Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
9174
друго
Гевгелија
30.05.2016
09.05.2016
41.15
22.51
17880
сообраќај
Гевгелија
31.05.2020
31.05.2020
41.15
22.51
1500
друго
Гевгелија
с.Ѓавато
26.02.2012
25.02.2012
41.1925099
22.5371742
7388
сообраќај
Гевгелија
ул "Борис Кидриќ"
11.09.2015
10.09.2015
41.1508695
22.5086421
5341
сообраќај
Гевгелија
с.Богородица.
30.06.2014
30.06.2014
41.1400491
22.5491341
3806
сообраќај
Гевгелија
17.10.2013
16.10.2013
41.15
22.51
6110
сообраќај
Гевгелија
01.12.2014
30.11.2014
41.15
22.51
10719
документи
Гевгелија
18.01.2017
25.11.2016
41.15
22.51
10720
дрога
Гевгелија
с.Давидово
18.01.2017
09.07.2016
41.3313635
22.4336167
7649
сообраќај
Гевгелија
08.11.2015
07.11.2015
41.15
22.51
8675
дрога
Гевгелија
с.Семелија
25.03.2016
11.11.2015
41.1451892
22.4997467
484
насилство
Гевгелија
ул „Титоградска“
14.09.2011
03.09.2011
41.15
22.51
740
дрога
Гевгелија
31.10.2011
30.10.2011
41.15
22.51
741
дрога
Гевгелија
31.10.2011
30.10.2011
41.15
22.51
9958
сообраќај
Гевгелија
26.09.2016
25.09.2016
41.15
22.51
9448
насилство
Гевгелија
с.Раштани
14.07.2016
13.07.2016
41.15
22.51
745
насилство
Гевгелија
31.10.2011
30.10.2011
41.15
22.51
14569
друго
Гевгелија
11.08.2018
09.08.2018
41.15
22.51
5866
дрога
Гевгелија
ул „Маршал Тито“
07.10.2014
22.07.2014
41.1403948
22.504836
8683
кражба
Гевгелија
с.Стојаково
26.03.2016
09.03.2016
41.1562908
22.5766579
748
насилство
Гевгелија
01.11.2011
31.10.2011
41.15
22.51
8684
кражба
Гевгелија
26.03.2016
15.03.2016
41.15
22.51
12524
друго
Гевгелија
с.Мрзенци
13.11.2017
15.06.2017
41.1623054
22.4961787
15340
кражба
Гевгелија
04.08.2019
03.08.2019
41.15
22.51
15341
сообраќај
Гевгелија
04.08.2019
03.08.2019
41.15
22.51
17133
друго
Гевгелија
27.02.2020
30.11.-0001
41.15
22.51
18159
сообраќај
Гевгелија
с.Смоквица
14.07.2020
13.07.2020
41.15
22.51
8944
сообраќај
Гевгелија
с.Удово
25.04.2016
24.04.2016
41.3444543
22.4395771
10481
дрога
Гевгелија
с. Миравци
21.12.2016
20.12.2016
41.3077811
22.438087
14321
сообраќај
Гевгелија
улица "Александар Урдаревски"
20.07.2018
19.07.2018
41.15
22.51
15346
сообраќај
Гевгелија
04.08.2019
03.08.2019
41.15
22.51
3572
друго
Гевгелија
22.08.2013
21.08.2013
41.15
22.51
6900
насилство
Гевгелија
с.Смоквица
29.05.2015
28.05.2015
41.2594
22.47
8949
сообраќај
Гевгелија
с.Средно Коњари
26.04.2016
25.04.2016
41.15
22.51
6902
друго
Гевгелија
29.05.2015
28.05.2015
41.15
22.51
8695
кражба
Гевгелија
27.03.2016
06.03.2016
41.15
22.51
760
оружје
Гевгелија
02.11.2011
02.11.2011
41.15
22.51
2041
сообраќај
Гевгелија
19.09.2012
18.09.2012
41.15
22.51
10489
кражба
Гевгелија
22.12.2016
29.11.2016
41.15
22.51
11001
сообраќај
Гевгелија
с.Удово
26.02.2017
25.02.2017
41.3444543
22.4395771
8444
кражба
Гевгелија
01.03.2016
23.02.2016
41.15
22.51
6141
кражба
Гевгелија
20.12.2014
19.12.2014
41.15
22.51
8445
дрога
Гевгелија
с.Миравци
01.03.2016
25.07.2015
41.3077811
22.438087
5630
сообраќај
Гевгелија
27.08.2014
05.08.2014
41.15
22.51
8446
кражба
Гевгелија
01.03.2016
27.02.2016
41.15
22.51
14334
друго
Гевгелија
22.07.2018
21.07.2018
41.15
22.51
3072
насилство
Виница
18.04.2013
06.04.2013
41.8865
22.50782
7680
кражба
Виница
12.11.2015
07.09.2015
41.8865
22.50782
9729
сообраќај
Виница
с.Смојмирово
12.08.2016
11.08.2016
41.7360607
22.8418321
6154
дрога
Виница
22.12.2014
15.11.2014
41.8865
22.50782
5904
сообраќај
Виница
с.Блатец
12.10.2014
11.10.2014
41.8392351
22.5900671
4625
кражба
Виница
06.03.2014
03.10.2008
41.8865
22.50782
7703
друго
Виница
17.11.2015
16.11.2015
41.8865
22.50782
5912
документи
Виница
13.10.2014
12.10.2014
41.8865
22.50782
10011
сообраќај
Виница
с.Градец
05.10.2016
04.10.2016
41.8481787
22.5091687
13339
друго
Виница
01.04.2018
01.04.2018
41.8865
22.50782
547
насилство
Виница
ул „Гоце Делчев“
27.09.2011
27.09.2011
42.0200155
22.5910127
804
дрога
Виница
08.11.2011
07.11.2011
41.8865
22.50782
11561
кражба
Виница
ул "Никола Карев"
19.05.2017
18.05.2017
41.8864903
22.5012574
2354
кражба
Виница
27.11.2012
26.11.2012
41.8865
22.50782
12596
насилство
Виница
02.12.2017
30.11.2017
41.8865
22.50782
18230
сообраќај
Виница
с.Смојмирово
23.07.2020
22.07.2020
41.8865
22.50782
1335
оружје
Виница
29.01.2012
28.01.2012
41.8865
22.50782
3896
насилство
Виница
с.Истибања
03.11.2013
02.11.2013
41.8865
22.50782
11576
друго
Виница
21.05.2017
20.05.2017
41.8865
22.50782
8249
документи
Виница
08.02.2016
03.11.2015
41.8865
22.50782
2114
насилство
Виница
08.10.2012
07.10.2012
41.8865
22.50782
3402
друго
Виница
24.07.2013
23.07.2013
41.8865
22.50782
10573
кражба
Виница
02.01.2017
01.01.2017
41.8865
22.50782
15437
документи
Виница
18.08.2019
17.08.2019
41.8865
22.50782
10065
кражба
Виница
с.Блатец
12.10.2016
11.10.2016
41.8385763
22.5778948
6741
насилство
Виница
21.04.2015
20.04.2015
41.8865
22.50782
7512
кражба
Виница
08.10.2015
30.11.-0001
41.8865
22.50782
2913
оружје
Виница
с.Јакимово
15.03.2013
14.03.2013
41.8865
22.50782
13160
сообраќај
Виница
улица "Славчо Стојменски"
15.03.2018
15.03.2018
41.8865
22.50782
11887
сообраќај
Виница
09.07.2017
09.07.2017
41.8865
22.50782
14191
друго
Виница
27.06.2018
18.06.2018
41.8865
22.50782
881
дрога
Виница
21.11.2011
20.11.2011
41.8865
22.50782
7793
кражба
Виница
улицата. М.П. и
30.11.2015
29.11.2015
41.8865
22.50782
8307
сообраќај
Виница
16.02.2016
15.02.2016
41.8865
22.50782
16503
сообраќај
Виница
с.Јакимово
30.11.-0001
14.12.2019
41.8865
22.50782
12666
