Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Дамјан Темелковски(linkedin icon facebook icon twitter icon google plus icon) го направи овој систем како дел од неговиот дипломски труд заедно со м-р Милош Јовановиќ и под менторство на проф. Димитар Трајанов. За овој систем објавен е и научен труд на конференцијата CIIT во 2012 година(en), во соработка со проф. Игор Мишковски.
На оваа веб страница можете да ја истражувате првата интерактивна карта на криминалот на Македонија. Во позадина системот чита податоци за настаните од дневните е-билтени објавувани на официјалната веб страница на Министерството за внатрешни работи, кои се напишани во природен јазик, потоа ги анализира и ги кодира на карта од Google Maps.

Настаните може да ги филтрирате по градот во кој се случиле, видот на настанот, датумот на случување, а и по тоа кој ден во неделата се случиле. Можете да направите и подмножества со комбинации од овие параметри.

Билтените од МВР се објавуваат секојдневно и прикажуваат дел од случените настани за претходниот ден почнувајќи од 21.06.2011 па се до денес. Така што, овој систем не е целосно комплетна карта на криминалот, но прикажува статистички вредни информации. Освен за анализа на криминалните шаблони, оваа карта може да послужи и како превентивно средство за намалување и спречување на криминалот во државата.

Податоците се веќе јавно достапни на веб страницата на МВР, сепак ве потсетуваме дека било каква нивна злоупотреба претставува криминално дело самото по себе. Приватноста на граѓаните е загарантирана со тоа што настаните не се прикажани на точната локација на случување, туку на средина на улицата или на средина на селото. Дополнително картата е прикажана и во вид на топлотна карта каде што настаните се разгледуваат како група.

Системот е базиран на идејата за слободни податоци (open data) и затоа ја споделува целата база со сите податоци во неколку формати.
Сличен интересен систем во Македонија е Реагирај!.

Разликата меѓу овие два системи е што Реагирај прикажува интерактивна карта на градот Скопје, која прикажува информации добиени од народот (crowdsourcing), а Картата на криминалот на Македонија прикажува официјални проверени податоци преземени од веб страницата на МВР.

Картата на криминалот на Македонија ги поддржува и е инспирирана од неколку други слични проекти во другите држави во светот, меѓу кои најзначајни се:
© Copyright 2012 - 2020 Дамјан Темелковски GNU GPL