Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
xml
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
50041
сообраќај
Битола
19.09.2023
30.11.-0001
41.032799
21.34029
50042
сообраќај
Тетово
19.09.2023
18.09.2023
42.00864
20.974159
50043
сообраќај
Тетово
19.09.2023
18.09.2023
42.00864
20.974159
50044
сообраќај
Штип
19.09.2023
18.09.2023
41.75
22.2
50045
сообраќај
Штип
19.09.2023
18.09.2023
41.75
22.2
50046
друго
Скопје
19.09.2023
18.09.2023
42.003812
21.452246
50047
друго
Скопје
19.09.2023
18.09.2023
42.003812
21.452246
50048
друго
Битола
с.Лопатица
19.09.2023
18.09.2023
41.1600856
21.2554388
50049
друго
Битола
с.Лопатица
19.09.2023
18.09.2023
41.1600856
21.2554388
50050
друго
Битола
с.Новаци пријавил
19.09.2023
18.09.2023
41.0442661
21.4588894
50051
друго
Битола
с.Новаци пријавил
19.09.2023
18.09.2023
41.0442661
21.4588894
50052
друго
Прилеп
с.Љубин
20.09.2023
19.09.2023
41.3440827
21.5527922
50053
друго
Берово
20.09.2023
19.09.2023
41.71
22.85
50054
оружје
Тетово
20.09.2023
19.09.2023
42.00864
20.974159
50055
кражба
Гевгелија
с.Николиќ
20.09.2023
19.09.2023
41.2627991
22.7457517
50056
сообраќај
Кочани
с.Али
20.09.2023
19.09.2023
41.9168048
22.4082849
50057
сообраќај
Гевгелија
с.Богородица
20.09.2023
19.09.2023
41.1400491
22.5491341
50058
друго
Скопје
20.09.2023
19.09.2023
42.003812
21.452246
50059
друго
Струга
с.Велешта
20.09.2023
19.09.2023
41.2385327
20.6422198
50060
сообраќај
Тетово
20.09.2023
19.09.2023
42.00864
20.974159
50061
кражба
Битола
ул."Мирка Гинова"
20.09.2023
19.09.2023
41.0260183
21.3190639
50062
друго
Кичево
20.09.2023
19.09.2023
41.5177778
20.9655556
50063
друго
Тетово
20.09.2023
19.09.2023
42.00864
20.974159
50064
сообраќај
Берово
20.09.2023
30.11.-0001
41.71
22.85
50065
сообраќај
Скопје
20.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50066
сообраќај
Битола
20.09.2023
30.11.-0001
41.032799
21.34029
50067
сообраќај
Тетово
20.09.2023
19.09.2023
42.00864
20.974159
50068
сообраќај
Штип
20.09.2023
19.09.2023
41.75
22.2
50069
друго
Тетово
улица "Благоја Тоска"
20.09.2023
19.09.2023
42.0012753
20.9682018
50070
сообраќај
Пробиштип
с.Бучиште
20.09.2023
19.09.2023
41.9296916
22.1974186
50071
друго
Скопје
ул."Трифун Хаџи Јанев"
20.09.2023
19.09.2023
41.608635
21.745275
50072
сообраќај
Штип
ул."Черења"
20.09.2023
19.09.2023
41.746429
22.199654
50073
друго
Скопје
20.09.2023
19.09.2023
42.003812
21.452246
50074
сообраќај
Берово
с.Брест
21.09.2023
20.09.2023
41.7060632
22.8552379
50075
сообраќај
Берово
с.Брест
21.09.2023
20.09.2023
41.7060632
22.8552379
50076
сообраќај
Гостивар
21.09.2023
20.09.2023
41.800911
20.914169
50077
сообраќај
Гостивар
21.09.2023
20.09.2023
41.800911
20.914169
50078
кражба
Гостивар
улица "ЈНА"
21.09.2023
20.09.2023
41.794835
20.8971669
50079
кражба
Гостивар
улица "ЈНА"
21.09.2023
20.09.2023
41.794835
20.8971669
50080
кражба
Битола
21.09.2023
20.09.2023
41.032799
21.34029
50081
кражба
Битола
21.09.2023
20.09.2023
41.032799
21.34029
50082
друго
Скопје
21.09.2023
20.09.2022
42.003812
21.452246
50083
друго
Скопје
21.09.2023
20.09.2022
42.003812
21.452246
50084
кражба
Тетово
21.09.2023
20.09.2023
42.00864
20.974159
50085
кражба
Тетово
21.09.2023
20.09.2023
42.00864
20.974159
50086
друго
Берово
с.?