насилство
Виница
с.Стајковци
15.12.2017
14.12.2017
41.8865
22.50782
9854
сообраќај
Виница
27.08.2016
26.08.2016
41.8865
22.50782
6527
кражба
Виница
бул.„Партизански Одреди“
16.03.2015
15.03.2015
41.8865
22.50782
9865
кражба
Виница
29.08.2016
12.08.2016
41.8865
22.50782
12689
друго
Виница
17.12.2017
16.12.2017
41.8865
22.50782
6802
друго
Виница
с.Лески
06.05.2015
04.05.2015
41.8675
22.4811
6035
кражба
Виница
с.Лески
10.11.2014
05.10.2013
41.8690585
22.4798088
12695
кражба
Виница
17.12.2017
17.12.2017
41.8865
22.50782
6299
кражба
Виница
с.Лаки
23.01.2015
13.10.2014
41.7969
22.6694
12448
кражба
Виница
с. Јакимово
02.11.2017
25.07.2017
41.9009647
22.5140794
12193
сообраќај
Виница
с.Истибања
27.09.2017
26.09.2017
41.9299921
22.4991792
9125
друго
Виница
ул."Партизански Одреди"
26.05.2016
25.05.2016
41.8865
22.50782
1191
кражба
Виница
ул.„29-ти Ноември“
01.01.2012
31.12.2011
41.9144331
22.424255
10407
друго
Виница
с.Будинарци во ПС
08.12.2016
07.12.2016
41.8865
22.50782
3759
кражба
Виница
с.Лески
06.10.2013
05.10.2013
41.8865
22.50782
2993
насилство
Виница
ул „Рајко Жинзифов“
01.04.2013
31.03.2013
41.8865
22.50782
18098
друго
Виница
03.07.2020
09.06.2020
41.8865
22.50782
1205
насилство
Виница
02.01.2012
01.01.2012
41.8865
22.50782
8889
сообраќај
Виница
18.04.2016
17.04.2016
41.8865
22.50782
11195
дрога
Виница
30.11.-0001
11.02.2017
41.8865
22.50782
10941
кражба
Виница
с.Трсино
17.02.2017
22.01.2017
41.9109957
22.6481721
4030
кражба
Виница
30.11.2013
29.11.2013
41.8865
22.50782
14015
друго
Виница
15.06.2018
14.06.2018
41.8865
22.50782
16831
друго
Виница
с.Лески
25.01.2020
24.01.2020
41.8865
22.50782
12751
насилство
Виница
30.12.2017
30.12.2017
41.8865
22.50782
2256
насилство
Виница
ул „Ангел Винички“
05.11.2012
05.11.2012
41.8865
22.50782
8660
дрога
Виница
24.03.2016
27.11.2015
41.8865
22.50782
11222
сообраќај
Виница
с.Липец
30.03.2017
29.03.2017
41.841666
22.5515844
11231
дрога
Виница
30.03.2017
24.11.2016
41.8865
22.50782
10724
друго
Виница
с.Истибања
19.01.2017
18.01.2017
41.9299921
22.4991792
8678
сообраќај
Виница
26.03.2016
26.03.2016
41.8865
22.50782
9190
друго
Виница
31.05.2016
31.05.2016
41.8865
22.50782
14055
кражба
Виница
с.Лески
19.06.2018
18.06.2018
41.8865
22.50782
7916
друго
Виница
18.12.2015
17.12.2015
41.8865
22.50782
2551
друго
Виница
02.01.2013
02.01.2013
41.8865
22.50782
14071
друго
Виница
20.06.2018
19.06.2018
41.8865
22.50782
16381
сообраќај
Виница
улицата "Димитар Влахов"
30.11.2019
29.11.2019
41.8865
22.50782
8192
дрога
Велес
02.02.2016
03.07.2015
41.73
21.78
1281
кражба
Велес
ул „Благој Ѓорев“
19.01.2012
18.01.2012
41.7117196
21.76544
9217
друго
Велес
02.06.2016
01.06.2016
41.73
21.78
15617
сообраќај
Велес
08.09.2019
07.09.2019
41.73
21.78
5378
друго
Велес
03.07.2014
02.07.2014
41.73
21.78
259
сообраќај
Велес
с.Г.Јаболчиште
01.08.2011
31.07.2011
41.725349
21.4886997
5123
друго
Велес
с.Горно Јаболчиште
25.05.2014
24.05.2014
41.725349
21.4886997
8707
документи
Велес
29.03.2016
21.02.2016
41.73
21.78
10499
оружје
Велес
ул."А.Демниевски"
24.12.2016
23.12.2016
41.7188045
21.7728955
6916
сообраќај
Велес
с.Љуботен, 
01.06.2015
31.05.2015
42.0975
21.4717
9988
насилство
Велес
29.09.2016
28.08.2016
41.73
21.78
15364
сообраќај
Велес
08.08.2019
07.08.2019
41.73
21.78
17668
друго
Велес
ул."А.Палашев"
10.05.2020
09.05.2020
41.73
21.78
9477
друго
Велес
ул."Архиепископ Михаил"
20.07.2016
20.07.2016
41.7140222
21.7833164
9989
оружје
Велес
с.Мелница
29.09.2016
25.07.2016
41.6412198
21.5900555
12293
друго
Велес
13.10.2017
12.10.2017
41.73
21.78
14597
оружје
Велес
ул "Васил Главинов"
13.08.2018
12.08.2018
41.73
21.78
18181
насилство
Велес
ул."Вардарска"
18.07.2020
17.07.2020
41.73
21.78
16902
сообраќај
Велес
с.Горно Врановци
02.02.2020
28.09.2019
41.73
21.78
8199
документи
Велес
с.Пепелиште
03.02.2016
17.07.2015
41.5185833
22.1281179
9223
друго
Велес
с.Виничани 
04.06.2016
03.06.2016
41.6018402
21.8971017
9992
насилство
Велес
29.09.2016
28.09.2016
41.73
21.78
13320
сообраќај
Велес
с.Црнилиште
31.03.2018
30.03.2018
41.73
21.78
15880
сообраќај
Велес
07.10.2019
05.10.2019
41.73
21.78
2057
сообраќај
Велес
24.09.2012
23.09.2012
41.73
21.78
3593
кражба
Велес
с.Папрадиште
02.09.2013
30.11.-0001
41.73
21.78
9225
друго
Велес
04.06.2016
02.06.2016
41.73
21.78
11529
друго
Велес
17.05.2017
16.05.2017
41.73
21.78
5387
сообраќај
Велес
05.07.2014
04.07.2014
41.73
21.78
14347
сообраќај
Велес
23.07.2018
22.07.2018
41.73
21.78
15372
дрога
Велес
09.08.2019
08.08.2019
41.73
21.78
10510
друго
Велес
25.12.2016
24.12.2016
41.73
21.78
3599
дрога
Велес
02.09.2013
21.07.2013
41.73
21.78
10511
сообраќај
Велес
25.12.2016
24.12.2016
41.73
21.78
8720
сообраќај
Велес
ул "АСНОМ"
30.03.2016
29.03.2016
41.7194197
21.7702424
11024
друго
Велес
ул "Кузман Јосифовски Питу"
03.03.2017
02.03.2017
41.9828535
21.4316411
7697
дрога
Велес
16.11.2015
15.11.2015
41.73
21.78
11793
кражба
Велес
ул "Коле Неделковски"
22.06.2017
13.08.2016
41.7140818
21.7836558
7698
дрога
Велес
16.11.2015
15.11.2015
41.73
21.78
13074
кражба
Велес
25.02.2018
24.02.2002
41.73
21.78
14866
друго
Велес
14.12.2018
13.12.2018
41.73
21.78
11283
дрога
Велес
05.04.2017
30.03.2017
41.73
21.78
14867
друго
Велес
14.12.2018
13.12.2018
41.73
21.78
2068
кражба
Велес
26.09.2012
07.08.2012
41.73
21.78
9748
кражба
Велес
с.Петровец
14.08.2016
14.08.2016
41.9401891
21.6094324
15637
сообраќај
Велес
10.09.2019
09.09.2019
