Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
15451
друго
Прилеп
с.Брајчино
19.08.2019
18.08.2019
41.35173
21.56214
15452
друго
Скопје
улицата "Михаил Чаков"
19.08.2019
18.08.2019
42.003812
21.452246
15453
сообраќај
Куманово
19.08.2019
19.08.2019
42.13337
21.72584
15454
насилство
Скопје
19.08.2019
18.08.2019
42.003812
21.452246
15455
сообраќај
Валандово
с.Банско
19.08.2019
18.08.2019
41.3169444
22.5611111
15456
дрога
Скопје
20.08.2019
19.08.2019
42.003812
21.452246
15457
дрога
Прилеп
20.08.2019
19.08.2019
41.35173
21.56214
15458
друго
Скопје
20.08.2019
19.08.2019
42.003812
21.452246
15459
сообраќај
Скопје
20.08.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
15460
друго
Скопје
с.Љубин
20.08.2019
19.08.2019
42.003812
21.452246
15461
друго
Скопје
с.Кондово.
20.08.2019
19.08.2019
42.003812
21.452246
15462
друго
Тетово
с.Боговиње
21.08.2019
21.08.2019
42.00864
20.974159
15463
друго
Тетово
с.Жеровјане
21.08.2019
21.08.2019
42.00864
20.974159
15464
сообраќај
Гостивар
с.Зубовце
21.08.2019
20.08.2019
41.800911
20.914169
15465
сообраќај
Прилеп
21.08.2019
20.08.2019
41.35173
21.56214
15466
сообраќај
Охрид
улица "Илинденска"
21.08.2019
20.08.2019
41.12162
20.819441
15467
друго
Скопје
21.08.2019
20.08.2019
42.003812
21.452246
15468
насилство
Скопје
21.08.2019
20.08.2019
42.003812
21.452246
15469
сообраќај
Скопје
21.08.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
15470
сообраќај
Прилеп
22.08.2019
21.08.2019
41.35173
21.56214
15471
друго
22.08.2019
21.08.2019
41
18
15472
друго
Тетово
22.08.2019
21.08.2019
42.00864
20.974159
15473
сообраќај
Куманово
22.08.2019
21.08.2019
42.13337
21.72584
15474
сообраќај
Скопје
22.08.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
15475
сообраќај
Скопје
улица "Јани Лукровски"
22.08.2019
22.08.2019
42.003812
21.452246
15476
сообраќај
Гостивар
с.Калиште
22.08.2019
21.08.2019
41.800911
20.914169
15477
сообраќај
улицата "Маршал Тито"
22.08.2019
21.08.2019
41.49205
22.09354
15478
друго
Скопје
22.08.2019
21.08.2019
42.003812
21.452246
15479
друго
Скопје
улица "Моцартова"
22.08.2019
21.08.2019
42.003812
21.452246
15480
друго
Гостивар
улица "Мара Угриноска"
23.08.2019
22.08.2019
41.800911
20.914169
15481
сообраќај
Скопје
23.08.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
15482
друго
Скопје
23.08.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
15483
друго
Скопје
23.08.2019
22.08.2019
42.003812
21.452246
15484
друго
Скопје
23.08.2019
21.08.2019
42.003812
21.452246
15485
сообраќај
Скопје
с.Идризово
23.08.2019
22.08.2019
42.003812
21.452246
15486
сообраќај
Скопје
с.Петровец
23.08.2019
22.08.2019
42.003812
21.452246
15487
сообраќај
Скопје
улица и булеварот "Јане Сандански"
23.08.2019
22.08.2019
42.003812
21.452246
15488
друго
Битола
улицата "376"
23.08.2019
22.08.2019
41.032799
21.34029
15489
друго
Скопје
улицата "Јани Лукровски"
23.08.2019
22.08.2019
42.003812
21.452246
15490
друго
Куманово
24.08.2019
27.12.2018
42.13337
21.72584
15491
дрога
Гостивар
ул."18 Ноември"
24.08.2019
24.08.2019
41.800911
20.914169
15492
сообраќај
Демир Капија
24.08.2019
23.08.2019
41.4051233
22.2413823
15493
друго
Скопје
улица "Светиниколска"
24.08.2019
23.08.2019
42.003812
21.452246
15494
кражба
Тетово
25.08.2019
24.08.2019
42.00864
20.974159
15495
дрога
Охрид
25.08.2019
13.08.2019
41.12162
20.819441
15496
насилство
Струга
25.08.2019
24.08.2019
41.1775
20.6788889
15497
кражба
Тетово
25.08.2019
28.05.2019
42.00864
20.974159
15498
кражба
25.08.2019
24.08.2019
41.49205
22.09354
15499
сообраќај
Радовиш
с.Воиславци
25.08.2019
24.08.2019
41.6361111
22.4666667
15500
сообраќај
Тетово
25.08.2019
24.08.2019
42.00864
20.974159
15501
сообраќај
Скопје
улица "532"
25.08.2019
25.08.2019
42.003812
21.452246
15502
друго
Скопје
26.08.2019
25.08.2019
42.003812
21.452246
15503
друго
Прилеп
26.08.2019
25.08.2019
41.35173
21.56214
15504
друго
Струмица
26.08.2019
25.08.2019
41.441441
22.64183
15505
сообраќај
Куманово
улица "Пириниска"
26.08.2019
25.08.2019
42.13337
21.72584
15506
сообраќај
Скопје
26.08.2019
25.08.2019
42.003812
21.452246
15507
сообраќај
Крива Паланка
с.Јурумлери
26.08.2019
26.08.2019
42.2173226
22.28609
15508
друго
27.08.2019
26.08.2019
41
18
15509
друго
Гостивар
27.08.2019
26.08.2019
41.800911
20.914169
15510
друго
Прилеп
27.08.2019
26.08.2019
41.35173
21.56214
15511
друго
Велес
с.Башино
27.08.2019
26.08.2019
41.73
21.78
15512
сообраќај
Скопје
27.08.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
15513
сообраќај
Скопје
улица "Коста Новаковиќ"
27.08.2019
26.08.2019
42.003812
21.452246
15514
сообраќај
Охрид
с.Горно Лакочереј
27.08.2019
26.08.2019
41.12162
20.819441
15515
сообраќај
Скопје
с.Семениште
27.08.2019
26.08.2019
42.003812
21.452246
15516
друго
Кавадарци
28.08.2019
28.08.2019
41.411192
21.9982338
15517
друго
с.Жеровјане, полициски
28.08.2019
28.08.2019
0
0
15518
сообраќај
Македонски Брод
с.Самоков
28.08.2019
27.08.2019
41.5124006
21.2159425
15519
сообраќај
Охрид
улицата "Егејска"
28.08.2019
27.08.2019
41.12162
20.819441
15520
сообраќај
Скопје
улицата "Франк Харкорт Манинг"
28.08.2019
27.08.2019
42.003812
21.452246
15521
друго
Струга
с. Ливада
28.08.2019
27.08.2019
41.1775
20.6788889
15522
друго
Скопје
28.08.2019
27.08.2019
42.003812
21.452246
15523
друго
Скопје
улицата "Методија Андонов Ченто"
28.08.2019
27.08.2019
42.003812
21.452246
15524
сообраќај
Скопје
28.08.2019
28.08.2019
42.003812
21.452246
15525
сообраќај
Скопје
29.08.2019
28.08.2019
42.003812
21.452246
15526
дрога
Гостивар
улица "Мара Угриноска"
29.08.2019
22.08.2019
41.800911
20.914169
15527
сообраќај
Дебар
29.08.2019
28.08.2019
41.52
20.53
15528
сообраќај
Битола
с. Породин
29.08.2019
28.08.2019
41.032799
21.34029
15529
сообраќај
Велес
с.Мартолци
29.08.2019
28.08.2019
41.73
21.78
15530
друго
Гостивар
29.08.2019
28.08.2019
41.800911
20.914169
15531
друго
Скопје
улицата "Коперникова"
29.08.2019
28.08.2019
42.003812
21.452246
15532
сообраќај
Скопје
29.08.2019
28.08.2019
42.003812
21.452246
15533
дрога
Радовиш
30.08.2019
26.03.2019
41.6361111
22.4666667
15534
сообраќај
Скопје
30.08.2019
29.08.2019
42.003812
21.452246
15535
сообраќај
Тетово
30.08.2019
30.08.2019
42.00864
20.974159
15536
сообраќај
Кавадарци
30.08.2019
29.08.2019
41.411192
21.9982338
15537
сообраќај
Куманово
ул."13-ти Ноември"
30.08.2019
29.08.2019
42.13337
21.72584
15538
сообраќај
Тетово
с.Фалише
31.08.2019
30.08.2019
42.00864
20.974159
15539
дрога
Струмица
31.08.2019
19.04.2019
41.441441
22.64183
15540
друго
Скопје
с.Матка
31.08.2019
30.08.2019
42.003812
21.452246
15541
сообраќај
Демир Капија
с.Прибилци
31.08.2019
30.08.2019
41.4051233
22.2413823
15542
друго
Гостивар