21.09.2023
20.09.2023
41.71
22.85
50087
друго
Берово
с.?
21.09.2023
20.09.2023
41.71
22.85
50088
сообраќај
Тетово
с.Камењане
21.09.2023
20.09.2023
41.9451254
20.9283103
50089
сообраќај
Тетово
с.Камењане
21.09.2023
20.09.2023
41.9451254
20.9283103
50090
друго
21.09.2023
20.09.2023
41.49205
22.09354
50091
друго
21.09.2023
20.09.2023
41.49205
22.09354
50092
друго
Битола
21.09.2023
20.09.2023
41.032799
21.34029
50093
друго
Битола
21.09.2023
20.09.2023
41.032799
21.34029
50094
сообраќај
Скопје
21.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50095
сообраќај
Скопје
21.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50096
кражба
Тетово
21.09.2023
20.09.2023
42.00864
20.974159
50097
кражба
Тетово
21.09.2023
20.09.2023
42.00864
20.974159
50098
сообраќај
Штип
21.09.2023
20.09.2023
41.75
22.2
50099
сообраќај
Штип
21.09.2023
20.09.2023
41.75
22.2
50100
сообраќај
Скопје
ул."Индира Ганди"
21.09.2023
20.09.2023
41.608635
21.745275
50101
сообраќај
Скопје
ул."Индира Ганди"
21.09.2023
20.09.2023
41.608635
21.745275
50102
друго
Скопје
бул."Кочо
21.09.2023
20.09.2023
41.608635
21.745275
50103
друго
Скопје
бул."Кочо
21.09.2023
20.09.2023
41.608635
21.745275
50104
сообраќај
Битола
с.Кравари
21.09.2023
20.09.2023
40.9948462
21.3784023
50105
сообраќај
Битола
с.Кравари
21.09.2023
20.09.2023
40.9948462
21.3784023
50106
друго
Скопје
ул."Хаџи Трајко"
21.09.2023
20.09.2023
41.9672542
21.4829307
50107
друго
Скопје
ул."Хаџи Трајко"
21.09.2023
20.09.2023
41.9672542
21.4829307
50108
сообраќај
Битола
ул."8 Септември"
21.09.2023
20.09.2023
41.0296773
21.3292164
50109
сообраќај
Битола
ул."8 Септември"
21.09.2023
20.09.2023
41.0296773
21.3292164
50110
друго
Скопје
ул."Иван Цанкар"
21.09.2023
20.09.2023
41.608635
21.745275
50111
друго
Скопје
ул."Иван Цанкар"
21.09.2023
20.09.2023
41.608635
21.745275
50112
кражба
Тетово
22.09.2023
21.09.2023
42.00864
20.974159
50113
кражба
Берово
22.09.2023
21.09.2023
41.71
22.85
50114
насилство
Тетово
22.09.2023
21.09.2023
42.00864
20.974159
50115
друго
Битола
22.09.2023
30.11.-0001
41.032799
21.34029
50116
друго
Гостивар
улица "Никола Парапунов"
22.09.2023
21.09.2023
41.7953112
20.9099476
50117
друго
Скопје
22.09.2023
21.09.2023
42.003812
21.452246
50118
сообраќај
Куманово
22.09.2023
21.09.2023
42.13337
21.72584
50119
сообраќај
Битола
22.09.2023
30.11.-0001
41.032799
21.34029
50120
друго
Куманово
22.09.2023
21.09.2023
42.13337
21.72584
50121
сообраќај
Скопје
ул."Хасан Приштина"
22.09.2023
21.09.2023
41.9990455
21.4400232
50122
сообраќај
Струга
ул."ЈНА"
22.09.2023
21.09.2023
41.1754003
20.685613
50123
сообраќај
Гостивар
ул."Балиндолска"
22.09.2023
21.09.2023
41.7912728
20.9219133
50124
друго
Демир Капија
бул."Кочо
22.09.2023
21.09.2023
41.4088425
22.2436177
50125
друго
Скопје