41.73
21.78
14615
сообраќај
Велес
ул "Гоце Делчев"
15.08.2018
15.08.2018
41.713517
21.786114
17943
сообраќај
Велес
с.Згрополци
11.06.2020
11.06.2020
41.73
21.78
2585
насилство
Велес
ул.„Илинденска“
13.01.2013
12.01.2013
41.73
21.78
15641
друго
Велес
ул."Димитар Влахов"
10.09.2019
06.09.2019
41.73
21.78
16665
сообраќај
Велес
05.01.2020
04.01.2020
41.73
21.78
794
дрога
Велес
07.11.2011
30.11.-0001
41.73
21.78
539
кражба
Велес
ул „Илинденска“
23.09.2011
22.09.2011
41.73
21.78
15643
друго
Велес
ул."Васа Кошулчева"
10.09.2019
07.09.2019
41.73
21.78
14620
друго
Велес
15.08.2018
14.08.2018
41.73
21.78
13854
друго
Велес
25.05.2018
24.05.2018
41.73
21.78
6943
сообраќај
Велес
ул."Димче Милошевски"
07.06.2015
07.06.2015
41.7274426
21.7137694
8991
сообраќај
Велес
04.05.2016
03.05.2016
41.73
21.78
15647
сообраќај
Велес
11.09.2019
10.09.2019
41.73
21.78
1312
дрога
Велес
23.01.2012
22.01.2012
41.73
21.78
5152
кражба
Велес
ул. “Димитар Влахов” и
29.05.2014
29.12.2013
41.7274426
21.7137694
13088
кражба
Велес
01.03.2018
28.02.2018
41.73
21.78
17696
сообраќај
Велес
14.05.2020
13.05.2020
41.73
21.78
33
сообраќај
Велес
ул „Луј Пастер„
30.06.2011
29.06.2011
41.7120402
21.7605095
11553
сообраќај
Велес
18.05.2017
17.05.2017
41.73
21.78
11554
друго
Велес
18.05.2017
10.11.2016
41.73
21.78
15139
сообраќај
Велес
24.06.2019
23.06.2019
41.73
21.78
1828
кражба
Велес
ул „Гоце Делчев“
25.06.2012
24.06.2012
42.1339546
21.7166285
15908
друго
Велес
09.10.2019
08.10.2019
41.73
21.78
6949
друго
Велес
10.06.2015
08.06.2015
41.73
21.78
9253
друго
Велес
с.Црквино
08.06.2016
08.06.2016
41.6572568
21.7950027
12069
кражба
Велес
03.08.2017
07.01.2017
41.73
21.78
17958
друго
Велес
ул."Благој Ѓорев"
11.06.2020
11.06.2020
41.73
21.78
7463
кражба
Велес
29.09.2015
28.09.2015
41.73
21.78
9511
кражба
Велес
22.07.2016
21.07.2016
41.73
21.78
15399
дрога
Велес
14.08.2019
14.08.2019
41.73
21.78
16679
сообраќај
Велес
07.01.2020
06.01.2020
41.73
21.78
17959
друго
Велес
ул."Благој Нечев"
11.06.2020
10.06.2020
41.73
21.78
3368
документи
Велес
01.07.2013
27.04.2013
41.73
21.78
8488
кражба
Велес
с.Г.Оризари
05.03.2016
04.03.2016
41.73
21.78
297
кражба
Велес
с.Рудник
05.08.2011
04.08.2011
41.8431
21.7569
15145
сообраќај
Велес
26.06.2019
25.06.2019
41.73
21.78
17193
дрога
Велес
03.03.2020
18.01.2019
41.73
21.78
4906
оружје
Велес
ул „8-ми Септември“
15.04.2014
15.04.2014
41.7153442
21.7836456
12330
сообраќај
Велес
с.Каратманово
15.10.2017
14.10.2017
41.7627035
21.8680372
15146
дрога
Велес
27.06.2019
20.06.2019
41.73
21.78
1323
оружје
Велес
ул.„Маршал Тито„
25.01.2012
22.12.2011
41.7140706
21.7843361
2347
насилство
Велес
27.11.2012
24.10.2012
41.73
21.78
6699
насилство
Велес
ул „Димитар Влахов“
12.04.2015
11.02.2004
41.7145948
21.7872673
15147
друго
Велес
27.06.2019
26.06.2019
41.73
21.78
15659
сообраќај
Велес
12.09.2019
11.09.2019
41.73
21.78
557
сообраќај
Велес
с.Немањинци
28.09.2011
27.09.2011
41.73
21.78
6189
сообраќај
Велес
28.12.2014
27.12.2014
41.73
21.78
16173
сообраќај
Велес
06.11.2019
05.11.2019
41.73
21.78
814
документи
Велес
10.11.2011
09.11.2011
41.73
21.78
16686
насилство
Велес
ул."Крсте Мисирков"
07.01.2020
06.01.2020
41.73
21.78
9263
кражба
Велес
с.Дуброво
10.06.2016
07.06.2016
41.476734
22.1378052
10031
сообраќај
Велес
08.10.2016
07.10.2016
41.73
21.78
2353
друго
Велес
с.Горно Врановци
27.11.2012
25.11.2012
41.6806
21.5544
4145
друго
Велес
14.12.2013
13.12.2013
41.73
21.78
4402
сообраќај
Велес
31.01.2014
15.12.2013
41.73
21.78
15154
сообраќај
Велес
28.06.2019
27.06.2019
41.73
21.78
2355
документи
Велес
27.11.2012
26.11.2012
41.73
21.78
8243
сообраќај
Велес
08.02.2016
07.02.2016
41.73
21.78
8755
сообраќај
Велес
01.04.2016
12.11.2015
41.73
21.78
3892
кражба
Велес
03.11.2013
02.11.2013
41.73
21.78
13108
сообраќај
Велес
с.Аџиматово
06.03.2018
05.03.2018
41.73
21.78
14388
сообраќај
Велес
с.Сливник
28.07.2018
27.07.2018
41.7185289
21.6701715
11573
друго
Велес
20.05.2017
19.05.2017
41.73
21.78
13109
сообраќај
Велес
06.03.2018
05.03.2018
41.73
21.78
10296
документи
Велес
11.11.2016
10.11.2016
41.73
21.78
17720
сообраќај
Велес
ул."Кумановска"
16.05.2020
15.05.2020
41.73
21.78
6714
сообраќај
Велес
ул.„Димитар Влахов“
15.04.2015
15.04.2015
41.7145948
21.7872673
10298
кражба
Велес
ул."Трајко Митев"
13.11.2016
12.11.2016
41.7087963
21.763334
10556
дрога
Велес
29.12.2016
12.07.2016
41.73
21.78
15421
друго
Велес
16.08.2019
15.08.2019
41.73
21.78
2622
дрога
Велес
21.01.2013
30.11.2012
41.73
21.78
16447
дрога
Велес
08.12.2019
30.03.2019
41.73
21.78
5185
оружје
Велес
с.Отовица), 
04.06.2014
03.06.2014
41.7733
21.7778
5697
документи
Велес
12.09.2014
11.09.2014
41.73
21.78
10305
кражба
Велес
ул."Ѓорче Петров"
19.10.2016
18.02.2011
41.73
21.78
13122
сообраќај
Велес
улица "Доне Божинов"
08.03.2018
07.03.2018
42.1395004
21.7192908
16450
сообраќај
Велес
с.Мамутчево
08.12.2019
07.12.2019
41.73
21.78
17218
друго
Велес
05.03.2020
04.03.2020
41.73
21.78
1603
друго
Велес
28.03.2012
27.03.2012
41.73
21.78
17475
кражба
Велес
05.04.2020
04.04.2020
41.73
21.78
8004
друго
Велес
с. Поменово
29.12.2015
28.12.2015
41.5152465
21.6578746
9540
сообраќај
Велес
25.07.2016
24.07.2016
41.73
21.78
13380
насилство
Велес
07.04.2018
06.04.2018
41.73
21.78
9541
сообраќај
Велес
ул."Димко Најдов"
25.07.2016
24.07.2016
41.704527
21.7870715
13125
друго
Велес
08.03.2018
20.12.2016
41.73
21.78
13381
друго
Велес
с.Бузалково.
