Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
16411
друго
Тетово
03.12.2019
03.12.2019
42.00864
20.974159
16412
друго
03.12.2019
02.12.2019
41.49205
22.09354
16413
сообраќај
Скопје
03.12.2019
02.12.2019
42.003812
21.452246
16414
друго
Скопје
03.12.2019
02.12.2019
42.003812
21.452246
16415
сообраќај
Кичево
с.Зајас
03.12.2019
02.12.2019
41.5177778
20.9655556
16416
друго
Скопје
ул."Иван Цанкар"
03.12.2019
02.12.2019
42.003812
21.452246
16417
сообраќај
Битола
03.12.2019
02.12.2019
41.032799
21.34029
16418
сообраќај
Битола
бул.."1
03.12.2019
02.12.2019
41.032799
21.34029
16419
друго
Гевгелија
04.12.2019
03.12.2019
41.15
22.51
16420
сообраќај
Скопје
04.12.2019
03.12.2019
42.003812
21.452246
16421
сообраќај
Прилеп
04.12.2019
03.12.2019
41.35173
21.56214
16422
сообраќај
Битола
04.12.2019
03.12.2019
41.032799
21.34029
16423
сообраќај
Струмица
ул."Младинска"
04.12.2019
03.12.2019
41.441441
22.64183
16424
друго
Берово
04.12.2019
03.12.2019
41.71
22.85
16425
друго
Скопје
ул."Народни херои"
04.12.2019
03.12.2019
42.003812
21.452246
16426
сообраќај
Кочани
ул."Тодосија Паунов"
04.12.2019
03.12.2019
41.9166667
22.4166667
16427
друго
Скопје
ул."Влае"
04.12.2019
03.12.2019
42.003812
21.452246
16428
дрога
Прилеп
с.Сарај
05.12.2019
04.12.2019
41.35173
21.56214
16429
сообраќај
Битола
05.12.2019
04.12.2019
41.032799
21.34029
16430
друго
Скопје
05.12.2019
04.12.2019
42.003812
21.452246
16431
друго
Скопје
05.12.2019
04.12.2019
42.003812
21.452246
16432
сообраќај
Скопје
05.12.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
16433
сообраќај
Битола
улицата "Никола Тесла"
05.12.2019
04.12.2019
41.032799
21.34029
16434
друго
Скопје
06.12.2019
05.12.2019
42.003812
21.452246
16435
сообраќај
Скопје
06.12.2019
05.12.2019
42.003812
21.452246
16436
друго
Куманово
с.Доброшане
06.12.2019
05.12.2019
42.13337
21.72584
16437
сообраќај
Битола
06.12.2019
05.12.2019
41.032799
21.34029
16438
друго
Скопје
улица "Кеј 13 Ноември"
06.12.2019
05.12.2019
42.003812
21.452246
16439
друго
Гостивар
ул."Кеј 13 Ноември"
08.12.2019
07.12.2019
41.800911
20.914169
16440
друго
Скопје
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16441
друго
Скопје
ул."Кочо Рацин"
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16442
друго
Скопје
08.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16443
друго
Скопје
ул."Бледски договор"
08.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16444
дрога
Скопје
с.Арачиново
08.12.2019
03.12.2019
42.003812
21.452246
16445
друго
Прилеп
08.12.2019
07.12.2019
41.35173
21.56214
16446
сообраќај
Скопје
ул."Бледски договор"
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16447
дрога
Велес
08.12.2019
30.03.2019
41.73
21.78
16448
насилство
Скопје
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16449
друго
Куманово
08.12.2019
07.12.2019
42.13337
21.72584
16450
сообраќај
Велес
с.Мамутчево
08.12.2019
07.12.2019
41.73
21.78
16451
друго
Скопје
ул."Наум Охридски"
08.12.2019
07.12.2019
42.003812
21.452246
16452
друго
Скопје
ул."11 Октомври"
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16453
друго
Скопје
с.Марино
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16454
насилство
Скопје
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16455
друго
Скопје
ул."Димо Хаџи Димов" бил
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16456
сообраќај
Скопје
бул."Словенија"
09.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16457
друго
Скопје
улица "Борис Сарафов"
09.12.2019
09.12.2019
42.003812
21.452246
16458
документи
Кратово
11.12.2019
10.12.2019
42.0781
22.1728
16459
друго
Тетово
11.12.2019
10.11.2019
42.00864
20.974159
16460
сообраќај
Куманово
улицата "11 Октомври"
11.12.2019
10.12.2019
42.13337
21.72584
16461
сообраќај
Скопје
11.12.2019
10.12.2019
42.003812
21.452246
16462
сообраќај
Струмица
ул."Братство Единство"
11.12.2019
10.12.2019
41.441441
22.64183
16463
сообраќај
Велес
11.12.2019
10.12.2019
41.73
21.78
16464
друго
Скопје
бул."Борис
11.12.2019
10.12.2019
42.003812
21.452246
16465
сообраќај
Прилеп
бул."Гоце
11.12.2019
10.12.2019
41.35173
21.56214
16466
друго
Скопје
бул."Србија"
11.12.2019
10.12.2019
42.003812
21.452246
16467
сообраќај
Скопје
с.Василево
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16468
документи
Крива Паланка
12.12.2019
12.12.2019
42.2173226
22.28609
16469
друго
Гостивар
12.12.2019
11.12.2019
41.800911
20.914169
16470
друго
Тетово
ул."Илинденска"
12.12.2019
12.12.2019
42.00864
20.974159
16471
сообраќај
Битола
12.12.2019
11.12.2019
41.032799
21.34029
16472
сообраќај
Битола
с.Кажани
12.12.2019
11.12.2019
41.032799
21.34029
16473
друго
Скопје
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16474
друго
Скопје
ул."Фредерик Шопен"
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16475
сообраќај
Скопје
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16476
друго
Скопје
ул."Топаанска"
12.12.2019
11.12.2019
42.003812
21.452246
16477
сообраќај
Струмица
с.Габрово
13.12.2019
11.12.2019
41.441441
22.64183
16478
друго
Гостивар
13.12.2019
12.12.2019
41.800911
20.914169
16479
кражба
Гевгелија
13.12.2019
12.12.2019
41.15
22.51
16480
сообраќај
Скопје
13.12.2019
12.12.2019
42.003812
21.452246
16481
сообраќај
Прилеп
ул."Пролетерска"
13.12.2019
12.12.2019
41.35173
21.56214
16482
сообраќај
Гостивар
бул."Браќа
13.12.2019
12.12.2019
41.800911
20.914169
16483
друго
Скопје
ул."Пиринска"
13.12.2019
12.12.2019
42.003812
21.452246
16484
сообраќај
Битола
13.12.2019
12.12.2019
41.032799
21.34029
16485
друго
Скопје
ул."Трифун Хаџи Јанев"
13.12.2019
12.12.2019
42.003812
21.452246
16486
насилство
Скопје
13.12.2019
12.12.2019
42.003812
21.452246
16487
друго
Тетово
улица "Никола Парапунов"
14.12.2019
14.12.2019
42.00864
20.974159
16488
кражба
Скопје
ул."Брсјачка буна"
14.12.2019
08.12.2019
42.003812
21.452246
16489
дрога
Скопје
14.12.2019
14.12.2019
42.003812
21.452246
16490
друго
Скопје
ул."Пролет"
14.12.2019
14.12.2019
42.003812
21.452246
16491
сообраќај
Радовиш
14.12.2019
14.12.2019
41.6361111
22.4666667
16492
сообраќај
Велес
с.Лозово
14.12.2019
13.12.2019
41.73
21.78
16493
друго
Скопје
14.12.2019
13.12.2019
42.003812
21.452246
16494
друго
Скопје
14.12.2019
13.12.2019
42.003812
21.452246
16495
сообраќај
Тетово
с.Долно Палчиште
14.12.2019
14.12.2019
42.00864
20.974159
16496
дрога
Скопје
ул.Влае
30.11.-0001
14.12.2019
42.003812
21.452246
16497
друго
Скопје
ул.Теодосиј Синаитски
30.11.-0001
14.12.2019
42.003812
21.452246
16498
друго
Скопје
ул.Христо Татарчев
30.11.-0001
14.12.2019
42.003812
21.452246
16499
друго
Скопје
ул.Тодор Александров
30.11.-0001
15.12.2019
42.003812
21.452246
16500
друго
Тетово
с.Урвич,тетовско
30.11.-0001
15.12.2019
42.00864
20.974159
16501
сообраќај
Прилеп
30.11.-0001
15.02.2012
41.35173
21.56214
16502
друго
Прилеп
30.11.-0001
14.11.2019
41.35173
21.56214
16503
сообраќај
Виница
с.Јакимово
30.11.-0001
14.12.2019
41.8865
22.50782
16504
кражба
Скопје
ул "2-ра Македонска Бригада"од
30.11.-0001
31.12.2018
42.003812
21.452246
16505
сообраќај
Радовиш
бул."Алексанадар
30.11.-0001
15.12.2019
41.6361111
22.4666667
16506
оружје
Битола
с.Норово
30.11.-0001
20.08.2019
41.032799
21.34029
16507
насилство
Прилеп
с.Гошинце
30.11.-0001
13.06.2019
41.35173
21.56214
16508
друго
Скопје
с.Стајковци
30.11.-0001
14.12.2019
42.003812
21.452246
16509
сообраќај
Македонска Каменица
бул."Александар
30.11.-0001
14.12.2019
42.0197222
22.5916667
16510
друго
Тетово
ул "Киро Ристевски-Дрнц"
16.12.2019
16.12.2019
42.00864
20.974159
16511
друго
Гевгелија
16.12.2019
15.12.2019
41.15
22.51
16512
друго
Битола
16.12.2019
15.12.2019
41.032799
21.34029
16513
сообраќај
Велес
16.12.2019
15.12.2019
41.73
21.78
16514
сообраќај
Гевгелија
с.Николиќ
16.12.2019
15.12.2019
41.15
22.51
16515
друго
Скопје
16.12.2019
15.12.2019
42.003812
21.452246
16516
сообраќај
Скопје
16.12.2019
15.12.2019
42.003812
21.452246
16517
сообраќај
Скопје
с.Марино
16.12.2019
15.12.2019
42.003812
21.452246
16518
друго
Скопје
ул."Христо Татарчев" го
17.12.2019
16.12.2019
42.003812
21.452246
16519
друго
Скопје
17.12.2019
16.12.2019
42.003812
21.452246
16520
сообраќај
Тетово
17.12.2019
16.12.2019
42.00864
20.974159
16521
кражба
Струмица
бул."Ленинова"
17.12.2019
17.12.2019
41.441441
22.64183
16522
друго
Куманово
17.12.2019
16.12.2019
42.13337
21.72584
16523
документи
Скопје
17.12.2019
16.12.2019
42.003812
21.452246
16524
друго
Гостивар
с.Долно Седларце
17.12.2019
16.12.2019
41.800911
20.914169
16525
друго
Битола
17.12.2019
16.12.2019
41.032799
21.34029
16526
сообраќај
Скопје
17.12.2019
16.12.2019
42.003812
21.452246
16527
друго
Скопје
ул."Лука Геров"
17.12.2019
16.12.2019
42.003812
21.452246
16528
сообраќај
Куманово
17.12.2019
16.12.2019