бул."Борис
22.09.2023
21.09.2023
41.608635
21.745275
50126
друго
Скопје
ул."? уѓер Бошковиќ"
22.09.2023
21.09.2023
42.003812
21.452246
50127
кражба
Скопје
с.Арачиново
23.09.2023
22.09.2023
42.02538
21.5639736
50128
кражба
Скопје
с.Арачиново
23.09.2023
22.09.2023
42.02538
21.5639736
50129
кражба
Прилеп
ул."Јане Сандански"
23.09.2023
22.09.2023
41.3457045
21.5549274
50130
кражба
Прилеп
ул."Јане Сандански"
23.09.2023
22.09.2023
41.3457045
21.5549274
50131
друго
Прилеп
23.09.2023
23.09.2023
41.35173
21.56214
50132
друго
Прилеп
23.09.2023
23.09.2023
41.35173
21.56214
50133
друго
Прилеп
23.09.2023
22.09.2023
41.35173
21.56214
50134
друго
Прилеп
23.09.2023
22.09.2023
41.35173
21.56214
50135
друго
Битола
23.09.2023
22.09.2023
41.032799
21.34029
50136
друго
Битола
23.09.2023
22.09.2023
41.032799
21.34029
50137
друго
Скопје
с.Сарај
23.09.2023
22.09.2023
41.9869496
21.2606554
50138
друго
Скопје
с.Сарај
23.09.2023
22.09.2023
41.9869496
21.2606554
50139
друго
Прилеп
23.09.2023
22.09.2023
41.35173
21.56214
50140
друго
Прилеп
23.09.2023
22.09.2023
41.35173
21.56214
50141
друго
Прилеп
ул."Прилепски бранители"
23.09.2023
22.09.2023
41.3509147
21.5475877
50142
друго
Прилеп
ул."Прилепски бранители"
23.09.2023
22.09.2023
41.3509147
21.5475877
50143
друго
Тетово
23.09.2023
22.09.2023
42.00864
20.974159
50144
друго
Тетово
23.09.2023
22.09.2023
42.00864
20.974159
50145
сообраќај
Скопје
23.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50146
сообраќај
Скопје
23.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50147
сообраќај
Тетово
23.09.2023
22.09.2023
42.00864
20.974159
50148
сообраќај
Тетово
23.09.2023
22.09.2023
42.00864
20.974159
50149
сообраќај
Битола
с.Бистрица
23.09.2023
23.09.2023
40.9797398
21.3651138
50150
сообраќај
Битола
с.Бистрица
23.09.2023
23.09.2023
40.9797398
21.3651138
50151
сообраќај
Охрид
с.Долно Лакочереј
23.09.2023
22.09.2023
41.1587117
20.7949428
50152
сообраќај
Охрид
с.Долно Лакочереј
23.09.2023
22.09.2023
41.1587117
20.7949428
50153
сообраќај
Струга
ул."ЈНА"
23.09.2023
21.09.2023
41.1754003
20.685613
50154
сообраќај
Струга
ул."ЈНА"
23.09.2023
21.09.2023
41.1754003
20.685613
50155
друго
Битола
ул."Благоја Паровиќ"
23.09.2023
22.09.2023
41.0296773
21.3292164
50156
друго
Битола
ул."Благоја Паровиќ"
23.09.2023
22.09.2023
41.0296773
21.3292164
50157
друго
Скопје
ул."Методија Шаторов Шарло"
23.09.2023
22.09.2023
41.9864859
21.4542927
50158
друго
Скопје
ул."Методија Шаторов Шарло"
23.09.2023
22.09.2023
41.9864859
21.4542927
50159
друго
Скопје
23.09.2023
22.09.2023
42.003812
21.452246
50160
друго
Скопје
23.09.2023
22.09.2023
42.003812
21.452246
50161
кражба
Битола
24.09.2023
23.09.2023
41.032799
21.34029
50162
кражба
Битола
24.09.2023
23.09.2023
41.032799
21.34029
50163
сообраќај