07.04.2018
06.04.2018
41.73
21.78
4934
сообраќај
Велес
ул „8-ми Септември“
18.04.2014
18.04.2014
41.7153442
21.7836456
10310
друго
Велес
19.10.2016
18.11.2016
41.73
21.78
10566
сообраќај
Велес
31.12.2016
30.12.2016
41.73
21.78
16966
сообраќај
Велес
08.02.2020
07.02.2002
41.73
21.78
839
насилство
Велес
15.11.2011
09.11.2011
41.73
21.78
3399
сообраќај
Велес
с.Мамутчево
24.07.2013
22.07.2013
41.73
21.78
17735
сообраќај
Велес
18.05.2020
17.05.2020
41.73
21.78
840
друго
Велес
15.11.2011
06.11.2011
41.73
21.78
9800
сообраќај
Велес
ул."Димитар Влахов"
22.08.2016
21.08.2016
41.7145948
21.7872673
12872
сообраќај
Велес
20.01.2018
19.01.2018
41.73
21.78
841
насилство
Велес
село Горно Оризари
15.11.2011
02.11.2011
41.6858
21.7336
16713
дрога
Велес
12.01.2020
10.04.2019
41.73
21.78
3146
документи
Велес
02.05.2013
01.05.2013
41.73
21.78
9802
друго
Велес
22.08.2016
19.08.2016
41.73
21.78
10058
друго
Велес
ул."Благој Страчковски"
11.10.2016
10.10.2016
41.7164563
21.7722966
9035
сообраќај
Велес
с.Долно Липовиќ
11.05.2016
10.05.2016
41.7164563
21.7722966
76
насилство
Велес
08.07.2011
08.07.2011
41.73
21.78
5965
друго
Велес
с.Рудник
22.10.2014
21.10.2014
41.8431
21.7569
9293
друго
Велес
с.Велестово
17.06.2016
16.06.2016
41.73
21.78
16205
друго
Велес
11.11.2019
10.11.2019
41.73
21.78
846
насилство
Велес
ул „Родна Ивева“
16.11.2011
15.11.2011
41.7217648
21.7899165
10062
сообраќај
Велес
11.10.2016
10.10.2016
41.73
21.78
10318
сообраќај
Велес
20.10.2016
19.11.2016
41.73
21.78
14159
сообраќај
Велес
с.Војница
26.06.2018
25.06.2018
41.73
21.78
15695
друго
Велес
16.09.2019
14.09.2019
41.73
21.78
16463
сообраќај
Велес
11.12.2019
10.12.2019
41.73
21.78
9041
друго
Велес
11.05.2016
18.03.2016
41.73
21.78
850
документи
Велес
с.Арачиново
16.11.2011
15.11.2011
42.0253034
21.5617354
4435
сообраќај
Велес
06.02.2014
06.02.2014
41.73
21.78
16979
насилство
Велес
с.Г.Оризари
09.02.2020
08.02.2020
41.73
21.78
1876
сообраќај
Велес
с.Мрзенци
06.07.2012
06.07.2012
41.73
21.78
16980
насилство
Велес
ул."Петре Прличко"
09.02.2020
07.02.2020
41.73
21.78
13911
кражба
Велес
ул."Јордан Џурнов"
31.05.2018
30.05.2018
41.7096901
21.7898724
7000
друго
Велес
19.06.2015
18.06.2015
41.73
21.78
7001
дрога
Велес
19.06.2015
07.05.2015
41.73
21.78
11865
друго
Велес
с.Оризари
07.07.2017
07.07.2017
41.73
21.78
3931
кражба
Велес
ул.„Кресненско востание“
09.11.2013
08.11.2013
41.73
21.78
10843
кражба
Велес
с. Клисура
01.02.2017
10.11.2015
41.73
21.78
15195
сообраќај
Велес
15.07.2019
14.07.2019
41.73
21.78
5724
кражба
Велес
18.09.2014
16.09.2014
41.73
21.78
10588
дрога
Велес
с.Теово
04.01.2017
13.10.2016
41.5784655
21.5729144
15196
друго
Велес
15.07.2019
14.07.2019
41.73
21.78
10077
сообраќај
Велес
с.Бузалково
13.10.2016
12.10.2016
41.7382951
21.6753883
8542
дрога
Велес
10.03.2016
23.11.2015
41.73
21.78
16736
друго
Велес
с.Горно Јаболчиште
14.01.2020
12.01.2020
41.73
21.78
9058
друго
Велес
с.Горно Јаболчиште
14.05.2016
13.05.2016
41.725349
21.4886997
9570
сообраќај
Велес
28.07.2016
27.07.2016
41.73
21.78
13666
друго
Велес
04.05.2018
03.05.2018
41.73
21.78
3171
документи
Велес
с. Иванковци
09.05.2013
04.09.2012
41.73
21.78
3939
насилство
Велес
10.11.2013
09.11.2013
41.73
21.78
9059
сообраќај
Велес
ул."Борис Трајковски"
14.05.2016
13.05.2016
41.7174158
21.767427
15971
сообраќај
Велес
16.10.2019
15.10.2019
41.73
21.78
100
оружје
Велес
ул.„Бл.Нечев“
10.07.2011
09.07.2011
41.73
21.78
2404
друго
Велес
с.
