Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
18091
кражба
Дебар
03.07.2020
25.06.2020
41.52
20.53
18092
дрога
Кичево
с.Црвевци
03.07.2020
02.07.2020
41.5177778
20.9655556
18093
друго
Штип
03.07.2020
02.07.2020
41.75
22.2
18094
друго
Скопје
03.07.2020
02.07.2020
42.003812
21.452246
18095
кражба
Битола
03.07.2020
02.07.2020
41.032799
21.34029
18096
друго
Битола
с. Дабница
03.07.2020
02.10.2019
41.032799
21.34029
18097
оружје
Берово
с.Митрашинци
03.07.2020
16.02.2020
41.71
22.85
18098
друго
Виница
03.07.2020
09.06.2020
41.8865
22.50782
18099
друго
Делчево
с.Ветрен
03.07.2020
02.06.2020
41.9666667
22.7666667
18100
друго
Богданци
04.07.2020
03.07.2020
41.2030556
22.5755556
18101
кражба
Охрид
ул."Кеј Македонија"
04.07.2020
03.07.2020
41.12162
20.819441
18102
сообраќај
Скопје
с.Брњарци
04.07.2020
03.07.2020
42.003812
21.452246
18103
друго
Скопје
ул."Московска"
04.07.2020
04.07.2020
42.003812
21.452246
18104
насилство
Кавадарци
ул "Диме Чекоров"
04.07.2020
03.07.2020
41.411192
21.9982338
18105
друго
Скопје
05.07.2020
04.07.2020
42.003812
21.452246
18106
друго
Скопје
ул "Партизанска"
05.07.2020
04.07.2020
42.003812
21.452246
18107
оружје
Скопје
с.Батинци
05.07.2020
04.07.2020
42.003812
21.452246
18108
кражба
Прилеп
ул "Киро Крстевски-Платник"
05.07.2020
05.07.2020
41.35173
21.56214
18109
насилство
Свети Николе
05.07.2020
04.07.2020
41.8666667
21.95
18110
сообраќај
Куманово
ул "Пиринска Македонија"
05.07.2020
05.07.2020
42.13337
21.72584
18111
друго
Скопје
ул."Христијан Тодоровски-Карпош"
06.07.2020
06.07.2020
42.003812
21.452246
18112
друго
Скопје
06.07.2020
05.07.2020
42.003812
21.452246
18113
сообраќај
06.07.2020
05.07.2020
41.49205
22.09354
18114
друго
Прилеп
06.07.2020
05.07.2020
41.35173
21.56214
18115
друго
Свети Николе
с.Дорфулија
06.07.2020
05.07.2020
41.8666667
21.95
18116
друго
Охрид
ул."Крали Марко"
06.07.2020
05.07.2020
41.12162
20.819441
18117
сообраќај
Скопје
ул."Цветан Димов"
06.07.2020
05.07.2020
42.003812
21.452246
18118
друго
Скопје
06.07.2020
05.07.2020
42.003812
21.452246
18119
сообраќај
Скопје
06.07.2020
05.07.2020
42.003812
21.452246
18120
дрога
Охрид
10.07.2020
14.12.2019
41.12162
20.819441
18121
кражба
Струга
ул."Партизанска"
10.07.2020
09.07.2020
41.1775
20.6788889
18122
друго
Скопје
ул."Македонски војски"
10.07.2020
10.07.2020
42.003812
21.452246
18123
друго
Скопје
ул."Ѓорче Петров"
10.07.2020
09.07.2020
42.003812
21.452246
18124
друго
Скопје
ул."Венјамин Манчуковски"
10.07.2020
09.07.2020
42.003812
21.452246
18125
друго
Скопје
ул."Милан Зечар"
10.07.2020
09.07.2020
42.003812
21.452246
18126
друго
Скопје
ул."Скупи"-Зајчев
10.07.2020
09.07.2020
42.003812
21.452246
18127
друго
Скопје
10.07.2020
09.07.2020
42.003812
21.452246
18128
сообраќај
Прилеп
с.Присад
10.07.2020
09.07.2020
41.35173
21.56214
18129
сообраќај
Скопје
ул."Скупи"
10.07.2020
09.07.2020
42.003812
21.452246
18130
сообраќај
Скопје
10.07.2020
09.07.2020
42.003812
21.452246
18131
сообраќај
Скопје
10.07.2020
09.07.2020
42.003812
21.452246
18132
оружје
Скопје
с.Сарај
11.07.2020
11.07.2020
42.003812
21.452246
18133
оружје
Скопје
11.07.2020
10.07.2020
42.003812
21.452246
18134
насилство
