Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
13367
друго
Крива Паланка
с.Луке
06.04.2018
05.04.2018
42.2173226
22.28609
11833
сообраќај
Крива Паланка
29.06.2017
29.06.2017
42.2173226
22.28609
316
дрога
Крива Паланка
16.08.2011
29.11.2010
42.2173226
22.28609
2623
оружје
Крива Паланка
ул „Св.Јоаким Осоговски“
21.01.2013
29.12.2012
42.2173226
22.28609
4679
кражба
Крива Паланка
с.
17.03.2014
10.03.2014
42.2173226
22.28609
9543
документи
Крива Паланка
25.07.2016
24.07.2016
42.2173226
22.28609
9544
документи
Крива Паланка
25.07.2016
24.07.2016
42.2173226
22.28609
15432
друго
Крива Паланка
с.Подржикоњ
17.08.2019
16.08.2019
42.2173226
22.28609
2891
насилство
Крива Паланка
с.Дубровница
13.03.2013
28.02.2013
42.2173226
22.28609
10069
документи
Крива Паланка
12.10.2016
08.10.2016
42.2173226
22.28609
8794
кражба
Крива Паланка
06.04.2016
05.04.2016
42.2173226
22.28609
1375
оружје
Крива Паланка
03.02.2012
01.01.2012
42.2173226
22.28609
12897
сообраќај
Крива Паланка
с. Романовце
23.01.2018
22.01.2018
42.2173226
22.28609
3426
насилство
Крива Паланка
ул „Свети Јоаким Осоговски“
29.07.2013
11.07.2013
42.2173226
22.28609
10339
друго
Крива Паланка
22.10.2016
21.11.2016
42.2173226
22.28609
2149
кражба
Крива Паланка
ул „Херој Карпош“
17.10.2012
16.10.2012
42.2173226
22.28609
8807
насилство
Крива Паланка
ул "Единство"
07.04.2016
06.04.2016
42.2173226
22.28609
3434
насилство
Крива Паланка
ул „Свети Јоаким Осоговски“
29.07.2013
11.07.2013
42.2173226
22.28609
3690
насилство
Крива Паланка
с.Ранковце
24.09.2013
16.07.2013
42.2173226
22.28609
2155
друго
Крива Паланка
18.10.2012
26.09.2012
42.2173226
22.28609
14701
насилство
Крива Паланка
20.08.2018
19.08.2018
42.2173226
22.28609
3185
насилство
Крива Паланка
с.Конопница
21.05.2013
26.04.2013
42.2173226
22.28609
10361
сообраќај
Крива Паланка
30.11.2016
29.11.2016
42.2173226
22.28609
12921
сообраќај
Крива Паланка
с.Ранковце
30.01.2018
29.01.2018
42.2173226
22.28609
7039
сообраќај
Крива Паланка
26.06.2015
25.06.2015
42.2173226
22.28609
6278
насилство
Крива Паланка
17.01.2015
16.01.2015
42.2173226
22.28609
1166
насилство
Крива Паланка
30.12.2011
29.12.2011
42.2173226
22.28609
11919
насилство
Крива Паланка
с.Конопница
13.07.2017
02.07.2017
42.2173226
22.28609
5778
друго
Крива Паланка
25.09.2014
01.09.2014
42.2173226
22.28609
15507
сообраќај
Крива Паланка
с.Јурумлери
26.08.2019
26.08.2019
42.2173226
22.28609
3220
насилство
Крива Паланка
27.05.2013
30.04.2013
42.2173226
22.28609
13973
сообраќај
Крива Паланка
09.06.2018
08.06.2018
42.2173226
22.28609
3479
дрога
Крива Паланка
село Нерези
05.08.2013
01.08.2013
42.2173226
22.28609
15261
друго
Крива Паланка
24.07.2019
24.07.2019
42.2173226
22.28609
2975
насилство
Крива Паланка
ул „Партизанска“
28.03.2013
14.03.2013
42.2173226
22.28609
4258
насилство
Крива Паланка
31.12.2013
30.12.2013
42.2173226
22.28609
5026
сообраќај
Крива Паланка
с.Челопек
02.05.2014
01.05.2014
42.2173226
22.28609
4274
сообраќај
Крива Паланка
02.01.2014
19.12.2013
42.2173226
22.28609
1715
сообраќај
Крива Паланка
24.04.2012
01.04.2012
42.2173226
22.28609
1716
документи
Крива Паланка
24.04.2012
23.04.2012
42.2173226
22.28609
4788
дрога
Крива Паланка
31.03.2014
06.02.2014
42.2173226
22.28609
15030
документи
Крива Паланка
17.04.2019
17.04.2019
42.2173226
22.28609
15291
друго
Крива Паланка
28.07.2019
27.07.2019
42.2173226
22.28609
4798
документи
Крива Паланка
01.04.2014
21.03.2014
42.2173226
22.28609
15043
дрога
Крива Паланка
28.04.2019
04.01.2019
42.2173226
22.28609
14789
насилство
Крива Паланка