04.12.2012
24.11.2012
41.608635
21.745275
13156
сообраќај
Велес
13.03.2018
13.03.2018
41.73
21.78
14438
сообраќај
Велес
с.Виничани
02.08.2018
01.08.2018
41.6018402
21.8971017
5991
кражба
Велес
ул.„Архиепископ Михаил“
26.10.2014
25.10.2014
41.7143967
21.7832642
13671
сообраќај
Велес
улица "Борис Трајковски"
05.05.2018
04.05.2018
41.73
21.78
6760
сообраќај
Велес
ул.„
26.04.2015
25.04.2015
41.9894759
21.4311083
9320
друго
Велес
ул."Киро Рогожаров"
21.06.2016
21.06.2016
41.7274426
21.7137694
11113
сообраќај
Велес
ул "Алексо Демниевски"
21.03.2017
20.03.2017
41.7211619
21.7706332
16492
сообраќај
Велес
с.Лозово
14.12.2019
13.12.2019
41.73
21.78
13678
друго
Велес
05.05.2018
04.05.2018
41.73
21.78
15726
друго
Велес
19.09.2019
18.09.2019
41.73
21.78
5999
сообраќај
Велес
с.Бузалково
28.10.2014
27.10.2014
41.739444
21.671111
4464
кражба
Велес
ул „8-ми Септември“
11.02.2014
10.02.2014
41.7153442
21.7836456
15728
друго
Велес
19.09.2019
18.09.2019
41.73
21.78
15984
сообраќај
Велес
17.10.2019
16.10.2019
41.73
21.78
18288
насилство
Велес
01.08.2020
31.07.2020
41.73
21.78
18289
сообраќај
Велес
01.08.2020
31.07.2020
41.73
21.78
5490
друго
Велес
28.07.2014
27.07.2014
41.73
21.78
10098
друго
Велес
16.10.2016
15.10.2016
41.73
21.78
13426
сообраќај
Велес
с.Трубарево
11.04.2018
10.04.2018
41.73
21.78
7539
насилство
Велес
ул."Стеван Богоев"
16.10.2015
15.10.2015
41.7274426
21.7137694
12147
сообраќај
Велес
с.Оризари
11.08.2017
11.08.2017
41.73
21.78
3700
оружје
Велес
с.Долно Каласлари
26.09.2013
26.09.2013
41.73
21.78
11892
сообраќај
Велес
с.Бузалково
09.07.2017
08.07.2017
41.7382951
21.6753883
14452
сообраќај
Велес
с.Дамјан
04.08.2018
03.08.2018
41.73
21.78
4469
кражба
Велес
11.02.2014
17.01.2014
41.73
21.78
10869
сообраќај
Велес
ул."Алексо Демниевски"
05.02.2017
04.02.2015
41.7211619
21.7706332
5750
кражба
Велес
ул.„Кирил Пејчиновиќ“
22.09.2014
21.09.2014
41.7127709
21.7797601
6774
насилство
Велес
с.Лисиче
30.04.2015
29.04.2015
41.6756
21.6083
17526
насилство
Велес
ул."Н.Бутникошарева"
11.04.2020
10.04.2020
41.73
21.78
15223
оружје
Велес
19.07.2019
14.12.2018
41.73
21.78
12152
сообраќај
Велес
с.Сарамазлино
11.08.2017
09.08.2017
41.73
21.78
13688
кражба
Велес
с.Катланово
06.05.2018
04.05.2018
41.73
21.78
17784
друго
Велес
22.05.2020
21.05.2020
41.73
21.78
889
сообраќај
Велес
23.11.2011
22.11.2011
41.73
21.78
6009
друго
Велес
01.11.2014
01.11.2014
41.73
21.78
15993
сообраќај
Велес
18.10.2019
17.10.2019
41.73
21.78
16249
сообраќај
Велес
15.11.2019
14.11.2019
41.73
21.78
16761
сообраќај
Велес
17.01.2020
16.01.2020
41.73
21.78
890
насилство
Велес
24.11.2011
02.11.2011
41.73
21.78
14970
сообраќај
Велес
с.Трубарево
21.03.2019
20.03.2019
41.73
21.78
8315
друго
Велес
с. Еловец
16.02.2016
15.02.2016
41.646909
21.6548935
892
кражба
Велес
24.11.2011
28.10.2011
41.73
21.78
2172
друго
Велес
с.Црквино
22.10.2012
21.10.2012
41.6572568
21.7950027
9084
оружје
Велес
18.05.2016
20.03.2016
41.73
21.78
13436
друго
Велес
12.04.2018
11.04.2018
41.73
21.78
1661
оружје
Велес
ул.„Јован Басаров“
03.04.2012
02.04.2012
41.73
21.78
11133
сообраќај
Велес
ул "Благој Ѓорев"
22.03.2017
21.03.2017
41.7117196
21.76544
16765
сообраќај
Велес
с.Г.Оризари
17.01.2020
16.01.2020
41.73
21.78
894
дрога
Велес
24.11.2011
23.11.2011
41.73
21.78
8062
сообраќај
Велес
07.01.2016
06.01.2016
41.73
21.78
7807
документи
Велес
30.11.2015
23.06.2015
41.73
21.78
9599
друго
Велес
с.Мелница
30.07.2016
27.07.2016
41.6412198
21.5900555
9855
сообраќај
Велес
с.Лозово
27.08.2016
26.08.2016
41.7818139
21.9000827
15232
сообраќај
Велес
с.Сопот
20.07.2019
19.07.2019
41.73
21.78
18304
друго
Велес
04.08.2020
01.08.2020
41.73
21.78
5249
друго
Велес
14.06.2014
13.06.2014
41.73
21.78
13697
сообраќај
Велес
улицата "Брегалничка"
07.05.2018
06.05.2018
41.73
21.78
16513
сообраќај
Велес
16.12.2019
15.12.2019
41.73
21.78
18305
друго
Велес
04.08.2020
03.08.2020
41.73
21.78
7810
кражба
Велес
ул."8-ми Септември"
01.12.2015
30.11.2015
41.7153716
21.7836272
2435
насилство
Велес
10.12.2012
24.11.2012
41.73
21.78
8835
кражба
Велес
ул "Мирче Ацев"
12.04.2016
11.04.2016
41.9928517
21.4370355
14979
друго
Велес
25.03.2019
24.03.2019
41.73
21.78
2436
насилство
Велес
10.12.2012
23.11.2012
41.73
21.78
901
кражба
Велес
25.11.2011
24.11.2011
41.73
21.78
8069
друго
Велес
ул."Благој Јосмов"
09.01.2016
08.01.2016
41.7164563
21.7722966
11397
сообраќај
Велес
с.Виничани
30.04.2017
29.04.2017
41.6018402
21.8971017
12165
сообраќај
Велес
с.Кадрифаково
13.08.2017
12.08.2017
41.8089847
22.0454014
2438
насилство
Велес
10.12.2012
02.11.2003
41.73
21.78
7558
кражба
Велес
20.10.2015
07.02.2009
41.73
21.78
9862
сообраќај
Велес
с.Сарамзалино
29.08.2016
28.08.2016
41.7884416
21.9410707
11398
сообраќај
Велес
ул."11-ти Октомври"опожарено
30.04.2017
30.04.2017
41.73
21.78
12934
кражба
Велес
ул "Д.Андонов-Папрадишки"
02.02.2018
01.02.2018
41.73
21.78
15750
сообраќај
Велес
с.Катланово
22.09.2019
21.09.2019
41.73
21.78
15239
дрога
Велес
21.07.2019
13.12.2018
41.73
21.78
12168
кражба
Велес
14.08.2017
13.08.2017
41.73
21.78
8585
кражба
Велес
с.Богомила