Охрид
11.07.2020
10.07.2020
41.12162
20.819441
18135
друго
11.07.2020
10.07.2020
41
18
18136
друго
Охрид
11.07.2020
10.07.2020
41.12162
20.819441
18137
насилство
Куманово
11.07.2020
10.07.2020
42.13337
21.72584
18138
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
11.07.2020
10.07.2020
42.003812
21.452246
18139
сообраќај
Валандово
ул."Маршал Тито"
11.07.2020
10.07.2020
41.3169444
22.5611111
18140
насилство
Ресен
11.07.2020
30.11.-0001
41.0889
21.0122
18141
друго
Скопје
13.07.2020
13.07.2020
42.003812
21.452246
18142
друго
Скопје
ул."Скупи"
13.07.2020
12.07.2020
42.003812
21.452246
18143
друго
Гостивар
с.Ново Село
13.07.2020
12.07.2020
41.800911
20.914169
18144
друго
Скопје
13.07.2020
12.07.2020
42.003812
21.452246
18145
оружје
Скопје
ул."Христијан Тодоровски Карпош"
13.07.2020
13.07.2020
42.003812
21.452246
18146
сообраќај
Скопје
с.Булачани
13.07.2020
12.07.2020
42.003812
21.452246
18147
сообраќај
Битола
ул."Баталјон Стив Наумов"
13.07.2020
12.07.2020
41.032799
21.34029
18148
сообраќај
Тетово
13.07.2020
12.07.2020
42.00864
20.974159
18149
друго
Скопје
ул."Кеј Димитар Влахов"
13.07.2020
12.07.2020
42.003812
21.452246
18150
друго
Скопје
13.07.2020
12.07.2020
42.003812
21.452246
18151
сообраќај
Скопје
13.07.2020
12.07.2020
42.003812
21.452246
18152
сообраќај
Тетово
с.Палатица
14.07.2020
13.07.2020
42.00864
20.974159
18153
сообраќај
Битола
с.Егри
14.07.2020
13.07.2020
41.032799
21.34029
18154
сообраќај
Тетово
14.07.2020
13.07.2020
42.00864
20.974159
18155
сообраќај
Пробиштип
14.07.2020
14.07.2020
42.0007459
22.1817702
18156
сообраќај
Велес
с.Бузалково
14.07.2020
13.07.2020
41.73
21.78
18157
сообраќај
Тетово
с.Долно Палчиште
14.07.2020
13.07.2020
42.00864
20.974159
18158
сообраќај
Тетово
бул."Видое
14.07.2020
13.07.2020
42.00864
20.974159
18159
сообраќај
Гевгелија
с.Смоквица
14.07.2020
13.07.2020
41.15
22.51
18160
сообраќај
Струмица
14.07.2020
13.07.2020
41.441441
22.64183
18161
сообраќај
Струмица
ул."Крушевска Република"
14.07.2020
13.07.2020
41.441441
22.64183
18162
друго
Скопје
ул."Шидска"
14.07.2020
30.11.-0001
42.003812
21.452246
18163
сообраќај
Скопје
14.07.2020
13.07.2020
42.003812
21.452246
18164
сообраќај
Велес
15.07.2020
14.07.2020
41.73
21.78
18165
друго
Куманово
15.07.2020
14.07.2020
42.13337
21.72584
18166
сообраќај
Демир Капија
15.07.2020
14.07.2020
41.4051233
22.2413823
18167
сообраќај
Охрид
15.07.2020
14.07.2020
41.12162
20.819441
18168
друго
Битола
15.07.2020
14.07.2020
41.032799
21.34029
18169
друго
Скопје
15.07.2020
14.07.2020
42.003812
21.452246
18170
сообраќај
Скопје
15.07.2020
14.07.2020
42.003812
21.452246
18171
друго
Скопје
ул."Карпошово востание"
17.07.2020
16.07.2020
42.003812
21.452246
18172
сообраќај
17.07.2020
16.07.2020
41.49205
22.09354
18173
сообраќај
Прилеп
17.07.2020
16.07.2020
41.35173
21.56214
18174
друго
Скопје
ул."Лука Геров"
17.07.2020
16.07.2020
42.003812
21.452246
18175
друго
Скопје
ул."Владимир Комаров"
17.07.2020
16.07.2020
42.003812
21.452246
18176
сообраќај
Скопје
17.07.2020
16.07.2020
42.003812
21.452246
18177
кражба
Скопје
18.07.2020
17.07.2020
42.003812
21.452246
18178
друго
Свети Николе
с.Немњиници
18.07.2020
