Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
16411
друго
Тетово
03.12.2019
03.12.2019
42.00864
20.974159
16412
друго
03.12.2019
02.12.2019
41.49205
22.09354
16413
сообраќај
Скопје
03.12.2019
02.12.2019
42.003812
21.452246
16414
друго
Скопје
03.12.2019
02.12.2019
42.003812
21.452246
16415
сообраќај
Кичево
с.Зајас
03.12.2019
02.12.2019
41.5177778
20.9655556
16416
друго
Скопје
ул."Иван Цанкар"
03.12.2019
02.12.2019
42.003812
21.452246
16417
сообраќај
Битола
03.12.2019
02.12.2019
41.032799
21.34029
16418
сообраќај
Битола
бул.."1
03.12.2019
02.12.2019
41.032799
21.34029
16419
друго
Гевгелија
04.12.2019
03.12.2019
41.15
22.51
16420
сообраќај
Скопје
04.12.2019
03.12.2019
42.003812
21.452246
16421
сообраќај
Прилеп
04.12.2019
03.12.2019
41.35173
21.56214
16422
сообраќај
Битола
04.12.2019
03.12.2019
41.032799
21.34029
16423
сообраќај
Струмица
ул."Младинска"
04.12.2019
03.12.2019
41.441441
22.64183
16424
друго
Берово
04.12.2019
03.12.2019
41.71
22.85
16425
друго
Скопје
ул."Народни херои"
04.12.2019
03.12.2019
42.003812
21.452246
16426
сообраќај
Кочани
ул."Тодосија Паунов"
04.12.2019
03.12.2019
41.9166667
22.4166667
16427
друго
Скопје
ул."Влае"
04.12.2019
03.12.2019
42.003812
21.452246
16428
дрога
Прилеп
с.Сарај
05.12.2019
04.12.2019
41.35173
21.56214
16429
сообраќај
Битола
05.12.2019
04.12.2019
41.032799
21.34029
16430
друго
Скопје
05.12.2019
04.12.2019
42.003812
21.452246
16431
друго
Скопје
05.12.2019
04.12.2019
42.003812
21.452246
16432
сообраќај
Скопје
05.12.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
16433
сообраќај
Битола
улицата "Никола Тесла"
05.12.2019
04.12.2019
41.032799
21.34029
16434
друго
Скопје
06.12.2019
05.12.2019
42.003812
21.452246
16435
сообраќај
Скопје
06.12.2019
05.12.2019
42.003812
21.452246
16436
друго
Куманово
с.Доброшане
06.12.2019
05.12.2019
42.13337
21.72584
16437
сообраќај
Битола
06.12.2019
05.12.2019
41.032799
21.34029
16438
друго
Скопје
улица "Кеј 13 Ноември"
06.12.2019
05.12.2019
42.003812
21.452246
16439
друго
Гостивар
ул."Кеј 13 Ноември"
08.12.2019
07.12.2019
41.800911
20.914169
16440
друго
Скопје
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16441
друго
Скопје
ул."Кочо Рацин"
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16442
друго
Скопје
08.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16443
друго
Скопје
ул."Бледски договор"
08.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16444
дрога
Скопје
с.Арачиново
08.12.2019
03.12.2019
42.003812
21.452246
16445
друго
Прилеп
08.12.2019
07.12.2019
41.35173
21.56214
16446
сообраќај
Скопје
ул."Бледски договор"
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16447
дрога
Велес
08.12.2019
30.03.2019
41.73
21.78
16448
насилство
Скопје
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16449
друго
Куманово
08.12.2019
07.12.2019
42.13337
21.72584
16450
сообраќај
Велес
с.Мамутчево
08.12.2019
07.12.2019
41.73
21.78
16451
друго
Скопје
ул."Наум Охридски"
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16452
друго
Скопје
ул."11 Октомври"
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16453
друго
Скопје
с.Марино
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16454
насилство
Скопје
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16455
друго
Скопје
ул."Димо Хаџи Димов" бил
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16456
сообраќај
Скопје
бул."Словенија"
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16457
друго
Скопје
улица "Борис Сарафов"
09.12.2019
09.12.2019
42.003812
21.452246
16458
документи
Кратово
11.12.2019
10.12.2019
42.0781
22.1728
16459
друго
Тетово
11.12.2019
10.11.2019
42.00864
20.974159
16460
сообраќај
Куманово
улицата "11 Октомври"
11.12.2019
10.12.2019
42.13337
21.72584
16461
сообраќај
Скопје
11.12.2019
10.12.2019
42.003812
21.452246
16462
сообраќај
Струмица
ул."Братство Единство"
11.12.2019
10.12.2019
41.441441
22.64183
16463
сообраќај
Велес
11.12.2019
10.12.2019
41.73
21.78
16464
друго
Скопје
бул."Борис
11.12.2019
10.12.2019
42.003812
21.452246
16465
сообраќај
Прилеп
бул."Гоце
11.12.2019
10.12.2019
41.35173
21.56214
16466
друго
Скопје
бул."Србија"
11.12.2019
10.12.2019
42.003812
21.452246
16467
сообраќај
Скопје
с.Василево
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16468
документи
Крива Паланка
12.12.2019
12.12.2019
42.2173226
22.28609
16469
друго
Гостивар
12.12.2019
11.12.2019
41.800911
20.914169
16470
друго
Тетово
ул."Илинденска"
12.12.2019
12.12.2019
42.00864
20.974159
16471
сообраќај
Битола
12.12.2019
11.12.2019
41.032799
21.34029
16472
сообраќај
Битола
с.Кажани
12.12.2019
11.12.2019
41.032799
21.34029
16473
друго
Скопје
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16474
друго
Скопје
ул."Фредерик Шопен"
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16475
сообраќај
Скопје
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16476
друго
Скопје
ул."Топаанска"
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16477
сообраќај
Струмица
с.Габрово
13.12.2019
11.12.2019
41.441441
22.64183
16478
друго
Гостивар
13.12.2019
12.12.2019
41.800911
20.914169
16479
кражба
Гевгелија
13.12.2019
12.12.2019
41.15
22.51
16480
сообраќај
Скопје
13.12.2019
12.12.2019
42.003812
21.452246
16481
сообраќај
Прилеп
ул."Пролетерска"
13.12.2019
12.12.2019
41.35173
21.56214
16482
сообраќај
Гостивар
бул."Браќа
13.12.2019
12.12.2019
41.800911
20.914169
16483
друго
Скопје
ул."Пиринска"
13.12.2019
12.12.2019
42.003812
21.452246
16484
сообраќај
Битола
13.12.2019
12.12.2019
41.032799
21.34029
16485
друго
Скопје
ул."Трифун Хаџи Јанев"
13.12.2019
12.12.2019
42.003812
21.452246
16486
насилство
Скопје
13.12.2019
12.12.2019
42.003812
21.452246
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 > >>|
© Copyright 2012 - 2019 Дамјан Темелковски GNU GPL