ул."Никола Тесла"
31.08.2019
31.08.2019
41.800911
20.914169
15543
друго
Скопје
ул."Васко Карангелевски"
31.08.2019
30.08.2019
42.003812
21.452246
15544
друго
Скопје
ул."Јуриј Гагарин"
31.08.2019
30.08.2019
42.003812
21.452246
15545
оружје
Скопје
с.Арнакија
31.08.2019
30.08.2019
42.003812
21.452246
15546
друго
Скопје
ул."1596"
01.09.2019
31.08.2019
42.003812
21.452246
15547
дрога
Куманово
ул."Иво Лола Рибар"
01.09.2019
20.03.2019
42.13337
21.72584
15548
дрога
Битола
ул."Христо Ботев"
01.09.2019
04.03.2019
41.032799
21.34029
15549
дрога
Гостивар
с.Здуње
01.09.2019
26.08.2019
41.800911
20.914169
15550
сообраќај
Македонска Каменица
с.Тодоровци
01.09.2019
31.08.2019
42.0197222
22.5916667
15551
сообраќај
Охрид
01.09.2019
31.08.2019
41.12162
20.819441
15552
друго
Скопје
бул."Александар
01.09.2019
31.08.2019
42.003812
21.452246
15553
сообраќај
Пробиштип
ул."Македонија"
02.09.2019
01.09.2019
42.0007459
22.1817702
15554
сообраќај
Скопје
02.09.2019
01.09.2019
42.003812
21.452246
15555
сообраќај
Битола
02.09.2019
01.09.2019
41.032799
21.34029
15556
сообраќај
Кавадарци
ул."9 Бригада"
02.09.2019
01.09.2019
41.411192
21.9982338
15557
друго
Скопје
ул."Методија Андонов Ченто"
03.09.2019
02.09.2019
42.003812
21.452246
15558
друго
Скопје
ул."Николај Островски"
03.09.2019
02.09.2019
42.003812
21.452246
15559
сообраќај
Скопје
03.09.2019
02.09.2019
42.003812
21.452246
15560
сообраќај
Скопје
бул "Крсте Мисирков"
03.09.2019
02.09.2019
42.003812
21.452246
15561
друго
Скопје
ул."Париска комуна"
03.09.2019
02.09.2019
42.003812
21.452246
15562
друго
Куманово
с.М`гленце
03.09.2019
02.09.2019
42.13337
21.72584
15563
сообраќај
Охрид
03.09.2019
02.09.2019
41.12162
20.819441
15564
сообраќај
Охрид
ул."Питу Гули"
03.09.2019
02.09.2019
41.12162
20.819441
15565
друго
Битола
ул."Павле Илиќ"
03.09.2019
02.09.2019
41.032799
21.34029
15566
друго
Тетово
с.Долно Палчиште
04.09.2019
04.09.2019
42.00864
20.974159
15567
друго
Прилеп
04.09.2019
03.09.2019
41.35173
21.56214
15568
сообраќај
Битола
04.09.2019
03.09.2019
41.032799
21.34029
15569
сообраќај
Скопје
04.09.2019
03.09.2019
42.003812
21.452246
15570
друго
Скопје
ул."Бранислав Нушиќ"
04.09.2019
03.09.2019
42.003812
21.452246
15571
сообраќај
Кичево
с.Манастирско
04.09.2019
03.09.2019
41.5177778
20.9655556
15572
друго
Велес
с.Долно Караслари
04.09.2019
03.09.2019
41.73
21.78
15573
друго
Прилеп
с.Вражале
05.09.2019
05.09.2019
41.35173
21.56214
15574
друго
Прилеп
05.09.2019
04.09.2019
41.35173
21.56214
15575
сообраќај
Скопје
05.09.2019
04.09.2019
42.003812
21.452246
15576
друго
Скопје
05.09.2019
04.09.2019
42.003812
21.452246
15577
друго
Скопје
05.09.2019
04.09.2019
42.003812
21.452246
15578
сообраќај
Скопје
с.Кондово
05.09.2019
04.09.2019
42.003812
21.452246
15579
друго
Скопје
ул."Димитрије Чуповски"
05.09.2019
04.08.2019
42.003812
21.452246
15580
сообраќај
Скопје
бул."Крсте
05.09.2019
04.09.2019
42.003812
21.452246
15581
друго
Скопје
05.09.2019
04.09.2019
42.003812
21.452246
15582
сообраќај
Скопје
бул."Крсте
05.09.2019
04.09.2019
42.003812
21.452246
15583
сообраќај
Тетово
с.Мала Речица
06.09.2019
05.09.2019
42.00864
20.974159
15584
сообраќај
Тетово
с.Пирок
06.09.2019
05.09.2019
42.00864
20.974159
15585
друго
Тетово
ул "Гоце Делчев"
06.09.2019
06.09.2019
42.00864
20.974159
15586
друго
Гостивар
ул."Гоце Делчев"
06.09.2019
05.09.2019
41.800911
20.914169
15587
сообраќај
Прилеп
06.09.2019
05.09.2019
41.35173
21.56214
15588
друго
с.Николиќ
06.09.2019
05.09.2019
0
0
15589
друго
Прилеп
06.09.2019
04.09.2019
41.35173
21.56214
15590
сообраќај
Прилеп
06.09.2019
05.09.2019
41.35173
21.56214
15591
документи
Охрид
06.09.2019
05.09.2019
41.12162
20.819441
15592
друго
Скопје
06.09.2019
05.09.2019
42.003812
21.452246
15593
сообраќај
Скопје
06.09.2019
05.09.2019
42.003812
21.452246
15594
сообраќај
Куманово
ул."Драган Стопаревиќ"
06.09.2019
05.09.2019
42.13337
21.72584
15595
друго
Скопје
улица "23-ти Октомври"
06.09.2019
05.09.2019
42.003812
21.452246
15596
друго
Скопје
улицата "Марко Орешковиќ"
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
15597
друго
Скопје
улицата "23-ти Октомври"
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
15598
друго
Скопје
улицата "Босна и Херцеговина"
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
15599
друго
Скопје
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
15600
друго
Битола
с.Трново
07.09.2019
06.09.2019
41.032799
21.34029
15601
сообраќај
Прилеп
07.09.2019
06.09.2019
41.35173
21.56214
15602
сообраќај
Скопје
07.09.2019
07.02.2009
42.003812
21.452246
15603
сообраќај
Скопје
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
15604
друго
Скопје
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
15605
сообраќај
Гостивар
07.09.2019
06.08.2019
41.800911
20.914169
15606
сообраќај
Охрид
улицата "Сирма Војвода"
07.09.2019
06.09.2019
41.12162
20.819441
15607
друго
Скопје
улицата "Коце Металец"
07.09.2019
06.09.2019
42.003812
21.452246
15608
друго
Скопје
улицата "Самоилова"
08.09.2019
07.09.2019
42.003812
21.452246
15609
дрога
Скопје
улица "Петре Георгиев"
08.09.2019
26.08.2019
42.003812
21.452246
15610
дрога
Гостивар
с.Долна Бањица
08.09.2019
31.08.2019
41.800911
20.914169
15611
дрога
Струмица
улица "Ленинова"
08.09.2019
18.08.2018
41.441441
22.64183
15612
сообраќај
Прилеп
08.09.2019
07.09.2019
41.35173
21.56214
15613
сообраќај
Скопје
08.09.2019
08.02.2009
42.003812
21.452246
15614
оружје
Битола
08.09.2019
08.09.2019
41.032799
21.34029
15615
сообраќај
Дебар
08.09.2019
07.09.2019
41.52
20.53
15616
друго
Скопје
с.Средно
08.09.2019
07.09.2019
42.003812
21.452246
15617
сообраќај
Велес
08.09.2019
07.09.2019
41.73
21.78
15618
друго
Скопје
улицата "Че Гевара"
08.09.2019
07.09.2019
42.003812
21.452246
15619
сообраќај
Скопје
с.Радуша
08.09.2019
07.09.2019
42.003812
21.452246
15620
друго
Прилеп
09.09.2019
09.09.2019
41.35173
21.56214
15621
друго
Скопје
улицата "Јадранска магистрала"
09.09.2019
08.09.2019
42.003812
21.452246
15622
друго
Скопје
09.09.2019
08.09.2019
42.003812
21.452246
15623
сообраќај
Прилеп
09.09.2019
08.09.2019
41.35173
21.56214
15624
сообраќај
Скопје
09.09.2019
09.02.2009
42.003812
21.452246
15625
сообраќај
Прилеп
09.09.2019
08.09.2019
41.35173
21.56214
15626
кражба
Битола
с.Волино
09.09.2019
08.09.2019
41.032799
21.34029
15627
сообраќај
Скопје
улицата "Ристо Шишков"
09.09.2019
08.09.2019
42.003812
21.452246
15628
друго
Скопје
10.09.2019
09.09.2019
42.003812
21.452246
15629
друго
Гостивар
с.Грчец
10.09.2019
09.09.2019
41.800911
20.914169
15630
друго
Тетово
10.09.2019
09.09.2019
42.00864
20.974159
15631
друго
10.09.2019
09.09.2019
41
18
15632
друго
Скопје
ул."Босна и Херцеговина"