17.07.2020
41.8666667
21.95
18179
сообраќај
Гевгелија
с.Давидово
18.07.2020
17.07.2020
41.15
22.51
18180
сообраќај
Радовиш
с.Ракитец
18.07.2020
17.07.2020
41.6361111
22.4666667
18181
насилство
Велес
ул."Вардарска"
18.07.2020
17.07.2020
41.73
21.78
18182
сообраќај
Кавадарци
с.Возарци
18.07.2020
17.07.2020
41.411192
21.9982338
18183
сообраќај
Скопје
ул."Војвода Васил Чакаларов"
18.07.2020
17.07.2020
42.003812
21.452246
18184
друго
Охрид
18.07.2020
17.07.2020
41.12162
20.819441
18185
друго
с. Зајас
18.07.2020
17.07.2020
0
0
18186
дрога
Охрид
18.07.2020
17.07.2020
41.12162
20.819441
18187
сообраќај
Куманово
18.07.2020
17.07.2020
42.13337
21.72584
18188
насилство
Скопје
ул."23 Октомври"
18.07.2020
18.07.2020
42.003812
21.452246
18189
насилство
Скопје
ул."Киро Крстевски Платник"
18.07.2020
17.07.2020
42.003812
21.452246
18190
друго
Скопје
ул."Ташко Караџа"
18.07.2020
17.07.2020
42.003812
21.452246
18191
друго
Скопје
ул."Скупи"бил
18.07.2020
18.07.2020
42.003812
21.452246
18192
оружје
Крива Паланка
ул.,,Св.Јоаким Осоговски"
19.07.2020
19.07.2020
42.2173226
22.28609
18193
насилство
Скопје
ул."Бранко Заревски"
19.07.2020
18.07.2020
42.003812
21.452246
18194
насилство
Скопје
ул."Женевска"
19.07.2020
19.07.2020
42.003812
21.452246
18195
сообраќај
Битола
с.Буково,Битола
19.07.2020
18.07.2020
41.032799
21.34029
18196
сообраќај
Тетово
с.Лисец
19.07.2020
18.07.2020
42.00864
20.974159
18197
друго
Гевгелија
19.07.2020
18.07.2020
41.15
22.51
18198
оружје
Скопје
бул."Партизански
20.07.2020
19.07.2020
42.003812
21.452246
18199
друго
Скопје
20.07.2020
19.07.2020
42.003812
21.452246
18200
друго
Скопје
ул."Самоилова"
20.07.2020
19.07.2020
42.003812
21.452246
18201
друго
Скопје
20.07.2020
19.07.2020
42.003812
21.452246
18202
сообраќај
Гевгелија
с.Миравци
20.07.2020
19.07.2020
41.15
22.51
18203
оружје
Скопје
с.Долна Матка
20.07.2020
19.07.2020
42.003812
21.452246
18204
сообраќај
Кочани
с.Кучичино
20.07.2020
19.07.2020
41.9166667
22.4166667
18205
насилство
Охрид
ул."7 Ноември"
20.07.2020
19.07.2020
41.12162
20.819441
18206
сообраќај
Куманово
с.Скачковце
20.07.2020
19.07.2020
42.13337
21.72584
18207
сообраќај
Куманово
ул."Доне Божинов"
20.07.2020
19.07.2020
42.13337
21.72584
18208
сообраќај
Скопје
20.07.2020
19.07.2020
42.003812
21.452246
18209
оружје
Скопје
ул."Борис Сарафов"
21.07.2020
20.07.2020
42.003812
21.452246
18210
друго
Скопје
ул."Лазар Танев"
21.07.2020
21.07.2020
42.003812
21.452246
18211
друго
Скопје
ул."Сава Михајлов"
21.07.2020
21.07.2020
42.003812
21.452246
18212
сообраќај
Дебар
21.07.2020
20.07.2020
41.52
20.53
18213
сообраќај
Скопје
с.Сарај
21.07.2020
20.07.2020
42.003812
21.452246
18214
сообраќај
Битола
с.Тополчани
21.07.2020
20.07.2020
41.032799
21.34029
18215
друго
Скопје
ул."Бутелска"
21.07.2020
20.07.2020
42.003812
21.452246
18216
сообраќај
Скопје
21.07.2020
20.07.2020
42.003812
21.452246
18217
друго
Скопје
ул."Скупи"
22.07.2020
21.07.2020
42.003812
21.452246
18218
насилство
Битола
с.Долно Чарлија
22.07.2020
21.07.2020
41.032799
21.34029
18219
сообраќај
Кавадарци
с.Марена
22.07.2020
21.07.2020
41.411192
21.9982338
18220
сообраќај
Ресен
с.Долна Бела
22.07.2020