Скопје
24.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50164
сообраќај
Скопје
24.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50165
сообраќај
Тетово
24.09.2023
23.09.2023
42.00864
20.974159
50166
сообраќај
Тетово
24.09.2023
23.09.2023
42.00864
20.974159
50167
сообраќај
Струга
с.Враништа
24.09.2023
23.09.2023
41.2099927
20.6660582
50168
сообраќај
Струга
с.Враништа
24.09.2023
23.09.2023
41.2099927
20.6660582
50169
друго
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50170
друго
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50171
друго
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50172
друго
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50173
сообраќај
Прилеп
24.09.2023
24.09.2023
41.35173
21.56214
50174
сообраќај
Прилеп
24.09.2023
24.09.2023
41.35173
21.56214
50175
дрога
Прилеп
24.09.2023
23.09.2023
41.35173
21.56214
50176
дрога
Прилеп
24.09.2023
23.09.2023
41.35173
21.56214
50177
оружје
Охрид
24.09.2023
23.09.2023
41.12162
20.819441
50178
оружје
Охрид
24.09.2023
23.09.2023
41.12162
20.819441
50179
насилство
Гостивар
с.Чегране
24.09.2023
23.09.2023
41.8366117
20.9722019
50180
насилство
Гостивар
с.Чегране
24.09.2023
23.09.2023
41.8366117
20.9722019
50181
насилство
Скопје
с.Грчец
24.09.2023
30.11.-0001
41.971385
21.3333152
50182
насилство
Скопје
с.Грчец
24.09.2023
30.11.-0001
41.971385
21.3333152
50183
насилство
Македонски Брод
с.Студеничани
24.09.2023
23.09.2023
41.9225639
21.5363965
50184
насилство
Македонски Брод
с.Студеничани
24.09.2023
23.09.2023
41.9225639
21.5363965
50185
насилство
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50186
насилство
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50187
насилство
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50188
насилство
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50189
насилство
Скопје
с.Арачиново
24.09.2023
23.09.2023
42.02538
21.5639736
50190
насилство
Скопје
с.Арачиново
24.09.2023
23.09.2023
42.02538
21.5639736
50191
насилство
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50192
насилство
Скопје
24.09.2023
23.09.2023
42.003812
21.452246
50193
насилство
Тетово
с.Лисец
24.09.2023
23.09.2022
42.0033944
20.9245848
50194
насилство
Тетово
с.Лисец
24.09.2023
23.09.2022
42.0033944
20.9245848
50195
насилство
Гостивар
с.Чајле
24.09.2023
23.09.2023
41.804261
20.9312907
50196
насилство
Гостивар
с.Чајле
24.09.2023
23.09.2023
41.804261
20.9312907
50197
насилство
Гостивар
с.Неготино
24.09.2023
23.09.2023
41.8025541
20.9089378
50198
насилство
Гостивар
с.Неготино
24.09.2023
23.09.2023
41.8025541
20.9089378
50199
друго
Битола
с.Путурус
24.09.2023
23.09.2023
41.1357037
21.5296891
50200
друго
Битола
с.Путурус
24.09.2023
23.09.2023
41.1357037
21.5296891
50201
сообраќај
Берово
с.?
