Карта на криминалот на Македонија
Сега кодот е отворен за сите. Придонеси!
Дома | Сите | Филтрирај | Податоци | Контакт | За нас sq en mk
Карта на криминалот на Македонија
Симнете ги сите податоци
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 > >>|
search-icon
опис:
id вид град адреса датум(обј.) датум г. шир. г. дол. опис

Избриши засекогаш?

Сменете ги вредноститевид:
град:
адреса:
датум(обј.):
датум:
Точни г.шир/г.дол.
г. шир.:
г. дол.:
опис:
3808
кражба
Битола
с.Љуботен
19.10.2013
18.10.2013
41.032799
21.34029
4064
сообраќај
Битола
03.12.2013
27.10.2013
41.032799
21.34029
7648
кражба
Битола
08.11.2015
08.11.2015
41.032799
21.34029
8672
дрога
Битола
25.03.2016
24.07.2015
41.032799
21.34029
12256
кражба
Битола
ул."Питу Гули"
08.10.2017
08.02.2010
41.0238973
21.3347069
993
кражба
Битола
бул.„1-ви Мај“
10.12.2011
30.11.-0001
41.0312398
21.3419335
3297
документи
Битола
с.Добрими
10.06.2013
08.12.2011
41.032799
21.34029
6625
насилство
Битола
02.04.2015
01.04.2015
41.032799
21.34029
8673
насилство
Битола
25.03.2016
22.02.2016
41.032799
21.34029
1506
друго
Битола
ул „Кирил и Методиј“
08.03.2012
07.03.2012
41.0286459
21.3337192
2274
сообраќај
Битола
ул „Кочо Десанот“
08.11.2012
27.09.2012
41.032799
21.34029
3042
сообраќај
Битола
с.Егри
10.04.2013
10.04.2013
41.032799
21.34029
5346
кражба
Битола
01.07.2014
09.02.2006
41.032799
21.34029
8674
насилство
Битола
25.03.2016
24.03.2016
41.032799
21.34029
14818
сообраќај
Битола
улица "Смилевски Конгрес"
18.11.2018
18.11.2018
41.032799
21.34029
5347
кражба
Битола
ул „Ѓорѓи Наумов“
01.07.2014
16.02.2008
41.0271515
21.3215648
2020
друго
Битола
17.09.2012
16.09.2012
41.032799
21.34029
3300
друго
Битола
ул „Далматинска“
10.06.2013
25.05.2010
41.032799
21.34029
4580
насилство
Битола
с.Велушина
27.02.2014
02.01.2014
40.9278402
21.3538093
11492
кражба
Битола
ул "Васа Пелагиќ"
12.05.2017
20.11.2016
41.0339287
21.3421334
1253
документи
Битола
с.Кравари
11.01.2012
10.01.2012
40.991
21.3786
9189
друго
Битола
31.05.2016
31.05.2016
41.032799
21.34029
10469
друго
Битола
ул "Мукос"
19.12.2016
18.12.2016
41.0374578
21.3327308
11493
кражба
Битола
12.05.2017
16.03.2017
41.032799
21.34029
12517
друго
Битола
13.11.2017
12.11.2017
41.032799
21.34029
1254
друго
Битола
ул.,,Едвард Кардељ“
11.01.2012
10.01.2011
41.0344143
21.3406688
3558
друго
Битола
с.Трновци
20.08.2013
19.08.2013
41.032799
21.34029
5094
сообраќај
Битола
с.Братиндол
12.05.2014
11.05.2014
41.031944
21.334722
5350
друго
Битола
бул „1-ви Мај“
01.07.2014
05.03.2014
41.031944
21.334722
12006
кражба
Битола
28.07.2017
27.07.2017
41.032799
21.34029
12774
кражба
Битола
01.01.2018
01.01.2018
41.032799
21.34029
3047
друго
Битола
с.Драгарино
14.04.2013
13.04.2013
41.032799
21.34029
4583
оружје
Битола
27.02.2014
18.12.2013
41.032799
21.34029
7655
кражба
Битола
с.Буково
09.11.2015
08.11.2015
40.9948935
21.3314522
10215
сообраќај
Битола
бул "1-ви Мај"
03.11.2016
02.11.2016
41.0314421
21.3316566
10727
друго
Битола
19.01.2017
18.01.2017
41.032799
21.34029
11495
сообраќај
Битола
12.05.2017
17.04.2017
41.032799
21.34029
5864
сообраќај
Битола
07.10.2014
06.10.2014
41.032799
21.34029
8424
насилство
Битола
28.02.2016
03.02.2016
41.032799
21.34029
13544
насилство
Битола
24.04.2018
23.04.2018
41.032799
21.34029
5353
дрога
Битола
01.07.2014
30.06.2014
41.032799
21.34029
1258
кражба
Битола
12.01.2012
08.01.2012
41.032799
21.34029
5610
кражба
Битола
21.08.2014
20.08.2014
41.032799
21.34029
8170
кражба
Битола
ул."Партизанска"
01.02.2016
31.01.2016
41.0241395
21.3223859
9450
кражба
Битола
с.Лавци
15.07.2016
14.07.2016
41.0150612
21.3035059
13034
насилство
Битола
18.02.2018
17.02.2018
41.032799
21.34029
235
сообраќај
Битола
с.Ношпал
28.07.2011
28.07.2011
41.1828
21.4514
4588
кражба
Битола
с.Братин
28.02.2014
16.12.2013
41.0241301
21.3029348
6380
насилство
Битола
ул „Девеани“
09.02.2015
08.02.2002
41.0353439
21.3387814
11244
друго
Битола
ул "Мирче Ацев"
31.03.2017
31.03.2017
41.0329277
21.329535
2029
кражба
Битола
ул „Блаже Рогозинарот“
18.09.2012
15.09.2012
41.0313277
21.3403172
4589
дрога
Битола
28.02.2014
26.02.2014
41.032799
21.34029
14573
насилство
Битола
бул "Крсте Мисирков"
11.08.2018
10.08.2018
41.032799
21.34029
238
документи
Битола
29.07.2011
28.07.2011
41.032799
21.34029
2286
насилство
Битола
с.Могила
13.11.2012
25.09.2012
41.1080556
21.3783333
8430
кражба
Битола
29.02.2016
22.02.2016
41.032799
21.34029
10478
друго
Битола
21.12.2016