21.07.2020
41.0889
21.0122
18221
сообраќај
Пробиштип
с.Крупиште
22.07.2020
21.07.2020
42.0007459
22.1817702
18222
сообраќај
Струмица
с.Добрејци
22.07.2020
21.07.2020
41.441441
22.64183
18223
сообраќај
Скопје
22.07.2020
21.07.2020
42.003812
21.452246
18224
друго
Скопје
23.07.2020
22.07.2020
42.003812
21.452246
18225
друго
Битола
23.07.2020
22.07.2020
41.032799
21.34029
18226
кражба
Скопје
23.07.2020
17.06.2020
42.003812
21.452246
18227
сообраќај
Скопје
ул."Цветан Димов"
23.07.2020
22.07.2020
42.003812
21.452246
18228
насилство
Прилеп
с.Дебреште
23.07.2020
22.07.2020
41.35173
21.56214
18229
сообраќај
Скопје
ул."Пушкинова"
23.07.2020
22.07.2020
42.003812
21.452246
18230
сообраќај
Виница
с.Смојмирово
23.07.2020
22.07.2020
41.8865
22.50782
18231
сообраќај
Скопје
бул."ВМРО"
23.07.2020
22.07.2020
42.003812
21.452246
18232
друго
Скопје
23.07.2020
22.07.2020
42.003812
21.452246
18233
друго
Скопје
23.07.2020
22.07.2020
42.003812
21.452246
18234
друго
Македонска Каменица
23.07.2020
22.07.2020
42.0197222
22.5916667
18235
друго
Скопје
ул."Лазар Поп Трајков"
23.07.2020
22.07.2020
42.003812
21.452246
18236
сообраќај
Скопје
23.07.2020
22.07.2020
42.003812
21.452246
18237
друго
Скопје
с.Чучер
24.07.2020
24.07.2020
42.003812
21.452246
18238
оружје
Битола
24.07.2020
24.07.2020
41.032799
21.34029
18239
сообраќај
Гостивар
24.07.2020
23.07.2020
41.800911
20.914169
18240
насилство
Скопје
24.07.2020
24.07.2020
42.003812
21.452246
18241
друго
Тетово
с.Лешок
24.07.2020
23.07.2020
42.00864
20.974159
18242
сообраќај
Штип
с.Кадрифаково
24.07.2020
23.07.2020
41.75
22.2
18243
друго
Скопје
бул."8
24.07.2020
24.07.2020
42.003812
21.452246
18244
сообраќај
Скопје
24.07.2020
23.07.2020
42.003812
21.452246
18245
друго
Битола
26.07.2020
25.07.2020
41.032799
21.34029
18246
друго
Скопје
26.07.2020
25.07.2020
42.003812
21.452246
18247
друго
Охрид
ул.,,Кеј Македонија"
26.07.2020
25.07.2020
41.12162
20.819441
18248
друго
Охрид
26.07.2020
25.07.2020
41.12162
20.819441
18249
сообраќај
Битола
26.07.2020
25.07.2020
41.032799
21.34029
18250
друго
Скопје
26.07.2020
25.07.2020
42.003812
21.452246
18251
насилство
Скопје
ул."Јордан Мијалков"
26.07.2020
25.07.2020
42.003812
21.452246
18252
друго
Скопје
ул."Ѓуро Ѓоновиќ"
26.07.2020
25.07.2020
42.003812
21.452246
18253
друго
Скопје
ул."Џон Кенеди"
27.07.2020
26.07.2020
42.003812
21.452246
18254
друго
Скопје
27.07.2020
26.07.2020
42.003812
21.452246
18255
друго
Скопје
ул."Ловќенска"
27.07.2020
27.07.2020
42.003812
21.452246
18256
друго
Кавадарци
27.07.2020
26.07.2020
41.411192
21.9982338
18257
друго
Битола
ул."Димче Антулевски"
27.07.2020
26.07.2020
41.032799
21.34029
18258
насилство
Битола
ул."Ѓорче Петров"
27.07.2020
26.07.2020
41.032799
21.34029
18259
сообраќај
Скопје
с.Кондово
27.07.2020
26.07.2020
42.003812
21.452246
18260
сообраќај
Радовиш
27.07.2020
26.07.2020
41.6361111
22.4666667
18261
сообраќај
Битола
27.07.2020
26.07.2020
41.032799
21.34029
18262
сообраќај
Скопје
ул."Јустинијан Први"
27.07.2020
26.07.2020
42.003812
21.452246
18263
друго
Скопје
ул."Бутелска"
27.07.2020
26.07.2020
42.003812
21.452246
18264
друго
27.07.2020
25.07.2020
41
18
18265
друго
Скопје
ул."