42.13337
21.72584
16529
друго
Скопје
ул."Владимир Комаров"
17.12.2019
16.12.2019
42.003812
21.452246
16530
друго
Гостивар
ул."Гоце Делчев"
18.12.2019
17.12.2019
41.800911
20.914169
16531
сообраќај
Пробиштип
18.12.2019
17.12.2019
42.0007459
22.1817702
16532
друго
Прилеп
18.12.2019
17.12.2019
41.35173
21.56214
16533
кражба
Гостивар
ул."Браќа Ѓиновски"
18.12.2019
17.12.2019
41.800911
20.914169
16534
дрога
Охрид
ул."АСНОМ"
18.12.2019
01.02.2019
41.12162
20.819441
16535
сообраќај
Гостивар
с.Чајле
18.12.2019
17.12.2019
41.800911
20.914169
16536
сообраќај
Скопје
18.12.2019
17.12.2019
42.003812
21.452246
16537
сообраќај
Куманово
с.Табановце
18.12.2019
17.12.2019
42.13337
21.72584
16538
друго
Куманово
с.Ново Село
18.12.2019
17.12.2019
42.13337
21.72584
16539
друго
Скопје
ул."М.Т.Гологанов"
18.12.2019
18.12.2019
42.003812
21.452246
16540
друго
Скопје
ул."Иван Цанкар"
18.12.2019
17.12.2019
42.003812
21.452246
16541
друго
Скопје
бул."Илинден"
19.12.2019
18.12.2019
42.003812
21.452246
16542
друго
Скопје
бул."Гоце
19.12.2019
18.12.2019
42.003812
21.452246
16543
друго
Скопје
ул."Црногорска"
19.12.2019
18.12.2019
42.003812
21.452246
16544
друго
Тетово
ул."Караагач"
19.12.2019
18.12.2019
42.00864
20.974159
16545
друго
Битола
19.12.2019
18.12.2019
41.032799
21.34029
16546
друго
Гевгелија
19.12.2019
18.12.2019
41.15
22.51
16547
сообраќај
Скопје
19.12.2019
18.12.2019
42.003812
21.452246
16548
сообраќај
Охрид
с.Врбјани
19.12.2019
18.12.2019
41.12162
20.819441
16549
друго
Скопје
ул."Шекспирова"
19.12.2019
18.12.2019
42.003812
21.452246
16550
друго
Прилеп
ул.,,Пчиња"
19.12.2019
18.12.2019
41.35173
21.56214
16551
сообраќај
Кавадарци
19.12.2019
18.12.2019
41.411192
21.9982338
16552
друго
Скопје
ул."Митрополит Теодосиј Гологанов"
19.12.2019
18.12.2019
42.003812
21.452246
16553
дрога
Прилеп
20.12.2019
19.12.2019
41.35173
21.56214
16554
друго
Скопје
ул."Тодор Чангов"
20.12.2019
19.12.2019
42.003812
21.452246
16555
сообраќај
Тетово
ул."Илинденска"
20.12.2019
19.12.2019
42.00864
20.974159
16556
друго
Битола
с.Меџитлија
20.12.2019
19.12.2019
41.032799
21.34029
16557
друго
Прилеп
20.12.2019
19.12.2019
41.35173
21.56214
16558
сообраќај
Скопје
20.12.2019
19.12.2019
42.003812
21.452246
16559
друго
Тетово
20.12.2019
19.12.2019
42.00864
20.974159
16560
сообраќај
Скопје
улицата "1"
20.12.2019
19.12.2019
42.003812
21.452246
16561
сообраќај
Скопје
20.12.2019
19.12.2019
42.003812
21.452246
16562
друго
Кавадарци
с. Ваташа
20.12.2019
19.12.2019
41.411192
21.9982338
16563
дрога
Прилеп
с.Таор
21.12.2019
20.12.2019
41.35173
21.56214
16564
дрога
Кичево
21.12.2019
01.04.2019
41.5177778
20.9655556
16565
дрога
Прилеп
21.12.2019
20.12.2019
41.35173
21.56214
16566
друго
Скопје
ул."Македонско-косовска бригада"
21.12.2019
21.12.2019
42.003812
21.452246
16567
друго
Струга
21.12.2019
20.12.2019
41.1775
20.6788889
16568
друго
Валандово
с.Зрновци
21.12.2019
20.12.2019
41.3169444
22.5611111
16569
дрога
Гостивар
с.Балиндол
21.12.2019
09.12.2019
41.800911
20.914169
16570
сообраќај
Скопје
улица позади Трговскиот центар "Капитол"
21.12.2019
20.12.2019
42.003812
21.452246
16571
сообраќај
Куманово
с.Черкези
21.12.2019
23.11.2019
42.13337
21.72584
16572
друго
Дебар
с.Могорче
21.12.2019
20.12.2019
41.52
20.53
16573
друго
Скопје
23.12.2019
22.12.2019
42.003812
21.452246
16574
друго
Тетово
ул."Браќа Миладинови"
23.12.2019
22.12.2019
42.00864
20.974159
16575
насилство
Скопје
23.12.2019
22.12.2019
42.003812
21.452246
16576
сообраќај
Куманово
с.Романовце
23.12.2019
22.12.2019
42.13337
21.72584
16577
сообраќај
Скопје
23.12.2019
22.12.2019
42.003812
21.452246
16578
сообраќај
Скопје
ул."Методија Шаторов - Шарло"
23.12.2019
22.12.2019
42.003812
21.452246
16579
сообраќај
Велес
23.12.2019
21.12.2019
41.73
21.78
16580
сообраќај
Скопје
23.12.2019
22.12.2019
42.003812
21.452246
16581
друго
Скопје
23.12.2019
22.12.2019
42.003812
21.452246
16582
сообраќај
Скопје
24.12.2019
23.12.2019
42.003812
21.452246
16583
сообраќај
Скопје
ул."Ѓорче Петров"
24.12.2019
23.12.2019
42.003812
21.452246
16584
сообраќај
Македонски Брод
с.Удово
24.12.2019
23.12.2019
41.5124006
21.2159425
16585
друго
Скопје
ул."Саса"
24.12.2019
23.12.2019
42.003812
21.452246
16586
друго
Струга
с.Калишта
24.12.2019
24.12.2019
41.1775
20.6788889
16587
сообраќај
с.Бардовци
24.12.2019
24.12.2019
0
0
16588
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
24.12.2019
23.12.2019
42.003812
21.452246
16589
сообраќај
Гостивар
улица "Живко Брајковски"
25.12.2019
25.12.2019
41.800911
20.914169
16590
документи
Куманово
с.Коинце
25.12.2019
30.04.2013
42.13337
21.72584
16591
друго
Куманово
25.12.2019
07.10.2019
42.13337
21.72584
16592
кражба
Куманово
25.12.2019
22.12.2019
42.13337
21.72584
16593
друго
Скопје
улица "Владимир Комаров"
25.12.2019
24.12.2019
42.003812
21.452246
16594
друго
Тетово
с.Брвеница
25.12.2019
24.12.2019
42.00864
20.974159
16595
сообраќај
Скопје
25.12.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
16596
сообраќај
Битола
25.12.2019
24.12.2019
41.032799
21.34029
16597
сообраќај
Скопје
улица "Филип Втори Македонски"
25.12.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
16598
сообраќај
Скопје
25.12.2019
24.12.2019
42.003812
21.452246
16599
друго
Тетово
ул."107"
26.12.2019
25.12.2019
42.00864
20.974159
16600
сообраќај
Дебар
26.12.2019
25.12.2019
41.52
20.53
16601
друго
Гостивар
26.12.2019
25.12.2019
41.800911
20.914169
16602
сообраќај
Битола
26.12.2019
25.12.2019
41.032799
21.34029
16603
кражба
Битола
улица "1 Мај"
26.12.2019
25.12.2019
41.032799
21.34029
16604
друго
Скопје
26.12.2019
25.12.2019
42.003812
21.452246
16605
друго
Тетово
улица "Благоја Тоска"
27.12.2019
26.12.2019
42.00864
20.974159
16606
сообраќај
Скопје
27.12.2019
26.12.2019
42.003812
21.452246
16607
насилство
Кочани
27.12.2019
26.12.2019
41.9166667
22.4166667
16608
сообраќај
Гостивар
с.Ново Село
27.12.2019
26.12.2019
41.800911
20.914169
16609
друго
Скопје
27.12.2019
26.12.2019
42.003812
21.452246
16610
сообраќај
Скопје
улицата "Васил Ѓоргов"
27.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16611
сообраќај
Кичево
ул."Цветко Јаковлевски"
27.12.2019
26.12.2019
41.5177778
20.9655556
16612
друго
Скопје
ул."Томе Арсовски"
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16613
друго
Тетово
ул."132"
28.12.2019
28.12.2019
42.00864
20.974159
16614
друго
Тетово
ул."132"
28.12.2019
28.12.2019
42.00864
20.974159
16615
оружје
Тетово
с.Добарце,тетовско
28.12.2019
27.12.2019
42.00864
20.974159
16616
оружје
Тетово
с.Добарце,тетовско
28.12.2019
27.12.2019
42.00864
20.974159
16617
друго
Тетово
с.Рогле,тетовско
28.12.2019
27.12.2019
42.00864
20.974159
16618
друго
Тетово
с.Рогле,тетовско
28.12.2019
27.12.2019
42.00864
20.974159
16619
документи
Тетово
с.Долно Палчиште
28.12.2019
27.12.2019
42.00864
20.974159
16620
документи
Тетово
с.Долно Палчиште
28.12.2019
27.12.2019
42.00864
20.974159
16621
друго
Битола
28.12.2019
27.12.2019
41.032799
21.34029
16622
друго
Битола
28.12.2019
27.12.2019
41.032799
21.34029
16623
друго
Скопје
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16624
сообраќај
Скопје
бул."Св.Климент
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16625
сообраќај
Скопје
бул."Св.Климент
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16626
сообраќај
Скопје
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16627
сообраќај
Скопје
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16628
сообраќај
Кавадарци
с. Веничани
28.12.2019
28.12.2019
41.411192
21.9982338
16629
сообраќај
Кавадарци
с. Веничани
28.12.2019
28.12.2019
41.411192
21.9982338
16630
друго
Скопје
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16631
друго
Скопје
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16632
сообраќај
Куманово
ул."Ѓорче Петров"
28.12.2019
27.12.2019
42.13337
21.72584
16633
сообраќај
Куманово
ул."Ѓорче Петров"
28.12.2019
27.12.2019
42.13337
21.72584
16634
друго
Скопје
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16635
друго
Скопје
28.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16636
сообраќај
Кочани
с.Зрновци
28.12.2019
28.12.2019
41.9166667
22.4166667
16637
сообраќај
Кочани
с.Зрновци
28.12.2019
28.12.2019
41.9166667
22.4166667
16638
друго
Скопје
29.12.2019
27.12.2019
42.003812
21.452246
16639
дрога
Велес
29.12.2019
19.11.2018
41.73
21.78
16640
дрога
Штип
улица "Радански пат"
29.12.2019
28.12.2019
41.75
22.2
16641
сообраќај
Битола
29.12.2019
23.09.2019
41.032799
21.34029
16642
сообраќај
Куманово
с.Гошинце
29.12.2019
28.12.2019
42.13337
21.72584
16643
друго
Скопје
29.12.2019
28.12.2019
42.003812
21.452246
16644
друго
Скопје
29.12.2019
28.12.2019
42.003812
21.452246
16645
сообраќај
Гостивар
с.Речане,гостиварско.         