10.09.2019
09.09.2019
42.003812
21.452246
15633
друго
Скопје
ул."Веле Марков"
10.09.2019
09.09.2019
42.003812
21.452246
15634
сообраќај
Скопје
10.09.2019
09.09.2019
42.003812
21.452246
15635
друго
Скопје
10.09.2019
09.09.2019
42.003812
21.452246
15636
друго
Штип
10.09.2019
06.09.2019
41.75
22.2
15637
сообраќај
Велес
10.09.2019
09.09.2019
41.73
21.78
15638
друго
Струмица
10.09.2019
09.09.2019
41.441441
22.64183
15639
сообраќај
Битола
10.09.2019
09.09.2019
41.032799
21.34029
15640
сообраќај
Кичево
ул."Маршал Тито"
10.09.2019
09.09.2019
41.5177778
20.9655556
15641
друго
Велес
ул."Димитар Влахов"
10.09.2019
06.09.2019
41.73
21.78
15642
сообраќај
Скопје
бул."Крсте
10.09.2019
09.09.2019
42.003812
21.452246
15643
друго
Велес
ул."Васа Кошулчева"
10.09.2019
07.09.2019
41.73
21.78
15644
друго
Тетово
ул."Илија Антевски-Смок"
11.09.2019
11.09.2019
42.00864
20.974159
15645
друго
Тетово
11.09.2019
10.09.2019
42.00864
20.974159
15646
сообраќај
Скопје
11.09.2019
10.09.2019
42.003812
21.452246
15647
сообраќај
Велес
11.09.2019
10.09.2019
41.73
21.78
15648
друго
Струмица
11.09.2019
09.09.2019
41.441441
22.64183
15649
сообраќај
Битола
11.09.2019
10.09.2019
41.032799
21.34029
15650
сообраќај
Куманово
11.09.2019
10.09.2019
42.13337
21.72584
15651
друго
Скопје
бул "Србија"
11.09.2019
10.09.2019
42.003812
21.452246
15652
сообраќај
Кочани
ул."Маршал Тито"
11.09.2019
10.09.2019
41.9166667
22.4166667
15653
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
11.09.2019
10.09.2019
42.003812
21.452246
15654
друго
Скопје
ул."Бранислав Нушиќ"
11.09.2019
10.09.2019
42.003812
21.452246
15655
друго
Скопје
ул."Радишанска"
12.09.2019
12.09.2019
42.003812
21.452246
15656
друго
Скопје
ул."11-ти Октомври"
12.09.2019
12.09.2019
42.003812
21.452246
15657
друго
Скопје
бул."ВМРО"
12.09.2019
11.09.2019
42.003812
21.452246
15658
сообраќај
Скопје
12.09.2019
11.09.2019
42.003812
21.452246
15659
сообраќај
Велес
12.09.2019
11.09.2019
41.73
21.78
15660
сообраќај
Штип
12.09.2019
11.09.2019
41.75
22.2
15661
сообраќај
Битола
12.09.2019
11.09.2019
41.032799
21.34029
15662
сообраќај
Куманово
с.Речица
12.09.2019
11.09.2019
42.13337
21.72584
15663
сообраќај
Куманово
с.Сопот
12.09.2019
12.09.2019
42.13337
21.72584
15664
насилство
Скопје
ул "101"
12.09.2019
11.09.2019
42.003812
21.452246
15665
друго
Скопје
с.Волково
13.09.2019
11.09.2019
42.003812
21.452246
15666
оружје
Скопје
с.Ржаничино
13.09.2019
11.09.2019
42.003812
21.452246
15667
сообраќај
Скопје
13.09.2019
12.09.2019
42.003812
21.452246
15668
сообраќај
Штип
с.Таринци
13.09.2019
12.09.2019
41.75
22.2
15669
дрога
Гостивар
с.Падалиште
13.09.2019
12.09.2019
41.800911
20.914169
15670
сообраќај
Скопје
с.Добарце
13.09.2019
12.09.2019
42.003812
21.452246
15671
друго
Скопје
13.09.2019
12.09.2019
42.003812
21.452246
15672
сообраќај
Битола
13.09.2019
12.09.2019
41.032799
21.34029
15673
сообраќај
Скопје
ул."Московска"
13.09.2019
12.09.2019
42.003812
21.452246
15674
друго
Скопје
ул."Јани Лукровски"
13.09.2019
12.09.2019
42.003812
21.452246
15675
кражба
Битола
с.Драгош
14.09.2019
13.09.2019
41.032799
21.34029
15676
кражба
Скопје
ул."Благоја Стефковски"
14.09.2019
10.09.2019
42.003812
21.452246
15677
сообраќај
Охрид
с.Лескоец
14.09.2019
13.09.2019
41.12162
20.819441
15678
друго
Куманово
14.09.2019
13.08.2019
42.13337
21.72584
15679
друго
Скопје
14.09.2019
13.09.2019
42.003812
21.452246
15680
сообраќај
Скопје
ул."Белградска"
14.09.2019
13.09.2019
42.003812
21.452246
15681
друго
Тетово
ул."29 Ноември"
15.09.2019
14.09.2019
42.00864
20.974159
15682
друго
Гостивар
с.Нистрово
15.09.2019
14.09.2019
41.800911
20.914169
15683
дрога
Гостивар
с.Чегране
15.09.2019
21.04.2018
41.800911
20.914169
15684
кражба
Охрид
15.09.2019
03.09.2019
41.12162
20.819441
15685
сообраќај
Делчево
бул."Македонија"
15.09.2019
14.09.2019
41.9666667
22.7666667
15686
друго
Скопје
бул."Видое
15.09.2019
14.09.2019
42.003812
21.452246
15687
сообраќај
Прилеп
15.09.2019
14.09.2019
41.35173
21.56214
15688
сообраќај
Прилеп
ул."Генерал Васко Карангелески"
15.09.2019
14.09.2019
41.35173
21.56214
15689
сообраќај
Прилеп
15.09.2019
14.09.2019
41.35173
21.56214
15690
сообраќај
Скопје
ул."Благоја Стефковски"
15.09.2019
14.09.2019
42.003812
21.452246
15691
документи
Прилеп
16.09.2019
15.09.2019
41.35173
21.56214
15692
друго
Скопје
16.09.2019
15.09.2019
42.003812
21.452246
15693
друго
Скопје
16.09.2019
16.09.2019
42.003812
21.452246
15694
сообраќај
Скопје
16.09.2019
15.09.2019
42.003812
21.452246
15695
друго
Велес
16.09.2019
14.09.2019
41.73
21.78
15696
сообраќај
Куманово
16.09.2019
16.09.2019
42.13337
21.72584
15697
друго
Струмица
16.09.2019
15.09.2019
41.441441
22.64183
15698
друго
Скопје
улица "Мајка Тереза"
16.09.2019
15.09.2019
42.003812
21.452246
15699
друго
Скопје
бул."Гоце
17.09.2019
16.09.2019
42.003812
21.452246
15700
друго
Скопје
17.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15701
сообраќај
Скопје
17.09.2019
16.09.2019
42.003812
21.452246
15702
сообраќај
Струга
с.Боровец
17.09.2019
16.09.2019
41.1775
20.6788889
15703
сообраќај
Битола
17.09.2019
16.09.2019
41.032799
21.34029
15704
сообраќај
Тетово
17.09.2019
15.09.2019
42.00864
20.974159
15705
друго
Битола
с.Зовиќ
17.09.2019
16.09.2019
41.032799
21.34029
15706
друго
Скопје
ул."Лука Геров"
17.09.2019
16.09.2019
42.003812
21.452246
15707
друго
Скопје
ул."Јордан Мијалков"
18.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15708
друго
Скопје
ул."Перо Наков"
18.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15709
друго
Скопје
бул."Трета
18.09.2019
18.09.2019
42.003812
21.452246
15710
друго
Скопје
18.09.2019
18.09.2019
42.003812
21.452246
15711
друго
Битола
бул."Србија"
18.09.2019
17.09.2019
41.032799
21.34029
15712
сообраќај
Гостивар
с.Горна Бањица
18.09.2019
17.09.2019
41.800911
20.914169
15713
сообраќај
Скопје
бул."АСНОМ"
18.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15714
сообраќај
Скопје
18.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15715
сообраќај
Скопје
18.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15716
друго
Скопје
ул."Дренак"
18.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15717
сообраќај
Скопје
бул."Словенија"
18.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15718
друго
Скопје
ул."Филип Филиповиќ"
18.09.2019
17.09.2019
42.003812
21.452246
15719
дрога
Скопје
19.09.2019
18.09.2019
42.003812
21.452246
15720
друго
Скопје
ул."Втора македонска бригада"
19.09.2019
18.08.2019
42.003812
21.452246
15721
сообраќај
Скопје
19.09.2019
18.09.2019
42.003812
21.452246
15722
сообраќај
Охрид
с.Г.Лакочереј
19.09.2019
18.09.2019
41.12162
20.819441
15723
сообраќај
Битола