27.07.2020
26.07.2020
42.003812
21.452246
18266
друго
Скопје
29.07.2020
28.07.2020
42.003812
21.452246
18267
сообраќај
Кавадарци
ул."Шишка"
29.07.2020
28.07.2020
41.411192
21.9982338
18268
насилство
Скопје
ул."Ѓорче Петров"
29.07.2020
28.07.2020
42.003812
21.452246
18269
друго
Скопје
29.07.2020
28.07.2020
42.003812
21.452246
18270
сообраќај
Скопје
бул."Никола
29.07.2020
28.07.2020
42.003812
21.452246
18271
друго
Скопје
ул."Митрополит Теодосиј Гологанов"
29.07.2020
28.07.2020
42.003812
21.452246
18272
сообраќај
Скопје
29.07.2020
28.07.2020
42.003812
21.452246
18273
друго
Скопје
ул."Пехчевска"
29.07.2020
28.07.2020
42.003812
21.452246
18274
друго
Скопје
01.08.2020
31.07.2020
42.003812
21.452246
18275
друго
Скопје
01.08.2020
31.07.2020
42.003812
21.452246
18276
сообраќај
Битола
с.Грначари,ресенско.
01.08.2020
31.07.2020
41.032799
21.34029
18277
сообраќај
Скопје
ул."Методија Андонов Ченто"
01.08.2020
31.07.2020
42.003812
21.452246
18278
друго
Скопје
01.08.2020
31.07.2020
42.003812
21.452246
18279
друго
Охрид
01.08.2020
31.07.2020
41.12162
20.819441
18280
друго
Охрид
01.08.2020
31.07.2020
41.12162
20.819441
18281
сообраќај
Скопје
ул."3"
01.08.2020
31.07.2020
42.003812
21.452246
18282
насилство
Крушево
01.08.2020
01.08.2020
41.3705595
21.2502223
18283
друго
Струга
с.Велешта
01.08.2020
31.07.2020
41.1775
20.6788889
18284
сообраќај
Скопје
с.Љубин,скопско
01.08.2020
31.07.2020
42.003812
21.452246
18285
друго
Радовиш
с.Парналија,радовишко
01.08.2020
30.07.2020
41.6361111
22.4666667
18286
насилство
Струмица
01.08.2020
01.08.2020
41.441441
22.64183
18287
друго
Струмица
01.08.2020
01.08.2020
41.441441
22.64183
18288
насилство
Велес
01.08.2020
31.07.2020
41.73
21.78
18289
сообраќај
Велес
01.08.2020
31.07.2020
41.73
21.78
18290
друго
Скопје
ул."