26.11.2016
41.032799
21.34029
10223
оружје
Битола
ул "Владимир Назор"
04.11.2016
04.11.2016
41.0311589
21.3316619
11503
сообраќај
Битола
ул."Васко Карангелевски"
14.05.2017
13.05.2017
41.0280135
21.3139071
12015
кражба
Битола
28.07.2017
08.10.2015
41.032799
21.34029
15343
сообраќај
Битола
с.Тополчани
04.08.2019
03.08.2019
41.032799
21.34029
1776
кражба
Битола
с.Гермијан
09.05.2012
08.05.2012
40.9170357
21.5304344
3568
кражба
Битола
с.Острец
22.08.2013
16.08.2013
41.032799
21.34029
1777
друго
Битола
ул „Панде Кајзерот“
09.05.2012
07.03.2012
41.032799
21.34029
2545
сообраќај
Битола
31.12.2012
27.07.2012
41.032799
21.34029
2801
кражба
Битола
ул „Ѓорѓи Зековски“
22.02.2013
21.02.2013
41.0060375
21.3479537
3569
друго
Битола
22.08.2013
20.08.2013
41.032799
21.34029
5617
дрога
Битола
ул „Ленинова“
25.08.2014
24.08.2014
41.031944
21.334722
8433
дрога
Битола
29.02.2016
30.11.2015
41.032799
21.34029
9457
кражба
Битола
17.07.2016
16.07.2016
41.032799
21.34029
12529
сообраќај
Битола
ул "Македонски гемиџии"
16.11.2017
15.11.2017
41.0303603
21.3483085
12785
сообраќај
Битола
с. Кажани
05.01.2018
04.01.2018
41.032799
21.34029
7154
друго
Битола
с.Долно Српци
26.07.2015
26.07.2015
41.175833
21.363333
8434
дрога
Битола
29.02.2016
07.10.2015
41.032799
21.34029
9970
кражба
Битола
27.09.2016
27.04.2016
41.032799
21.34029
1523
насилство
Битола
ул „Борис Кидрич“
13.03.2012
12.03.2012
41.0879121
21.0091865
3571
дрога
Битола
22.08.2013
20.08.2013
41.032799
21.34029
4595
дрога
Битола
28.02.2014
19.03.2013
41.032799
21.34029
8435
дрога
Битола
29.02.2016
06.07.2015
41.032799
21.34029
8691
друго
Битола
с.Грешница
27.03.2016
26.03.2016
41.032799
21.34029
8947
друго
Битола
ул."Мукос"
26.04.2016
25.04.2016
41.0389609
21.3312555
9971
кражба
Битола
27.09.2016
20.05.2016
41.032799
21.34029
10995
друго
Битола
25.02.2017
25.02.2017
41.032799
21.34029
2036
дрога
Битола
18.09.2012
17.09.2012
41.032799
21.34029
2804
друго
Битола
с.Егри
22.02.2013
27.01.2013
40.9644651
21.4275176
4596
сообраќај
Битола
ул „Македонска Фаланга“
28.02.2014
27.02.2014
41.0196204
21.3413729
5364
сообраќај
Битола
ул „7-ми Јули“
02.07.2014
01.07.2014
41.0386721
21.3403563
8180
сообраќај
Битола
ул "Новачки пат"
02.02.2016
01.02.2016
41.0397322
21.3604099
4085
кражба
Битола
06.12.2013
05.12.2013
41.032799
21.34029
7413
друго
Битола
с.Породин
20.09.2015
19.09.2015
40.9370749
21.3746761
4086
документи
Битола
06.12.2013
21.07.2013
41.032799
21.34029
4854
кражба
Битола
07.04.2014
27.03.2014
41.032799
21.34029
6134
кражба
Битола
19.12.2014
18.12.2014
41.032799
21.34029
11254
кражба
Битола
ул."Мирче Ацев"
01.04.2017
31.03.2017
41.0329277
21.329535
12790
кражба
Битола
с.Могила
05.01.2018
03.01.2018
41.032799
21.34029
6135
документи
Битола
19.12.2014
18.12.2014
41.032799
21.34029
7671
друго
Битола
11.11.2015
10.11.2015
41.032799
21.34029
10999
сообраќај
Битола
25.02.2017
24.02.2017
41.032799
21.34029
4856
дрога
Битола
07.04.2014
06.04.2014
41.032799
21.34029
9208
сообраќај
Битола
ул."Македонска Фаланга"
02.06.2016
02.06.2016
41.0196172
21.3413856
10488
кражба
Битола
ул "Климент Охридски"
22.12.2016
29.01.2016
41.0248377
21.3344273
13560
сообраќај
Битола
25.04.2018
24.04.2018
41.032799
21.34029
15096
сообраќај
Битола
05.06.2019
04.06.2019
41.032799
21.34029
4857
кражба
Битола
07.04.2014
29.03.2014
41.032799
21.34029
6905
друго
Битола
29.05.2015
28.05.2015
41.032799
21.34029
9721
кражба
Битола
бул "1-ви Мај"
11.08.2016
09.08.2016
41.0314421
21.3316566
11769
кражба
Битола
ул "Димче Лахчански"
21.06.2017
20.06.2017
41.0236104
21.3113724
6906
друго
Битола
с.Кажани
29.05.2015
28.05.2015
41.065508
21.1477567
10490
кражба
Битола
22.12.2016
21.12.2016
41.032799
21.34029
763
оружје
Битола
с.Секирани
02.11.2011
01.11.2011
41.1225
21.2653
2811
документи
Битола
26.02.2013
25.02.2013
41.032799
21.34029
6651
насилство
Битола
05.04.2015
05.04.2015
41.032799
21.34029
7675
друго
Битола
ул "Стрчин"
11.11.2015
10.11.2015
41.0353439
21.3387814
10491
документи
Битола
22.12.2016
07.10.2016
41.032799
21.34029
10747
сообраќај
Битола
21.01.2017
20.01.2017
41.032799
21.34029
13563
кражба
Битола
улицата "Џон Кенеди"
25.04.2018
25.04.2018
41.032799
21.34029
3836
сообраќај
Битола
26.10.2013
25.10.2013
41.032799
21.34029
8188
друго
Битола
02.02.2016
01.02.2016
41.032799
21.34029
3069
насилство
Битола
с.Могила
17.04.2013
19.02.2013
41.032799
21.34029
12541
сообраќај
Битола
бул."Никола
19.11.2017
18.11.2017
41.0260538