29.12.2019
28.12.2019
41.800911
20.914169
16646
сообраќај
Гостивар
с.Грешница,кичевско
29.12.2019
28.12.2019
41.800911
20.914169
16647
сообраќај
Битола
29.12.2019
21.08.2019
41.032799
21.34029
16648
сообраќај
Струга
с.Велешта
29.12.2019
28.12.2019
41.1775
20.6788889
16649
сообраќај
Куманово
ул."Драган Стопаревиќ"
29.12.2019
28.12.2019
42.13337
21.72584
16650
кражба
Скопје
30.12.2019
29.12.2019
42.003812
21.452246
16651
кражба
Тетово
ул."Маршал Тито"
30.12.2019
29.12.2019
42.00864
20.974159
16652
сообраќај
Скопје
30.12.2019
29.12.2019
42.003812
21.452246
16653
сообраќај
Куманово
ул."Илинденска"
30.12.2019
29.12.2019
42.13337
21.72584
16654
сообраќај
Струмица
30.12.2019
29.12.2019
41.441441
22.64183
16655
друго
Скопје
с.Стајковци
30.12.2019
29.12.2019
42.003812
21.452246
16656
сообраќај
Битола
30.12.2019
29.12.2019
41.032799
21.34029
16657
сообраќај
Кичево
с.Лисичани
30.12.2019
29.12.2019
41.5177778
20.9655556
16658
кражба
Гостивар
ул."Седек Костоски"
01.01.2020
31.12.2019
41.800911
20.914169
16659
кражба
Скопје
ул."Мајка Тереза"
03.01.2020
02.01.2020
42.003812
21.452246
16660
друго
Скопје
05.01.2020
04.01.2020
42.003812
21.452246
16661
друго
Тетово
улицата "133"
05.01.2020
04.01.2020
42.00864
20.974159
16662
друго
Тетово
улицата "Илинденска"
05.01.2020
04.01.2020
42.00864
20.974159
16663
друго
Скопје
с.Јурумлери
05.01.2020
04.01.2020
42.003812
21.452246
16664
дрога
Гостивар
05.01.2020
10.12.2019
41.800911
20.914169
16665
сообраќај
Велес
05.01.2020
04.01.2020
41.73
21.78
16666
друго
Скопје
улицата "Димо Хаџи Димов"
05.01.2020
04.01.2020
42.003812
21.452246
16667
друго
Македонска Каменица
с.Луковица
06.01.2020
05.01.2020
42.0197222
22.5916667
16668
сообраќај
Кавадарци
06.01.2020
05.01.2020
41.411192
21.9982338
16669
сообраќај
Куманово
с.Градиште
06.01.2020
05.01.2020
42.13337
21.72584
16670
друго
Берово
ул."Крушевска Република"
06.01.2020
05.01.2020
41.71
22.85
16671
дрога
Свети Николе
улица "11 Октомври"
06.01.2020
05.01.2020
41.8666667
21.95
16672
друго
Скопје
ул."Мајка Тереза"
07.01.2020
06.01.2020
42.003812
21.452246
16673
друго
Скопје
07.01.2020
06.01.2020
42.003812
21.452246
16674
друго
Кичево
07.01.2020
06.01.2020
41.5177778
20.9655556
16675
сообраќај
Охрид
07.01.2020
07.01.2020
41.12162
20.819441
16676
друго
Скопје
07.01.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
16677
друго
Гостивар
с.Чајле
07.01.2020
06.01.2020
41.800911
20.914169
16678
сообраќај
Струмица
с.Доброшинци
07.01.2020
06.01.2020
41.441441
22.64183
16679
сообраќај
Велес
07.01.2020
06.01.2020
41.73
21.78
16680
сообраќај
Тетово
бул."Маршал
07.01.2020
06.01.2020
42.00864
20.974159
16681
друго
Куманово
07.01.2020
06.01.2020
42.13337
21.72584
16682
друго
Прилеп
с.Радолишта
07.01.2020
06.01.2020
41.35173
21.56214
16683
насилство
Скопје
бул."Илинден"
07.01.2020
07.01.2020
42.003812
21.452246
16684
насилство
Гостивар
с.Корито
07.01.2020
06.01.2020
41.800911
20.914169
16685
насилство
Битола
с.Сопотница
07.01.2020
06.01.2020
41.032799
21.34029
16686
насилство
Велес
ул."Крсте Мисирков"
07.01.2020
06.01.2020
41.73
21.78
16687
насилство
Кавадарци
07.01.2020
06.01.2020
41.411192
21.9982338
16688
сообраќај
Куманово
с.Умин
08.01.2020
07.01.2020
42.13337
21.72584
16689
сообраќај
Тетово
с.Желино
08.01.2020
07.01.2020
42.00864
20.974159
16690
сообраќај
Тетово
с.Брвеница
08.01.2020
07.01.2020
42.00864
20.974159
16691
друго
Скопје
ул."Ловќенска"
08.01.2020
07.01.2020
42.003812
21.452246
16692
друго
Скопје
10.01.2020
09.01.2020
42.003812
21.452246
16693
друго
Скопје
10.01.2020
09.01.2020
42.003812
21.452246
16694
друго
Гостивар
с.Миладиновци
10.01.2020
09.01.2020
41.800911
20.914169
16695
сообраќај
Кратово
10.01.2020
09.01.2020
42.0781
22.1728
16696
документи
Куманово
10.01.2020
09.01.2020
42.13337
21.72584
16697
сообраќај
Скопје
10.01.2020
09.01.2020
42.003812
21.452246
16698
сообраќај
Скопје
ул."Ацо Шопов"
10.01.2020
09.01.2020
42.003812
21.452246
16699
друго
Кавадарци
10.01.2020
09.01.2020
41.411192
21.9982338
16700
сообраќај
Скопје
ул."Боснa и Херцеговина"
10.01.2020
09.01.2020
42.003812
21.452246
16701
сообраќај
Битола
10.01.2020
09.01.2020
41.032799
21.34029
16702
сообраќај
Скопје
бул."Крсте
10.01.2020
09.01.2020
42.003812
21.452246
16703
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
10.01.2020
09.01.2020
42.003812
21.452246
16704
дрога
Скопје
11.01.2020
10.01.2020
42.003812
21.452246
16705
друго
Прилеп
11.01.2020
10.01.2020
41.35173
21.56214
16706
друго
Прилеп
11.01.2020
10.01.2020
41.35173
21.56214
16707
дрога
Скопје
11.01.2020
10.01.2020
42.003812
21.452246
16708
друго
Скопје
11.01.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
16709
сообраќај
Гостивар
с.Зајас се случила
11.01.2020
10.01.2020
41.800911
20.914169
16710
сообраќај
Прилеп
ул Прилепски бранители"
11.01.2020
10.01.2020
41.35173
21.56214
16711
сообраќај
Скопје
ул."Брсјачка Буна"бб
11.01.2020
10.01.2020
42.003812
21.452246
16712
дрога
Гостивар
12.01.2020
16.12.2019
41.800911
20.914169
16713
дрога
Велес
12.01.2020
10.04.2019
41.73
21.78
16714
сообраќај
Куманово
с.Белановце
12.01.2020
02.11.2019
42.13337
21.72584
16715
друго
Штип
бул."ЈНА"
12.01.2020
11.01.2020
41.75
22.2
16716
сообраќај
Скопје
с.Студеничани
12.01.2020
11.01.2020
42.003812
21.452246
16717
оружје
Прилеп
с.Г.Седларце.