16.03.2016
14.03.2016
41.5943098
21.4767756
10121
оружје
Велес
ул."Благој Ѓорев"
21.10.2016
21.10.2016
41.7150153
21.7684355
1930
насилство
Велес
ул „Нада Бутникошарова“
27.08.2012
15.08.2012
41.73
21.78
2186
дрога
Велес
24.10.2012
23.10.2012
41.73
21.78
4746
оружје
Велес
ул „Наум Наумовски Борче“
27.03.2014
27.03.2014
41.7274426
21.7137694
2443
друго
Велес
с.Ногоевци
10.12.2012
24.11.2012
41.73
21.78
1421
оружје
Велес
ул „Моша Пијаде“
13.02.2012
12.02.2012
41.7187622
21.772881
2701
друго
Велес
01.02.2013
30.11.-0001
41.73
21.78
5773
друго
Велес
ул.„Луј Пастер“
25.09.2014
24.09.2014
41.7120402
21.7605095
12173
сообраќај
Велес
с.Бузалково
14.08.2017
11.08.2017
41.7382951
21.6753883
15758
сообраќај
Велес
23.09.2019
21.09.2019
41.73
21.78
5007
оружје
Велес
с.Башино
30.04.2014
29.04.2014
41.7483
21.76
9615
документи
Велес
01.08.2016
04.05.2016
41.73
21.78
14991
дрога
Велес
30.03.2019
11.08.2018
41.73
21.78
4240
оружје
Велес
29.12.2013
29.12.2013
41.73
21.78
14480
кражба
Велес
село Виничани
06.08.2018
30.11.-0001
41.73
21.78
10385
оружје
Велес
ул "Васил Ѓоргов"
06.12.2016
05.12.2016
41.7155093
21.7782563
6546
друго
Велес
с.Ореше
18.03.2015
16.03.2015
41.6192
21.4189
10386
насилство
Велес
ул "Петре Прличко"
06.12.2016
05.12.2016
41.73
21.78
13714
друго
Велес
08.05.2018
07.05.2018
41.73
21.78
7059
насилство
Велес
01.07.2015
17.01.2013
41.73
21.78
916
кражба
Велес
ул.„Васил Иљовски“
27.11.2011
26.11.2011
41.73
21.78
2452
дрога
Велес
11.12.2012
03.10.2012
41.73
21.78
14740
сообраќај
Велес
05.09.2018
04.09.2018
41.73
21.78
12437
сообраќај
Велес
с.Горно Јаболчиште
02.11.2017
01.11.2017
41.73
21.78
12949
сообраќај
Велес
04.02.2018
03.02.2018
41.73
21.78
6038
друго
Велес
10.11.2014
10.11.2014
41.73
21.78
13206
друго
Велес
20.03.2018
20.03.2018
41.73
21.78
16790
друго
Велес
ул."Кирил и Методиј"
21.01.2020
20.01.2020
41.73
21.78
663
насилство
Велес
ул.„Петре Прличко“
17.10.2011
16.10.2011
41.73
21.78
1175
кражба
Велес
ул.„Ганчо Хаџи Панзов“
31.12.2011
30.12.2011
41.7212154
21.7888358
15511
друго
Велес
с.Башино
27.08.2019
26.08.2019
41.73
21.78
16023
сообраќај
Велес
21.10.2019
20.10.2019
41.73
21.78
13208
дрога
Велес
ул "Родна Ивева"
20.03.2018
18.03.2018
41.73
21.78
14488
сообраќај
Велес
улицата "Ристо Попов"
07.08.2018
06.08.2018
41.73
21.78
2457
друго
Велес
12.12.2012
11.12.2012
41.73
21.78
9625
сообраќај
Велес
02.08.2016
01.08.2016
41.73
21.78
18329
друго
Велес
06.08.2020
05.08.2020
41.73
21.78
7066
кражба
Велес
02.07.2015
12.06.2015
41.73
21.78
9370
сообраќај
Велес
ул."Борис Трајковски"
28.06.2016
27.06.2016
41.7174158
21.767427
15002
друго
Велес
03.04.2019
01.04.2019
41.73
21.78
412
друго
Велес
с.Отовица
01.09.2011
31.08.2011
41.7733
21.7778
9884
сообраќај
Велес
село
07.09.2016
06.09.2016
41.73
21.78
14492
сообраќај
Велес
с.Каратманово
07.08.2018
30.11.-0001
41.73
21.78
12701
кражба
Велес
с.Ореше
18.12.2017
17.12.2017
41.73
21.78
158
друго
Велес
с.Согле
18.07.2011
17.07.2011
41.5908
21.5528
12446
документи
Велес
02.11.2017
01.11.2017
41.73
21.78
1951
друго
Велес
село Оморани
31.08.2012
30.08.2012
41.5344
21.6089
7071
друго
Велес
03.07.2015
02.07.2015
41.73
21.78
11937
сообраќај
Велес
село Долно Јаболчиште
16.07.2017
15.07.2017
41.7254396
21.5125481
14753
сообраќај
Велес
с.Кадино
17.09.2018
16.09.2018
41.73
21.78
17569
сообраќај
Велес
с.Согле
24.04.2020
24.04.2020
41.73
21.78
3235
друго
Велес
29.05.2013
30.11.-0001
41.73
21.78
17571
сообраќај
Велес
с.Робово
25.04.2020
24.04.2020
41.73
21.78
8612
кражба
Велес
ул."120"
19.03.2016
18.03.2016
41.73
21.78
10404
оружје
Велес
ул "Васил Ѓоргов"
07.12.2016
05.12.2016
41.7155093
21.7782563
2981
сообраќај
Велес
28.03.2013
27.03.2013
41.73
21.78
6821
дрога
Велес
09.05.2015
07.05.2015
41.73
21.78
7333
насилство
Велес
29.08.2015
28.08.2015
41.73
21.78
6310
друго
Велес
ул.„Лазе Осмаков“
25.01.2015
24.01.2015
41.7274426
21.7137694
7334
сообраќај
Велес
с.Бузалково
29.08.2015
28.08.2015
41.7382951
21.6753883
13990
друго
Велес
12.06.2017
11.06.2018
41.73
21.78
679
друго
Велес
с.Кочилари
22.10.2011
21.10.2011
41.665
21.8625
935
сообраќај
Велес
01.12.2011
30.11.2011
41.73
21.78
17319
сообраќај
Велес
ул."Александар Урдаревски"
13.03.2020
12.03.2020
41.73
21.78
424
друго
Велес
с.Чашка
02.09.2011
26.08.2011
41.647438
21.6914115
17576
сообраќај
Велес
с.Мамутчево
26.04.2020
25.04.2020
41.73
21.78
169
насилство
Велес
ул.„Илинденска“
20.07.2011
19.07.2011
41.73
21.78
2217
друго
Велес
30.10.2012
29.10.2012
41.73
21.78
2473
дрога
Велес
17.12.2012
28.11.2012
41.73
21.78
8361
сообраќај
Велес
с. Ново Село
23.02.2016
22.02.2016
41.73
21.78
9129
сообраќај
Велес
26.05.2016
25.05.2016
41.73
21.78
10153
насилство
Велес
ул."Б.Ѓорев"
23.10.2016
22.10.2016
41.7150153
21.7684355
15529
сообраќај
Велес
с.Мартолци
29.08.2019
28.08.2019
41.73
21.78
2218
сообраќај
Велес
30.10.2012
29.10.2012
41.73
21.78
11690
насилство
Велес
10.06.2017
07.06.2017
41.73
21.78
2475
друго
Велес
17.12.2012
16.10.2012
41.73
21.78
9643
друго
Велес
с. Дреново
04.08.2016
03.08.2016
41.7287577
21.5714238
14507
насилство
Велес
ул "Алексо Демниевски"