21.340701
6398
сообраќај
Битола
с.Беранци
14.02.2015
13.02.2015
41.1589
21.3597
6910
кражба
Битола
30.05.2015
30.05.2015
41.032799
21.34029
8190
дрога
Битола
02.02.2016
03.09.2015
41.032799
21.34029
5631
сообраќај
Битола
28.08.2014
27.08.2014
41.032799
21.34029
9727
кражба
Битола
с.Ношпал
12.08.2016
11.08.2016
41.1830975
21.4499464
10239
друго
Битола
с.Кукуречани
05.11.2016
04.11.2016
41.0943695
21.324745
11775
сообраќај
Битола
ул "Благојче Сиљановски"
21.06.2017
21.06.2017
41.032799
21.34029
14335
оружје
Битола
улицата "Партизанска"
22.07.2018
21.07.2018
41.024006
21.3232956
1536
сообраќај
Берово
15.03.2012
15.03.2012
41.71
22.85
14848
насилство
Берово
с.Двориште
03.12.2018
02.12.2018
41.71
22.85
1796
насилство
Берово
ул.„Задарска“
07.06.2012
06.06.2012
41.708782
22.8508932
7429
кражба
Берово
с.Ротино
23.09.2015
20.04.2015
41.71
22.85
4105
сообраќај
Берово
с.Русиново
10.12.2013
22.11.2013
41.71
22.85
523
насилство
Берово
ул „Маршал Тито“
21.09.2011
20.09.2011
41.7074577
22.8563927
782
сообраќај
Берово
с.Будинарци
05.11.2011
04.11.2011
41.7642
22.7756
13842
друго
Берово
улицата "Пионерска"
24.05.2018
23.05.2018
41.71
22.85
6164
друго
Берово
23.12.2014
19.10.2014
41.71
22.85
1562
сообраќај
Берово
с.Русиново
21.03.2012
20.03.2012
41.687271
22.807245
15132
друго
Берово
с.Русиново
23.06.2019
22.06.2019
41.71
22.85
1309
насилство
Берово
с.Двориште
23.01.2012
22.01.2012
41.5854185
22.9282215
10272
сообраќај
Берово
с.Ангелци.
09.11.2016
14.10.2016
41.4797171
22.6153953
1057
сообраќај
Берово
17.12.2011
16.12.2011
41.71
22.85
6689
сообраќај
Берово
10.04.2015
09.04.2015
41.71
22.85
9507
друго
Берово
с.Двориште
22.07.2016
21.07.2016
41.5904127
22.9185404
3622
оружје
Берово
ул „Кеј Младина“
06.09.2013
05.09.2013
41.71
22.85
10790
друго
Берово
27.01.2017
24.01.2017
41.71
22.85
6183
кражба
Берово
с.Митрашинци
26.12.2014
14.11.2014
41.7817121
22.7420274
10535
кражба
Берово
27.12.2016
26.12.2016
41.71
22.85
3624
оружје
Берово
с.Двориште
06.09.2013
24.06.2013
41.71
22.85
1833
сообраќај
Берово
26.06.2012
19.06.2012
41.71
22.85
10794
сообраќај
Берово
с.Думановце
27.01.2017
23.08.2016
41.71
22.85
1835
сообраќај
Берово
26.06.2012
19.06.2012
41.71
22.85
9008
сообраќај
Берово
с.Дабиле
07.05.2016
06.05.2016
41.4420124
22.6883969
11572
друго
Берово
20.05.2017
19.05.2017
41.71
22.85
825
кражба
Берово
13.11.2011
12.11.2011
41.71
22.85
3646
насилство
Берово
13.09.2013
12.09.2013
41.71
22.85
14911
сообраќај
Берово
с.Тработивиште
03.02.2019
02.02.2019
41.71
22.85
5696
насилство
Берово
12.09.2014
16.08.2014
41.71
22.85
15169
сообраќај
Берово
09.07.2019
08.07.2019
41.71
22.85
1858
насилство
Берово
ул „Задарска“
04.07.2012
06.06.2012
41.708782
22.8508932
9795
друго
Берово
ул."Илинденска"
22.08.2016
21.08.2016
41.7642252
22.8896907
15430
дрога
Берово
улицата "Буковик"
17.08.2019
29.11.2018
41.71
22.85
2120
насилство
Берово
08.10.2012
25.08.2012
41.71
22.85
8009
друго
Берово
ул "Страшо Пинџур"
31.12.2015
30.12.2015
41.7060632
22.8552379
11595
документи
Берово
23.05.2017
15.04.2017
41.71
22.85
11598
сообраќај
Берово
23.05.2017
04.11.2016
41.71
22.85
12878
кражба
Берово
с.Вирче
20.01.2018
19.01.2018
41.71
22.85
11599
сообраќај
Берово
23.05.2017
10.11.2016
41.71
22.85
13648
сообраќај
Берово
село Смојмирово
03.05.2018
30.04.2018
41.71
22.85
7507
друго
Берово
07.10.2015
06.10.2015
41.71
22.85
3926
документи
Берово
07.11.2013
06.11.2013
41.71
22.85
1881
кражба
Берово
с.Ратево
19.07.2012
18.07.2012
41.675989
22.850847
4442
оружје
Берово
07.02.2014
19.12.2013
41.71
22.85
10332
друго
Берово
ул "Димитар Влахов"
21.10.2016
20.11.2016
41.7060956
22.8506058
1117
кражба
Берово
22.12.2011
21.12.2011
41.71
22.85
1374
друго
Берово
03.02.2012
02.02.2012
41.71
22.85
12639
друго
Берово
08.12.2017
07.12.2017
41.71
22.85
10850
дрога
Берово
02.02.2017
01.02.2017
41.71
22.85
10851
дрога
Берово
02.02.2017
27.08.2016
41.71
22.85
5989
насилство
Берово
26.10.2014
25.10.2014
41.71
22.85
8551
кражба
Берово
с. Црник
11.03.2016
13.06.2015
41.8213643
22.8827937
14952
друго
Берово
10.03.2019
09.03.2019
41.71
22.85
3947
друго
Берово
с.Смојмирово
12.11.2013
11.11.2013
41.71
22.85
10349
сообраќај
Берово
22.10.2016
03.05.2016
41.71
22.85
14957
сообраќај
Берово
улица "Моша Пијаде"
16.03.2019
16.03.2019
41.71
22.85
878
кражба
Берово
21.11.2011
20.11.2011
41.71
22.85
882
друго
Берово
21.11.2011
20.11.2011
41.71
22.85
8822
дрога
Берово
ул "Првомајска"
08.04.2016
30.11.2015
41.7614424