12.01.2020
11.01.2020
41.35173
21.56214
16718
оружје
Скопје
ул.Босна и
12.01.2020
12.01.2020
42.003812
21.452246
16719
кражба
Скопје
12.01.2020
12.01.2020
42.003812
21.452246
16720
друго
Скопје
13.01.2020
12.01.2020
42.003812
21.452246
16721
друго
Скопје
13.01.2020
12.01.2020
42.003812
21.452246
16722
друго
Прилеп
13.01.2020
12.01.2020
41.35173
21.56214
16723
сообраќај
Тетово
с.Пирок
13.01.2020
12.01.2020
42.00864
20.974159
16724
сообраќај
Скопје
13.01.2020
12.01.2020
42.003812
21.452246
16725
сообраќај
Струмица
с.Рич
13.01.2020
13.01.2020
41.441441
22.64183
16726
сообраќај
Битола
13.01.2020
12.01.2020
41.032799
21.34029
16727
сообраќај
Прилеп
с.Велешта
13.01.2020
12.01.2020
41.35173
21.56214
16728
друго
Скопје
бул."Трета
13.01.2020
12.01.2020
42.003812
21.452246
16729
друго
Охрид
с.Велестово
14.01.2020
13.01.2020
41.12162
20.819441
16730
сообраќај
Гостивар
14.01.2020
13.01.2020
41.800911
20.914169
16731
сообраќај
Куманово
ул."2"
14.01.2020
14.01.2020
42.13337
21.72584
16732
сообраќај
Битола
14.01.2020
13.01.2020
41.032799
21.34029
16733
сообраќај
Тетово
ул."Mилан Марковиќ"
14.01.2020
14.01.2020
42.00864
20.974159
16734
друго
Скопје
бул."Јане
14.01.2020
13.01.2020
42.003812
21.452246
16735
сообраќај
Охрид
с.Опеница
14.01.2020
13.01.2020
41.12162
20.819441
16736
друго
Велес
с.Горно Јаболчиште
14.01.2020
12.01.2020
41.73
21.78
16737
сообраќај
Скопје
с.Арачиново
15.01.2020
14.01.2020
42.003812
21.452246
16738
друго
Скопје
15.01.2020
14.01.2020
42.003812
21.452246
16739
друго
Скопје
15.01.2020
14.01.2020
42.003812
21.452246
16740
сообраќај
Куманово
15.01.2020
14.01.2020
42.13337
21.72584
16741
сообраќај
Скопје
ул."Никола Парапунов"
15.01.2020
14.01.2020
42.003812
21.452246
16742
друго
Скопје
бул."Србија"
15.01.2020
14.01.2020
42.003812
21.452246
16743
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
16.01.2020
16.01.2020
42.003812
21.452246
16744
друго
Скопје
16.01.2020
15.01.2020
42.003812
21.452246
16745
друго
Тетово
ул."Браќа Ѓиновски"
16.01.2020
15.01.2020
42.00864
20.974159
16746
друго
Скопје
бул."Видое
16.01.2020
15.01.2020
42.003812
21.452246
16747
друго
Скопје
ул."Њуделхиска"
16.01.2020
15.01.2020
42.003812
21.452246
16748
друго
16.01.2020
15.01.2020
41
18
16749
друго
Прилеп
16.01.2020
15.01.2020
41.35173
21.56214
16750
сообраќај
Тетово
с.Селце
16.01.2020
15.01.2020
42.00864
20.974159
16751
друго
Прилеп
с.Браилово
16.01.2020
15.01.2020
41.35173
21.56214
16752
друго
Скопје
ул."Црвена Вода"
16.01.2020
15.01.2020
42.003812
21.452246
16753
сообраќај
Битола
16.01.2020
15.01.2020
41.032799
21.34029
16754
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
16.01.2020
15.01.2020
42.003812
21.452246
16755
дрога
Прилеп
17.01.2020
16.01.2020
41.35173
21.56214
16756
друго
Скопје
17.01.2020
16.01.2020
42.003812
21.452246
16757
друго
Скопје
ул."Михаил Чаков"
17.01.2020
16.01.2020
42.003812
21.452246
16758
друго
Скопје
17.01.2020
16.01.2020
42.003812
21.452246
16759
кражба
Тетово
17.01.2020
16.01.2020
42.00864
20.974159
16760
сообраќај
Тетово
17.01.2020
16.01.2020
42.00864
20.974159
16761
сообраќај
Велес
17.01.2020
16.01.2020
41.73
21.78
16762
сообраќај
Прилеп
с.Милошево
17.01.2020
16.01.2020
41.35173
21.56214
16763
сообраќај
Гостивар
17.01.2020
16.01.2020
41.800911
20.914169
16764
сообраќај
Тетово
с.Г.Речица
17.01.2020
16.01.2020
42.00864
20.974159
16765
сообраќај
Велес
с.Г.Оризари
17.01.2020
16.01.2020
41.73
21.78
16766
друго
Скопје
ул."Радишанска"
17.01.2020
16.01.2020
42.003812
21.452246
16767
сообраќај
Скопје
17.01.2020
16.01.2020
42.003812
21.452246
16768
друго
Скопје
ул."Бранко Заревски"
17.01.2020
16.01.2020
42.003812
21.452246
16769
друго
Скопје
ул."Лихнида"
18.01.2020
17.01.2020
42.003812
21.452246
16770
друго
Гостивар
с.Сенокос
18.01.2020
17.01.2020
41.800911
20.914169
16771
сообраќај
Куманово
с.Лопате
18.01.2020
01.10.2019
42.13337
21.72584
16772
друго
Скопје
ул."69"
18.01.2020
17.01.2020
42.003812
21.452246
16773
друго
Тетово
ул."Љуботенска"
18.01.2020
17.01.2020
42.00864
20.974159
16774
дрога
Тетово
с.Г.Седларце
18.01.2020
17.08.2019
42.00864
20.974159
16775
друго
Тетово
ул."Цветан Димов"
18.01.2020
17.01.2020
42.00864
20.974159
16776
друго
Скопје
ул."Самоилова"
20.01.2020
19.01.2020
42.003812
21.452246
16777
друго
Скопје
20.01.2020
19.01.2020
42.003812
21.452246
16778
сообраќај
Струмица
с.Габрово
20.01.2020
19.01.2020
41.441441
22.64183
16779
друго
Скопје
20.01.2020
19.01.2020
42.003812
21.452246
16780
друго
Скопје
20.01.2020
19.01.2020
42.003812
21.452246
16781
сообраќај
Битола
20.01.2020
19.01.2020
41.032799
21.34029
16782
друго
Скопје
ул."Боро Менков"
20.01.2020
19.01.2020
42.003812
21.452246
16783
сообраќај
Скопје
20.01.2020
19.01.2020
42.003812
21.452246
16784
друго
Скопје
21.01.2020
20.01.2020
42.003812
21.452246
16785
насилство
Скопје
ул."Димитар Туруманџовски"
21.01.2020
20.01.2020
42.003812
21.452246
16786
сообраќај
Охрид
21.01.2020
20.01.2020
41.12162
20.819441
16787
документи
Охрид
21.01.2020
20.01.2020
41.12162
20.819441
16788
друго
Прилеп
ул."Гога Димитриоска"
21.01.2020
20.01.2020
41.35173
21.56214
16789
сообраќај
Скопје
21.01.2020
20.01.2020
42.003812
21.452246
16790
друго
Велес
ул."Кирил и Методиј"
21.01.2020
20.01.2020
41.73
21.78
16791
сообраќај
Битола
21.01.2020
20.01.2020
41.032799
21.34029
16792
друго
Прилеп
22.01.2020
22.01.2020
41.35173
21.56214
16793
сообраќај
Прилеп
с.Богородица
22.01.2020
22.01.2020
41.35173
21.56214
16794
друго
Скопје
22.01.2020
21.01.2020
42.003812
21.452246
16795
друго
Скопје
ул."Петар Чајковски"
22.01.2020
21.01.2020
42.003812
21.452246
16796
сообраќај
Скопје
22.01.2020
21.01.2020
42.003812
21.452246
16797
друго
Скопје
ул."Шекспирова"
22.01.2020
21.01.2020
42.003812
21.452246
16798
насилство
Скопје
22.01.2020
14.01.2020
42.003812
21.452246
16799
друго
Тетово
22.01.2020
21.01.2020
42.00864
20.974159
16800
сообраќај
Битола
22.01.2020
21.01.2020
41.032799
21.34029
16801
дрога
Македонски Брод
22.01.2020
21.01.2020
41.5124006
21.2159425
16802
друго
Скопје
бул."Борис
22.01.2020
21.01.2020
42.003812
21.452246
16803
друго
Скопје
22.01.2020
21.01.2020
42.003812
21.452246
16804
друго
Скопје
ул."Московска"
23.01.2020
23.01.2020
42.003812
21.452246
16805
друго
Скопје
ул."Вангел Тодоровски"
23.01.2020
22.01.2020
42.003812
21.452246
16806
сообраќај
Битола
ул."Македонски гемиџии"
23.01.2020
22.01.2020
41.032799
21.34029
16807
сообраќај
Битола
23.01.2020
22.01.2020
41.032799
21.34029
16808
друго
Крива Паланка
23.01.2020
22.01.2020
42.2173226
22.28609
16809
сообраќај
Скопје
23.01.2020
22.01.2010
42.003812
21.452246
16810
сообраќај
Скопје
23.01.2020
22.01.2020
42.003812
21.452246
16811
друго
Скопје
ул."Ѓоре Ѓоревски"
23.01.2020
22.01.2020
42.003812
21.452246
16812
друго
Скопје
24.01.2020
24.01.2020
42.003812
21.452246
16813
друго
Тетово
улица "112"
24.01.2020
23.01.2020
42.00864
20.974159
16814
сообраќај
Тетово
24.01.2020
23.01.2020
42.00864
20.974159
16815
друго
Скопје
24.01.2020
23.01.2020
42.003812
21.452246
16816
сообраќај
Тетово
24.01.2020
23.01.2020
42.00864
20.974159
16817
сообраќај
Скопје
улица "Качанички пат"
24.01.2020
23.01.2020
42.003812
21.452246
16818
сообраќај
Скопје
24.01.2020
23.01.2020
42.003812
21.452246
16819
сообраќај
Скопје