16.10.2018
15.10.2018
42.2173226
22.28609
6600
сообраќај
Крива Паланка
28.03.2015
27.03.2015
42.2173226
22.28609
2505
оружје
Крива Паланка
24.12.2012
12.12.2012
42.2173226
22.28609
4809
кражба
Крива Паланка
с.Каратманово
02.04.2014
03.10.2013
42.2173226
22.28609
5579
дрога
Крива Паланка
14.08.2014
09.08.2014
42.2173226
22.28609
3791
насилство
Крива Паланка
13.10.2013
12.10.2013
42.2173226
22.28609
15056
сообраќај
Крива Паланка
с.Кркља
09.05.2019
08.05.2019
42.2173226
22.28609
2513
насилство
Крива Паланка
25.12.2012
12.12.2012
42.2173226
22.28609
12247
сообраќај
Крива Паланка
ул."Единство"
06.10.2017
30.09.2017
42.2173226
22.28609
3298
насилство
Крива Паланка
ул „Свети Јоаким Осоговски“
10.06.2013
26.05.2013
42.2173226
22.28609
2789
друго
Крива Паланка
20.02.2013
28.12.2012
42.2173226
22.28609
6629
дрога
Крива Паланка
02.04.2015
31.03.2015
42.2173226
22.28609
10731
документи
Крива Паланка
19.01.2017
18.01.2017
42.2173226
22.28609
13036
сообраќај
Крива Паланка
18.02.2018
17.02.2018
42.2173226
22.28609
15085
документи
Крива Паланка
28.05.2019
27.05.2019
42.2173226
22.28609
8686
насилство
Крива Паланка
27.03.2016
26.03.2016
42.2173226
22.28609
15091
документи
Крива Паланка
03.06.2019
02.06.2019
42.2173226
22.28609
15092
документи
Крива Паланка
03.06.2019
02.06.2019
42.2173226
22.28609
13815
друго
Крива Паланка
17.05.2018
16.05.2018
42.2173226
22.28609
15355
сообраќај
Крива Паланка
07.08.2019
06.08.2019
42.2173226
22.28609
14590
друго
Крива Паланка
13.08.2018
25.07.2018
42.2173226
22.28609
6471
друго
Куманово
с. Табановце
03.03.2015
28.02.2015
42.214722
21.708333
1636
насилство
Куманово
с.Табановце
01.04.2012
31.03.2012
42.2147
21.7083
2710
кражба
Куманово
с.Табановце 
05.02.2013
03.02.2013
42.2147
21.7083
426
сообраќај
Куманово
с.Табановце
02.09.2011
01.09.2011
42.2147
21.7083
2488
друго
Куманово
с.Табановце
20.12.2012
19.12.2012
42.2147
21.7083
7552
документи
Куманово
с.Гошинце
19.10.2015
18.10.2015
42.2141929
21.5181375
20
насилство
Куманово
с.Руница
28.06.2011
02.06.2011
42.214168
21.610662
4527
оружје
Куманово
с.Руница
20.02.2014
07.06.2013
42.214168
21.610662
4652
кражба
Куманово
с.Гошинце
12.03.2014
12.03.2014
42.213803
21.517875
5546
сообраќај
Куманово
с.Гошинце
07.08.2014
06.08.2014
42.213803
21.517875
6635
друго
Куманово
с.Гошинце
03.04.2015
02.04.2015
42.213803
21.517875
907
документи
Крива Паланка
с.Сингелиќ
26.11.2011
04.11.2011
42.21349
22.33148
924
документи
Крива Паланка
с.Новосељане за
30.11.2011
29.11.2011
42.21349
22.33148
1729
насилство
Крива Паланка
ул „Јане Јакимовски“
27.04.2012
25.03.2012
42.21349
22.33148
714
кражба
Крива Паланка
ул „Пролетерска“
26.10.2011
25.10.2011
42.21349
22.33148
994
кражба
Крива Паланка
с.Гиновце
10.12.2011
07.12.2011
42.21349
22.33148
7991
документи
Скопје
с. Табановце
28.12.2015
27.12.2015
42.2130232
21.7107883
10453
кражба
Куманово
с.Табановце
17.12.2016
16.12.2016
42.2130232
21.7107883
11100
друго
Крива Паланка
с.Петралица
20.03.2017
19.03.2017
42.211824
22.1802799
8173
сообраќај
Крива Паланка
с.Петралица
01.02.2016
31.01.2016
42.211824
22.1802799
180
друго
Куманово
с.Цвиланце
21.07.2011
20.07.2011
42.211498
21.940531
5591
кражба
Куманово
с.Думановце
17.08.2014
17.08.2014
42.2112823
21.544967
12835
сообраќај
Крива Паланка
ул."Св Јоаким Осоговски"
16.01.2018
15.01.2018
42.2089873
22.362276
9475
сообраќај
Куманово
с.Ваксинце
20.07.2016
19.07.2016
42.2068561
21.664582
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>|
© Copyright 2012 - 2019 Дамјан Темелковски GNU GPL