
ул „Свети Јоаким Осоговски“
29.07.2013
11.07.2013
42.2173226
22.28609
3690
насилство
Крива Паланка
с.Ранковце
24.09.2013
16.07.2013
42.2173226
22.28609
2155
друго
Крива Паланка
18.10.2012
26.09.2012
42.2173226
22.28609
14701
насилство
Крива Паланка
20.08.2018
19.08.2018
42.2173226
22.28609
18029
друго
Крива Паланка
с.Мождивњак
15.06.2020
30.11.-0001
42.2173226
22.28609
3185
насилство
Крива Паланка
с.Конопница
21.05.2013
26.04.2013
42.2173226
22.28609
17523
друго
Крива Паланка
с.Узем
11.04.2020
10.04.2020
42.2173226
22.28609
10361
сообраќај
Крива Паланка
30.11.2016
29.11.2016
42.2173226
22.28609
12921
сообраќај
Крива Паланка
с.Ранковце
30.01.2018
29.01.2018
42.2173226
22.28609
16250
сообраќај
Крива Паланка
с.Т’лминци
15.11.2019
14.11.2019
42.2173226
22.28609
7039
сообраќај
Крива Паланка
26.06.2015
25.06.2015
42.2173226
22.28609
6278
насилство
Крива Паланка
17.01.2015
16.01.2015
42.2173226
22.28609
16267
друго
Крива Паланка
17.11.2019
16.11.2019
42.2173226
22.28609
1166
насилство
Крива Паланка
30.12.2011
29.12.2011
42.2173226
22.28609
11919
насилство
Крива Паланка
с.Конопница
13.07.2017
02.07.2017
42.2173226
22.28609
5778
друго
Крива Паланка
25.09.2014
01.09.2014
42.2173226
22.28609
15507
сообраќај
Крива Паланка
с.Јурумлери
26.08.2019
26.08.2019
42.2173226
22.28609
3220
насилство
Крива Паланка
27.05.2013
30.04.2013
42.2173226
22.28609
15764
дрога
Крива Паланка
24.09.2019
29.05.2019
42.2173226
22.28609
13973
сообраќај
Крива Паланка
09.06.2018
08.06.2018
42.2173226
22.28609
15766
документи
Крива Паланка
24.09.2019
24.09.2019
42.2173226
22.28609
3479
дрога
Крива Паланка
село Нерези
05.08.2013
01.08.2013
42.2173226
22.28609
15261
друго
Крива Паланка
24.07.2019
24.07.2019
42.2173226
22.28609
2975
насилство
Крива Паланка
ул „Партизанска“
28.03.2013
14.03.2013
42.2173226
22.28609
4258
насилство
Крива Паланка
31.12.2013
30.12.2013
42.2173226
22.28609
5026
сообраќај
Крива Паланка
с.Челопек
02.05.2014
01.05.2014
42.2173226
22.28609
16808
друго
Крива Паланка
23.01.2020
22.01.2020
42.2173226
22.28609
17067
сообраќај
Крива Паланка
с.Ругинце
21.02.2020
20.02.2020
42.2173226
22.28609
15793
документи
Крива Паланка
27.09.2019
26.09.2019
42.2173226
22.28609
4274
сообраќај
Крива Паланка
02.01.2014
19.12.2013
42.2173226
22.28609
1715
сообраќај
Крива Паланка
24.04.2012
01.04.2012
42.2173226
22.28609
1716
документи
Крива Паланка
24.04.2012
23.04.2012
42.2173226
22.28609
4788
дрога
Крива Паланка
31.03.2014
06.02.2014
42.2173226
22.28609
15030
документи
Крива Паланка
17.04.2019
17.04.2019
42.2173226
22.28609
15291
друго
Крива Паланка
28.07.2019
27.07.2019
42.2173226
22.28609
4798
документи
Крива Паланка
01.04.2014
21.03.2014
42.2173226
22.28609
15043
дрога
Крива Паланка
28.04.2019
04.01.2019
42.2173226
22.28609
14789
насилство
Крива Паланка
16.10.2018
15.10.2018
42.2173226
22.28609
16837
сообраќај
Крива Паланка
улицата "Свети Јоаким Осоговски"
30.11.-0001
25.01.2020
42.2173226
22.28609
6600
сообраќај
Крива Паланка
28.03.2015
27.03.2015
42.2173226
22.28609
15816
друго
Крива Паланка
улица "Јужен булевар"
29.09.2019
28.09.2019
42.2173226
22.28609
2505
оружје
Крива Паланка
24.12.2012
12.12.2012
42.2173226
22.28609
4809
кражба
Крива Паланка
с.Каратманово
02.04.2014
03.10.2013
42.2173226
22.28609
5579
дрога
Крива Паланка
14.08.2014
09.08.2014
42.2173226
22.28609
3791
насилство
Крива Паланка
13.10.2013
12.10.2013
42.2173226
22.28609
15056
сообраќај
Крива Паланка
с.Кркља
09.05.2019
08.05.2019
42.2173226
22.28609
2513
насилство
Крива Паланка
25.12.2012
12.12.2012
42.2173226
22.28609
16338
друго
Крива Паланка
26.11.2019
25.11.2019
42.2173226
22.28609
17875
друго
Крива Паланка
30.05.2020
29.05.2020
42.2173226
22.28609
12247
сообраќај
Крива Паланка
ул."Единство"
06.10.2017
30.09.2017
42.2173226
22.28609
3298
насилство
Крива Паланка
ул „Свети Јоаким Осоговски“
10.06.2013
26.05.2013
42.2173226
22.28609
2789
друго
Крива Паланка
20.02.2013
28.12.2012
42.2173226
22.28609
6629
дрога
Крива Паланка
02.04.2015
31.03.2015
42.2173226
22.28609
10731
документи
Крива Паланка
19.01.2017
18.01.2017
42.2173226
22.28609
13036
сообраќај
Крива Паланка
18.02.2018
17.02.2018
42.2173226
22.28609
15085
документи
Крива Паланка
28.05.2019
27.05.2019
42.2173226
22.28609
8686
насилство
Крива Паланка
27.03.2016
26.03.2016
42.2173226
22.28609
15091
документи
Крива Паланка
03.06.2019
02.06.2019
42.2173226
22.28609
15092
документи
Крива Паланка
03.06.2019
02.06.2019
42.2173226
22.28609
13815
друго
Крива Паланка
17.05.2018
16.05.2018
42.2173226
22.28609
15355
сообраќај
Крива Паланка
07.08.2019
06.08.2019
42.2173226
22.28609
14590
друго
Крива Паланка
13.08.2018
25.07.2018
42.2173226
22.28609
6471
друго
Куманово
с. Табановце
03.03.2015
28.02.2015
42.214722
21.708333
1636
насилство
Куманово
с.Табановце
01.04.2012
31.03.2012
42.2147
21.7083
2710
кражба
Куманово
с.Табановце 
05.02.2013
03.02.2013
42.2147
21.7083
426
сообраќај
Куманово
с.Табановце
02.09.2011
01.09.2011
42.2147
21.7083
2488
друго
Куманово
с.Табановце
20.12.2012
19.12.2012
42.2147
21.7083
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>|
© Copyright 2012 - 2020 Дамјан Темелковски GNU GPL