19.09.2019
18.09.2019
41.032799
21.34029
15724
сообраќај
Кичево
с.Србица
19.09.2019
18.09.2019
41.5177778
20.9655556
15725
друго
Скопје
с.Волково
19.09.2019
18.09.2019
42.003812
21.452246
15726
друго
Велес
19.09.2019
18.09.2019
41.73
21.78
15727
сообраќај
Кавадарци
19.09.2019
18.09.2019
41.411192
21.9982338
15728
друго
Велес
19.09.2019
18.09.2019
41.73
21.78
15729
кражба
Струмица
20.09.2019
19.09.2019
41.441441
22.64183
15730
сообраќај
Струга
с.Радолишта
20.09.2019
19.09.2019
41.1775
20.6788889
15731
сообраќај
Скопје
20.09.2019
19.09.2019
42.003812
21.452246
15732
сообраќај
Битола
20.09.2019
19.09.2019
41.032799
21.34029
15733
друго
Гевгелија
с.Ногаевци
20.09.2019
19.09.2019
41.15
22.51
15734
друго
Скопје
улица "11-ти Октомври"
20.09.2019
19.09.2019
42.003812
21.452246
15735
сообраќај
Охрид
20.09.2019
19.09.2019
41.12162
20.819441
15736
друго
Скопје
бул."Јане
20.09.2019
19.09.2019
42.003812
21.452246
15737
друго
Скопје
бул."Јане
21.09.2019
20.09.2019
42.003812
21.452246
15738
кражба
Битола
ул."196"
21.09.2019
20.09.2019
41.032799
21.34029
15739
кражба
Охрид
21.09.2019
20.09.2019
41.12162
20.819441
15740
сообраќај
Делчево
ул."Гоце Делчев"
21.09.2019
20.09.2019
41.9666667
22.7666667
15741
друго
Скопје
ул."Тоше Проевски"
21.09.2019
20.09.2019
42.003812
21.452246
15742
сообраќај
Прилеп
21.09.2019
20.09.2019
41.35173
21.56214
15743
друго
Скопје
21.09.2019
20.09.2019
42.003812
21.452246
15744
сообраќај
Скопје
ул."Перо Наков"
21.09.2019
20.09.2019
42.003812
21.452246
15745
друго
Скопје
бул."Видое
21.09.2019
20.09.2019
42.003812
21.452246
15746
друго
Скопје
бул."Партизански
22.09.2019
21.09.2019
42.003812
21.452246
15747
друго
Тетово
с.Мала Речица
22.09.2019
21.09.2019
42.00864
20.974159
15748
друго
Скопје
22.09.2019
21.09.2019
42.003812
21.452246
15749
друго
Скопје
22.09.2019
21.09.2019
42.003812
21.452246
15750
сообраќај
Велес
с.Катланово
22.09.2019
21.09.2019
41.73
21.78
15751
насилство
Кочани
с.Зрновци
22.09.2019
07.11.2018
41.9166667
22.4166667
15752
сообраќај
Кичево
22.09.2019
21.09.2019
41.5177778
20.9655556
15753
друго
Тетово
с.Челопек
22.09.2019
21.09.2019
42.00864
20.974159
15754
сообраќај
Тетово
с.Горно Седларце
23.09.2019
22.09.2019
42.00864
20.974159
15755
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
23.09.2019
22.09.2019
42.003812
21.452246
15756
сообраќај
Скопје
23.09.2019
22.09.2019
42.003812
21.452246
15757
друго
Струмица
23.09.2019
21.09.2019
41.441441
22.64183
15758
сообраќај
Велес
23.09.2019
21.09.2019
41.73
21.78
15759
сообраќај
Битола
23.09.2019
22.09.2019
41.032799
21.34029
15760
сообраќај
Гостивар
с.Пожаране се
23.09.2019
22.09.2019
41.800911
20.914169
15761
сообраќај
Тетово
23.09.2019
22.09.2019
42.00864
20.974159
15762
сообраќај
Куманово
23.09.2019
23.09.2019
42.13337
21.72584
15763
дрога
Кратово
24.09.2019
20.09.2019
42.0781
22.1728
15764
дрога
Крива Паланка
24.09.2019
29.05.2019
42.2173226
22.28609
15765
документи
Куманово
24.09.2019
23.09.2019
42.13337
21.72584
15766
документи
Крива Паланка
24.09.2019
24.09.2019
42.2173226
22.28609
15767
друго
Скопје
ул "Михаил Цоков"
24.09.2019
23.09.2019
42.003812
21.452246
15768
сообраќај
Битола
24.09.2019
23.09.2019
41.032799
21.34029
15769
друго
Скопје
24.09.2019
23.09.2019
42.003812
21.452246
15770
сообраќај
Скопје
24.09.2019
23.09.2019
42.003812
21.452246
15771
дрога
Куманово
25.09.2019
04.06.2019
42.13337
21.72584
15772
друго
Скопје
25.09.2019
24.09.2019
42.003812
21.452246
15773
друго
Тетово
25.09.2019
24.09.2019
42.00864
20.974159
15774
друго
Кочани
25.09.2019
24.09.2019
41.9166667
22.4166667
15775
друго
Скопје
25.09.2019
30.11.-0001
42.003812
21.452246
15776
сообраќај
Прилеп
25.09.2019
24.09.2019
41.35173
21.56214
15777
сообраќај
Тетово
25.09.2019
24.09.2019
42.00864
20.974159
15778
сообраќај
Прилеп
25.09.2019
24.09.2019
41.35173
21.56214
15779
сообраќај
Скопје
25.09.2019
24.09.2019
42.003812
21.452246
15780
друго
Скопје
ул."Венјамин Манчуковски"
26.09.2019
26.09.2019
42.003812
21.452246
15781
друго
Скопје
ул."Козле"
26.09.2019
25.09.2019
42.003812
21.452246
15782
друго
Скопје
ул."Благоја Стефковски"
26.09.2019
26.09.2019
42.003812
21.452246
15783
друго
Скопје
26.09.2019
26.09.2019
42.003812
21.452246
15784
друго
Скопје
ул."Венјамин Манчуковски"
26.09.2019
25.09.2019
42.003812
21.452246
15785
сообраќај
Куманово
с.Љубодраг
26.09.2019
25.09.2019
42.13337
21.72584
15786
сообраќај
Скопје
26.09.2019
25.09.2019
42.003812
21.452246
15787
насилство
Охрид
с.Трпејца
26.09.2019
25.09.2019
41.12162
20.819441
15788
сообраќај
Битола
26.09.2019
25.09.2019
41.032799
21.34029
15789
сообраќај
Струмица
26.09.2019
25.09.2019
41.441441
22.64183
15790
друго
Кичево
ул."Цицо Поповиќ"
26.09.2019
25.09.2019
41.5177778
20.9655556
15791
кражба
Прилеп
с.Јурумлери
27.09.2019
27.09.2019
41.35173
21.56214
15792
сообраќај
Струмица
с.Никуштак
27.09.2019
26.09.2019
41.441441
22.64183
15793
документи
Крива Паланка
27.09.2019
26.09.2019
42.2173226
22.28609
15794
друго
Прилеп
27.09.2019
25.09.2019
41.35173
21.56214
15795
документи
Куманово
27.09.2019
26.09.2019
42.13337
21.72584
15796
документи
Скопје
27.09.2019
26.09.2019
42.003812
21.452246
15797
кражба
Македонски Брод
27.09.2019
26.09.2019
41.5124006
21.2159425
15798
сообраќај
Куманово
с.Тромеѓа
27.09.2019
26.09.2019
42.13337
21.72584
15799
сообраќај
Битола
27.09.2019
26.09.2019
41.032799
21.34029
15800
сообраќај
Скопје
27.09.2019
26.09.2019
42.003812
21.452246
15801
друго
Велес
ул."Наце Димов"
27.09.2019
26.09.2019
41.73
21.78
15802
друго
Кавадарци
27.09.2019
26.09.2019
41.411192
21.9982338
15803
друго
Скопје
улицата "Козле"
28.09.2019
28.09.2019
42.003812
21.452246
15804
сообраќај
28.09.2019
27.09.2019
41
18
15805
сообраќај
Прилеп
с.Стенче,тетовско
28.09.2019
27.09.2019
41.35173
21.56214
15806
сообраќај
Скопје
28.09.2019
27.09.2019
42.003812
21.452246
15807
сообраќај
Скопје
улицата "Митрополит Теодосиј Гологанов"
28.09.2019
27.09.2019
42.003812
21.452246
15808
друго
Скопје
улицата "Наум Охридски"
28.09.2019
27.09.2019
42.003812
21.452246
15809
друго
Скопје
с. Волково
28.09.2019
27.09.2019
42.003812
21.452246
15810
насилство
Прилеп
с.Куртамзали,валандовско.
28.09.2019
26.09.2019
41.35173
21.56214
15811
друго
Скопје
29.09.2019
28.09.2019
42.003812
21.452246
15812
друго
Тетово
29.09.2019
28.09.2019
42.00864
20.974159
15813
дрога
Прилеп
29.09.2019
20.09.2019
41.35173
21.56214
15814
сообраќај
Радовиш
29.09.2019
28.09.2019
41.6361111
22.4666667
15815
друго
Скопје
29.09.2019
28.09.2019
42.003812
21.452246
15816
друго
Крива Паланка
улица "Јужен булевар"
29.09.2019
28.09.2019
42.2173226
22.28609
15817
сообраќај
Дебар
с.Лабуништа,струшко.