22.8951761
12662
кражба
Берово
14.12.2017
15.10.2017
41.71
22.85
7543
кражба
Берово
16.10.2015
28.08.2015
41.71
22.85
8823
дрога
Берово
08.04.2016
10.09.2015
41.71
22.85
2684
документи
Берово
с.Русиново
30.01.2013
29.01.2013
41.687271
22.807245
14973
друго
Берово
с.Двориште
23.03.2019
22.03.2019
41.71
22.85
1662
сообраќај
Берово
с.Двориште
03.04.2012
02.04.2012
41.5854185
22.9282215
1663
сообраќај
Берово
с.Двориште
03.04.2012
02.04.2012
41.5854185
22.9282215
384
насилство
Берово
ул.„27“
28.08.2011
28.08.2011
41.71
22.85
10113
сообраќај
Берово
ул "Маршал Тито"
18.10.2016
17.10.2016
41.708245
22.8559425
9604
оружје
Берово
31.07.2016
30.07.2016
41.71
22.85
3465
кражба
Берово
ул.„Моша Пијаде“
03.08.2013
02.08.2013
41.71
22.85
14219
сообраќај
Берово
с.Будинарци
29.06.2018
28.06.2018
41.71
22.85
4748
документи
Берово
27.03.2014
30.12.2013
41.71
22.85
4749
документи
Берово
27.03.2014
30.12.2013
41.71
22.85
3217
насилство
Берово
27.05.2013
18.05.2013
41.71
22.85
10641
друго
Берово
11.01.2017
10.01.2017
41.71
22.85
1430
документи
Берово
с.Владимирово
15.02.2012
14.02.2012
41.71
22.7928
4758
кражба
Берово
с.Двориште.
28.03.2014
10.03.2014
41.586667
22.926667
8599
друго
Берово
17.03.2016
16.03.2016
41.71
22.85
10648
друго
Берово
с.Смојмирово
11.01.2017
20.11.2016
41.7360607
22.8418321
3737
кражба
Берово
01.10.2013
30.11.-0001
41.71
22.85
3742
кражба
Берово
02.10.2013
30.11.-0001
41.71
22.85
15275
сообраќај
Берово
26.07.2019
25.07.2019
41.71
22.85
1709
друго
Берово
с.Русиново
23.04.2012
29.03.2012
41.687271
22.807245
4525
оружје
Берово
20.02.2014
22.04.2013
41.71
22.85
174
друго
Берово
21.07.2011
20.07.2011
41.71
22.85
5304
кражба
Берово
с.Русиново
25.06.2014
13.06.2014
41.687271
22.807245
9145
документи
Берово
с.Двориште
27.05.2016
26.05.2016
41.5904127
22.9185404
12217
друго
Берово
01.10.2017
29.09.2017
41.71
22.85
14265
сообраќај
Берово
10.07.2018
09.07.2018
41.71
22.85
9149
кражба
Берово
27.05.2016
26.05.2016
41.71
22.85
6335
дрога
Берово
31.01.2015
07.10.2014
41.71
22.85
1474
друго
Берово
21.02.2012
20.02.2012
41.71
22.85
451
друго
Берово
с.Негрево
05.09.2011
04.09.2011
41.777969
22.897382
1987
сообраќај
Берово
10.09.2012
09.09.2012
41.71
22.85
11973
сообраќај
Берово
с.Смојмирово
24.07.2017
02.04.2017
41.71
22.85
6854
сообраќај
Берово
с.Владимирово
21.05.2015
20.05.2015
41.7088079
22.7911863
1995
насилство
Берово
с.Умлена
13.09.2012
12.09.2012
41.769903
22.836256
1996
кражба
Берово
с.Смојмирово
13.09.2012
12.09.2012
41.735838
22.843637
13004
друго
Берово
11.02.2018
09.02.2018
41.71
22.85
1999
документи
Берово
13.09.2012
12.09.2012
41.71
22.85
11215
друго
Берово
28.03.2017
15.01.2015
41.71
22.85
2512
друго
Берово
с.Едрениково
25.12.2012
24.12.2012
41.5056
22.5875
7380
кражба
Берово
с.Двориште
09.09.2015
16.08.2015
41.5904127
22.9185404
5589
насилство
Берово
17.08.2014
16.08.2014
41.71
22.85
5081
насилство
Берово
10.05.2014
09.05.2014
41.71
22.85
7385
документи
Берово
10.09.2015
12.02.2014
41.71
22.85
9694
сообраќај
Берово
ул."11-ти Октомври"
09.08.2016
08.07.2016
41.7024991
22.8548828
14559
насилство
Берово
с.Двориште
10.08.2018
04.07.2018
41.5904127
22.9185404
1504
кражба
Берово
08.03.2012
07.03.2012
41.71
22.85
226
кражба
Берово
с.Чифлик
27.07.2011
30.11.-0001
41.7592
22.8594
4834
оружје
Берово
04.04.2014
05.07.2013
41.71
22.85
996
кражба
Берово
с.Мигрево
10.12.2011
22.11.2011
41.71
22.85
5093
сообраќај
Берово
с.Русиново
12.05.2014
11.05.2014
41.687271
22.807245
2278
насилство
Берово
с.Митрашинци
09.11.2012
09.11.2012
41.7756
22.7394
12777
оружје
Берово
с. Будинарци-Берово
01.01.2018
31.12.2017
41.763584
22.7746064
4842
сообраќај
Берово
ул.„Илинденска“
05.04.2014
05.04.2014
41.71
22.85
4845
насилство
Берово
ул.„Јуриј Гагарин“
06.04.2014
05.04.2014
41.71
22.85
4590
кражба
Берово
28.02.2014
27.02.2014
41.71
22.85
11758
друго
Берово
с.Русиново
19.06.2017
22.12.2016
41.6876419
22.807572
4079
насилство
Берово
05.12.2013
04.12.2013
41.71
22.85
10479
кражба
Берово
с.Двориште
21.12.2016
14.10.2016
41.5904127
22.9185404
7920
кражба
Берово
18.12.2015
12.11.2015
41.71
22.85
10480
документи
Берово
21.12.2016
20.12.2016
41.71
22.85
1778
документи
Берово
с.Двориште
09.05.2012
22.03.2012
41.5854185
22.9282215
9458
сообраќај
Берово
с.Двориште
17.07.2016
16.07.2016
41.5904127
22.9185404
13813
друго
Берово
с.Русиново
16.05.2018
15.05.2018
41.6876419
22.807572
4855
друго
Берово
с.Мачево
07.04.2014
03.04.2014
41.7486
22.7947
15351