бул."Јане
24.01.2020
24.01.2020
42.003812
21.452246
16820
сообраќај
Битола
24.01.2020
23.01.2020
41.032799
21.34029
16821
сообраќај
Струмица
бул."Маршал
24.01.2020
23.01.2020
41.441441
22.64183
16822
насилство
Македонски Брод
с.Просениково
24.01.2020
23.01.2020
41.5124006
21.2159425
16823
друго
Скопје
25.01.2020
24.01.2020
42.003812
21.452246
16824
друго
Скопје
25.01.2020
24.01.2020
42.003812
21.452246
16825
сообраќај
Скопје
25.01.2020
24.01.2020
42.003812
21.452246
16826
друго
Охрид
25.01.2020
24.01.2020
41.12162
20.819441
16827
сообраќај
25.01.2020
24.01.2020
41
18
16828
друго
25.01.2020
25.01.2020
41
18
16829
друго
Скопје
улицата "Христо Татарчев"
25.01.2020
24.01.2020
42.003812
21.452246
16830
друго
Скопје
25.01.2020
24.01.2020
42.003812
21.452246
16831
друго
Виница
с.Лески
25.01.2020
24.01.2020
41.8865
22.50782
16832
друго
Македонски Брод
улицата "Ѓорѓи Капчев"
25.01.2020
24.01.2020
41.5124006
21.2159425
16833
друго
Скопје
30.11.-0001
25.01.2020
42.003812
21.452246
16834
друго
Скопје
30.11.-0001
25.01.2020
42.003812
21.452246
16835
сообраќај
Делчево
с.Амзабегово
30.11.-0001
25.01.2020
41.9666667
22.7666667
16836
сообраќај
Пробиштип
с.Злетово
30.11.-0001
25.01.2020
42.0007459
22.1817702
16837
сообраќај
Крива Паланка
улицата "Свети Јоаким Осоговски"
30.11.-0001
25.01.2020
42.2173226
22.28609
16838
насилство
Тетово
улицата "Илинденска"
30.11.-0001
25.01.2020
42.00864
20.974159
16839
сообраќај
Куманово
28.01.2020
27.01.2020
42.13337
21.72584
16840
сообраќај
Битола
28.01.2020
27.01.2020
41.032799
21.34029
16841
друго
Струмица
28.01.2020
27.01.2020
41.441441
22.64183
16842
друго
Прилеп
28.01.2020
28.01.2020
41.35173
21.56214
16843
друго
Скопје
28.01.2020
28.01.2020
42.003812
21.452246
16844
сообраќај
Скопје
28.01.2020
27.01.2020
42.003812
21.452246
16845
друго
Куманово
28.01.2020
27.01.2020
42.13337
21.72584
16846
друго
Скопје
29.01.2020
28.01.2020
42.003812
21.452246
16847
друго
Скопје
ул."Вич"
29.01.2020
28.01.2020
42.003812
21.452246
16848
сообраќај
Тетово
с.Боговиње
29.01.2020
28.01.2020
42.00864
20.974159
16849
друго
Куманово
29.01.2020
28.01.2020
42.13337
21.72584
16850
друго
Велес
ул."Благој Ѓорев"
29.01.2020
28.01.2020
41.73
21.78
16851
сообраќај
Битола
29.01.2020
28.01.2020
41.032799
21.34029
16852
оружје
Македонски Брод
с.Грешница
29.01.2020
28.01.2020
41.5124006
21.2159425
16853
друго
Скопје
ул."Бранислав Нушиќ"
29.01.2020
28.01.2020
42.003812
21.452246
16854
сообраќај
Македонски Брод
29.01.2020
28.01.2020
41.5124006
21.2159425
16855
сообраќај
Скопје
29.01.2020
28.01.2020
42.003812
21.452246
16856
друго
Скопје
ул."Црногорска"
29.01.2020
28.01.2020
42.003812
21.452246
16857
сообраќај
Скопје
бул."Србија"
30.01.2020
29.01.2020
42.003812
21.452246
16858
сообраќај
Кичево
ул."Борис Кидрич"
30.01.2020
29.01.2020
41.5177778
20.9655556
16859
друго
Скопје
бул."Филип
30.01.2020
30.01.2020
42.003812
21.452246
16860
друго
Тетово
ул."Борис Кидрич"
30.01.2020
29.01.2020
42.00864
20.974159
16861
друго
Скопје
30.01.2020
29.01.2020
42.003812
21.452246
16862
друго
Тетово
ул."Борис Кидрич"
30.01.2020
30.01.2020
42.00864
20.974159
16863
кражба
Тетово
30.01.2020
29.01.2020
42.00864
20.974159
16864
оружје
Скопје
с.Арачиново
30.01.2020
29.01.2020
42.003812
21.452246
16865
друго
Гостивар
с.Чајле
30.01.2020
29.01.2020
41.800911
20.914169
16866
сообраќај
Радовиш
с.Владевци
30.01.2020
29.01.2020
41.6361111
22.4666667
16867
сообраќај
Битола
30.01.2020
29.01.2020
41.032799
21.34029
16868
друго
Битола
бул."Крсте
30.01.2020
29.01.2020
41.032799
21.34029
16869
сообраќај
Скопје
30.01.2020
29.01.2020
42.003812
21.452246
16870
друго
Скопје
ул."Бојмија"
30.01.2020
29.01.2020
42.003812
21.452246
16871
друго
Скопје
31.01.2020
30.01.2020
42.003812
21.452246
16872
сообраќај
Скопје
с.Јурумлери
31.01.2020
30.01.2020
42.003812
21.452246
16873
друго
Скопје
ул."Перо Наков"
31.01.2020
30.01.2020
42.003812
21.452246
16874
друго
Скопје
ул."Мајка Тереза"
31.01.2020
31.01.2020
42.003812
21.452246
16875
друго
Скопје
с.Сингелиќ
31.01.2020
31.01.2020
42.003812
21.452246
16876
друго
Скопје
ул."Наум Охридски"
31.01.2020
31.01.2020
42.003812
21.452246
16877
друго
31.01.2020
30.01.2020
41
18
16878
сообраќај
Скопје
с.Стајковци
31.01.2020
30.01.2020
42.003812
21.452246
16879
сообраќај
Битола
31.01.2020
30.01.2020
41.032799
21.34029
16880
сообраќај
Скопје
31.01.2020
30.01.2020
42.003812
21.452246
16881
друго
Битола
ул."Бел Камен"
31.01.2020
30.01.2020
41.032799
21.34029
16882
насилство
Скопје
с.Моране
31.01.2020
30.01.2020
42.003812
21.452246
16883
друго
Гостивар
31.01.2020
30.01.2020
41.800911
20.914169
16884
друго
Тетово
31.01.2020
30.01.2020
42.00864
20.974159
16885
друго
Скопје
ул."Австралиска"
01.02.2020
01.02.2020
42.003812
21.452246
16886
насилство
Скопје
бул."Јане
01.02.2020
31.01.2020
42.003812
21.452246
16887
насилство
Охрид
01.02.2020
31.01.2020
41.12162
20.819441
16888
насилство
Скопје
ул."Бранко Заревски"
01.02.2020
01.02.2020
42.003812
21.452246
16889
сообраќај
Скопје
с.Студеничани
01.02.2020
31.01.2020
42.003812
21.452246
16890
друго
Скопје
ул."Венјамин Манчуковски"
01.02.2020
31.01.2020
42.003812
21.452246
16891
кражба
Скопје
с.Арачиново
01.02.2020
31.01.2020
42.003812
21.452246
16892
друго
Скопје
ул."Ѓорѓи Сугаре"
01.02.2020
31.01.2020
42.003812
21.452246
16893
друго
Скопје
02.02.2020
01.02.2020
42.003812
21.452246
16894
друго
Куманово
02.02.2020
02.02.2020
42.13337
21.72584
16895
друго
Скопје
02.02.2020
02.02.2020
42.003812
21.452246
16896
друго
Скопје
бул."Илинден"
02.02.2020
01.02.2020
42.003812
21.452246
16897
друго
Скопје
с.Стајковци
02.02.2020
01.02.2020
42.003812
21.452246
16898
друго
Тетово
с.Слатино
02.02.2020
02.02.2020
42.00864
20.974159
16899
оружје
Скопје
ул."Новопроектирана"
02.02.2020
01.02.2020
42.003812
21.452246
16900
друго
Скопје
ул."Блажо Тодоровски"
02.02.2020
01.02.2020
42.003812
21.452246
16901
друго
с.Добридол
02.02.2020
01.02.2020
0
0
16902
сообраќај
Велес
с.Горно Врановци
02.02.2020
28.09.2019
41.73
21.78
16903
друго
Скопје
03.02.2020
02.02.2020
42.003812
21.452246
16904
друго
Скопје
03.02.2020
02.02.2020
42.003812
21.452246
16905
друго
Гостивар
03.02.2020
02.02.2020
41.800911
20.914169
16906
друго
Битола
03.02.2020
02.02.2020
41.032799
21.34029
16907
сообраќај
Скопје
03.02.2020
02.02.2020
42.003812
21.452246
16908
сообраќај
Тетово
03.02.2020
02.02.2020
42.00864
20.974159
16909
сообраќај
Куманово
ул."Никола Тесла"
03.02.2020
02.02.2020
42.13337
21.72584
16910
сообраќај
Струга
с.Лабуништа
03.02.2020
02.02.2020
41.1775
20.6788889
16911
друго
Тетово
с.Жилче
03.02.2020
02.02.2020
42.00864
20.974159
16912
друго
Македонски Брод
04.02.2020
03.02.2020
41.5124006
21.2159425
16913
сообраќај
Македонски Брод
04.02.2020
03.02.2020
41.5124006
21.2159425
16914
сообраќај
Тетово
04.02.2020
04.02.2020
42.00864
20.974159
16915
друго
Тетово
ул."Вонвардарска"
04.02.2020
03.02.2020
42.00864
20.974159
16916
друго
Скопје
ул."Орце Николов"
04.02.2020
03.02.2020
42.003812
21.452246
16917
друго
Скопје
ул."Божидар Аџија"
04.02.2020
03.02.2020
42.003812
21.452246
16918
оружје
Скопје
ул."Борис Трајковски"
04.02.2020
03.02.2020
42.003812
21.452246
16919
сообраќај
Прилеп
с.Костурино
04.02.2020
03.02.2020
41.35173
21.56214