29.09.2019
29.09.2019
41.52
20.53
15818
друго
Тетово
с.Подбреѓе
30.09.2019
29.09.2019
42.00864
20.974159
15819
друго
Скопје
30.09.2019
30.09.2019
42.003812
21.452246
15820
сообраќај
Скопје
30.09.2019
29.09.2019
42.003812
21.452246
15821
сообраќај
Струга
с.Долна Белица
30.09.2019
29.09.2019
41.1775
20.6788889
15822
сообраќај
Велес
30.09.2019
29.09.2019
41.73
21.78
15823
друго
Битола
бул."Гоце
30.09.2019
29.09.2019
41.032799
21.34029
15824
друго
Струмица
30.09.2019
28.09.2019
41.441441
22.64183
15825
друго
Прилеп
01.10.2019
30.09.2019
41.35173
21.56214
15826
друго
Гевгелија
бул."Гевгелија"
01.10.2019
30.09.2019
41.15
22.51
15827
сообраќај
Скопје
01.10.2019
30.09.2019
42.003812
21.452246
15828
друго
01.10.2019
30.09.2019
41
18
15829
друго
Тетово
с.Шипковица
01.10.2019
30.09.2019
42.00864
20.974159
15830
друго
Битола
с.Трново
01.10.2019
30.09.2019
41.032799
21.34029
15831
друго
Кавадарци
01.10.2019
30.09.2019
41.411192
21.9982338
15832
друго
Прилеп
02.10.2019
01.10.2019
41.35173
21.56214
15833
друго
Тетово
с.Пирок
02.10.2019
02.10.2019
42.00864
20.974159
15834
дрога
Тетово
с.Горно Седларце
02.10.2019
01.10.2019
42.00864
20.974159
15835
кражба
Скопје
02.10.2019
01.10.2019
42.003812
21.452246
15836
сообраќај
Тетово
с.Мала Речица
02.10.2019
01.10.2019
42.00864
20.974159
15837
друго
Прилеп
02.10.2019
01.10.2019
41.35173
21.56214
15838
друго
Скопје
02.10.2019
01.10.2019
42.003812
21.452246
15839
друго
Охрид
02.10.2019
01.10.2019
41.12162
20.819441
15840
сообраќај
Битола
02.10.2019
01.10.2019
41.032799
21.34029
15841
сообраќај
Кичево
02.10.2019
01.10.2019
41.5177778
20.9655556
15842
друго
ул."Јужен Булевар"
02.10.2019
01.10.2019
41.49205
22.09354
15843
сообраќај
Скопје
02.10.2019
01.10.2019
42.003812
21.452246
15844
друго
Валандово
с.Калково
02.10.2019
01.10.2019
41.3169444
22.5611111
15845
друго
Скопје
улица "Ѓорче Петров"
04.10.2019
04.10.2019
42.003812
21.452246
15846
сообраќај
Скопје
с.Студеничани
04.10.2019
03.10.2019
42.003812
21.452246
15847
сообраќај
Струга
с.Долно Тапеши
04.10.2019
03.10.2019
41.1775
20.6788889
15848
друго
Прилеп
04.10.2019
03.10.2019
41.35173
21.56214
15849
насилство
Тетово
ул."Иво Лола Рибар"
04.10.2019
04.10.2019
42.00864
20.974159
15850
кражба
Тетово
ул."Тодор Циповски-Мерџан"
04.10.2019
03.10.2019
42.00864
20.974159
15851
друго
с.Оризари
04.10.2019
02.10.2019
0
0
15852
сообраќај
Скопје
04.10.2019
26.09.2019
42.003812
21.452246
15853
сообраќај
Куманово
с.Слупчане
04.10.2019
03.10.2019
42.13337
21.72584
15854
сообраќај
Скопје
04.10.2019
03.10.2019
42.003812
21.452246
15855
сообраќај
Скопје
04.10.2019
03.10.2019
42.003812
21.452246
15856
сообраќај
Скопје
улица "Трнодол"
04.10.2019
03.10.2019
42.003812
21.452246
15857
друго
Скопје
04.10.2019
03.10.2019
42.003812
21.452246
15858
друго
Скопје
ул."Желево"
04.10.2019
03.10.2019
42.003812
21.452246
15859
сообраќај
Македонски Брод
с.Смоквица
05.10.2019
04.10.2019
41.5124006
21.2159425
15860
сообраќај
Куманово
05.10.2019
04.10.2019
42.13337
21.72584
15861
сообраќај
Скопје
05.10.2019
04.10.2019
42.003812
21.452246
15862
сообраќај
Гостивар
05.10.2019
04.10.2019
41.800911
20.914169
15863
друго
Битола
ул."Крсте Асенов"
05.10.2019
04.10.2019
41.032799
21.34029
15864
оружје
Скопје
ул."Бајрам Шабани"
05.10.2019
04.10.2019
42.003812
21.452246
15865
друго
Скопје
ул."4-ти Јули"
05.10.2019
04.10.2019
42.003812
21.452246
15866
друго
Скопје
ул."Анастас Митрев"
06.10.2019
06.10.2019
42.003812
21.452246
15867
друго
Скопје
ул."
06.10.2019
06.10.2019
42.003812
21.452246
15868
друго
Скопје
06.10.2019
06.10.2019
42.003812
21.452246
15869
кражба
Тетово
с.Желино
06.10.2019
05.10.2019
42.00864
20.974159
15870
друго
Прилеп
06.10.2019
30.11.-0001
41.35173
21.56214
15871
друго
Скопје
06.10.2019
05.10.2019
42.003812
21.452246
15872
друго
Скопје
ул."Беаз Куле"
06.10.2019
05.10.2019
42.003812
21.452246
15873
дрога
Тетово
с.Челопек
06.10.2019
27.08.2019
42.00864
20.974159
15874
дрога
Гостивар
ул."Кеј Вардар"
06.10.2019
28.07.2018
41.800911
20.914169
15875
сообраќај
Скопје
ул."Филип Втори Македонски"
07.10.2019
06.10.2019
42.003812
21.452246
15876
друго
Скопје
ул."Козле"
07.10.2019
06.10.2019
42.003812
21.452246
15877
друго
07.10.2019
07.10.2019
41.49205
22.09354
15878
сообраќај
Скопје
07.10.2019
06.10.2019
42.003812
21.452246
15879
сообраќај
Струмица
07.10.2019
06.10.2019
41.441441
22.64183
15880
сообраќај
Велес
07.10.2019
05.10.2019
41.73
21.78
15881
сообраќај
Кавадарци
ул."7-ми Септември"
07.10.2019
06.10.2019
41.411192
21.9982338
15882
сообраќај
Штип
07.10.2019
05.10.2019
41.75
22.2
15883
сообраќај
Куманово
07.10.2019
06.10.2019
42.13337
21.72584
15884
друго
Струмица
07.10.2019
06.10.2019
41.441441
22.64183
15885
сообраќај
Струга
с.Велешта
07.10.2019
06.10.2019
41.1775
20.6788889
15886
сообраќај
Битола
07.10.2019
06.10.2019
41.032799
21.34029
15887
друго
Битола
ул."Димитрие Чуповски"
07.10.2019
06.10.2019
41.032799
21.34029
15888
друго
Скопје
07.10.2019
06.10.2019
42.003812
21.452246
15889
друго
Скопје
ул."Вера Јоциќ"
07.10.2019
06.10.2019
42.003812
21.452246
15890
друго
Скопје
с. Брњарци
08.10.2019
07.10.2019
42.003812
21.452246
15891
друго
Скопје
бул."Партизански
08.10.2019
07.10.2019
42.003812
21.452246
15892
друго
Битола
ул."Цветан Димов"
08.10.2019
07.10.2019
41.032799
21.34029
15893
сообраќај
Скопје
08.10.2019
07.10.2019
42.003812
21.452246
15894
друго
Скопје
улица "Волгоградска"
08.10.2019
07.10.2019
42.003812
21.452246
15895
сообраќај
Битола
08.10.2019
07.10.2019
41.032799
21.34029
15896
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
08.10.2019
07.10.2019
42.003812
21.452246
15897
сообраќај
Тетово
с.Долно Палчиште
09.10.2019
09.10.2019
42.00864
20.974159
15898
друго
Скопје
ул."Самоилова"
09.10.2019
09.10.2019
42.003812
21.452246
15899
друго
Гостивар
с.Мало Турчане
09.10.2019
08.10.2019
41.800911
20.914169
15900
друго
Скопје
09.10.2019
09.10.2019
42.003812
21.452246
15901
друго
Скопје
09.10.2019
08.10.2019
42.003812
21.452246
15902
друго
Скопје
09.10.2019
08.10.2019
42.003812
21.452246
15903
сообраќај
Прилеп
09.10.2019
08.10.2019
41.35173
21.56214
15904
сообраќај
Скопје
09.10.2019
08.10.2019
42.003812
21.452246
15905
друго
с.Тимјаник
09.10.2019
08.10.2019
41.49205
22.09354
15906
друго
Штип
09.10.2019
08.10.2019
41.75
22.2
15907
друго
Битола
ул."Крсте Асенов"
09.10.2019
08.10.2019
41.032799
21.34029
15908
друго
Велес
09.10.2019
08.10.2019
41.73
21.78
15909
друго
Скопје
ул."Васил Ѓоргов"
09.10.2019
08.10.2019
42.003812
21.452246
15910
документи
Гостивар
ул."101"
10.10.2019
10.10.2019
41.800911
20.914169
15911
друго
Скопје
11.10.2019
10.10.2019
42.003812
21.452246
15912
друго
Скопје
улицата "Скупи"
11.10.2019
10.10.2019
42.003812
21.452246
15913
друго
с.Жеровјане.