насилство
Берово
с.Двориште
05.08.2019
04.08.2019
41.71
22.85
3066
документи
Берово
16.04.2013
15.04.2013
41.71
22.85
11774
сообраќај
Берово
с.Бања општина Чешиново
21.06.2017
20.06.2017
41.71
22.85
9983
друго
Берово
ул."Маршал Тито"
29.09.2016
28.09.2016
41.708245
22.8559425
2048
друго
19.09.2012
18.09.2012
41
18
10752
друго
22.01.2017
21.01.2017
41
18
13313
друго
30.03.2018
29.03.2018
41
18
517
кражба
19.09.2011
18.09.2011
41
18
5125
друго
ул.„Антон Попов“
25.05.2014
24.05.2014
0
0
8709
документи
29.03.2016
28.03.2016
41
18
13061
друго
23.02.2018
22.02.2018
41
18
518
друго
с.Асамати
19.09.2011
18.09.2011
40.9864
21.0511
12551
друго
21.11.2017
20.11.2017
41
18
14087
насилство
22.06.2018
21.06.2018
41
18
13833
друго
23.05.2018
22.05.2018
41
18
15113
дрога
17.06.2019
16.06.2019
41
18
10763
кражба
25.01.2017
24.01.2017
41
18
5389
друго
05.07.2014
04.07.2014
41
18
10509
друго
с.Никуштак
25.12.2016
24.12.2016
42.0817822
21.5930365
13069
оружје
24.02.2018
23.02.2018
41
18
13325
кражба
улица "Самоилова"
31.03.2018
30.03.2018
42.0057638
21.4332794
11534
документи
17.05.2017
15.04.2017
41
18
1040
кражба
с.Сланско
16.12.2011
11.12.2011
41.4866456
21.2286111
10000
друго
с.Горно Палчиште
02.10.2016
01.10.2016
41.979964
20.920673
13329
друго
ул."М.Т Гологанов"
01.04.2018
01.04.2018
0
0
13586
друго
26.04.2018
25.04.2018
41
18
7443
сообраќај
ул."Васил Ѓоргов"
26.09.2015
26.09.2015
0
0
10004
сообраќај
02.10.2016
01.10.2016
41
18
10772
сообраќај
26.01.2017
25.01.2017
41
18
11542
друго
18.05.2017
16.05.2017
41
18
6423
сообраќај
21.02.2015
21.02.2015
41
18
7447
друго
26.09.2015
25.09.2015
41
18
11543
друго
18.05.2017
17.05.2017
41
18
13848
сообраќај
улицата "Питу Гули"
24.05.2018
23.05.2018
0
0
8474
кражба
04.03.2016
03.03.2016
41
18
12058
друго
02.08.2017
31.07.2017
41
18
3099
кражба
ул „Боро Менков“
25.04.2013
19.04.2013
0
0
4891
друго
с.Алешевце
12.04.2014
11.04.2014
0
0
13851
друго
24.05.2018
23.05.2018
41
18
7452
сообраќај
26.09.2015
25.09.2015
41
18
10524
документи
26.12.2016
21.01.2016
41
18
7966
друго
с.Горна Цера
24.12.2015
23.12.2015
42.063079
22.5051393
7967
друго
24.12.2015
23.12.2015
41
18
10271
насилство
с.Желино
09.11.2016
07.02.2011
41.9803419
21.0609438
14623
друго
15.08.2018
14.08.2018
41
18
2084
друго
27.09.2012
26.09.2012
41
18
2085
сообраќај
27.09.2012
26.09.2012
41
18
2086
сообраќај
27.09.2012
26.09.2012
41
18
12326
друго
15.10.2017
14.10.2017
41
18
2087
сообраќај
27.09.2012
26.09.2012
41
18
12329
друго
с.Петровец
15.10.2017
14.10.2017
41.9401891
21.6094324
12841
друго
17.01.2018
16.01.2018
41
18
5678
дрога
07.09.2014
06.09.2014
41
18
13102
друго
04.03.2018
03.03.2018
41
18
13614
друго
29.04.2018
28.04.2018
41
18
14126
друго
23.06.2018
22.06.2018
41
18
5679
друго
с.Франгово
07.09.2014
06.09.2014
41.144722
20.624167
8495
друго
с.Ваксинце
06.03.2016
05.03.2016
42.2068561
21.664582
9007
друго
07.05.2016
06.05.2016
41
18
12335
друго
ул. Радушка
15.10.2017
15.10.2017
0
0
13103
друго
с.Сопиште
04.03.2018
03.03.2018
0
0
14895
друго
10.01.2019
09.01.2019
41
18
12336
друго
с.Стајковци
15.10.2017
14.10.2017
42.0260946
21.5155291
12337
друго
с.Сушево
15.10.2017
14.10.2017
41.5224025
22.6273143
7474
друго
01.10.2015
30.09.2015
41
18
14386
друго
27.07.2018
27.07.2018
41
18
14898
друго
11.01.2019
10.01.2019
41
18
308
кражба
06.08.2011
05.08.2011
41
18
5173
сообраќај
с.Љуботен
02.06.2014
01.06.2014
42.0975
21.4717
7477
друго
02.10.2015
01.10.2015
41
18
12085
насилство
с.Норово,крушевско, 
04.08.2017
01.06.2017
0
0
15157
документи
30.06.2019
29.06.2019
41
18
13623
кражба
01.05.2018
30.04.2018
41
18
2104
сообраќај
с.Арачиново
05.10.2012
05.10.2012
42.0265166
21.5796218
14393
друго
28.07.2018
27.07.2018
41
18
1339
оружје
ул „Сава Ковачевиќ“
30.01.2012
29.01.2012
41.9762425
21.4432698
6715
друго
с.Чајле
15.04.2015
14.04.2015
41.804261
20.9312907
9275
друго
13.06.2016
12.06.2016
41
18
12603
сообраќај
улица "Никола Русински"
03.12.2017
02.12.2017
0
0
9020
друго
10.05.2016
09.05.2016
41
18
6462
друго
02.03.2015
01.03.2015
41
18
6463
друго
02.03.2015
01.03.2015
41
18
321
друго
с. Никифорово
17.08.2011
16.08.2011
41.6760343
20.774082
8258
друго
09.02.2016
08.02.2016
41
18
10050
друго
с.Танушевци
10.10.2016
09.10.2016
42.2407133
21.3953567
1604
оружје
ул „Ратко Митровиќ“
29.03.2012
28.03.2012
41.9389737
21.517174
5700
кражба
с.Липково
13.09.2014
12.09.2014
42.1561352
21.5870744
9029
друго
11.05.2016
07.05.2016
41
18
14149