16920
сообраќај
Битола
04.02.2020
03.02.2020
41.032799
21.34029
16921
сообраќај
Штип
ул."Асном"
04.02.2020
03.02.2020
41.75
22.2
16922
друго
Скопје
ул."Народен Фронт"
04.02.2020
03.02.2020
42.003812
21.452246
16923
насилство
Скопје
бул."Трета
04.02.2020
03.02.2020
42.003812
21.452246
16924
сообраќај
Скопје
ул."Букурешка"
04.02.2020
03.02.2020
42.003812
21.452246
16925
друго
Скопје
ул."Бојмија"
04.02.2020
03.02.2020
42.003812
21.452246
16926
друго
Тетово
05.02.2020
04.02.2020
42.00864
20.974159
16927
оружје
Скопје
ул."Љубљанска"
05.02.2020
04.02.2020
42.003812
21.452246
16928
друго
Скопје
бул."Партизански
05.02.2020
04.02.2020
42.003812
21.452246
16929
друго
Скопје
ул."Стојна Стевкова"
05.02.2020
04.02.2020
42.003812
21.452246
16930
кражба
Куманово
05.02.2020
04.02.2020
42.13337
21.72584
16931
оружје
Прилеп
05.02.2020
04.02.2020
41.35173
21.56214
16932
друго
Прилеп
05.02.2020
04.02.2020
41.35173
21.56214
16933
друго
Битола
с.Драгош
05.02.2020
04.02.2020
41.032799
21.34029
16934
насилство
Скопје
бул."Свети
05.02.2020
04.02.2020
42.003812
21.452246
16935
сообраќај
Штип
05.02.2020
04.02.2020
41.75
22.2
16936
сообраќај
Гостивар
улица "101"
05.02.2020
04.02.2020
41.800911
20.914169
16937
сообраќај
Скопје
с.Шишево
05.02.2020
04.02.2020
42.003812
21.452246
16938
друго
Скопје
бул."Трета
05.02.2020
04.02.2020
42.003812
21.452246
16939
сообраќај
Прилеп
с.Фариш
05.02.2020
04.02.2020
41.35173
21.56214
16940
сообраќај
Скопје
05.02.2020
04.02.2020
42.003812
21.452246
16941
друго
Скопје
ул."Франц Прешерн"
05.02.2020
04.02.2020
42.003812
21.452246
16942
друго
Гостивар
ул."Мајор Чеде Филиповски"
06.02.2020
05.02.2020
41.800911
20.914169
16943
друго
Скопје
бул."Никола
06.02.2020
05.02.2020
42.003812
21.452246
16944
друго
Прилеп
ул."Илинденска"
06.02.2020
05.02.2020
41.35173
21.56214
16945
оружје
Скопје
бул."Кузман
06.02.2020
05.02.2020
42.003812
21.452246
16946
оружје
Скопје
ул."Петар Чулев"
06.02.2020
05.02.2020
42.003812
21.452246
16947
друго
Кочани
ул."Февруарски поход"
06.02.2020
05.02.2020
41.9166667
22.4166667
16948
сообраќај
Битола
ул."Довлеџик"
06.02.2020
05.02.2020
41.032799
21.34029
16949
сообраќај
Скопје
ул."Бледски договор"
06.02.2020
05.02.2020
42.003812
21.452246
16950
друго
Скопје
ул."Иван Хаџиниколов"
06.02.2020
05.02.2020
42.003812
21.452246
16951
сообраќај
Скопје
06.02.2020
05.02.2020
42.003812
21.452246
16952
друго
Скопје
ул."Козле"
06.02.2020
05.02.2020
42.003812
21.452246
16953
друго
Скопје
с.Инџиково
07.02.2020
06.02.2020
42.003812
21.452246
16954
друго
Скопје
07.02.2020
06.02.2020
42.003812
21.452246
16955
сообраќај
Тетово
с.Милетино
07.02.2020
07.02.2020
42.00864
20.974159
16956
друго
Гостивар
ул."Панче Поповски"
07.02.2020
07.02.2020
41.800911
20.914169
16957
друго
Струмица
с.Банско
07.02.2020
07.02.2020
41.441441
22.64183
16958
сообраќај
Тетово
с.Озормиште.
07.02.2020
06.02.2020
42.00864
20.974159
16959
сообраќај
Скопје
07.02.2020
06.02.2020
42.003812
21.452246
16960
друго
Скопје
бул."Трета
07.02.2020
06.02.2020
42.003812
21.452246
16961
сообраќај
Битола
07.02.2020
06.02.2020
41.032799
21.34029
16962
друго
Скопје
ул."Шекспирова"
07.02.2020
06.02.2020
42.003812
21.452246
16963
друго
Скопје
08.02.2020
08.02.2020
42.003812
21.452246
16964
друго
Скопје
08.02.2020
07.02.2020
42.003812
21.452246
16965
друго
Скопје
08.02.2020
07.02.2020
42.003812
21.452246
16966
сообраќај
Велес
08.02.2020
07.02.2002
41.73
21.78
16967
друго
Охрид
08.02.2020
07.02.2020
41.12162
20.819441
16968
друго
Скопје
ул."Орце Николов"
08.02.2020
07.02.2020
42.003812
21.452246
16969
друго
Битола
бул."Крсте
08.02.2020
07.02.2020
41.032799
21.34029
16970
сообраќај
Скопје
ул."Емин Дураку"
09.02.2020
08.02.2020
42.003812
21.452246
16971
друго
Тетово
ул."Јордан Златаноски"
09.02.2020
08.02.2020
42.00864
20.974159
16972
сообраќај
Тетово
09.02.2020
08.09.2020
42.00864
20.974159
16973
насилство
Македонски Брод
09.02.2020
08.02.2020
41.5124006
21.2159425
16974
насилство
Скопје
с.Волково
09.02.2020
08.02.2020
42.003812
21.452246
16975
насилство
Скопје
с.Кучевиште
09.02.2020
09.02.2020
42.003812
21.452246
16976
сообраќај
Скопје
ул."1523"
09.02.2020
08.02.2020
42.003812
21.452246
16977
насилство
Битола
09.02.2020
08.02.2020
41.032799
21.34029
16978
насилство
09.02.2020
09.02.2020
41.49205
22.09354
16979
насилство
Велес
с.Г.Оризари
09.02.2020
08.02.2020
41.73
21.78
16980
насилство
Велес
ул."Петре Прличко"
09.02.2020
07.02.2020
41.73
21.78
16981
друго
Гостивар
09.02.2020
08.02.2020
41.800911
20.914169
16982
друго
Кичево
ул."Маршал Тито"
09.02.2020
08.02.2020
41.5177778
20.9655556
16983
насилство
Тетово
улицата "Благоја Тоска"
09.02.2020
08.02.2020
42.00864
20.974159
16984
насилство
Македонски Брод
с.Желино
09.02.2020
08.02.2020
41.5124006
21.2159425
16985
насилство
Охрид
09.02.2020
08.02.2020
41.12162
20.819441
16986
сообраќај
Струмица
с.Куклиш
13.02.2020
12.02.2020
41.441441
22.64183
16987
сообраќај
Македонски Брод
с.Д.Липовиќ
13.02.2020
12.02.2020
41.5124006
21.2159425
16988
сообраќај
Скопје
с.Миладиновци
13.02.2020
12.02.2020
42.003812
21.452246
16989
сообраќај
Битола
13.02.2020
12.02.2020
41.032799
21.34029
16990
сообраќај
Скопје
13.02.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
16991
друго
Струмица
13.02.2020
12.02.2020
41.441441
22.64183
16992
друго
Скопје
ул."Перо Наков"
13.02.2020
12.02.2020
42.003812
21.452246
16993
друго
Скопје
ул."Шекспирова"
13.02.2020
12.02.2020
42.003812
21.452246
16994
друго
Скопје
ул."Дрезденска"
13.02.2020
12.02.2020
42.003812
21.452246
16995
друго
Кратово
ул."Глигор Пазавански"
13.02.2020
12.02.2020
42.0781
22.1728
16996
друго
Скопје
ул."Ѓорче Петров"
14.02.2020
13.02.2020
42.003812
21.452246
16997
друго
Скопје
ул."Перо Наков"
14.02.2020
13.02.2020
42.003812
21.452246
16998
друго
Тетово
ул."Илинденска"
14.02.2020
13.02.2020
42.00864
20.974159
16999
дрога
Куманово
ул."Моша Пијаде"
14.02.2020
09.02.2020
42.13337
21.72584
17000
оружје
Скопје
ул."Есперанто"
14.02.2020
13.02.2020
42.003812
21.452246
17001
оружје
Скопје
ул."Ѓорче Петров"
14.02.2020
13.02.2020
42.003812
21.452246
17002
кражба
Куманово
14.02.2020
12.02.2020
42.13337
21.72584
17003
кражба
Скопје
14.02.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
17004
сообраќај
Битола
14.02.2020
13.02.2020
41.032799
21.34029
17005
сообраќај
Куманово
с.Матејче
14.02.2020
13.02.2020
42.13337
21.72584
17006
друго
Скопје
14.02.2020
13.02.2020
42.003812
21.452246
17007
сообраќај
Скопје
14.02.2020
13.02.2020
42.003812
21.452246
17008
друго
Скопје
ул."Плачковица"
14.02.2020
13.02.2020
42.003812
21.452246
17009
кражба
Тетово
30.11.-0001
14.02.2020
42.00864
20.974159
17010
кражба
Тетово
30.11.-0001
14.02.2020
42.00864
20.974159
17011
кражба
Тетово
30.11.-0001
14.02.2020
42.00864
20.974159
17012
друго
Македонски Брод
30.11.-0001
14.02.2020
41.5124006
21.2159425
17013
друго
Тетово
ул."Страшо Пинџур"
30.11.-0001
14.02.2020
42.00864
20.974159
17014
сообраќај
Скопје
с.Рашче
30.11.-0001
14.02.2020
42.003812
21.452246
17015
кражба
Скопје
ул."Јадранска магистрала"
30.11.-0001
15.02.2020
42.003812
21.452246
17016
друго
Струга
ул."Едвард Кардељ"
30.11.-0001
13.02.2020
41.1775
20.6788889
17017
друго
Кавадарци
30.11.-0001
14.02.2020
41.411192
21.9982338