11.10.2019
11.10.2019
41.49205
22.09354
15914
друго
Тетово
с.Чегране,гостиварско
11.10.2019
10.10.2019
42.00864
20.974159
15915
оружје
Тетово
с.Чегране,гостиварско
11.10.2019
11.10.2019
42.00864
20.974159
15916
друго
Прилеп
с.Драгош,битолско
11.10.2019
10.10.2019
41.35173
21.56214
15917
друго
11.10.2019
10.10.2019
41.49205
22.09354
15918
друго
Скопје
11.10.2019
10.10.2019
42.003812
21.452246
15919
друго
Битола
11.10.2019
10.10.2019
41.032799
21.34029
15920
друго
Тетово
11.10.2019
10.10.2019
42.00864
20.974159
15921
документи
Куманово
с.Черкези
11.10.2019
11.07.2019
42.13337
21.72584
15922
сообраќај
Тетово
с.Церово,тетовско,кај
12.10.2019
11.10.2019
42.00864
20.974159
15923
друго
Скопје
улицата "Македонско- Косовска бригада"
12.10.2019
11.10.2019
42.003812
21.452246
15924
друго
Скопје
12.10.2019
11.10.2019
42.003812
21.452246
15925
друго
Скопје
12.10.2019
11.10.2019
42.003812
21.452246
15926
сообраќај
Битола
с.Лескоец,охридско
12.10.2019
11.10.2019
41.032799
21.34029
15927
друго
Скопје
улицата "50-та Девизија"
12.10.2019
12.10.2019
42.003812
21.452246
15928
сообраќај
Прилеп
с.Требош
12.10.2019
12.10.2019
41.35173
21.56214
15929
друго
Тетово
с.Долна Бањица
12.10.2019
12.10.2019
42.00864
20.974159
15930
друго
Тетово
с.Камењане
12.10.2019
11.10.2019
42.00864
20.974159
15931
друго
Прилеп
12.10.2019
11.10.2019
41.35173
21.56214
15932
сообраќај
Скопје
12.10.2019
11.10.2019
42.003812
21.452246
15933
сообраќај
Штип
ул."Христијан Тодоровски Карпош"
12.10.2019
11.10.2019
41.75
22.2
15934
сообраќај
Богданци
с.Марвинци
13.10.2019
13.10.2019
41.2030556
22.5755556
15935
друго
Скопје
13.10.2019
12.10.2019
42.003812
21.452246
15936
документи
Скопје
13.10.2019
12.10.2019
42.003812
21.452246
15937
дрога
Гостивар
с.Здуње
13.10.2019
02.10.2019
41.800911
20.914169
15938
дрога
Струга
с.Октиси,струшко
13.10.2019
01.07.2019
41.1775
20.6788889
15939
друго
Скопје
с.Сарај,скопско
13.10.2019
31.07.2019
42.003812
21.452246
15940
сообраќај
Берово
улицата "Задарска"
13.10.2019
12.10.2019
41.71
22.85
15941
друго
Скопје
13.10.2019
12.10.2019
42.003812
21.452246
15942
сообраќај
Штип
13.10.2019
12.10.2019
41.75
22.2
15943
друго
Скопје
ул."Ангел Димовски"
14.10.2019
14.10.2019
42.003812
21.452246
15944
друго
Скопје
бул."Кочо
14.10.2019
13.10.2019
42.003812
21.452246
15945
сообраќај
Струмица
с.Баница
14.10.2019
13.10.2019
41.441441
22.64183
15946
друго
Штип
14.10.2019
13.10.2019
41.75
22.2
15947
сообраќај
Охрид
бул."Туристичка"
14.10.2019
13.10.2019
41.12162
20.819441
15948
сообраќај
Скопје
14.10.2019
13.10.2019
42.003812
21.452246
15949
сообраќај
Скопје
ул."Џон Кенеди"
14.10.2019
13.10.2019
42.003812
21.452246
15950
сообраќај
Битола
14.10.2019
13.10.2019
41.032799
21.34029
15951
кражба
Тетово
ул."Иво Рибар Лола"
14.10.2019
13.10.2019
42.00864
20.974159
15952
друго
Кичево
ул."Јане Сандански"
14.10.2019
13.10.2019
41.5177778
20.9655556
15953
друго
Струга
14.10.2019
12.10.2019
41.1775
20.6788889
15954
насилство
Битола
с.Новаци, Л.К.(37)
14.10.2019
13.10.2019
41.032799
21.34029
15955
друго
Скопје
15.10.2019
14.10.2019
42.003812
21.452246
15956
друго
Куманово
15.10.2019
14.10.2019
42.13337
21.72584
15957
сообраќај
Тетово
15.10.2019
14.10.2019
42.00864
20.974159
15958
сообраќај
Тетово
с.Требош
15.10.2019
15.10.2019
42.00864
20.974159
15959
друго
Тетово
с.Глоѓи
15.10.2019
14.10.2019
42.00864
20.974159
15960
сообраќај
Скопје
15.10.2019
14.10.2019
42.003812
21.452246
15961
оружје
Прилеп
16.10.2019
15.10.2019
41.35173
21.56214
15962
кражба
Прилеп
16.10.2019
11.10.2019
41.35173
21.56214
15963
друго
Скопје
бул."Партизански
16.10.2019
16.10.2019
42.003812
21.452246
15964
друго
Скопје
16.10.2019
15.10.2019
42.003812
21.452246
15965
друго
Гостивар
с.Горно Нерези
16.10.2019
15.10.2019
41.800911
20.914169
15966
друго
Скопје
16.10.2019
15.10.2019
42.003812
21.452246
15967
сообраќај
Скопје
ул."Босна и Херцеговина"
16.10.2019
15.10.2019
42.003812
21.452246
15968
друго
Крива Паланка
16.10.2019
15.10.2019
42.2173226
22.28609
15969
друго
Битола
с.Драгош
16.10.2019
15.10.2019
41.032799
21.34029
15970
сообраќај
Прилеп
16.10.2019
15.10.2019
41.35173
21.56214
15971
сообраќај
Велес
16.10.2019
15.10.2019
41.73
21.78
15972
друго
Скопје
ул."Иван Цанкар"
16.10.2019
15.10.2019
42.003812
21.452246
15973
друго
Битола
с.Живојно
16.10.2019
15.10.2019
41.032799
21.34029
15974
друго
Скопје
ул."Диме Мечето"
16.10.2019
15.10.2019
42.003812
21.452246
15975
сообраќај
Скопје
16.10.2019
15.10.2019
42.003812
21.452246
15976
друго
Куманово
17.10.2019
16.10.2019
42.13337
21.72584
15977
друго
Скопје
17.10.2019
16.10.2019
42.003812
21.452246
15978
друго
Куманово
17.10.2019
16.10.2019
42.13337
21.72584
15979
друго
Скопје
ул."Огражден"
17.10.2019
16.10.2019
42.003812
21.452246
15980
друго
Гостивар
17.10.2019
16.10.2019
41.800911
20.914169
15981
сообраќај
Прилеп
17.10.2019
16.10.2019
41.35173
21.56214
15982
сообраќај
Скопје
17.10.2019
16.10.2019
42.003812
21.452246
15983
сообраќај
Скопје
с.Визбегово
17.10.2019
16.10.2019
42.003812
21.452246
15984
сообраќај
Велес
17.10.2019
16.10.2019
41.73
21.78
15985
сообраќај
Битола
17.10.2019
16.10.2019
41.032799
21.34029
15986
друго
Куманово
18.10.2019
17.10.2019
42.13337
21.72584
15987
друго
Скопје
бул."Јане
18.10.2019
17.10.2019
42.003812
21.452246
15988
сообраќај
Прилеп
18.10.2019
17.10.2019
41.35173
21.56214
15989
друго
Гостивар
с.Градец.