друго
24.06.2018
23.06.2018
41
18
10822
документи
30.01.2017
29.01.2017
41
18
9031
друго
11.05.2016
10.05.2016
41
18
12615
друго
06.12.2017
05.12.2017
41
18
8777
дрога
04.04.2016
03.04.2016
41
18
9034
друго
11.05.2016
11.05.2016
41
18
14922
друго
14.02.2019
13.02.2019
41
18
13643
кражба
улицата "Антон Попов"
03.05.2018
02.05.2018
0
0
5452
кражба
ул „8“
21.07.2014
18.07.2014
42.0476295
21.4565563
9805
друго
ул.Методија Андонов Ченто
22.08.2016
21.08.2016
42.0085635
21.5077459
12621
насилство
ул."Јужноморавски Бригади"
06.12.2017
05.12.2017
42.0118686
21.4979511
14157
друго
26.06.2018
25.06.2018
41
18
5454
друго
21.07.2014
21.07.2014
41
18
9550
друго
26.07.2016
25.07.2016
41
18
6479
друго
07.03.2015
06.03.2015
41
18
8272
насилство
бул "Крсте Мисирков"
10.02.2016
09.02.2016
41.9992191
21.44025
9552
друго
с.Тисовица
26.07.2016
25.07.2016
41.8206188
21.5399365
10576
друго
ул "Атанас Иљоски"
02.01.2017
01.01.2017
0
0
594
насилство
02.10.2011
01.10.2011
41
18
13394
друго
с.Сенокос
08.04.2018
07.04.2018
0
0
15442
друго
улицата "Бранислав Нушиќ"
18.08.2019
17.08.2019
0
0
595
друго
02.10.2011
02.10.2011
41
18
5715
друго
с. Патишка
16.09.2014
15.09.2014
41.8
21.3169
12627
насилство
ул "Кеј 13-ти Ноември"
07.12.2017
06.12.2017
41.9947342
21.4369335
12628
друго
07.12.2017
06.12.2017
41
18
7509
друго
07.10.2015
06.10.2015
41
18
12117
кражба
09.08.2017
08.08.2017
41
18
598
кражба
03.10.2011
30.09.2011
41
18
3159
насилство
с.Рашче
08.05.2013
07.05.2013
0
0
13144
сообраќај
11.03.2018
10.03.2018
41
18
13656
друго
04.05.2018
03.05.2018
41
18
5721
сообраќај
ул „1“
18.09.2014
15.02.2009
42.1564435
21.7336699
13657
друго
04.05.2018
03.05.2018
41
18
14937
сообраќај
03.03.2019
02.03.2019
41
18
13658
друго
04.05.2018
03.05.2018
41
18
9820
друго
ул."Методија Андонов Ченто"
23.08.2016
22.08.2016
42.0085635
21.5077459
349
кражба
с.Пласница
22.08.2011
21.08.2011
41.4670541
21.1220478
7262
друго
13.08.2015
12.08.2015
41
18
3167
кражба
с.Арачиново
09.05.2013
07.05.2013
0
0
5215
оружје
09.06.2014
06.06.2014
41
18
4192
оружје
с.Карпош
23.12.2013
22.12.2013
0
0
1377
кражба
бул „Крсте Мисирков“
03.02.2012
02.02.2012
41.9150205
22.4187938
4193
кражба
с.Сарај
23.12.2013
22.02.2012
0
0
4449
документи
08.02.2014
07.02.2014
41
18
7009
друго
21.06.2015
20.06.2015
41
18
9828
друго
24.08.2016
23.08.2016
41
18
2662
сообраќај
27.01.2013
26.01.2013
41
18
15207
друго
с.Петровец
16.07.2019
15.07.2019
0
0
13161
друго
с.Суводол
15.03.2018
15.03.2018
0
0
12138
кражба
10.08.2017
09.08.2017
41
18
2667
друго
28.01.2013
28.01.2013
41
18
12139
кражба
10.08.2017
09.08.2017
41
18
13932
друго
03.06.2018
02.06.2018
41
18
9069
документи
15.05.2016
14.05.2016
41
18
10605
друго
08.01.2017
07.01.2017
41
18
6254
друго
11.01.2015
10.01.2015
41
18
6766
друго
28.04.2015
27.04.2015
41
18
9070
дрога
15.05.2016
14.05.2016
41
18
12398
друго
22.10.2017
21.10.2017
41
18
367
друго
24.08.2011
23.08.2011
41
18
7535
друго
15.10.2015
14.10.2015
41
18
7536
друго
15.10.2015
14.10.2015
41
18
8816
друго
08.04.2016
07.04.2016
41
18
1905
кражба
с.Беличица
03.08.2012
02.08.2012
41.6950738
20.6902696
13682
насилство
улицата "Бранко Заревски"
06.05.2018
05.05.2018
0
0
14194
друго
27.06.2018
26.06.2018
41
18
1398
друго
ул „Алија Авдовиќ“
06.02.2012
05.02.2012
0
0
3448
кражба
с.Беличица
01.08.2013
31.07.2013
0
0
6265
друго
13.01.2015
12.01.2015
41
18
13690
друго
улицата "Трифун Хаџи Јанев"
06.05.2018
05.05.2018
0
0
14458
друго
05.08.2018
04.08.2018
41
18
11131
друго
22.03.2017
22.03.2017
41
18
13179
друго
улицата "Трифун Хаџијанев"
17.03.2018
16.03.2018
0
0
7804
документи
30.11.2015
23.11.2015
41
18
9852
друго
27.08.2016
26.08.2016
41
18
12668
друго
15.12.2017
14.12.2017
41
18
125
кражба
ул „Ѓорѓи Андреевиќ“
13.07.2011
12.07.2011
0
0
9853
друго
27.08.2016
26.08.2016
41
18
13693
друго
06.05.2018
05.05.2018
41
18
8574
друго
13.03.2016
12.03.2016
41
18
14462
насилство
с.Орман
05.08.2018
04.08.2018
0
0
6784
друго
01.05.2015
30.04.2015
41
18
13952
друго
с.ело
07.06.2017
06.06.2018
0
0
13953
друго
с.ело
07.06.2017
06.06.2018
0
0
386
друго
28.08.2011
27.08.2011
41
18
14978
сообраќај
25.03.2019
24.03.2019
41
18
8067
сообраќај
09.01.2016
08.01.2016
41
18
388
друго
28.08.2011
27.08.2011
41
18
3204
кражба
с.Пласница
25.05.2013
24.05.2013
0
0
9092
друго
19.05.2016
18.05.2016
41
18
11908
друго
с.Љуботен
11.07.2017
10.07.2017
42.0945399
21.4678325
6790
дрога
03.05.2015
02.05.2015
41
18
7046
сообраќај
с.Желино.