17018
друго
Скопје
ул."Бутелска"
16.02.2020
16.02.2020
42.003812
21.452246
17019
друго
Скопје
16.02.2020
15.02.2020
42.003812
21.452246
17020
друго
Гевгелија
с.Миравци
16.02.2020
15.02.2020
41.15
22.51
17021
оружје
Тетово
16.02.2020
15.02.2020
42.00864
20.974159
17022
дрога
Куманово
16.02.2020
14.10.2019
42.13337
21.72584
17023
сообраќај
Струмица
с.Турново
16.02.2020
15.02.2020
41.441441
22.64183
17024
дрога
Струмица
с.Просениково
16.02.2020
02.09.2019
41.441441
22.64183
17025
друго
Скопје
ул."Франце Прешерн"
16.02.2020
15.02.2020
42.003812
21.452246
17026
дрога
Прилеп
17.02.2020
16.02.2020
41.35173
21.56214
17027
дрога
Скопје
ул."Женевска"
17.02.2020
16.02.2020
42.003812
21.452246
17028
друго
Скопје
ул."Михаил Чаков"
17.02.2020
16.02.2020
42.003812
21.452246
17029
друго
Скопје
ул."Скупи"
17.02.2020
16.02.2020
42.003812
21.452246
17030
друго
Скопје
ул."Методија Шаторов Шарло"
17.02.2020
16.02.2020
42.003812
21.452246
17031
друго
Прилеп
17.02.2020
16.02.2020
41.35173
21.56214
17032
сообраќај
Охрид
ул."Железничка"
17.02.2020
16.02.2020
41.12162
20.819441
17033
друго
Скопје
бул."Јане
17.02.2020
16.02.2020
42.003812
21.452246
17034
сообраќај
Скопје
17.02.2020
16.02.2020
42.003812
21.452246
17035
сообраќај
Штип
ул."Драги Крупишки"
17.02.2020
16.02.2020
41.75
22.2
17036
друго
Скопје
ул."Париска комуна"
17.02.2020
16.02.2020
42.003812
21.452246
17037
друго
Скопје
бул."Кочо
18.02.2020
18.02.2020
42.003812
21.452246
17038
друго
Скопје
ул."Ангел Димовски"
18.02.2020
17.02.2020
42.003812
21.452246
17039
друго
Скопје
ул."Иван Аговски"
18.02.2020
17.02.2020
42.003812
21.452246
17040
сообраќај
Тетово
с.Теарце
18.02.2020
18.02.2020
42.00864
20.974159
17041
оружје
Скопје
бул."Крсте
18.02.2020
17.02.2020
42.003812
21.452246
17042
оружје
Скопје
ул."Македонски војски"
18.02.2020
17.02.2020
42.003812
21.452246
17043
кражба
Гостивар
с.Лабуништа
18.02.2020
17.02.2020
41.800911
20.914169
17044
друго
Тетово
с.Селце
18.02.2020
16.02.2020
42.00864
20.974159
17045
сообраќај
Скопје
ул."Ферид Мурати"
18.02.2020
17.02.2020
42.003812
21.452246
17046
сообраќај
Охрид
ул."Будва"
18.02.2020
17.02.2020
41.12162
20.819441
17047
друго
Скопје
ул."Петар Ацев"
18.02.2020
17.02.2020
42.003812
21.452246
17048
сообраќај
Куманово
ул."Доне Божинов"
18.02.2020
17.02.2020
42.13337
21.72584
17049
друго
Скопје
18.02.2020
17.02.2020
42.003812
21.452246
17050
сообраќај
Скопје
18.02.2020
17.02.2020
42.003812
21.452246
17051
сообраќај
Битола
18.02.2020
17.02.2020
41.032799
21.34029
17052
друго
Радовиш
с.Злеово
18.02.2020
16.02.2020
41.6361111
22.4666667
17053
друго
Гостивар
с.Ново Село
19.02.2020
19.02.2020
41.800911
20.914169
17054
друго
Скопје
19.02.2020
19.02.2020
42.003812
21.452246
17055
оружје
Скопје
ул."Жегљане"
19.02.2020
18.02.2020
42.003812
21.452246
17056
друго
Прилеп
19.02.2020
18.02.2020
41.35173
21.56214
17057
сообраќај
Струмица
с.Банско
19.02.2020
18.02.2020
41.441441
22.64183
17058
сообраќај
Штип
ул."Лески"
19.02.2020
18.02.2020
41.75
22.2
17059
сообраќај
Битола
19.02.2020
18.02.2020
41.032799
21.34029
17060
друго
Скопје
ул."Самоилова"
19.02.2020
18.02.2020
42.003812
21.452246
17061
сообраќај
Скопје
19.02.2020
18.02.2020
42.003812
21.452246
17062
друго
Скопје
ул."Ѓорче Петров"
19.02.2020
18.02.2020
42.003812
21.452246
17063
дрога
Прилеп
21.02.2020
20.02.2020
41.35173
21.56214
17064
друго
Скопје
21.02.2020
21.02.2020
42.003812
21.452246
17065
оружје
Скопје
21.02.2020
21.02.2020
42.003812
21.452246
17066
сообраќај
Прилеп
21.02.2020
20.02.2020
41.35173
21.56214
17067
сообраќај
Крива Паланка
с.Ругинце
21.02.2020
20.02.2020
42.2173226
22.28609
17068
друго
Скопје
ул."Јуриј Гагарин"
21.02.2020
20.02.2020
42.003812
21.452246
17069
сообраќај
Скопје
21.02.2020
20.02.2020
42.003812
21.452246
17070
друго
Скопје
21.02.2020
20.02.2020
42.003812
21.452246
17071
сообраќај
Битола
21.02.2020
20.02.2020
41.032799
21.34029
17072
насилство
Тетово
с.Долно Палчиште
22.02.2020
21.02.2020
42.00864
20.974159
17073
друго
Скопје
22.02.2020
21.02.2020
42.003812
21.452246
17074
друго
Скопје
22.02.2020
21.02.2020
42.003812
21.452246
17075
сообраќај
Струмица
с.Банско
22.02.2020
21.02.2020
41.441441
22.64183
17076
друго
Скопје
ул."Филип Втори Македонски"
22.02.2020
21.02.2020
42.003812
21.452246
17077
друго
Кичево
22.02.2020
21.02.2020
41.5177778
20.9655556
17078
оружје
Гостивар
ул."Сава Ковачевиќ"
22.02.2020
21.02.2020
41.800911
20.914169
17079
друго
Велес
ул."Димитар Влахов"
22.02.2020
22.02.2020
41.73
21.78
17080
друго
Гостивар
22.02.2020
21.02.2020
41.800911
20.914169
17081
сообраќај
Кавадарци
ул."
22.02.2020
21.02.2020
41.411192
21.9982338
17082
сообраќај
Демир Капија
22.02.2020
21.02.2020
41.4051233
22.2413823
17083
друго
Кичево
22.02.2020
20.02.2020
41.5177778
20.9655556
17084
друго
Скопје
улица "Лазар Личеновски"
22.02.2020
21.02.2020
42.003812
21.452246
17085
друго
Скопје
бул."Илинден"
22.02.2020
21.02.2020
42.003812
21.452246
17086
друго
Скопје
с.Ињево,радовишко
23.02.2020
22.02.2020
42.003812
21.452246
17087
друго
Скопје
23.02.2020
22.02.2020
42.003812
21.452246
17088
оружје
Битола
23.02.2020
23.02.2020
41.032799
21.34029
17089
друго
Скопје
ул. Вера Јоциќ
23.02.2020
22.02.2020
42.003812
21.452246
17090
сообраќај
Куманово
с.Ваксинце
23.02.2020
22.02.2020
42.13337
21.72584
17091
сообраќај
Прилеп
бул."Гоце
23.02.2020
23.02.2020
41.35173
21.56214
17092
насилство
Скопје
с.Студеничани
23.02.2020
22.02.2020
42.003812
21.452246
17093
друго
Скопје
23.02.2020
22.02.2020
42.003812
21.452246
17094
сообраќај
Штип
ул."Партизанска"
23.02.2020
22.02.2020
41.75
22.2
17095
сообраќај
Кичево
с.Челопеци
23.02.2020
22.02.2020
41.5177778
20.9655556
17096
сообраќај
Гостивар
бул.Браќа Ѓиноски и
23.02.2020
22.02.2020
41.800911
20.914169
17097
сообраќај
Прилеп
23.02.2020
23.02.2002
41.35173
21.56214
17098
друго
Скопје
бул."Илинден"
24.02.2020
23.02.2020
42.003812
21.452246
17099
друго
Скопје
24.02.2020
23.02.2020
42.003812
21.452246
17100
друго
Скопје
ул."Алексо Демниевски"
24.02.2020
23.02.2020
42.003812
21.452246
17101
друго
Скопје
24.02.2020
24.02.2020
42.003812
21.452246
17102
оружје
Скопје
с.Арачиново
24.02.2020
23.02.2020
42.003812
21.452246
17103
друго
Скопје
24.02.2020
23.02.2020
42.003812
21.452246
17104
друго
Прилеп
24.02.2020
23.02.2020
41.35173
21.56214
17105
сообраќај
Битола
24.02.2020
30.11.-0001
41.032799
21.34029
17106
сообраќај
Скопје
24.02.2020
23.02.2020
42.003812
21.452246
17107
сообраќај
Струмица
24.02.2020
22.02.2020
41.441441
22.64183
17108
насилство
Велес
ул."8-ми Септември"
24.02.2020
23.02.2020
41.73
21.78
17109
сообраќај
Куманово
с.Старо Нагоричане
24.02.2020
23.02.2020
42.13337
21.72584
17110
сообраќај
Штип
с.Стар Караорман
24.02.2020
23.02.2020
41.75
22.2
17111
оружје
Скопје
ул."Ферид Бајрам"
24.02.2020
24.02.2020
42.003812
21.452246
17112
друго
Скопје
бул."Јане
24.02.2020
23.02.2020
42.003812
21.452246
17113
друго
Скопје
ул."Втора Македонска Бригада"
25.02.2020
25.02.2020
42.003812
21.452246
17114
друго
Скопје
бул."Видое
25.02.2020
24.02.2020
42.003812
21.452246
17115
кражба
Скопје
с.Арачиново
25.02.2020
24.02.2020
42.003812
21.452246
17116
сообраќај
Охрид
бул."Туристичка"
25.02.2020
24.02.2020
41.12162
20.819441
17117
друго
Битола
ул."