08.08.2018
08.08.2018
41.7214518
21.7704626
1708
насилство
Велес
23.04.2012
07.04.2012
41.73
21.78
2220
дрога
Велес
30.10.2012
29.10.2012
41.73
21.78
17836
насилство
Велес
ул."Јордан Џурнов"
26.05.2020
25.05.2020
41.73
21.78
2477
оружје
Велес
17.12.2012
06.12.2012
41.73
21.78
15021
дрога
Велес
10.04.2019
05.09.2018
41.73
21.78
16045
сообраќај
Велес
23.10.2019
23.10.2019
41.73
21.78
17581
сообраќај
Велес
27.04.2020
26.04.2020
41.73
21.78
17837
насилство
Велес
с.Рудник
26.05.2020
24.05.2020
41.73
21.78
9134
кражба
Велес
ул."Благој Ѓорев"
27.05.2016
30.11.-0001
41.7117196
21.76544
4783
документи
Велес
31.03.2014
31.12.2012
41.73
21.78
14255
насилство
Велес
ул."А Демниевски"
07.07.2018
07.07.2018
41.608635
21.745275
1968
друго
Велес
05.09.2012
04.09.2012
41.73
21.78
4016
сообраќај
Велес
с.Каласлари
28.11.2013
25.11.2013
41.73
21.78
11696
сообраќај
Велес
с.Сарамзалино
11.06.2017
10.06.2017
41.7884416
21.9410707
15280
сообраќај
Велес
с.Катланово
26.07.2019
25.07.2019
41.73
21.78
3505
оружје
Велес
ул.„8-ми Септември“
11.08.2013
11.08.2013
41.73
21.78
5809
сообраќај
Велес
ул.„Нада Бутникошарева“
28.09.2014
27.09.2014
41.7274426
21.7137694
9393
сообраќај
Велес
02.07.2016
01.07.2016
41.73
21.78
2482
друго
Велес
18.12.2012
17.12.2012
41.73
21.78
7858
кражба
Велес
09.12.2015
08.12.2015
41.73
21.78
8626
оружје
Велес
с. Попадија
22.03.2016
27.11.2015
41.4961518
21.778607
15026
друго
Велес
15.04.2019
12.04.2019
41.73
21.78
2483
сообраќај
Велес
18.12.2012
17.12.2012
41.73
21.78
13747
друго
Велес
с.Горно Јаболчиште
11.05.2018
10.05.2018
41.7274426
21.7137694
18355
друго
Велес
09.08.2020
09.08.2020
41.73
21.78
436
оружје
Велес
ул.„Маршал Тито“
04.09.2011
03.09.2011
41.7140706
21.7843361
2484
насилство
Велес
ул.„Даме Груев„
20.12.2012
19.12.2012
41.9948039
21.4280251
2996
сообраќај
Велес
01.04.2013
31.03.2013
41.73
21.78
12468
сообраќај
Велес
бул."Александар
06.11.2017
05.11.2017
41.7103784
21.7685227
12470
сообраќај
Велес
07.11.2017
05.11.2017
41.73
21.78
14263
сообраќај
Велес
09.07.2018
07.07.2018
41.73
21.78
17079
друго
Велес
ул."Димитар Влахов"
22.02.2020
22.02.2020
41.73
21.78
2744
оружје
Велес
11.02.2013
10.02.2013
41.73
21.78
9400
сообраќај
Велес
03.07.2016
02.07.2016
41.73
21.78
16312
сообраќај
Велес
ул."Борис Трајковски"
22.11.2019
21.11.2019
41.73
21.78
7865
кражба
Велес
ул."Кирил и Методиј"
11.12.2015
10.12.2015
41.73
21.78
10681
друго
Велес
15.01.2017
14.01.2017
41.73
21.78
14777
сообраќај
Велес
с.Калниште
02.10.2018
02.10.2018
41.73
21.78
15801
друго
Велес
ул."Наце Димов"
27.09.2019
26.09.2019
41.73
21.78
16313
друго
Велес
22.11.2019
21.11.2019
41.73
21.78
9146
дрога
Велес
с. Пепелиште
27.05.2016
15.04.2016
41.5185833
22.1281179
2747
сообраќај
Велес
11.02.2013
07.02.2013
41.73
21.78
7099
сообраќај
Велес
с.Сарамзалино
30.11.-0001
09.07.2015
41.7889
21.9422
1212
сообраќај
Велес
с.Сарај
03.01.2012
02.01.2012
41.73
21.78
14269
сообраќај
Велес
улицата "АСНОМ"
11.07.2018
10.07.2018
41.7194197
21.7702424
11198
дрога
Велес
30.11.-0001
22.11.2016
41.73
21.78
12734
сообраќај
Велес
ул."Благој Ѓорев"
26.12.2017
25.12.2017
41.7117196
21.76544
8384
кражба
Велес
24.02.2016
03.12.2015
41.73
21.78
4033
дрога
Велес
30.11.2013
20.10.2013
41.73
21.78
8642
документи
Велес
23.03.2016
16.02.2016
41.73
21.78
16579
сообраќај
Велес
23.12.2019
21.12.2019
41.73
21.78
11204
сообраќај
Велес
с.Чашка
28.03.2017
27.03.2017
41.5939635
21.6183755
5829
насилство
Велес
ул.„АСНОМ“
02.10.2014
01.10.2014
41.9870056
21.479848
6853
документи
Велес
с.Бузалково
20.05.2015
19.05.2015
41.739444
21.671111
9158
сообраќај
Велес
29.05.2016
28.05.2016
41.73
21.78
17863
сообраќај
Велес
ул."Васил Иљоски"
30.05.2020
29.05.2020
41.73
21.78
712
насилство
Велес
26.10.2011
25.10.2011
41.73
21.78
3272
документи
Велес
05.06.2013
18.08.2011
41.73
21.78
5064
оружје
Велес
с.Башино
08.05.2014
08.05.2014
41.7483
21.76
14280
сообраќај
Велес
с.Чичево
14.07.2018
13.07.2018
41.5488572
21.8762349
18376
друго
Велес
ул."Ѓоре Шоптрајанов"
10.08.2020
09.08.2020
41.73
21.78
4041
сообраќај
Велес
01.12.2013
30.11.2013
41.73
21.78
5833
документи
Велес
с.Раштани
02.10.2014
01.10.2014
41.7242
21.7128
7881
оружје
Велес
с.Г.Оризари
14.12.2015
13.12.2015
41.73
21.78
14282
друго
Велес
с.Кочилари
14.07.2018
13.07.2018
41.6650767
21.8636534
11979
сообраќај
Велес
ул."Благој Ѓорев"
24.07.2017
24.07.2017
41.7117196
21.76544
3788
насилство
Велес
13.10.2013
12.10.2013
41.73
21.78
16333
друго
Велес
25.11.2019
23.11.2019
41.73
21.78
1742
насилство
Велес
28.04.2012
27.04.2012
41.73
21.78
15822
сообраќај
Велес
30.09.2019
29.09.2019
41.73
21.78
17358
сообраќај
Велес
бул."Александар
17.03.2020
16.03.2020
41.73
21.78
16079
сообраќај
Велес
28.10.2019
26.10.2019
41.73
21.78
7376
оружје
Велес
ул."Благој Ѓорев"
08.09.2015
07.09.2015
41.7117196
21.76544
9426
друго
Велес
09.07.2016
08.07.2016
41.73
21.78
14546
сообраќај
Велес
с.Бузалково
10.08.2018
09.08.2018
41.7382951
21.6753883
16850
друго
Велес
ул."Благој Ѓорев"
29.01.2020
28.01.2020
41.73
21.78
3284
насилство
Велес
с.Караслари
07.06.2013
20.05.2013
41.73