29.06.2015
28.06.2015
41.9803419
21.0609438
9094
друго
ул."Кеј Димитар Влахов"
19.05.2016
18.05.2016
41.9962279
21.4439676
12679
друго
16.12.2017
15.12.2017
41
18
10888
сообраќај
11.02.2017
10.02.2017
41
18
3722
кражба
с.Обедник
28.09.2013
27.09.2013
0
0
10378
сообраќај
04.12.2016
03.12.2016
41
18
11659
друго
с.Зубовце
06.06.2017
05.06.2017
41.8288987
20.8798794
2445
друго
10.12.2012
09.12.2012
41
18
7822
друго
02.12.2015
01.12.2015
41
18
2192
друго
27.10.2012
26.10.2012
41
18
11152
документи
24.03.2017
22.03.2017
41
18
5521
друго
02.08.2014
01.08.2014
41
18
13713
друго
с.Стрелци
08.05.2018
03.05.2018
0
0
7570
друго
24.10.2015
22.10.2015
41
18
10642
друго
11.01.2017
10.01.2017
41
18
8598
сообраќај
17.03.2016
16.03.2016
41
18
12694
друго
17.12.2017
16.12.2017
41
18
2711
сообраќај
05.02.2013
04.02.2013
41
18
6295
друго
23.01.2015
22.01.2015
41
18
9623
друго
02.08.2016
01.08.2016
41
18
9624
друго
02.08.2016
01.08.2016
41
18
15256
друго
с.Петровец
23.07.2019
22.07.2019
0
0
7577
друго
27.10.2015
26.10.2015
41
18
12953
друго
04.02.2018
03.02.2018
41
18
2202
насилство
ул “Сава Ковачевиќ“
29.10.2012
28.10.2012
41.9762425
21.4432698
7578
друго
27.10.2015
26.10.2015
41
18
8858
друго
16.04.2016
15.04.2015
41
18
12954
друго
ул."Лука Геров"
04.02.2018
03.02.2018
0
0
8347
насилство
ул."Кеј 13-ти Ноември"
22.02.2016
21.02.2016
41.9947342
21.4369335
12955
друго
04.02.2018
03.02.2018
41
18
11676
сообраќај
бул "Видое Смилевски Бато"
09.06.2017
09.06.2017
0
0
12956
кражба
ул."Архимедова"
04.02.2018
03.02.2018
0
0
14236
друго
01.07.2018
30.06.2018
41
18
8349
друго
с.Елово
22.02.2016
21.02.2016
41.8410876
21.3720678
14237
друго
01.07.2018
30.06.2018
41
18
14749
друго
13.09.2018
30.11.-0001
41
18
14750
друго
14.09.2018
30.11.-0001
41
18
3231
кражба
с.Колари
29.05.2013
30.11.-0001
0
0
13215
друго
20.03.2018
19.03.2018
41
18
13216
друго
20.03.2018
19.03.2018
41
18
3746
оружје
04.10.2013
04.10.2013
41
18
10146
друго
22.10.2016
21.10.2016
41
18
15268
друго
с.Ј.А.(67)
25.07.2019
24.07.2019
0
0
2725
кражба
с.Сарај 
06.02.2013
03.02.2004
41.4778
22.7025
3749
насилство
с.Дуф
04.10.2013
03.02.2010
0
0
1958
кражба
с.Преглово
03.09.2012
02.09.2012
41.4659731
21.1183219
10406
оружје
ул."Павле Илиќ"
08.12.2016
07.12.2016
42.0194477
21.4434047
1959
кражба
с.Амзабегово
03.09.2012
30.08.2012
41.8119
21.9947
8871
друго
17.04.2016
16.04.2016
41
18
9639
друго
03.08.2016
02.08.2016
41
18
15015
друго
08.04.2019
07.04.2019
41
18
1192
оружје
ул.„Христофер Жефаровиќ“
01.01.2012
31.12.2011
42.0135163
21.5144606
14761
друго
23.09.2018
22.09.2018
41
18
4778
друго
30.03.2014
28.03.2014
41
18
14506
документи
07.08.2018
06.08.2018
41
18
14762
друго
с. Фурка.
23.09.2018
22.09.2018
0
0
10411
друго
ул."1010"
08.12.2016
08.12.2016
41.9957744
21.3911372
14763
друго
23.09.2018
22.09.2018
41
18
5292
друго
с.Сопотница
22.06.2014
21.06.2014
41.294444
21.155
13484
друго
19.04.2018
30.11.-0001
41
18
6830
кражба
бул "Јане Сандански"
13.05.2015
11.05.2015
41.9880216
21.4521065
3503
насилство
ул.„Рељо Шестокрило“
10.08.2013
10.08.2013
0
0
7855
друго
08.12.2015
07.12.2015
41
18
9391
друго
с.Визбегово
02.07.2016
01.07.2016
42.0345314
21.4149195
12463
друго
с.Требош.