01.08.2020
01.08.2020
42.003812
21.452246
18291
насилство
Кавадарци
01.08.2020
31.07.2020
41.411192
21.9982338
18292
насилство
Гостивар
01.08.2020
31.07.2020
41.800911
20.914169
18293
насилство
Скопје
с. Батинци
01.08.2020
31.07.2020
42.003812
21.452246
18294
сообраќај
с.Слупчане
02.08.2020
01.08.2020
41.49205
22.09354
18295
сообраќај
Кратово
с.Железница
02.08.2020
01.08.2020
42.0781
22.1728
18296
сообраќај
Куманово
с.Доброшане,кумановско
02.08.2020
01.08.2020
42.13337
21.72584
18297
сообраќај
Охрид
02.08.2020
01.08.2020
41.12162
20.819441
18298
сообраќај
Скопје
с.Црвени
03.08.2020
03.08.2020
42.003812
21.452246
18299
друго
Скопје
бул."Кочо
04.08.2020
04.08.2020
42.003812
21.452246
18300
друго
Струга
с.Богојци
04.08.2020
03.08.2020
41.1775
20.6788889
18301
сообраќај
Крушево
с.Врбовец
04.08.2020
03.08.2020
41.3705595
21.2502223
18302
сообраќај
Охрид
ул."Сирма Војвода"
04.08.2020
03.08.2020
41.12162
20.819441
18303
сообраќај
Битола
ул."Партизанска"
04.08.2020
03.08.2020
41.032799
21.34029
18304
друго
Велес
04.08.2020
01.08.2020
41.73
21.78
18305
друго
Велес
04.08.2020
03.08.2020
41.73
21.78
18306
сообраќај
Скопје
04.08.2020
02.12.2002
42.003812
21.452246
18307
друго
Скопје
ул."Периша Савелиќ"
05.08.2020
04.08.2020
42.003812
21.452246
18308
сообраќај
Македонски Брод
с.Долно Палчиште
05.08.2020
04.08.2020
41.5124006
21.2159425
18309
друго
с.Кременица
05.08.2020
04.08.2020
0
0
18310
сообраќај
Охрид
с.Сливово
05.08.2020
04.08.2020
41.12162
20.819441
18311
сообраќај
Куманово
бул."Октомвриска
05.08.2020
04.08.2020
42.13337
21.72584
18312
сообраќај
Куманово
с.Габреш
05.08.2020
04.08.2020
42.13337
21.72584
18313
друго
Тетово
05.08.2020
04.08.2020
42.00864
20.974159
18314
друго
Кичево
с.Грешница
05.08.2020
04.08.2020
41.5177778
20.9655556
18315
друго
Прилеп
05.08.2020
04.08.2020
41.35173
21.56214
18316
друго
Скопје
ул."Лазар Поп Трајков"
05.08.2020
04.08.2020
42.003812
21.452246
18317
сообраќај
Скопје
05.08.2020
04.08.2020
42.003812
21.452246
18318
друго
Скопје
бул."8
06.08.2020
06.08.2020
42.003812
21.452246
18319
друго
Скопје
бул."Јане
06.08.2020
06.08.2020
42.003812
21.452246
18320
друго
Скопје
ул."Партеније Зографски"
06.08.2020
06.08.2020
42.003812
21.452246
18321
друго
Скопје
06.08.2020
05.08.2020
42.003812
21.452246
18322
сообраќај
Скопје
ул."Кирил и Методиј"
06.08.2020
05.08.2020
42.003812
21.452246
18323
сообраќај
Скопје
06.08.2020
05.08.2020
42.003812
21.452246
18324
друго
Скопје
ул."69"
06.08.2020
05.08.2020
42.003812
21.452246
18325
документи
Македонски Брод
06.08.2020
05.08.2020
41.5124006
21.2159425
18326
друго
Радовиш
бул."Александар
06.08.2020
06.08.2020
41.6361111
22.4666667
18327
друго
Струмица
06.08.2020
05.08.2020
41.441441
22.64183
18328
сообраќај
Кичево
с.Издеглавје
06.08.2020
05.08.2020
41.5177778
20.9655556
18329
друго
Велес
06.08.2020
05.08.2020
41.73
21.78
18330
сообраќај
Скопје
06.08.2020
05.08.2020
42.003812
21.452246
18331
дрога
Гостивар
с. Добридол
30.11.-0001
08.08.2020
41.800911
20.914169
18332
друго
Скопје
ул."Митрополит Теодосиј Гологанов"
30.11.-0001
08.08.2020
42.003812
21.452246
18333
друго
Скопје
30.11.-0001
07.08.2020
42.003812
21.452246
18334
дрога
30.11.-0001