25.02.2020
24.02.2020
41.032799
21.34029
17118
друго
Скопје
ул."Ѓорче Петров"
25.02.2020
24.02.2020
42.003812
21.452246
17119
сообраќај
Скопје
25.02.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
17120
друго
Скопје
ул."Варшавска"
26.02.2020
25.02.2020
42.003812
21.452246
17121
друго
Скопје
ул."Сливовска"
26.02.2020
25.02.2020
42.003812
21.452246
17122
друго
Скопје
26.02.2020
25.02.2020
42.003812
21.452246
17123
сообраќај
Скопје
с.Арачиново
26.02.2020
25.02.2020
42.003812
21.452246
17124
сообраќај
Скопје
26.02.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
17125
сообраќај
Битола
26.02.2020
25.02.2020
41.032799
21.34029
17126
друго
Струмица
26.02.2020
25.02.2020
41.441441
22.64183
17127
сообраќај
Гостивар
с.Чегране
27.02.2020
26.02.2020
41.800911
20.914169
17128
друго
Скопје
ул."50-та Дивизија"
27.02.2020
26.02.2020
42.003812
21.452246
17129
сообраќај
Тетово
с. Пирок
27.02.2020
27.02.2020
42.00864
20.974159
17130
друго
Тетово
улица "Илинденска"
27.02.2020
27.02.2020
42.00864
20.974159
17131
друго
27.02.2020
26.02.2020
41.49205
22.09354
17132
сообраќај
Радовиш
с.Лакавица
27.02.2020
26.02.2020
41.6361111
22.4666667
17133
друго
Гевгелија
27.02.2020
30.11.-0001
41.15
22.51
17134
сообраќај
Скопје
бул."Партизански
27.02.2020
26.02.2020
42.003812
21.452246
17135
сообраќај
Битола
ул."Буковски мост"
27.02.2020
26.02.2020
41.032799
21.34029
17136
друго
Скопје
ул."30"
27.02.2020
26.02.2020
42.003812
21.452246
17137
друго
Кратово
ул."Франце Прешерн"
27.02.2020
26.02.2020
42.0781
22.1728
17138
сообраќај
Скопје
27.02.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
17139
оружје
Скопје
ул."Женевска"
28.02.2020
28.02.2020
42.003812
21.452246
17140
сообраќај
Скопје
ул."Скупи"
28.02.2020
27.02.2020
42.003812
21.452246
17141
сообраќај
Прилеп
28.02.2020
27.02.2020
41.35173
21.56214
17142
сообраќај
Охрид
ул."Македонски просветители"
28.02.2020
27.02.2020
41.12162
20.819441
17143
сообраќај
Скопје
бул."Никола
28.02.2020
27.02.2020
42.003812
21.452246
17144
друго
Скопје
28.02.2020
27.02.2020
42.003812
21.452246
17145
сообраќај
Скопје
28.02.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
17146
сообраќај
Битола
28.02.2020
27.02.2020
41.032799
21.34029
17147
друго
Скопје
бул."8-
29.02.2020
29.02.2020
42.003812
21.452246
17148
оружје
Скопје
бул."Св
29.02.2020
28.02.2020
42.003812
21.452246
17149
сообраќај
Прилеп
ул."Тризла"
29.02.2020
28.02.2020
41.35173
21.56214
17150
сообраќај
Штип
с.Дабиле
29.02.2020
28.02.2020
41.75
22.2
17151
сообраќај
Тетово
с.Радиовце
29.02.2020
28.02.2020
42.00864
20.974159
17152
друго
Скопје
ул."Максим Горки"
29.02.2020
28.02.2020
42.003812
21.452246
17153
друго
Скопје
бул."Јане
29.02.2020
28.02.2020
42.003812
21.452246
17154
друго
Скопје
ул."Ѓорѓи Димитров"
01.03.2020
29.02.2020
42.003812
21.452246
17155
друго
Скопје
01.03.2020
01.03.2020
42.003812
21.452246
17156
друго
01.03.2020
01.03.2020
41
18
17157
друго
Македонски Брод
01.03.2020
29.02.2020
41.5124006
21.2159425
17158
документи
Прилеп
01.03.2020
29.02.2020
41.35173
21.56214
17159
сообраќај
Прилеп
ул."Мечкин Камен"
01.03.2020
29.02.2020
41.35173
21.56214
17160
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
01.03.2020
29.02.2020
42.003812
21.452246
17161
сообраќај
Скопје
ул."Ѓорче Петров"
01.03.2020
29.02.2020
42.003812
21.452246
17162
друго
Скопје
с.Кучково
01.03.2020
29.02.2020
42.003812
21.452246
17163
дрога
Прилеп
02.03.2020
02.03.2020
41.35173
21.56214
17164
друго
Скопје
ул."11-Октомври"
02.03.2020
01.03.2020
42.003812
21.452246
17165
друго
Скопје
02.03.2020
01.03.2020
42.003812
21.452246
17166
друго
Скопје
02.03.2020
01.03.2020
42.003812
21.452246
17167
друго
Битола
ул."Илинденска"
02.03.2020
01.03.2020
41.032799
21.34029
17168
сообраќај
Гостивар
ул."101"
02.03.2020
01.03.2020
41.800911
20.914169
17169
сообраќај
Битола
02.03.2020
01.03.2020
41.032799
21.34029
17170
друго
Штип
02.03.2020
28.02.2020
41.75
22.2
17171
друго
Скопје
02.03.2020
01.03.2020
42.003812
21.452246
17172
кражба
Тетово
с.Одри
02.03.2020
01.03.2020
42.00864
20.974159
17173
сообраќај
Гостивар
02.03.2020
01.03.2020
41.800911
20.914169
17174
оружје
Скопје
бул."Филип
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17175
друго
Скопје
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17176
друго
Скопје
ул."Македонија"
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17177
друго
Скопје
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17178
друго
Скопје
бул."Илинден"
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17179
сообраќај
Радовиш
03.03.2020
02.03.2020
41.6361111
22.4666667
17180
сообраќај
Битола
03.03.2020
02.03.2020
41.032799
21.34029
17181
сообраќај
Скопје
03.03.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
17182
сообраќај
Скопје
ул."Кирил и Методиј"
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17183
сообраќај
Тетово
с.Групчин
03.03.2020
02.03.2020
42.00864
20.974159
17184
друго
Скопје
ул."Архитект Сотимир Томовски"
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17185
друго
Скопје
ул."Иван Цанкар"
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17186
насилство
Скопје
бул."АСНОМ"
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17187
насилство
Скопје
с.Грчец
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17188
друго
Скопје
03.03.2020
02.03.2020
42.003812
21.452246
17189
друго
с.Криволак
03.03.2020
02.03.2020
41.49205
22.09354
17190
друго
Куманово
ул."23-ти Октомври"
03.03.2020
03.03.2020
42.13337
21.72584
17191
друго
Кичево
улица "Рудничка"
03.03.2020
02.03.2020
41.5177778
20.9655556
17192
кражба
Струга
с.Радолишта
03.03.2020
02.03.2020
41.1775
20.6788889
17193
дрога
Велес
03.03.2020
18.01.2019
41.73
21.78
17194
дрога
Гевгелија
03.03.2020
06.12.2018
41.15
22.51
17195
дрога
Гевгелија
03.03.2020
12.07.2019
41.15
22.51
17196
дрога
Струга
ул."Партизанска"
03.03.2020
01.08.2019
41.1775
20.6788889
17197
дрога
Гевгелија
03.03.2020
27.09.2019
41.15
22.51
17198
друго
Битола
ул."Широк Сокак"
03.03.2020
25.09.2019
41.032799
21.34029
17199
друго
Скопје
ул."Васко Карангелевски"
04.03.2019
03.03.2020
42.003812
21.452246
17200
друго
Тетово
с.Вратница
04.03.2019
03.03.2020
42.00864
20.974159
17201
оружје
Скопје
04.03.2019
03.03.2020
42.003812
21.452246
17202
друго
Тетово
04.03.2019
01.03.2020
42.00864
20.974159
17203
друго
с.Криволак
04.03.2019
03.03.2020
41.49205
22.09354
17204
друго
Скопје
ул."Иван Хаџи Николов"
04.03.2019
03.03.2020
42.003812
21.452246
17205
друго
Скопје
бул."Мајка
04.03.2019
03.03.2020
42.003812
21.452246
17206
сообраќај
Битола
04.03.2019
03.03.2020
41.032799
21.34029
17207
сообраќај
Скопје
04.03.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
17208
друго
Струга
с.Фериште
05.03.2020
04.03.2020
41.1775
20.6788889
17209
друго
Скопје
ул."Јорданка Бела"
05.03.2020
05.03.2020
42.003812
21.452246
17210
друго
Скопје
бул."Никола
05.03.2020
05.03.2020
42.003812
21.452246
17211
друго
Скопје
ул."Никола Русински"
05.03.2020
05.03.2020
42.003812
21.452246
17212
друго
Скопје
ул."Бранислав Нушиќ"
05.03.2020
05.03.2020
42.003812
21.452246
17213
друго
Скопје
бул."Илинден"
05.03.2020
05.03.2020
42.003812
21.452246
17214
документи
Скопје
с.Арачиново
05.03.2020
04.03.2020
42.003812
21.452246
17215
сообраќај
Тетово
05.03.2020
04.03.2020
42.00864
20.974159
17216
сообраќај
Битола
05.03.2020
04.03.2020
41.032799
21.34029