24.09.2023
23.09.2023
41.71
22.85
50202
сообраќај
Берово
с.?
24.09.2023
23.09.2023
41.71
22.85
50203
насилство
Битола
24.09.2023
23.09.2023
41.032799
21.34029
50204
насилство
Битола
24.09.2023
23.09.2023
41.032799
21.34029
50205
насилство
Кочани
с.Оризари
24.09.2023
23.09.2023
41.9236308
22.4440473
50206
насилство
Кочани
с.Оризари
24.09.2023
23.09.2023
41.9236308
22.4440473
50207
друго
Охрид
24.09.2023
23.09.2023
41.12162
20.819441
50208
друго
Охрид
24.09.2023
23.09.2023
41.12162
20.819441
50209
друго
Гостивар
с.Долна Бањица
24.09.2023
23.09.2023
41.7837236
20.9014868
50210
друго
Гостивар
с.Долна Бањица
24.09.2023
23.09.2023
41.7837236
20.9014868
50211
друго
Тетово
улица "Љуботенска"
25.09.2023
30.11.-0001
42.0069115
20.9715269
50212
друго
Тетово
улица "Љуботенска"
25.09.2023
30.11.-0001
42.0069115
20.9715269
50213
друго
Гостивар
25.09.2023
30.11.-0001
41.800911
20.914169
50214
друго
Гостивар
25.09.2023
30.11.-0001
41.800911
20.914169
50215
друго
Прилеп
25.09.2023
24.09.2023
41.35173
21.56214
50216
друго
Прилеп
25.09.2023
24.09.2023
41.35173
21.56214
50217
друго
Битола
с.Црнобуки
25.09.2023
24.09.2023
41.1230802
21.3225093
50218
друго
Битола
с.Црнобуки
25.09.2023
24.09.2023
41.1230802
21.3225093
50219
друго
Битола
ул."Партизанска"
25.09.2023
24.09.2023
41.0240708
21.3228539
50220
друго
Битола
ул."Партизанска"
25.09.2023
24.09.2023
41.0240708
21.3228539
50221
оружје
Гевгелија
25.09.2023
24.09.2023
41.15
22.51
50222
оружје
Гевгелија
25.09.2023
24.09.2023
41.15
22.51
50223
друго
Берово
25.09.2023
30.11.-0001
41.71
22.85
50224
друго
Берово
25.09.2023
30.11.-0001
41.71
22.85
50225
сообраќај
Скопје
25.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50226
сообраќај
Скопје
25.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50227
сообраќај
Куманово
25.09.2023
30.11.-0001
42.13337
21.72584
50228
сообраќај
Куманово
25.09.2023
30.11.-0001
42.13337
21.72584
50229
сообраќај
Битола
25.09.2023
30.11.-0001
41.032799
21.34029
50230
сообраќај
Битола
25.09.2023
30.11.-0001
41.032799
21.34029
50231
сообраќај
Тетово
25.09.2023
24.09.2023
42.00864
20.974159
50232
сообраќај
Тетово
25.09.2023
24.09.2023
42.00864
20.974159
50233
сообраќај
Битола
25.09.2023
24.09.2023
41.032799
21.34029
50234
сообраќај
Битола
25.09.2023
24.09.2023
41.032799
21.34029
50235
сообраќај
Тетово
улица "Седек Костовски"
25.09.2023
25.09.2023
42.0069115
20.9715269
50236
сообраќај
Тетово
улица "Седек Костовски"
25.09.2023
25.09.2023
42.0069115
20.9715269
50237
сообраќај
Тетово
25.09.2023
30.11.-0001
42.00864
20.974159
50238
сообраќај
Тетово
25.09.2023
30.11.-0001
42.00864
20.974159
50239
сообраќај
Делчево
25.09.2023
24.09.2023
41.9666667
22.7666667
50240
сообраќај
Делчево
25.09.2023
24.09.2023
41.9666667