21.78
7124
насилство
Велес
16.07.2015
16.10.2007
41.73
21.78
12756
кражба
Велес
30.12.2017
11.10.2017
41.73
21.78
14292
кражба
Велес
15.07.2018
14.07.2018
41.73
21.78
15572
друго
Велес
с.Долно Караслари
04.09.2019
03.09.2019
41.73
21.78
16340
друго
Велес
26.11.2019
25.11.2019
41.73
21.78
17108
насилство
Велес
ул."8-ми Септември"
24.02.2020
23.02.2020
41.73
21.78
16085
сообраќај
Велес
29.10.2019
28.10.2019
41.73
21.78
2262
друго
Велес
07.11.2012
11.08.2012
41.73
21.78
9687
насилство
Велес
с.Ржаничино
09.08.2016
08.08.2016
41.9269587
21.6346706
11991
дрога
Велес
ул."8-ми Септември"
26.07.2017
05.04.2017
41.7153716
21.7836272
2777
насилство
Велес
19.02.2013
18.02.2013
41.73
21.78
15321
сообраќај
Велес
с.Ново Село
01.08.2019
31.07.2019
41.73
21.78
218
насилство
Велес
26.07.2011
25.07.2011
41.73
21.78
730
сообраќај
Велес
с.Горно Црнилиште
30.10.2011
29.10.2011
41.8168535
21.964918
8154
друго
Велес
27.01.2016
26.01.2016
41.73
21.78
9947
сообраќај
Велес
с.Кадрифаково
25.09.2016
24.09.2016
41.8089847
22.0454014
11483
оружје
Велес
ул "Гоце Делчев"
12.05.2017
11.05.2017
41.7171996
21.7833084
13531
сообраќај
Велес
с.Дрен
23.04.2018
29.09.2017
41.73
21.78
476
сообраќај
Велес
13.09.2011
12.09.2011
41.73
21.78
989
насилство
Велес
с.Г.Оризари
09.12.2011
08.12.2011
41.6858
21.7336
11741
друго
Велес
ул "Благој Страчковски"
17.06.2017
16.06.2017
41.73
21.78
11997
насилство
Велес
ул."Петре Милевски"
26.07.2017
25.07.2017
41.7109538
21.7673103
15069
сообраќај
Велес
18.05.2019
17.05.2019
41.73
21.78
17373
друго
Велес
ул."Јован Алабакот"
19.03.2020
18.03.2020
41.73
21.78
11742
друго
Велес
ул "Благој Страчковски"
17.06.2017
16.06.2017
41.73
21.78
12766
сообраќај
Велес
ул."Алексо Демниевски"
01.01.2018
01.01.2018
41.7214518
21.7704626
2015
кражба
Велес
17.09.2012
30.11.-0001
41.73
21.78
3039
дрога
Велес
10.04.2013
19.02.2013
41.73
21.78
5343
сообраќај
Велес
01.07.2014
01.07.2014
41.73
21.78
3040
оружје
Велес
10.04.2013
05.03.2013
41.73
21.78
14816
друго
Велес
17.11.2018
16.11.2018
41.73
21.78
3553
дрога
Велес
19.08.2013
18.08.2013
41.73
21.78
10978
друго
Велес
24.02.2017
23.02.2017
41.73
21.78
3555
сообраќај
Велес
с.Башино
19.08.2013
18.08.2013
41.73
21.78
2276
документи
Велес
08.11.2012
07.11.2012
41.73
21.78
9700
друго
Велес
с.Виничани
10.08.2016
09.08.2016
41.6018402
21.8971017
10213
друго
Велес
03.11.2016
02.02.2011
41.73
21.78
15333
друго
Велес
улицата "Костурски Херои"
02.08.2019
01.08.2019
41.73
21.78
17893
друго
Велес
ул."Димитар Влахов"
31.05.2020
30.05.2020
41.73
21.78
742
дрога
Велес
31.10.2011
30.10.2011
41.73
21.78
2022
оружје
Велес
с.Нежилово
17.09.2012
02.08.2012
41.65
21.4533
9446
сообраќај
Велес
12.07.2016
11.07.2016
41.73
21.78
15078
друго
Велес
24.05.2019
23.05.2019
41.73
21.78
17894
друго
Велес
ул."Васил Ѓоргов"
31.05.2020
29.05.2020
41.73
21.78
6121
кражба
Велес
с.Бузалково. 
05.12.2014
04.12.2014
41.739444
21.671111
6633
кражба
Велес
03.04.2015
15.01.2015
41.73
21.78
10985
дрога
Велес
ул "8-ми Септември"
24.02.2017
18.11.2016
41.7153716
21.7836272
234
сообраќај
Велес
28.07.2011
26.07.2011
41.73
21.78
17898
друго
Велес
ул."Благок Ѓорев"
01.06.2020
31.05.2020
41.73
21.78
1003
друго
Велес
ул.„Богдан Каракостев“
11.12.2011
10.12.2011
41.7198703
21.7901754
7915
сообраќај
Велес
18.12.2015
17.12.2015
41.73
21.78
8172
друго
Велес
01.02.2016
31.01.2016
41.73
21.78
18156
сообраќај
Велес
с.Бузалково
14.07.2020
13.07.2020
41.73
21.78
1261
кражба
Велес
ул.„Благој Ѓорев“
14.01.2012
13.01.2012
41.7117196
21.76544
12270
кражба
Велес
с.Чалошево
10.10.2017
19.06.2017
41.7547633
21.7961206
5104
сообраќај
Велес
18.05.2014
17.05.2014
41.73
21.78
7408
кражба
Велес
18.09.2015
17.09.2015
41.73
21.78
15344
сообраќај
Велес
улицата "Кумановска"
04.08.2019
03.08.2019
41.73
21.78
17649
друго
Велес
09.05.2020
30.11.-0001
41.73
21.78
1779
документи
Велес
16.05.2012
15.05.2012
41.73
21.78
13811
сообраќај
Велес
улица "Коце Димов Витамин"
16.05.2018
15.05.2018
41.73
21.78
4084
насилство
Велес
06.12.2013
12.11.2012
41.73
21.78
18164
сообраќај
Велес
15.07.2020
14.07.2020
41.73
21.78
11509
друго
Велес
14.05.2017
13.05.2017
41.73
21.78
13045
друго
Велес
с.Сирково
19.02.2018
18.02.2018
41.73
21.78
6390
друго
Велес
ул. “Ѓоре Органџиев” во Велес
10.02.2015
10.02.2015
41.7138462
21.7704092
14070
сообраќај
Велес
ул "АСНОМ"
20.06.2018
19.06.2018
41.73
21.78
1528
документи
Велес
14.03.2012
13.03.2012
41.73
21.78
11256
сообраќај
Велес
с.Сарамзалино
01.04.2017
31.03.2017
41.7884416
21.9410707
14072
друго
Велес
20.06.2018
19.06.2018
41.73
21.78
17400
насилство
Велес
ул."Ангел Мишев"
21.03.2020
20.03.2020
41.73
21.78
11513
сообраќај
Велес
14.05.2017
13.05.2017
41.73
21.78
8186
документи
Велес
с.Отовица
02.02.2016
01.02.2016
41.7721884
21.778607
9466
сообраќај
Велес
19.07.2016
18.07.2016
41.73
21.78
1531
насилство
Велес
с.Бузалково
15.03.2012
14.03.2012
41.7397
21.6722
7419
друго
Велес
22.09.2015
21.09.2015
41.73
21.78
14331
сообраќај
Велес
22.07.2018
21.07.2018
41.73
21.78
8189
друго
Велес
с. Сирково
02.02.2016
01.02.2016
41.5053729
21.8911398
11773
сообраќај