03.11.2017
27.10.2017
42.0130317
21.032628
5040
документи
04.05.2014
02.05.2014
41
18
9392
друго
02.07.2016
02.07.2016
41
18
10160
друго
с.Дренас
23.10.2016
22.10.2016
0
0
12976
друго
улица "Дрезденска"
07.02.2018
07.02.2018
41.9993638
21.408446
15024
сообраќај
13.04.2019
12.04.2019
41
18
14769
друго
27.09.2018
30.11.-0001
41
18
438
кражба
с.Г.Манастирец
04.09.2011
02.02.2009
41.4881
21.9447
7353
друго
02.09.2015
01.09.2015
41
18
15033
друго
19.04.2019
18.04.2019
41
18
11708
друго
13.06.2017
12.06.2017
41
18
6845
друго
16.05.2015
15.05.2015
41
18
6846
друго
16.05.2015
15.05.2015
41
18
7871
друго
13.12.2015
13.12.2015
41
18
8643
кражба
23.03.2016
22.03.2016
41
18
7366
друго
06.09.2015
06.09.2015
41
18
8646
кражба
24.03.2016
23.03.2016
41
18
12230
друго
с.Пирок
04.10.2017
03.10.2017
41.9099458
20.9134083
14023
друго
ул "46"
15.06.2018
14.06.2018
41.9950076
21.4310028
1225
кражба
05.01.2012
30.10.2011
41
18
8649
друго
с. Визбегово“
24.03.2016
23.03.2016
42.0345314
21.4149195
1994
кражба
ул „Хо Ши Мин“
13.09.2012
03.08.2004
42.0324954
21.4482061
6858
друго
21.05.2015
20.05.2015
41
18
13514
оружје
21.04.2018
20.04.2018
41
18
4300
оружје
07.01.2014
07.01.2014
41
18
10191
друго
30.10.2016
30.10.2016
41
18
976
друго
с.Единаковци
07.12.2011
05.12.2011
0
0
9680
друго
с.Неготино,гостиварско
09.08.2016
08.08.2016
41.8808352
20.8939014
10192
друго
30.10.2016
29.10.2016
41
18
8145
сообраќај
24.01.2016
23.01.2016
41
18
7890
друго
15.12.2015
14.12.2015
41
18
14035
друго
16.06.2018
15.06.2018
41
18
9172
друго
с.Согле
30.05.2016
30.05.2016
41.5906111
21.5535375
13525
друго
22.04.2018
21.04.2018
41
18
14549
друго
10.08.2018
07.08.2018
41
18
9430
друго
с.Идризово
09.07.2016
08.07.2016
41.9606969
21.5744049
13526
друго
22.04.2018
21.04.2018
41
18
5848
друго
с.Лева
03.10.2014
02.10.2014
41.1581873
21.0061754
7128
друго
18.07.2015
17.07.2015
41
18
6617
кражба
с.Брњарци 
01.04.2015
31.03.2015
42.0342
21.5467
3035
кражба
с.Визбегово
10.04.2013
09.04.2013
0
0
9436
друго
с.Преглово
10.07.2016
09.07.2016
41.4659731
21.1183219
8927
друго
21.04.2016
20.04.2016
41
18
5089
кражба
с.Галичник
12.05.2014
11.02.2005
41.594167
20.653056
8930
кражба
21.04.2016
20.04.2016
41
18
12770
друго
с.Трипатница
01.01.2018
01.01.2018
0
0
7651
друго
08.11.2015
08.11.2015
41
18
8420
друго
28.02.2016
27.02.2016
41
18
13028
насилство
улица "Јужноморавски бригади"
17.02.2018
16.02.2018
0
0
14056
друго
ул."Коле Канински"
19.06.2018
19.06.2018
0
0
7145
друго
24.07.2015
23.07.2015
41
18
7913
друго
18.12.2015
13.12.2015
41
18
12265
друго
10.10.2017
09.10.2017
41
18
7146
друго
24.07.2015
23.07.2015
41
18
14058
друго
19.06.2018
18.06.2018
41
18
3821
друго
21.10.2013
20.10.2013
41
18
7405
друго
18.09.2015
17.09.2015
41
18
9197
насилство
с. Битуше
01.06.2016
31.05.2016
41.6165295
20.5878404
13037
друго
улица "Црвена Скопска Општина"
18.02.2018
17.02.2018
0
0
494
друго
15.09.2011
14.09.2011
41
18
6382
друго
ул.„Костурска“
09.02.2015
08.02.2015
0
0
14574
друго
11.08.2018
11.08.2018
41
18
1007
друго
с.Долно Блаце
12.12.2011
11.12.2011
0
0
2800
кражба
ул „Народен фронт“
22.02.2013
21.02.2013
41.4294287
22.0114195
4848
документи
06.04.2014
05.04.2014
41
18
9968
друго
27.09.2016
26.09.2016
41
18
13298
друго
28.03.2018
27.03.2018
41
18
15090
друго
с.Живојно
02.06.2019
01.06.2019
0
0
11510
друго
14.05.2017
12.05.2017
41
18
12534
кражба
18.11.2017
18.11.2017
41
18
13302
насилство
с.Скудриње
28.03.2018
27.03.2018
0
0
5367
кражба
03.07.2014
02.07.2014
41
18
11511
друго
14.05.2017
13.05.2017
41
18
10232
друго
04.11.2016
03.11.2016
41
18
11257
кражба
01.04.2017
01.04.2017
41
18
5882
друго
09.10.2014
08.10.2014
41
18
7163
друго
28.07.2015
27.07.2015
41
18
14844
друго
30.11.2018
29.11.2018
41
18
1022
друго
13.12.2011
12.12.2011
41
18
2046
друго
19.09.2012
18.09.2012
41
18
2047
друго
19.09.2012
18.09.2012
41
18
Прикажани се до 30 ставки од стр:
|<< < 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 > >>|
© Copyright 2012 - 2019 Дамјан Темелковски GNU GPL