18.10.2019
17.10.2019
41.800911
20.914169
15990
сообраќај
Скопје
18.10.2019
17.10.2019
42.003812
21.452246
15991
друго
Скопје
улица "Владимир Комаров"
18.10.2019
17.10.2019
42.003812
21.452246
15992
сообраќај
Прилеп
ул."Кеј 19-ти Септември"
18.10.2019
17.10.2019
41.35173
21.56214
15993
сообраќај
Велес
18.10.2019
17.10.2019
41.73
21.78
15994
друго
Скопје
ул."Борис Сарафов"
18.10.2019
17.10.2019
42.003812
21.452246
15995
документи
Куманово
19.10.2019
01.01.2013
42.13337
21.72584
15996
кражба
Скопје
бул."Партизански
19.10.2019
18.10.2019
42.003812
21.452246
15997
друго
Тетово
с.Селце
19.10.2019
18.10.2019
42.00864
20.974159
15998
дрога
Гостивар
с.Добридол
19.10.2019
14.01.2019
41.800911
20.914169
15999
друго
Тетово
с.Пирок
19.10.2019
18.10.2019
42.00864
20.974159
16000
дрога
Штип
19.10.2019
09.10.2019
41.75
22.2
16001
друго
Тетово
19.10.2019
19.10.2019
42.00864
20.974159
16002
друго
Тетово
с.Требош
19.10.2019
18.10.2019
42.00864
20.974159
16003
друго
Скопје
ул."Пролет"
19.10.2019
18.10.2019
42.003812
21.452246
16004
друго
Скопје
19.10.2019
19.10.2019
42.003812
21.452246
16005
друго
Скопје
20.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16006
друго
Скопје
20.10.2019
19.10.2019
42.003812
21.452246
16007
друго
Кочани
с.Чешиново
20.10.2019
23.08.2019
41.9166667
22.4166667
16008
дрога
Гостивар
20.10.2019
18.03.2019
41.800911
20.914169
16009
сообраќај
Прилеп
20.10.2019
19.10.2019
41.35173
21.56214
16010
друго
Скопје
20.10.2019
19.10.2019
42.003812
21.452246
16011
друго
Струга
20.10.2019
19.10.2018
41.1775
20.6788889
16012
сообраќај
Скопје
ул."Аминта Трети"
20.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16013
сообраќај
Гостивар
с.Неготино
20.10.2019
19.10.2019
41.800911
20.914169
16014
друго
Скопје
20.10.2019
19.10.2019
42.003812
21.452246
16015
друго
Куманово
21.10.2019
19.10.2019
42.13337
21.72584
16016
друго
Скопје
бул."Видое
21.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16017
сообраќај
Скопје
21.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16018
сообраќај
Скопје
ул."Јадранска магистрала"
21.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16019
сообраќај
Куманово
21.10.2019
21.10.2019
42.13337
21.72584
16020
сообраќај
Скопје
с.Инџиково
21.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16021
сообраќај
Кочани
21.10.2019
19.10.2019
41.9166667
22.4166667
16022
друго
Скопје
21.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16023
сообраќај
Велес
21.10.2019
20.10.2019
41.73
21.78
16024
сообраќај
Скопје
бул."Кочо
21.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16025
друго
Скопје
21.10.2019
20.10.2019
42.003812
21.452246
16026
друго
Куманово
22.10.2019
21.10.2019
42.13337
21.72584
16027
сообраќај
Скопје
с.Горно Нерези
22.10.2019
21.10.2019
42.003812
21.452246
16028
сообраќај
Тетово
с.Боговиње
22.10.2019
21.10.2019
42.00864
20.974159
16029
друго
Гостивар
ул."Живко Брајковски"
22.10.2019
21.10.2019
41.800911
20.914169
16030
друго
Прилеп
22.10.2019
21.10.2019
41.35173
21.56214
16031
друго
Битола
22.10.2019
21.10.2019
41.032799
21.34029
16032
кражба
Куманово
22.10.2019
15.04.2019
42.13337
21.72584
16033
друго
Прилеп
22.10.2019
07.05.2018
41.35173
21.56214
16034
друго
Прилеп
22.10.2019
21.10.2019
41.35173
21.56214
16035
сообраќај
Битола
с.Лавци
22.10.2019
21.10.2019
41.032799
21.34029
16036
сообраќај
Скопје
22.10.2019
21.10.2019
42.003812
21.452246
16037
сообраќај
Тетово
ул."Страшо Пинџур"
22.10.2019
21.10.2019
42.00864
20.974159
16038
сообраќај
Скопје
бул."Партизански
22.10.2019
21.10.2019
42.003812
21.452246
16039
сообраќај
Дебар
ул."Вељко Влаховиќ"
22.10.2019
21.10.2019
41.52
20.53
16040
друго
Скопје
ул."Св.Кирил и Методиј", нејзината
22.10.2019
21.10.2019
42.003812
21.452246
16041
дрога
Куманово
23.10.2019
22.10.2019
42.13337
21.72584
16042
дрога
Куманово
23.10.2019
22.10.2019
42.13337
21.72584
16043
дрога
Тетово
ул.153"
23.10.2019
23.10.2019
42.00864
20.974159
16044
дрога
Прилеп
с.Псача
23.10.2019
23.07.2019
41.35173
21.56214
16045
сообраќај
Велес
23.10.2019
23.10.2019
41.73
21.78
16046
друго
Скопје
улица "Женевска"
24.10.2019
23.10.2019
42.003812
21.452246
16047
друго
Скопје
улица "Љубљанска"
24.10.2019
24.10.2019
42.003812
21.452246
16048
друго
Скопје
24.10.2019
23.10.2019
42.003812
21.452246
16049
друго
Македонска Каменица
с.Тодоровци
24.10.2019
23.10.2019
42.0197222
22.5916667
16050
сообраќај
Скопје
24.10.2019
23.10.2019
42.003812
21.452246
16051
сообраќај
Скопје
улицата "Качанички Пат"
24.10.2019
23.10.2019
42.003812
21.452246
16052
сообраќај
Охрид
24.10.2019
23.10.2019
41.12162
20.819441
16053
сообраќај
Скопје
24.10.2019
23.10.2019
42.003812
21.452246
16054
сообраќај
Куманово
улица "Доне Божинов"
24.10.2019
23.10.2019
42.13337
21.72584
16055
друго
Куманово
25.10.2019
24.10.2019
42.13337
21.72584
16056
сообраќај
Скопје
с.Горно Нерези
25.10.2019
24.10.2019
42.003812
21.452246
16057
друго
Скопје
25.10.2019
24.10.2019
42.003812
21.452246
16058
друго
Тетово
ул."Борис Кидрич"
25.10.2019
24.10.2019
42.00864
20.974159
16059
сообраќај
Тетово
с.Синичане
25.10.2019
25.10.2019
42.00864
20.974159
16060
кражба
Скопје
25.10.2019
24.10.2019
42.003812
21.452246
16061
друго
Прилеп
25.10.2019
24.10.2019
41.35173
21.56214
16062
сообраќај
Прилеп
ул."Александар Македонски"
25.10.2019
24.10.2019
41.35173
21.56214
16063
сообраќај
Скопје
25.10.2019
24.10.2019
42.003812
21.452246
16064
сообраќај
Кичево
ул."Партизански одреди"
25.10.2019
24.10.2019
41.5177778
20.9655556
16065
друго
Скопје
ул."Галичник"
25.10.2019
24.10.2019
42.003812
21.452246
16066
сообраќај
Радовиш
с.Ињево
25.10.2019
24.10.2019
41.6361111
22.4666667
16067
друго
Скопје
ул."Владимир Комаров"
25.10.2019
24.10.2019
42.003812
21.452246
16068
документи
Скопје
ул."Самоилова"
27.10.2019
26.10.2019
42.003812
21.452246
16069
друго
Скопје
28.10.2019
27.10.2019
42.003812
21.452246
16070
друго
Прилеп
28.10.2019
27.10.2019
41.35173
21.56214
16071
друго
Скопје
ул."Васко Карангелевски"
28.10.2019
27.10.2019
42.003812
21.452246
16072
оружје
Гостивар
с.Калиште
28.10.2019
27.10.2019
41.800911
20.914169
16073
друго
Тетово
с.Лисец
28.10.2019
27.10.2019
42.00864
20.974159
16074
друго
Скопје
с.Кучково
28.10.2019
27.10.2019
42.003812
21.452246
16075
сообраќај
Скопје
28.10.2019
27.10.2019
42.003812
21.452246
16076
сообраќај
Охрид
с.Долно Лакочереј
28.10.2019
27.10.2019
41.12162
20.819441
16077
друго
Струмица
28.10.2019
26.10.2019
41.441441
22.64183
16078
друго
Скопје
28.10.2019
27.10.2019
42.003812
21.452246
16079
сообраќај
Велес
28.10.2019
26.10.2019
41.73
21.78
16080
сообраќај
Прилеп
с.Ропотово
28.10.2019
28.10.2019
41.35173
21.56214
16081
сообраќај
Битола
28.10.2019
27.10.2019
41.032799
21.34029
16082
друго
Скопје
с.Батинци
28.10.2019
27.10.2019
42.003812
21.452246
16083
друго
Прилеп
29.10.2019
28.10.2019
41.35173
21.56214
16084
документи
Делчево
29.10.2019
28.10.2019
41.9666667
22.7666667
16085
сообраќај
Велес
29.10.2019
28.10.2019
41.73
21.78
16086
сообраќај
Гостивар
с.Градец
29.10.2019
28.10.2019
41.800911
20.914169
16087
сообраќај
Скопје
29.10.2019
28.10.2019
42.003812
21.452246
16088
сообраќај
Скопје
ул."Македонско-косовска бригада"
29.10.2019
28.10.2019
42.003812
21.452246
16089
друго
Струмица
29.10.2019
28.10.2019
41.441441
22.64183
16090
сообраќај
Скопје
ул."7"
29.10.2019
28.10.2019
42.003812
21.452246
16091
друго
Штип
29.10.2019
28.10.2019
41.75
22.2
16092
друго
Скопје
бул."АСНОМ"
29.10.2019
28.10.2019
42.003812
21.452246
16093
кражба
Кратово
30.10.2019
29.10.2019
42.0781
22.1728
16094
кражба
Тетово
ул."Иљо Антевски-Смок"
30.10.2019
29.10.2019
42.00864
20.974159
16095
кражба
Гостивар
ул."Браќа Ѓиновски"
30.10.2019
29.10.2019
41.800911
20.914169
16096
сообраќај
Скопје
30.10.2019
29.10.2019
42.003812
21.452246
16097
сообраќај
Скопје
бул."Партизански
30.10.2019
29.10.2019
42.003812
21.452246
16098
сообраќај
Битола
30.10.2019
29.10.2019
41.032799
21.34029
16099
сообраќај
Прилеп
с.Моноспитово
30.10.2019
29.10.2019