22.7666667
50241
друго
Битола
25.09.2023
24.09.2023
41.032799
21.34029
50242
друго
Битола
25.09.2023
24.09.2023
41.032799
21.34029
50243
друго
Кичево
с.Другово
25.09.2023
24.09.2023
41.4408153
20.9268201
50244
друго
Кичево
с.Другово
25.09.2023
24.09.2023
41.4408153
20.9268201
50245
друго
Тетово
улица "Љуботенска"
25.09.2023
30.11.-0001
42.0069115
20.9715269
50246
друго
Тетово
улица "Љуботенска"
25.09.2023
30.11.-0001
42.0069115
20.9715269
50247
друго
Гостивар
25.09.2023
30.11.-0001
41.800911
20.914169
50248
друго
Гостивар
25.09.2023
30.11.-0001
41.800911
20.914169
50249
друго
Прилеп
25.09.2023
24.09.2023
41.35173
21.56214
50250
друго
Прилеп
25.09.2023
24.09.2023
41.35173
21.56214
50251
друго
Битола
с.Црнобуки
25.09.2023
24.09.2023
41.1230802
21.3225093
50252
друго
Битола
с.Црнобуки
25.09.2023
24.09.2023
41.1230802
21.3225093
50253
друго
Битола
ул."Партизанска"
25.09.2023
24.09.2023
41.0240708
21.3228539
50254
друго
Битола
ул."Партизанска"
25.09.2023
24.09.2023
41.0240708
21.3228539
50255
оружје
Гевгелија
25.09.2023
24.09.2023
41.15
22.51
50256
оружје
Гевгелија
25.09.2023
24.09.2023
41.15
22.51
50257
друго
Берово
25.09.2023
30.11.-0001
41.71
22.85
50258
друго
Берово
25.09.2023
30.11.-0001
41.71
22.85
50259
сообраќај
Скопје
25.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50260
сообраќај
Скопје
25.09.2023
30.11.-0001
42.003812
21.452246
50261
сообраќај
Куманово
25.09.2023
30.11.-0001
42.13337
21.72584
50262
сообраќај
Куманово
25.09.2023
30.11.-0001
42.13337
21.72584
50263
сообраќај
Битола
25.09.2023
30.11.-0001
41.032799
21.34029
50264
сообраќај
Битола
25.09.2023
30.11.-0001
41.032799
21.34029
50265
сообраќај
Тетово
25.09.2023
24.09.2023
42.00864
20.974159
50266
сообраќај
Тетово
25.09.2023
24.09.2023
42.00864
20.974159
50267
сообраќај
Битола
25.09.2023
24.09.2023
41.032799
21.34029
50268
сообраќај
Битола
25.09.2023
24.09.2023
41.032799
21.34029
50269
сообраќај
Тетово
улица "Седек Костовски"
25.09.2023
25.09.2023
42.0069115
20.9715269
50270
сообраќај
Тетово
улица "Седек Костовски"
25.09.2023
25.09.2023
42.0069115
20.9715269
50271
сообраќај
Тетово
25.09.2023
30.11.-0001
42.00864
20.974159
50272
сообраќај
Тетово
25.09.2023
30.11.-0001
42.00864
20.974159
50273
сообраќај
Делчево
25.09.2023
24.09.2023
41.9666667
22.7666667
50274
сообраќај
Делчево
25.09.2023
24.09.2023
41.9666667
22.7666667
50275
друго
Битола
25.09.2023
24.09.2023
41.032799
21.34029
50276
друго
Битола
25.09.2023
24.09.2023
41.032799
21.34029
50277
друго
Кичево
с.Другово
25.09.2023
24.09.2023
41.4408153
20.9268201
50278
друго
Кичево
с.Другово
25.09.2023
24.09.2023
41.4408153
20.9268201
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 > >>|
© Copyright 2012 - 2023 Дамјан Темелковски GNU GPL