21.09.2019
41.49205
22.09354
18335
оружје
с.Чифлик, демиркаписко
30.11.-0001
25.05.2020
41.49205
22.09354
18336
сообраќај
Скопје
ул."Кемал Сејфула"
30.11.-0001
07.08.2020
42.003812
21.452246
18337
сообраќај
Скопје
30.11.-0001
08.08.2020
42.003812
21.452246
18338
друго
Скопје
30.11.-0001
07.08.2020
42.003812
21.452246
18339
друго
Скопје
30.11.-0001
30.11.-0001
42.003812
21.452246
18340
документи
Прилеп
30.11.-0001
30.11.-0001
41.35173
21.56214
18341
насилство
Охрид
бул."Туристичка"
30.11.-0001
07.08.2020
41.12162
20.819441
18342
сообраќај
Прилеп
с.Могила
30.11.-0001
07.08.2020
41.35173
21.56214
18343
насилство
Тетово
ул."Илинденска"
30.11.-0001
07.08.2020
42.00864
20.974159
18344
насилство
Тетово
ул."Титовелешка"
30.11.-0001
08.08.2020
42.00864
20.974159
18345
друго
Скопје
ул."Максим Горки"
30.11.-0001
07.08.2020
42.003812
21.452246
18346
сообраќај
Радовиш
09.08.2020
08.08.2020
41.6361111
22.4666667
18347
друго
Скопје
09.08.2020
08.08.2020
42.003812
21.452246
18348
друго
Скопје
ул."Рокомија"
09.08.2020
08.08.2020
42.003812
21.452246
18349
сообраќај
Дебар
с.Подгорци
09.08.2020
08.08.2020
41.52
20.53
18350
сообраќај
Битола
с.Маково
09.08.2020
08.08.2020
41.032799
21.34029
18351
сообраќај
Скопје
бул."Крсте
09.08.2020
08.07.2020
42.003812
21.452246
18352
сообраќај
Охрид
09.08.2020
08.08.2020
41.12162
20.819441
18353
друго
Прилеп
09.08.2020
08.08.2020
41.35173
21.56214
18354
насилство
Прилеп
с. Шишево
09.08.2020
08.08.2020
41.35173
21.56214
18355
друго
Велес
09.08.2020
09.08.2020
41.73
21.78
18356
сообраќај
Скопје
бул."Александар
09.08.2020
08.08.2020
42.003812
21.452246
18357
друго
Куманово
09.08.2020
08.08.2020
42.13337
21.72584
18358
насилство
Прилеп
09.08.2020
08.08.2020
41.35173
21.56214
18359
насилство
Македонски Брод
с.Бузалково
09.08.2020
08.08.2020
41.5124006
21.2159425
18360
насилство
Тетово
с.Мала Речица
09.08.2020
08.08.2020
42.00864
20.974159
18361
друго
Гостивар
09.08.2020
09.08.2020
41.800911
20.914169
18362
друго
Кратово
09.08.2020
08.08.2020
42.0781
22.1728
18363
насилство
Скопје
с.Кондово
09.08.2020
08.08.2020
42.003812
21.452246
18364
сообраќај
Скопје
09.08.2020
08.08.2020
42.003812
21.452246
18365
друго
Скопје
с.Мојане
09.08.2020
08.08.2020
42.003812
21.452246
18366
друго
Скопје
бул."АВНОЈ"
10.08.2020
10.08.2020
42.003812
21.452246
18367
друго
Скопје
ул."Коста Новаковиќ"
10.08.2020
10.08.2020
42.003812
21.452246
18368
друго
Скопје
ул."Анкарска"
10.08.2020
10.08.2020
42.003812
21.452246
18369
друго
Скопје
10.08.2020
09.08.2020
42.003812
21.452246
18370
друго
Скопје
бул."Кочо
10.08.2020
09.08.2020
42.003812
21.452246
18371
друго
Скопје
ул."Иван Хаџиниколов"
10.08.2020
09.08.2020
42.003812
21.452246
18372
сообраќај
Струмица
с.Бориево
10.08.2020
09.08.2020
41.441441
22.64183
18373
насилство
Скопје
ул."11 Октомври"
10.08.2020
09.08.2020
42.003812
21.452246
18374
друго
Скопје
бул."Кузман
10.08.2020
09.08.2020
42.003812
21.452246
18375
сообраќај
Скопје
10.08.2020
09.08.2020
42.003812
21.452246
18376
друго
Велес
ул."Ѓоре Шоптрајанов"
10.08.2020
09.08.2020
41.73
21.78
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 > >>|
© Copyright 2012 - 2020 Дамјан Темелковски GNU GPL