41.35173
21.56214
16100
друго
Скопје
с.Арачиново
30.10.2019
29.10.2019
42.003812
21.452246
16101
друго
Скопје
30.10.2019
29.10.2019
42.003812
21.452246
16102
кражба
Охрид
31.10.2019
30.10.2019
41.12162
20.819441
16103
друго
Скопје
31.10.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16104
друго
Скопје
ул."Боро Тодоровиќ"
31.10.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16105
друго
Тетово
ул."Гоце Делчев"
31.10.2019
30.10.2019
42.00864
20.974159
16106
друго
Тетово
31.10.2019
30.10.2019
42.00864
20.974159
16107
друго
Скопје
с.Стајковци
31.10.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16108
друго
Куманово
ул."АВНОЈ"
31.10.2019
30.10.2019
42.13337
21.72584
16109
друго
Битола
бул."Крсте
31.10.2019
30.10.2019
41.032799
21.34029
16110
друго
Кавадарци
31.10.2019
30.10.2019
41.411192
21.9982338
16111
сообраќај
Скопје
ул."Христијан Тодоровски Карпош"
31.10.2019
30.10.2019
42.003812
21.452246
16112
сообраќај
Скопје
31.10.2019
30.10.2019
42.003812
21.452246
16113
сообраќај
Охрид
31.10.2019
30.10.2019
41.12162
20.819441
16114
сообраќај
Битола
31.10.2019
30.10.2019
41.032799
21.34029
16115
сообраќај
Тетово
ул."146"
31.10.2019
30.10.2019
42.00864
20.974159
16116
друго
Скопје
ул."Беаз Куле"
31.10.2019
30.10.2019
42.003812
21.452246
16117
друго
Скопје
01.11.2019
01.11.2019
42.003812
21.452246
16118
друго
Скопје
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16119
друго
Скопје
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16120
друго
Скопје
ул."Козле"
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16121
сообраќај
Скопје
ул."Коле Канински"
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16122
друго
Тетово
с.Порој
01.11.2019
31.10.2019
42.00864
20.974159
16123
друго
01.11.2019
31.10.2019
41
18
16124
друго
Тетово
ул."Јордан Златановски"
01.11.2019
31.10.2019
42.00864
20.974159
16125
сообраќај
Струга
с.Велешта
01.11.2019
31.10.2019
41.1775
20.6788889
16126
сообраќај
Скопје
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16127
сообраќај
Скопје
ул."23-ти Октомври"
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16128
друго
Скопје
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16129
друго
Скопје
ул."Бранко Заревски"
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16130
насилство
Скопје
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16131
сообраќај
Скопје
ул."Призренска-2"
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16132
друго
Битола
с.Драгош
01.11.2019
31.10.2019
41.032799
21.34029
16133
друго
Скопје
ул."Алексо Демниевски"
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16134
друго
Скопје
ул."Трета македонска бригада"
01.11.2019
31.10.2019
42.003812
21.452246
16135
сообраќај
Прилеп
с.Камењане
02.11.2019
02.11.2019
41.35173
21.56214
16136
друго
Тетово
улицата "Цветан Димов"
02.11.2019
01.11.2019
42.00864
20.974159
16137
друго
Македонски Брод
02.11.2019
01.11.2019
41.5124006
21.2159425
16138
друго
Прилеп
с.Ваксинце
02.11.2019
01.11.2019
41.35173
21.56214
16139
дрога
Битола
ул."Партизанска"
02.11.2019
30.09.2019
41.032799
21.34029
16140
дрога
ул."Ацо Аџи Илов"
02.11.2019
11.06.2019
41.49205
22.09354
16141
сообраќај
Охрид
улицата "Димитрија Чуповски"
02.11.2019
02.11.2019
41.12162
20.819441
16142
друго
Скопје
03.11.2019
03.11.2019
42.003812
21.452246
16143
друго
Скопје
с.Арачиново
03.11.2019
02.11.2019
42.003812
21.452246
16144
друго
Скопје
03.11.2019
02.11.2019
42.003812
21.452246
16145
друго
Гостивар
улицата "Живко Брајковски"
03.11.2019
02.11.2019
41.800911
20.914169
16146
друго
Гостивар
улицата "Гоце Делчев"
03.11.2019
02.11.2019
41.800911
20.914169
16147
друго
Гостивар
03.11.2019
03.11.2019
41.800911
20.914169
16148
сообраќај
Тетово
03.11.2019
30.11.-0001
42.00864
20.974159
16149
дрога
Струмица
с.Ракитец
03.11.2019
17.02.2019
41.441441
22.64183
16150
друго
Тетово
с.Голема Речица
03.11.2019
03.11.2019
42.00864
20.974159
16151
сообраќај
Скопје
улицата "Скупи"
03.11.2019
02.11.2019
42.003812
21.452246
16152
друго
Скопје
03.11.2019
02.11.2019
42.003812
21.452246
16153
друго
Скопје
улицата "Анри Барбис"
03.11.2019
02.11.2019
42.003812
21.452246
16154
сообраќај
Скопје
с.Долно Лисиче
03.11.2019
02.11.2019
42.003812
21.452246
16155
кражба
05.11.2019
04.11.2019
41.49205
22.09354
16156
кражба
Прилеп
ул."Гвадалахара"
05.11.2019
21.10.2019
41.35173
21.56214
16157
друго
Скопје
ул."Веле Марков"
05.11.2019
04.11.2019
42.003812
21.452246
16158
друго
Скопје
ул."Петар Ацев"
05.11.2019
04.11.2019
42.003812
21.452246
16159
друго
Скопје
ул."Жан Жорест"
05.11.2019
04.11.2019
42.003812
21.452246
16160
друго
Скопје
улица "Атанас Иљовски"
05.11.2019
04.11.2019
42.003812
21.452246
16161
сообраќај
Битола
05.11.2019
04.11.2019
41.032799
21.34029
16162
сообраќај
Крушево
с.Алданци
05.11.2019
04.11.2019
41.3705595
21.2502223
16163
сообраќај
Скопје
05.11.2019
04.11.2019
42.003812
21.452246
16164
сообраќај
Струга
с.Долна Белица
05.11.2019
04.11.2019
41.1775
20.6788889
16165
друго
Скопје
бул."Македонски
05.11.2019
04.11.2019
42.003812
21.452246
16166
друго
Скопје
ул."Жан Жорес"
06.11.2019
05.11.2019
42.003812
21.452246
16167
друго
Скопје
ул."Шарпланинска"
06.11.2019
05.11.2019
42.003812
21.452246
16168
друго
Скопје
06.11.2019
05.11.2019
42.003812
21.452246
16169
друго
Битола
06.11.2019
05.11.2019
41.032799
21.34029
16170
друго
Тетово
с.Лешок
06.11.2019
05.11.2019
42.00864
20.974159
16171
сообраќај
Скопје
06.11.2019
05.11.2019
42.003812
21.452246
16172
сообраќај
Скопје
ул."Втора македонска бригада"
06.11.2019
05.11.2019
42.003812
21.452246
16173
сообраќај
Велес
06.11.2019
05.11.2019
41.73
21.78
16174
друго
Скопје
бул."Кочо
06.11.2019
05.11.2019
42.003812
21.452246
16175
сообраќај
Битола
06.11.2019
05.11.2019
41.032799
21.34029
16176
сообраќај
Тетово
с.Боговиње
06.11.2019
05.11.2019
42.00864
20.974159
16177
оружје
Скопје
с.Огњанци
06.11.2019
05.11.2019
42.003812
21.452246
16178
друго
Скопје
ул."Бледски договор" бил
06.11.2019
05.11.2019
42.003812
21.452246
16179
друго
Прилеп
07.11.2019
06.11.2019
41.35173
21.56214
16180
документи
Крива Паланка
07.11.2019
06.11.2019
42.2173226
22.28609
16181
сообраќај
Скопје
07.11.2019
06.11.2019
42.003812
21.452246
16182
друго
Демир Капија
07.11.2019
05.11.2019
41.4051233
22.2413823
16183
друго
Скопје
ул."Питу Гули"
07.11.2019
06.11.2019
42.003812
21.452246
16184
друго
Скопје
07.11.2019
06.11.2019
42.003812
21.452246
16185
сообраќај
Битола
07.11.2019
06.11.2019
41.032799
21.34029
16186
друго
Тетово
08.11.2019
07.11.2019
42.00864
20.974159
16187
кражба
Гостивар
ул."Браќа Ѓиновски"
08.11.2019
07.11.2019
41.800911
20.914169
16188
сообраќај
Охрид
с.Пустец
08.11.2019
07.11.2019
41.12162
20.819441
16189
сообраќај
Скопје
08.11.2019
07.11.2019
42.003812
21.452246
16190
сообраќај
Скопје
улица "Благоја Стефковски"
08.11.2019
07.11.2019
42.003812
21.452246
16191
сообраќај
Кочани
08.11.2019
07.11.2019
41.9166667
22.4166667
16192
друго
Скопје
08.11.2019
07.11.2019
42.003812
21.452246
16193
сообраќај
Битола
08.11.2019
07.11.2019
41.032799
21.34029
16194
друго
Скопје
ул."Франц Месеснел"
08.11.2019
07.11.2019
42.003812
21.452246
16195
друго
Битола
с.Кременица
10.11.2019
09.11.2019
41.032799
21.34029
16196
дрога
Гостивар
10.11.2019
19.03.2019
41.800911
20.914169
16197
друго
Скопје
ул."Киро Фетак"
10.11.2019
09.11.2019
42.003812
21.452246
16198
сообраќај
Скопје
ул."Козле"
10.11.2019
09.11.2019
42.003812
21.452246
16199
друго
Скопје
ул."Франц Месеснел"
10.11.2019
09.11.2019
42.003812
21.452246
16200
сообраќај
Скопје
бул."Борис
10.11.2019
10.11.2019
42.003812
21.452246
16201
кражба
Скопје
ул."192"
10.11.2019
09.11.2019
42.003812
21.452246
16202
друго
Скопје
с.Батинци
10.11.2019
09.11.2019
42.003812
21.452246
16203
друго
Прилеп
11.11.2019
10.11.2019
41.35173
21.56214
16204
сообраќај
Скопје
11.11.2019
10.11.2019
42.003812
21.452246
16205
друго
Велес
11.11.2019
10.11.2019
41.73
21.78
16206
друго
Струмица
11.11.2019
10.11.2019
41.441441
22.64183